Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM (YETERLİKLER VE KALİTE GÜVENCESİ) BİLGİ PAYLAŞIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM (YETERLİKLER VE KALİTE GÜVENCESİ) BİLGİ PAYLAŞIMI."— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM (YETERLİKLER VE KALİTE GÜVENCESİ) BİLGİ PAYLAŞIMI TOPLANTISI 19 Şubat 2011, İstanbul Kültür Üniversitesi

2 • Yüksek öğretime yoğun talep • Bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte çeşitlenen eğitim ortamları Küreselleşme • Yüksek öğretim kurumlarının çeşitliliği • Azalan kamu kaynakları • Eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında toplumsal katkının öneminin artması YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER

3 Hesap Verebilirlik Kaynakların Etkin Kullanımı Üniversitelerimizin Gündemi Performans Esaslı Bütçe Kurumsal Stratejik Öncelikle r Bologna Süreci 5018 Sayılı Kanun YÖDEK

4 YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR AÇIKLAMA Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasının; “bireylerin dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması, girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip, insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve estetik değerler konularında duyarlı aktif yurttaşlar olması, ayrıca verilen eğitimin geniş kitlelere erişerek ülkenin yarışmacı potansiyelini geliştirmesi, yapılan araştırmaların uluslararası düzeyde saygınlığı olan bilim ve sanat üretimine yönelmiş olması, ülkenin rekabet edebilirliliğine destek olması, topluma hizmet faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kılınmasını amaçlaması” gerektiğini düşünüyoruz. Yeni sistem kendi kendine öğrenen, gelişen ve kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olacaktır. YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR AÇIKLAMA 3 Şubat 2011 YÖK Genel Kurulu

5 1. Çeşitlilik 2. Kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik 3. Performans değerlendirmesi ve rekabet 4. Mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı 5. Kalite güvencesi YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI -TEMEL PRENSİPLER- 3 Şubat 2011 YÖK Genel Kurulu

6 44. ve 46. Madde TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

7 Yüksek Öğretim Sisteminde Değişim Öğrenme ve öğrenim çıktılarına dayalı sistemde; Geleneksel Öğreten (öğretmen) merkezli yaklaşım önemini yitirmekte Öğrenen (öğrenci) merkezli yaklaşım önem kazanmaktadır. Bu değişim;  Program geliştirme  Öğretim  Öğrenimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi  Kalite güvencesi kavram ve işlemlerinin yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.

8 Avrupa Düzeyinde 29 Ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde Bologna Deklerasyonu ile başlatılan ve 2010 yılında tamamlanması öngörülen Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasıdır.  4 ülke ile Sorbon’da başlatılan sürece günümüzde dahil olan ülkelerin sayısı 47’ye ulaşmıştır. Avrupa dışındaki ülkelerin de yükseköğretim sistemlerini etkilemektedir.  Birkaç hedeften bir çok hedefe genişlemiştir.  Lisbon Stratejinin (2000) gerçekleştirilmesinde ön önemli itici gücü oluşturmaktadır. HEDEFLERİ:  Avrupa yükseköğretimini yeniden yapılandırmak,  Avrupa topluluğunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak,  Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek,  Yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak BOLONYA SÜRECİ

9 99 BOLOGNA SÜRECİ Tarihçe •Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke) •Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı) •Berlin Bildirgesi, 2003 •Bergen Bildirgesi, 2005 •Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke) •Leuven Bildirgesi, 2009 • Viyana, 2010 ----------------------------- Bologna Sonrası Süreç • Bükreş, 2012 • ???, 2015, 2018 ve 2020.

10

11 11 DERECE SİSTEMİMÜKEMMEL (4.67)ÇOK İYİ (4.33) • İkili Sistemin Uygulama DüzeyiMÜKEMMEL (5) • 1 den 2’ ye GeçişÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) • İkili Sistemdeki Öğrenci OranıMÜKEMMEL (5)-- • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Düzeyi-İYİ (3) KALİTE GÜVENCESİORTA (2.00)ÇOK İYİ (4.00) • AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi Uygulama DüzeyiORTA (2)MÜKEMMEL (5)- • Dış Kalite Güvence Sistemi Gelişme DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4)İYİ (3) • Öğrencilerin Katılım DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) • Uluslararası Katılım DüzeyiORTA (2)İYİ (3)ÇOK İYİ (4) DİPLOMA VE ÖĞRENİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİÇOK İYİ (3.67)ÇOK İYİ (4.33)ÇOK İYİ (4.00) • Diploma Eki Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4) İYİ (4) • Lizbon Tanınma KonvansiyonuİYİ (3)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) • ECTS Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5)İYİ (3) YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİYİ (3.00)ZAYIF (1) • Önceki Öğrenimin Tanınması-İYİ (3)ZAYIF (1) ORTAK DERECELERMÜKEMMEL (5.00)- • Ortak Derecelerin Oluşturulması ve Tanınması-MÜKEMMEL (5)- GENELİYİ (3,45)ÇOK İYİ (4.13)İYİ (3,34) BERGEN-2005LONDRA-2007 Bologna Süreci Değerlendirme Raporlarında Türkiye’nin Performansı LEUVEN-2009

12 •Kademeler •Profil •Diploma • Kademe Tanımlayıcıları • Öğrenme Çıktıları • Öğrenim Yükü • Krediler(AKTS) YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ

13 •Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık), •Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma) •Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik) AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

14 Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları

15 1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlikler Çerçevesi (The overarching framework for qualifications of the EHEA) “QF - EHEA”: Bologna Süreci-Bergen Kararı, 19-20 Mayıs 2005 2. Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning) “EQF-LLL”: Avrupa Parlementosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008’de kabul edilmiştir. İki ayrı çerçevenin yaklaşımları farklı, amaçları aynıdır.

16 EQF Düzey 1 EQF Düzey 2 EQF Düzey 3 EQF Düzey 4 EQF Düzey 5 EQF Düzey 6 EQF Düzey 7 EQF Düzey 8 Kısa Düzey (Önlisans) Birinci Kademe (Lisans) İkinci Düzey (Yüksek Lisans) Üçüncü Düzey (Doktora) AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ 120 180-240 90-120 ??? Yükseköğretim Düzeyleri İlk Ve Orta Öğretim Düzeyleri AKTS QF-EHEA EQF-LLL

17 DOKTORATIPTA UZMANLIK SANATTA YETERLİK YÜKSEKLİSANS (Tezli programlar) YÜKSEKLİSANS (Tezsiz programlar) LİSANS (Fakülte Programları) LİSANS (YO & Konservatuvar Prog.) ÖNLİSANS (Fakülte Prog. içerisinde) ÖNLİSANS (MYO Programları) TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE MEVCUT DÜZEYLER, PROFİLLER VE DERECELER YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYLERİ VERİLEN DERECELER/YETERLİLİKLER Doktora QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL : 8. Düzey Yükseklisans QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL : 7. Düzey Lisans QF-EHEA: 1.Düzey EQF-LLL : 6. Düzey Önlisans QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL : 5. Düzey

18

19 TYYÇ’Yİ TAMAMLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ 1.Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 2.Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 3.Sürecin organizasyonu: 2006-2008 4.Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 5.Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2009 6.Çerçevenin onaylanması: Mayıs2009, Ocak 2010 7.İdari organizasyon: Şubat 2010 (Kanun ve/veya yönetmelik) 8.Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2010, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 9.Yeterliliklerin YYÇ’ye dahil edilmesi (Kalite Güven.): 2010 - 2015 10.Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi: 2010 - 2012 11.TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2010

20 Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları

21 ISCED 97 EĞİTİM TEMEL ALANI VE PROGRAMLARI

22

23 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Biliş sel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey _____ QF-EHEA: Kısa Düzey -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

24 24 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

25 25 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişs el -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

26 26 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

27 ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1Eğitim 14Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22Beşeri Bilimler 3Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31Sosyal ve Davranış Bilimleri 32Gazetecilik ve Enformasyon 34İşletme ve Yönetim Bilimleri 38Hukuk 4Bilim 42Yaşam Bilimleri 44Doğa Bilimleri 46Matematik ve İstatistik 48Bilgisayar 5Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52Mühendislik 54Üretim ve İşleme 58Mimarlık ve Yapı 6Tarım 62Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 64Veterinerlik 7Sağlık ve Refah 72Sağlık 76Sosyal Hizmetler 8Hizmetler 81Kişisel Hizmetler 84Ulaştırma Hizmetleri 85Çevre Koruma 86Güvenlik Hizmetleri ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

28 1Eğitim14Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 141Öğretmen YetiştirmeÇocukluk dönemi eğitimi 142Education sciencePrimary teaching Orta öğretim Özel eğitim öğretimi Özel bir konuda öğretmen eğitimi Sürücü eğitmenlerinin eğitimi Şirketlerdeki vb. eğitmenlerin eğitimi Eğitici eğitimi 142Eğitim BilimleriDidaktikler Eğitim bilimi Eğitim değerlendirmesi, test etme ve ölçme Eğitim değerlendirmesi ve araştırması Pedagoji bilimleri ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALAN ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI İLGİLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 1Eğitim14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 141Öğretmen YetiştirmeOkul Öncesi Eğitimi İlköğretim Orta öğretim Özel eğitim öğretimi Özel bir konuda öğretmen eğitimi Sürücü eğitmenlerinin eğitimi Şirketlerdeki vb. eğitmenlerin eğitimi Eğitici eğitimi 142Eğitim BilimleriDidaktikler Eğitim bilimi Eğitimde değerlendirme ve ölçme Eğitim değerlendirmesi ve araştırması Pedagoji bilimleri ISCED 97 EĞİTİM TEMEL ALANI VE PROGRAMLARI

29 ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI İLGİLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 5 Mühendislik Üretim ve İnşaat 58Mimarlık ve Yapı581 Mimarlık ve Şehir Planlama Mimari Şehir Tasarımı ve Planlaması Mimarlık İnşaat Tasarımı Haritacılık/Arazi Araştırması Şehir Planlaması Topluluk Geliştirme Topluluk Planlaması Arazi Mimarlığı Yapı Mimarlığı Arazi Ölçümü Kasaba ve Köy Planlaması Kent Planlaması ISCED 97 MİMARLIK TEMEL ALANI VE PROGRAMLARI

30 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bölüm Misyonu

31 31 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (EQF) TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS Kredisi Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Ders Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS Kredisi İş Yükü AKTS Kredisi İş Yükü AKTS Kredisi Ders

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 •Kademeler •Profil •Diploma • Kademe Tanımlayıcıları • Öğrenme Çıktıları • Öğrenim Yükü • Krediler(AKTS) YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ

46 SORULAR VE İLİŞKİLER  YETERLİKLER  X meslek unvanını verecek öğretim programı için hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ o Yükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? o Ne kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? o Nasıl sürekli iyileştirilecekler? Ulusal Yeterlikler Çerçevesinin Alan Yeterlikleri İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri

47 Yükseköğretim Kurumlarında “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği 20 Eylül 2005 Y ü ksek ö ğretim kurumlarının eğitim, ö ğretim ve araştırma etkinlikleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" s ü reciyle kalite d ü zeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki ç alışmalara ilişkin esasları d ü zenlemektedir.

48 İlgili yönetmelik çerçevesinde; Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

49 Ref: YÖDEK

50 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İç Değerl., İyileştirmeler Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri Kalite Yönetimine Geçiş Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon Özdeğerlendirme ETKİNLİKLER ZAMAN İÇ KALİTE GÜVENCESİ STANDARTLARI KALİTE GÜVENCESİ Öğretim, Araştırma ve Hizmetlerle İlgili Kalite ve Standartların Saptanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sürekli iyileştirilmesi İçin Kurumsal Strateji Öğr. Programlarını Değerlendirme Dış Değerlendirme Akreditasyon?

51

52

53

54 ÖZDEĞERLENDİRME ALANLARI (İYİLEŞTİRME ALANLARI)

55 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI •Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; •Akademik personel niteliğinde beklenen düzey; •İdari personel niteliğinde beklenen düzey; •Mali kaynakların yeterliliği •Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği; •İş teknolojilerinin yeterliliği; •Fiziksel olanakların yeterliliği; •Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; •Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; •Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; •Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; •Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; •Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; •Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; •Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; •Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği.

56 •Öğrenci sayıları ve yeterliliği; •Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği; •İdari personel sayıları ve yeterliliği; •Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği; •Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği; •Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği; •Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi ; •İdari personelin eğitim düzeyi; •Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliliği; •Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; •Kurumun fiziksel büyüklüğü, altyapısı ve yeterliliği; • ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

57 •Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; •Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; •Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği; •Programların anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı; •Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; •Programların çıktılarının yeterliliği; •Program kaynaklarının yeterliliği; •Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; •Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; •Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; •Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği; •Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; •Eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği; •Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

58 •AR-GE çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; •AR-GE olanak ve kaynaklarının yeterliliği; •AR-GE çalışmalarının yeterliliği; •AR-GE önceliklerinin belirginliği; •AR-GE çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı; •AR-GE çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; •Uluslararası AR-GE çalışmalarının yeterliliği; •AR-GE özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; •AR-GE faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; •AR-GE çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; •AR-GE çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; •AR-GE sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; •AR-GE çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; •AR-GE sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; •AR-GE sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik. ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

59 •U&H faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; •U&H faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; •U&H faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; •U&H faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; •U&H faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; •Uluslararası U&H faaliyetlerinin yeterliliği; •U&H faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; •U&H faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; •Eğitim-Öğretim ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; •AR-GE çalışmaları ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; •U&H faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; •U&H faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; •Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; •Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; •Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; •U&H faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; •U&H faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik. ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

60 •Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; •İdari işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; •Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; •Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; •Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; •Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; •Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; •Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği; •Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği; •Basın ve halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği; •Sağlık hizmetlerinin yeterliliği; •Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği; •Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; •Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği; •Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği; •Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği; •Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; •Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; •Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; •Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği, •Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarını yeterliliği. ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

61 •Organizasyonel yapının yeterliliği; •Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; •Görev yetkilerinin yeterliliği; •Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; •Karar verme süreçlerinin yeterliliği; •İş süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliği; •Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; •Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; •Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; •İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; •Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği, •Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği, •E&Ö, AR-GE, U&H süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği. ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

62 •Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; •Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; •İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; •Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; •Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; •Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği; •Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; •İdari personelin özelliklerinin yeterliliği; •Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; •İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

63 •Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; •Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği; •AR-GE ile ilgili sonuçların yeterliliği; •U&H faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; •Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; •İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; •Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği. ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

64 •Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; •Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; •Kendi misyonuna uygunluğu; ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI

65 DIŞ DEĞERLENDİRME KURUMSAL DEĞERLENDİRME (EUA, YÖK-ADEK)  Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması  Kurumsal değerlendirme programına başvuru  Değerlendirme ekibinin kurum ziyaretleri  Değerlendirme raporu - Üniversite ne yapmaya çalışıyor? - Bunu nasıl yapıyor? - Bunun işe yaradığını nereden biliyor? - Gelişebilmek için nasıl bir değişim öngörüyor? ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ (ABET, MÜDEK)  Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu eğitim programı hazırlama  Program değerlendirme ölçütlerine göre programı sürekli iyileştirme  Ulusal veya uluslararası yetkili bir akreditasyon kurumuna başvuru  Program ziyaretleri ve inceleme  Süreli akreditasyon belgesini alma FELSEFE: Misyon doğrultusunda güçlü ve zayıf yönler ÖLÇÜTLER: Dışsal ölçütlere göre akreditasyon yeterliliği

66 5018 SAYILI KANUNDA STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9.maddesinde; Kamu idarelerinin, kalkınma planları ve programları çerçevesinde, misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemeleri, performanslarını önceden belirlenmiş göstergelerle ölçmeleri ve süreci izleyip değerlendirmeleri için stratejik plan hazırlamaları öngörülmektedir. 66

67 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Ref. DPT

68

69 69 Performans Programı •Öncelikler •Performans hedefleri •Faaliyet/projeler •Kaynak ihtiyacı •Performans Göstergeleri Stratejik Plan •Misyon •Vizyon •Stratejik amaçlar •Stratejik hedefler İdare Bütçesi •Harcama birimleri •Kaynak tahsisi •Temel performans göstergeleri Faaliyet Raporu •Faaliyet/proje sonuçları •Performans hedef ve gerçekleşmeleri •Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri •Sapma ve nedenleri •Öneriler Denetim ve Değerlendirme •Performans Denetimi •Performans Değerlendirmesi UYGULAMA TBMM/Yerel Meclis •Hesap verme sorumluluğu

70 70

71 GENİŞ ANLAMDA PEB STRATEJİK PLANLAR UZUN VE ORTA VADELİ HEDEFLER HEDEF ve GÖSTERGELERE İLİŞKİN SONUÇLAR YILLIK HEDEF ve GÖSTERGELER MALİYETLENDİRME FAALİYET RAPORLARI PERFORMANS PROGRAMI

72

73 Düzenleyici Yetki Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Misyon Vizyon Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Performans Göstergeleri Stratejik Plan Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Projeler Faaliyetler Performans Programı Faaliyet esaslı maliyetlendirme Stratejik Hedefler Performans hedeflerinin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi DPT MALİYE BAKANLIĞI

74

75 NE YAPMALIYIZ? 1. 1.İki yaklaşımında aynı amaca hizmete ettiği konusunda bilgilendirme toplantıları 2. BEK’lerin, ADEK’lerin, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının ve İç Denetçilerin birlikte çalışma kültürü ve süreçleri oluşturulmalı a)Ortak Terminoloji b)ADEK ve BEK’lerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının ve İç Denetçilerin Temsiliyeti c)Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları Personeli ve İç Denetçilerin sadece mali konularda değil, diğer alanlarda hizmet verebilmeleri için gerekli eğitimler d)ADEK Üyelerinin 5018 sayılı yasa ve buna bağlı süreçleri hakkında detaylı bilgilendirilmeleri e)Stratejik Planların birlikte hazırlanması ve/veya değerlendirilmesi f)Yıllık iç değerlendirme ve faaliyet raporlarının ortak bir formata dönüştürülmesi g)Performans programlarının ortak hazırlanması

76 76 Derneğin Amacı ve Faaliyet Konuları Madde 2- (1) YDK’nın temel amacı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının iç ve dış kalite güvencesine yönelik uygulamaları çerçevesinde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, uygulama ve topluma hizmet faaliyetleri ile yönetsel ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin iyileştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve hizmetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal saydamlık ve tanınma sağlanması konusundaki çalışmalarına katkıda bulunmaktır. YÜKSEKÖĞRETİM DEĞERLENDİRME VE KALİTE DERNEĞİ

77 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 77

78 YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR AÇIKLAMA Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasının; “bireylerin dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması, girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip, insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve estetik değerler konularında duyarlı aktif yurttaşlar olması, ayrıca verilen eğitimin geniş kitlelere erişerek ülkenin yarışmacı potansiyelini geliştirmesi, yapılan araştırmaların uluslararası düzeyde saygınlığı olan bilim ve sanat üretimine yönelmiş olması, ülkenin rekabet edebilirliliğine destek olması, topluma hizmet faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kılınmasını amaçlaması” gerektiğini düşünüyoruz. Yeni sistem kendi kendine öğrenen, gelişen ve kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olacaktır. YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR AÇIKLAMA 3 Şubat 2011 YÖK Genel Kurulu

79 1. Çeşitlilik 2. Kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik 3. Performans değerlendirmesi ve rekabet 4. Mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı 5. Kalite güvencesi YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI -TEMEL PRENSİPLER- 3 Şubat 2011 YÖK Genel Kurulu

80 44. ve 46. Madde TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

81 21.06.2014 81 Yapılması Gerekenler -1  Rektörlerin sürece yakın ilgisi ve sürekli desteği  BEK çalışmalarının ve önerilerinin Senato Kararlarıyla bağlayıcılığının sağlanması, ek bir iş gibi değerlendirilmemesi  Kurum içinde bilgi akışının sağlanması  Öğrenci  Öğretim elemanı  İdari personel  Ders müfredatının öğrenci ihtiyacı gözetilerek planlanması  AKTS’lerin öğrenci iş yüküne dayalı olarak belirlenmesi  İş yükünün gerçekçi olarak hesaplanması  Belirli aralıklarla geri besleme alınması  Alan içi ve alan dışı seçimlik ders oranının artırılması: Asgari %25  Her şeyi öğretmeye çalışmak yerine öğrenmeyi öğretmek,  Kurumlar arası öğrenci değişimini özendirmek  Öğrenci merkezliliğini artırmak

82 Yapılması Gerekenler-2  Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci-öğretim elemanı değişiminin özendirilmesi  Uluslararasılaşmayı artırır  Kaliteyi ve rekabeti artırır  Yurtiçi ve yurtdışı ortak diploma programlarının artırılması  Eğitim ve araştırmada işbirliğini artırır  Uluslararasılaşmayı artırır  Derecelerin karşılıklı tanınmasını ve akreditasyonu sağlar  Kaliteyi artırır  Öğrencilerin ve diğer paydaşların tüm süreçlere katılmasının sağlanması  Müfredatların öğretim elemanlarına göre değil, öğrenci ihtiyaçlarına göre hazırlanmasını sağlar  İstihdam edilebilirliği artırır  Yükseköğretimin toplumsal sorumluluk rolünü artırır  Mezunların takibini sağlar

83 Yapılması Gerekenler-3 •ESG Uyumlu Kalite Güvencesi Sistemi •Diploma Eki Etiketi Başvurusu •ECTS Etiketi Başvurusu •EUA Başvurusu •Program Akreditasyonları

84 Yapılması Gerekenler-3  Öğrenci konsey oluşumunda cinsiyet dengesinin gözetilmesi  Öğrenci nüfusunun dengeli rol paylaşımını sağlar  Geniş katılımı sağlar  Kararların tek bakış açısıyla çıkmasını önler  Dezavantajlı grupların (engelliler, ekonomik statüsü düşük olanlar) öğrenimlerini sürdürmelerinin kolaylaştırılması  Yurtlar  Engellilere uygun mimari yapılar  Burslar  Ulaşım imkanları  Faaliyetlerin eksiksiz ve zamanında YÖK’e raporlanması  Uluslararası raporlarımızı eksiksiz hazırlamamızı sağlar  Yükseköğretime dair strateji geliştirmemizde katkı sağlar  Yükseköğretimimizin karşılaştırmalı olarak mevcut durumunu tespit etmemizi sağlar

85 •Kademeler •Profil •Diploma • Kademe Tanımlayıcıları • Öğrenme Çıktıları • Öğrenim Yükü • Krediler(AKTS) YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ NE YAPMALIYIZ?

86 Hesap Verebilirlik Kaynakların Etkin Kullanımı Üniversitelerimizin Gündemi Performans Esaslı Bütçe Kurumsal Stratejik Öncelikle r Bologna Süreci 5018 Sayılı Kanun YÖDEK

87 TBMM, 4. Açılış Yılı Konuşması’ndan 1 Mart 1923 M. Kemal Atatürk “Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem: Bilgiyi insan için fazla bir süs, bir baskı aracı ya da uygar bir zevkten çok maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan uygulanabilir ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir.” TBMM, 4. Açılış Yılı Konuşması’ndan 1 Mart 1923 M. Kemal Atatürk

88 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. http://bologna.yok.gov.tr


"T.C. Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM (YETERLİKLER VE KALİTE GÜVENCESİ) BİLGİ PAYLAŞIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları