Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik Proses Kontrolu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik Proses Kontrolu"— Sunum transkripti:

1 İstatistik Proses Kontrolu
HAFTA 8.1 Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.

2 Uygulamalı İstatistik
VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ

3 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Aşağıda verilen örnekteki bilgileri kullanarak, Ana kütle ortalamasını %95 olasılıkla tahmin ediniz? Performans İşçi sayısı 1 – 3 2 3 - 5 5 - 7 4 7 - 9 8 9 -11

4 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Hipotez testinde II. Tür hata nasıl olur?
( a ) H0 yanlış olmasına karşın kabul edilmesi ( b ) H0 yanlış olmasına karşın red edilmesi ( c ) H0 doğru olmasına karşın red edilmesi ( d ) H0 doğru olmasına karşın kabul edilmesi ( e ) hiçbiri

5 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Ortalama devamsızlığın yılda on günden az olduğu ileri sürülen hipotez testinde H1 nasıl ifade edilir? ( a )  < 10 gün/yıl ( b )  > 10 gün/yıl ( c )  = 10 gün/yıl ( d )  > 10 gün/yıl ( e ) Hiçbiri

6 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Örnekleme hatalarının ortalama ölçüsü hangisidir? ( a ) Değişim katsayısı ( b ) Standart sapma ( c ) Varyans ( d ) Standart hata ( e ) Hepsi

7 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Emekli maaşını, bankamatikten çeken emekli oranının 0,80 in üzerinde olduğu düşünülmektedir. Tesadüfî olarak gözlenen 400 emekliden 340 ı maaşını bankamatikten çektiğine göre, α = 0,10 için nasıl bir karar verilebilir? ( a ) Bu hipotez test edilemez ( b ) H0 ne red ne de kabul edilebilir ( c ) H0 red edilir ( d ) H0 kabul edilir ( e ) hiçbiri

8 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Çay paketleme fabrikasında, harmanlama işleminden sonra ürünler otomatik şekilde ambalajlanmakta, tartı hatası olmaması için saat başı 5 çay poşeti rastgele alınarak kontrol edilmektedir. Böylece bir günde sondaj nispeti olacak şekilde toplam 30 birimlik örnek alınmaktadır. Ortalamasının 10, standart sapmasının ise 0,5 gram olduğu bilinen prosesten bir gün boyunca alınan örnek değerleri aşağıda verildiğine göre: X ortalama kontrol diyagramı için gerekli işlemleri yaptıktan sonra, diyagram üzerindeki noktaların konumuna bakarak prosesi yorumlayınız. %95.5 ihtimalle örneklerin alındığı gün üretilen paketlerin toplam ağırlığını tahmin ediniz. Örnek ortalaması ile yığın ortalaması arasındaki farkın %5 anlam düzeyinde 0,05 gramdan fazla olmaması için kaç birimlik örnek alınmalıdır. Çay poşetlerinin 10 gramdan eksik doldurulduğu varsayımı için %5 anlam düzeyinde ne söylenebilir? Örnek No: X1 X2 X3 1 10,22 2 10,00 3 10,02 4 8,08 5 9,00 6 10,05 7 10,01 8 10,15 9 10

9 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ 5000 birimlik bir partinin giriş muayenesi için geçerli kalite düzeyi %1 olan bir ardışık örnekleme planı kurunuz. Plana göre alınan örneklerdeki kusurlu birim sayıları sırasıyla 1, 1, 2, 1, 2, 2 olduğuna göre, partinin kabul ya da reddi konusunda nasıl bir karar verilebilir?

10 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Student T Tablosu s.d  0.10 .05 0.025 0.01
0.005 0.001 1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 2 1.886 2.290 4.303 6.965 9.925 22.327 3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215 4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090

11 VİZE SORUSU ÖRNEKLERİ Kontrol Kartı Faktörler Tablosu Diyagramı
Diyagramı R Diyagramı Örnek Kontrol Limitleri İçin Faktörler MÇ için Faktörler Hacmi ( n ) A A1 A2 c2 B1 B2 B3 B4 d2 d3 D1 D2 D3 D4 2 2.121 3.760 1.880 0.5642 1.7725 1.843 3.267 1.128 0.8865 0.853 3.686 3 1.732 2.394 1.023 0.7236 1.3820 1.858 2.568 1.693 0.5907 0.888 4.358 2.575 4 1.500 0.729 0.7979 1.2533 1.808 2.266 2.059 0.4857 0.880 4.698 2.282 5 1.342 1.596 0.577 0.8407 1.1894 1.756 2.089 2.326 0.4299 0.864 4.918 2.115 6 1.225 1.410 0.483 0.8686 1.1512 0.026 1.711 0.030 1.970 2.534 0.3946 0.848 5.078 2.004 7 1.134 1.277 0.419 0.8882 1.1259 0.105 1.672 0.118 1.882 2.704 0.3698 0.833 0.205 5.203 0.076 1.924 8 1.061 1.175 0.373 0.9027 1.1078 0.167 1.638 0.185 1.815 2.847 0.3512 0.820 0.387 5.307 0.136 1.864 9 1.000 1.094 0.337 0.9139 1.0942 0.219 1.609 0.239 1.761 2.970 0.3367 0.808 0.546 5.394 0.184 1.816 10 0.949 1.028 0.308 0.9227 1.0837 0.262 1.584 0.284 1.716 3.078 0.3249 0.797 0.687 5.469 0.223 1.777

12 Örnek Sorular için Web Adresi:


"İstatistik Proses Kontrolu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları