Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 GELİŞİM SÜRECİNDE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 GELİŞİM SÜRECİNDE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARI."— Sunum transkripti:

1 1 GELİŞİM SÜRECİNDE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARI

2 2 SOSYAL GELİŞİM Çocuğun sosyal gelişimi ilk olarak ailede başlar. Okul yaşamıyla birlikte genişler. Aileden bağımsızlaşma başlar. Okul çağı çocuğu kurduğu arkadaşlıklar sayesinde ailenin ötesinde ufkunu genişletir, dış dünyaya ilişkin deneyim kazanmaya başlar.

3 3

4 4 SOSYAL GELİŞİM Bir çocuğun okulu sevmesi için okulda sevdiği, ait olduğu, oynadığı, yardım aldığı, paylaştığı arkadaşlarının olması önemlidir. Bununla birlikte arkadaşlık ilişkilerinde rekabet görülür ve bu doğal bir duygudur.

5 5 SOSYAL GELİŞİM Okul çağının başlamasıyla birlikte çocuklarda benmerkezci bakış açısı azalır. Artık başka birinin bakış açısını anlamaya başlarlar. Okul çağında kendi cinsiyetlerine ilişkin görüşleri oluşur. Çoğunlukla aynı cinsten arkadaşları tercih ederler ve bu durum toplumsal cinsiyet rollerini (kadınlık-erkeklik kavramları) tanımalarına yardımcı olur. Sosyal etkinliklerde cinsiyet farklılıkları belirginleşir.

6 6 SOSYAL GELİŞİM Kızlarda arkadaş sayısı az olurken, erkeklerde daha fazla olur. Çocukların tercih ettikleri arkadaşlar yıldan yıla ya da aydan aya değişir.

7 7

8 8 SOSYAL GELİŞİM Okul çağındaki çocuklar genelde aşağıdaki özellikleri taşıyan arkadaşları tercih ederler:  Kendileriyle aynı cinsiyette olan,  Kendileriyle benzer kişilik özelliklerini taşıyan,  Kendileriyle aynı düzeyde duygusal ve sosyal olgunluğu olan.

9 9 ÇOCUĞUN DÜNYASINDA ARKADAŞLIK Yetişkin bakış açısından çocuğun dünyası oldukça basit gözükebilir. Ancak gerçekte karmaşık ve farklı ihtiyaçlarla doludur. Çocuğun oyun alanında başarması gereken bir çok görev olabilir.

10 10 “Hakan, sınıfta çok popüler, eğlenceli oyunlar oynayan bir öğrencidir. Cem Hakan’la oyun oynamaktan çok hoşlanır. Fakat Cem’in annesi Hakan’ın Cem’i olumsuz anlamda etkilediğini düşünmektedir ve Hakan’la oyun oynamasını istememektedir. Bu durumda Cem ne düşünür, ne hisseder ve ne yapar?”

11 11

12 12 ARKADAŞLIĞIN ÖNEMİ Bir arkadaş grubuna uyum sağlamak ve bu arkadaşlıkları sürdürecek sosyal becerilere sahip olmak, çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmesini sağlar. Arkadaşlık ilişkileri, çocukların yaşıtlarınca nelerin kabul görüp görmediğini öğrenmelerine yardımcı olur.

13 13

14 14 NEDEN ARKADAŞLIK? Sosyal-duygusal gelişimin temellerinden biri olan arkadaşlık, önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen her çocuk geçici ya da sürekli olarak arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir. Arkadaşlık ilişkileri iki temel boyutta ele alınabilir:  Arkadaşlık kurma becerileri  Arkadaşlığı sürdürme becerileri

15 15

16 16 Neden Bazı Çocukların Arkadaşı Yoktur? Çocukla İlgili Etkenler Aileyle İlgili Etkenler Çevresel-Sosyal Etkenler

17 17 Çocukla İlgili Etkenler Kişilik özellikleri: Baskın davranması Her şeyi bilirim havasına bürünmesi Hep birinci olmayı istemesi İnatlaşması, uzlaşmaya yanaşmaması Arkadaşlarının hatalarını unutmaması ya da onları affetmemesi Arkadaşlarını eleştirmesi Arkadaşlarını aşırı şikayet etmesi Çekingen davranması

18 18 Çocukla İlgili Etkenler Sosyal beceri eksiklikleri: Paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği becerilerinin yetersiz olması Öfkesini kontrol edememesi Kaybetmeye karşı toleransının az olması Arkadaşlarını dışlaması Çocuğun “hayır” diyememesi

19 19 Çocukla İlgili Etkenler İletişim becerileri ile ilgili güçlükler: Çok fazla konuşması Olayları olduğundan farklı ya da eksik anlatması Arkadaşları hakkında başkalarıyla olumsuz anlamda konuşması Arkadaşlarının sırlarını paylaşması, kişisel sırlarını çok çabuk söylemesi Bir şey isterken rica etmek yerine emir vermesi Alay etmesi

20 20 Çocukla İlgili Etkenler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Öğrenme güçlükleri Fiziksel engel veya farklı fiziksel görünüş Çocuğun fiziksel veya zihinsel gelişiminin sosyal-duygusal gelişimiyle paralel olmaması, yaşıtlarından geride ya da ileride olması.

21 21 Çocukla İlgili Etkenler Hastalık nedeniyle sık okul devamsızlığı Duygusal güçlükler (anksiyete, düşük benlik saygısı) Diğer çocukları rahatsız edici davranışlar yapması Çocuğun sosyal doyumunun ve arkadaşlık ihtiyacının büyük ölçüde aile bireyleri tarafından karşılanıyor olması Çocuğun yetiştiği ortamın ve kültürün arkadaşlarınınkiyle uyuşmaması

22 22 Aileyle İlgili Etkenler Anne-baba tutumu (otoriter, izin verici, koruyucu, ilgisiz) Anne-babanın çocuğun arkadaşlıkları için gereken zamanını başka faaliyetlerle doldurması Anne-babanın çocuğun arkadaş seçimi konusunda aşırı eleştirici ve olumsuz olması Anne-babanın sosyal beceriler konusunda iyi bir model olmaması

23 23 Aileyle İlgili Etkenler Ailede stres yaratan bir durumun olması (hastalık, iş yükü vb) Anne-babanın çocuğun gelişimi doğrultusunda ihtiyaçlarını fark edememesi ve bu konuda yetersiz bilgiye sahip olması

24 24 Çevresel-Sosyal Etkenler Yakın çevrede az sayıda çocuğun bulunması Sık sık şehir ya da ev değiştirme Ailenin kültür veya dil farklılığının bulunması Olumsuz davranışları olan arkadaşlarının olması

25 25 ÖNERİLER Çocuğun arkadaşları ile yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelebilmesi konusunda yardım edebilmeniz için ilk adım, sizin ve çocuğunuzun bir problemin var olduğunu kabul etmenizdir.

26 26 ÖNERİLER Çocuğunuzu endişelendiren konuları dile getirmesine fırsat tanıyabilecek bazı genel, açık uçlu sorular sorun. Bu sorularda sorgulayıcı ve zorlayıcı olmaktan kaçının. Sadece ilgilendiğinizi hissettirin. “Bana neler olduğunu anlatır mısın?” “Bu durumda ne hissettin?” (“Üzüldün mü?” demek yerine) “O bunu yaptığında sen ne yaptın?” “Neler söyledin?” “Sonra ne oldu?”

27 27 ÖNERİLER Çocuğunuz onaylamadığınız bir çocukla arkadaşlık ettiğinde çabuk tepki göstererek gereksiz yere gerginlik yaratmayın. Ne yapacağınıza karar verirken acele etmeyin. Çocuğunuzun arkadaşlıklarına yasaklar koymayın. Tam tersi sonuçlar doğurabilir.

28 28 ÖNERİLER Bir çocuk arkadaşlarının sayısını azaltmaya karar verdiğinde üzgün veya okul arkadaşları tarafından dışlanmış gözükmedikçe, kaygılanmaya gerek yoktur. Bu, acil bir durum değildir. Çocuğun arkadaşlık ilişkilerini zamana yayarak, baskı yapmadan desteklemek yeterli olacaktır.

29 29 ÖNERİLER Çocuğunuzun her türlü arkadaşlık ilişkilerine karışmaktan kaçının. Kendi kendine yaşayarak öğrenmesine izin verin ki sosyal becerileri gelişsin. Eğer çocuğunuzun kurduğu arkadaşlık kaygılanmasına, aşağılanmış hissetmesine neden oluyorsa, davranışlarını olumsuz etkiliyorsa ona destek olabilirsiniz.

30 30 ÖNERİLER Çocuğunuza karşı dürüst olun. Bu arkadaşlık konusundaki kaygılarınızı anlatarak, başka bir çocukla oyun oynamasını tercih etmenizin nedenini ona açıklayın. Arkadaşlarıyla ilgili yanlış ve zararlı olduğuna inandığınız her şeyi sık sık yinelemekten kaçının.

31 31 ÖNERİLER Çocuğunuzu bir arkadaşlıktan vazgeçirmeye çalışırken yararlı olabilecek bir yaklaşım, başka bir arkadaşlık kurmaya özendirmektir. Çocuğunuzun zamanını ve dikkatini olası bir başka arkadaşlığa vermesini sağlayın. Yaşı ne kadar küçükse bunu yapmak o kadar kolay olacaktır.

32 32 ÖNERİLER Çocuğunuza arkadaşlık ilişkileri konusunda destek olurken gerçekçi seviyede beklentiler oluşturun. Çabaları ve küçük gelişmeleri övgü ve takdir ile destekleyin. Çabalarının en büyük ödülü kurduğu arkadaşlıklar olacaktır.

33 33 ÖNERİLER Çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olun. İşbirliği, yardımlaşma, paylaşma, hoşgörü, iletişim kurma ve sürdürme, özür dileme, alay edilmeyle baş etme gibi.

34 34 ÖNERİLER Çocuğunuzu düşünce ayrılıklarını ve eleştirileri kabul etme, başkalarına olumlu dil kullanma konusunda destekleyin. Çocuğunuzu arkadaşlarının olumlu yönlerini görmesi konusunda destekleyin.

35 35 ÖNERİLER Çocuğunuza problem çözme becerilerini öğrenmesi ve uygulaması konusunda destek olun. Problem çözme basamakları: Yaşadığın sorunu açıklar mısın? Bu sorunu nasıl çözebilirsin? Ne gibi seçeneklerin var? Sence en uygun seçenek hangisi? Bu seçeneği uygularsan sonucu ne olur?

36 36 ÖNERİLER Arkadaşlık ilişkileri konusunda çocuğunuza olumlu model olun. Çocuğunuza davranışlarının sonuçlarına göre düşünmeyi öğretin. Çocuğunuzun belirli bir problemini gelecekte karşılaşabileceği koşullarla ilişkilendirin.

37 37 ÖNERİLER Çocuğunuzu bilgisayar, televizyon, oyuncaklar ya da yetişkinlerle uzun süre baş başa olmaları yerine, arkadaş gruplarına katılması yönünde destekleyin. Çocuğunuzu spor, drama, dans gibi grupla yapılabilecek etkinliklere katılması yönünde destekleyin.

38 38 ÖNERİLER Drama, arkadaşlık becerilerini geliştirmede etkili bir yöntemdir. Evde rol yapma oyunlarıyla çocuğunuzun arkadaşlık becerilerini geliştirebilirsiniz. Çocuğunuzu çeşitli sosyal ortamlarda diğer insanlarla kurduğu ilişkileri gözlemleyin.Gerektiğinde okuldan bilgi alın. Çocuğunuzun arkadaşlık kurma girişimlerinin başarılı olması için kendisi ile benzer mizaca ve ilgilere sahip olan yaşıtlarına yönlendirin.

39 39


"1 GELİŞİM SÜRECİNDE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları