Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Girişim Sermayesi ” Süleyman Yılmaz Genel Müdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Girişim Sermayesi ” Süleyman Yılmaz Genel Müdür."— Sunum transkripti:

1 “ Girişim Sermayesi ” Süleyman Yılmaz Genel Müdür

2 2 Girişimcilik Bir ülkenin kalkınma ve endüstriyel rekabet edebilirliğinin; - bilgi, - buluşlar (inovasyon) ve - girişimcilik olmak üzere üç temel şartı bulunmaktadır. Bilgi ve inovasyon başarı için tek başına yeterli değildir, girişimci faaliyetler olmazsa herhangi bir değer üretimi olmaz. İnovasyon sadece yeni fikir geliştirmek değildir aynı zamanda bu yeni fikri para kazandıracak bir iş modeline çevirmektir. Girişimcilik, girişimcilerin; risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır.

3 3 Girişimciliğin Finansmanı Ülkemizde de dünyada olduğu gibi girişimciliğin finansmanı;  Öz kaynaklar (Girişimcinin kendisi, ailesi, arkadaşları vs..)  Devlet destekleri (KOSGEB-Tekmer, TTGV, TÜBİTAK-TEYDEB, Sanayi Bakanlığı-Tekno Girişim, Santez)  Krediler (Bankacılık Sistemi),  Sermaye Piyasaları, İMKB, Finansman Bonosu, VOB, vs..  Sermaye Finansmanı (Equity Finance) İş Melekleri (Business Angel) Girişim Sermayesi (Venture Capital) Özel Sermaye Fonları (Private Equity)

4 4 Girişim Sermayesi Girişim sermayesi; dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip ama yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken vizyon sahibi girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kurumsal yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlardır. Yapılan finansal ortaklıklar; çekirdek, başlangıç, erken aşama, gelişme, köprü ve yönetim satın alma gibi sınıflara ayrılmaktadır.

5 5 Sermaye İhtiyacı Zaman BaşlangıçGenişleme Öncesi Büyümeyi Sağlamış YÜKSEK RISK DÜŞÜK RISK Arkadaşlar, Aile, Girişimci Business Angels Girişim Sermayesi (Venture Capital) Halka Arz LBO-MBO (Private Equity) Büyüme Çekirdek Girişim Sermayesi ve Gelişimi

6 6 Ülkemizdeki bu konudaki düzenlemeler ilk 1993 yılında yapılmış ve daha sonra 1998, 2003, 2004 ve 2010 yılında yapılan düzenlemelerle son halini almıştır. SPK dan faaliyet izni alarak kurulmuş olan sadece 3 adet GSYO bulunmaktadır. Yabancı menşeli P/E fonları ile, GSYO olmayan Türk firmaları ve holdingler bu alanda faaliyet göstermektedirler. Türkiye’de Girişim Sermayesi

7 7 Niçin Girişim Sermayesi?  Girişimci şirketlere ortak olarak finansman sağlarlar.  Sağladıkları finansman kaynağı uzun vadeli, geri ödemesiz ve faizsiz dir.  Ortak oldukları şirketlere yeni ürün ve hizmet geliştirme,  Sahip oldukları network ler sayesinde de bir çok pazarın kapısının açılmasına yardım ederler.  Şirketlerin yönetimlerine katılarak şirket stratejisini belirler ve şirketin kurumsallaşma sürecini hızlandırırlar.  Azınlık hissesini tercih ederler.  Yeni ve hızlı büyüyen sektör ve şirketleri tercih ederler.  Yüksek getiri beklentisi nedeniyle yüksek risk alırlar.  Yatırımdan genelde 5 ila 7 yıl arasında çıkarlar.

8 8 Ortaklık Yapısı Ödenmiş Sermaye: 38 Milyon TL Faaliyete Başlama Tarihi: 2005

9 9 Misyon KOBİ A.Ş.; 1-) Yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni pazarlar, yeni teknoloji veya ürün, yeni bir üretim şekli veya hizmet biçimi tasarlayan vizyon sahibi girişimcilere, 2-) Ürün/hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ’lere finansman sağlamayı, 3-) Girişim sermayesi modelinin gelişmesi ve farkında lığının artırılması için gerekli altyapının oluşmasına katkıda bulunmayı kendine misyon olarak edinmiştir.

10 10 Hangi Şirketlere Ortak Oluyoruz? Girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması, Girişimci şirketin döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SSK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması, Konsept oluşturma, ürün geliştirme ve ilk pazarlama faaliyetleri aşamasını geçmiş satış pazarlama veya kapasite artırımı için ilave işletme sermayesine ihtiyacı duyuyor olması, Sermaye ihtiyacının 500 bin ila 5 milyon dolar arasında olması, Projenin pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek veya gelişme potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunuyor olması, Proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar ve müşteriler hakkında bilgi sahibi, işletmecilik bilgisi ve en önemlisi dürüst olması, Yatırımdan 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması.

11 11 Yatırım ve Ortaklık Süreci 1. Aşama: Ön değerlendirme aşaması  Başvuru formu doldurma 2. Aşama: İş planı aşaması  İş planı doldurma  Niyet mektubu  Fizibilite ve due diligence çalışmaları 3. Aşama: Yatırım aşamasıdır.  Hissedarlar anlaşması  Performans tedbirleri  Ana Sözleşme tadilatları 4. Aşama: Ortaklık Süreci  Şirketin kontrolü 5. Aşama : Ortaklıktan Çıkış  Halka arz  Mevcut ortağa satış  3. Tarafa satış

12 12 İş Planında Önemli Hususlar Yönetim  Ortaklık yapısı, ekip – taahhüt, derinlik, tecrübe ve gerçekçilik Pazarlama ve rekabet  Lokasyon – kapasite – ihtiyaç – farklılaşma - büyüme ve pazar payı – pazarlama kanalları – pazarı yönlendiricileri - müşteriyi bulup satabilme yeteneği – rekabetçi üstünlük Ürünler  Ürün geliştirme zamanı, maliyeti ve riskleri – ihtiyaca karşılık spesifikasyonlar – spesifikasyonları karşılama yeteneği Finansman  Nakit akışı – gelecekteki fon ihtiyacı – büyüme – kar oranı Ortaklık  Şirket değerlemesi – NPV – IRR – Çıkış şartları

13 Yatırım Modelimiz YÜKSEK ORTA DÜŞÜK YÜKSEKYÜKSEK YÜKSEKYÜKSEK ORTAORTA ORTAORTA DÜŞÜKDÜŞÜK DÜŞÜKDÜŞÜK YATIRIM SEÇİCİ YATIRIM YATIRIM YAPMA REKABET EDEBİLİRLİK PAZAR POTANSİYELİ  Yeterli Yönetim Ekibi  5 Yıl Sonra Çıkış

14 14 çekirdekbaşlangıç I. Aşama II. Aşama III. Aşama köprüaşaması yöneti min satın alınm ası kurtar ma Konsept oluşturma amacıyla küçük miktarda finansman temini Ürün geliştirme amaçlı finansman temini Ürün geliştirme ve ilk pazarlama faaliyetleri için finansman temini Yeni kurulmuş veya kısa süredir faaliyet gösteren firmalar Başlangıç sermayesi bitmiş, satış ve pazarlama için sermaye ihtiyacı olan firmalar Üretime geçmiş ancak kâra henüz geçememiş şirketler için işletme sermayesi Satış ve kâr var, büyüme ve/veya pazarlama amaçlı fon temini Halka açılma aşamasındaki şirketler İşletme yönetiminin ürün grubu veya bir firma alabilmesi için fon sağlanır Operasyonel veya finansal güçlük içindeki firmaya fon temini

15 15 Faaliyetlerimiz – I PROJE DURUMU 20052006200720082009 Eylül 2010 TOPLAM Toplam Ba ş vuru 1402992453762611391460 Bilgi Bilgilendirme A ş amasında Kalan 9119113926318393960 Ba ş vuru Formu Gelen 491081061137846500 İş planı Hazırlanan 1014955346 Denetim + Fizibilitesi Yapılan 64432221 Ortaklık Gerçekle ş tirilen 01212 28

16 16 Portföy Yatırımlarımız

17 17 BUTEK Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. Sektörü/Faaliyet Alanı: Sac işleme makineleri, geri dönüşüm makineleri, paslanmaz parça taşıyıcı, parça taşıma ekipmanları, iş istasyonları ve transfer hatları ve takım tezgahları imalatı konularında faaliyet göstermektedir. Şirket Merkezi: Bursa Yatırım Tarihi: Temmuz 2006 Ortaklık Yüzdesi: %45

18 18 MAKİM Makine Tekn. San.ve Tic. A.Ş. Sektörü/Faaliyet Alanı: Geçiş kontrol sistemleri, döner ocakları, döner kesme makineleri ve ekipmanları imalatı ile hassas döküm konularında faaliyet göstermektedir. Şirket Merkezi: Ankara Yatırım Tarihi: Şubat 2007 Ortaklık Yüzdesi:%38

19 19 İNTERMAK Makina İm.İth. San. Tic. A.Ş. Sektörü/Faaliyet Alanı: Gıda sektörüne yönelik paslanmaz çelik makine ve ekipmanları, peynir mayası, starter kültür ve eritme tozlarının imalatı ve ticareti konularında faaliyet göstermektedir. Şirket Merkezi:Konya Yatırım Tarihi:Temmuz 2007 Ortaklık Yüzdesi: %40

20 20 IMICRYL Diş Malz. San.ve Tic.A.Ş. Sektörü/Faaliyet Alanı: Diş hekimliği ve diş laboratuarlarında kullanılan protez ve diğer hususlara ait her türlü kimyevi, madeni, ham ve yardımcı maddeler, her türlü laboratuar malzemeleri, laboratuar ekipmanları imalatı ve ticareti konularında faaliyet göstermektedir. Şirket Merkezi:Konya Yatırım Tarihi:Temmuz 2007 Ortaklık Yüzdesi:%40 (İntermak’ın %100 iştirakidir)

21 21 Uçak Plastik Kalıp Metal San.ve Tic. A.Ş. Sektörü/Faaliyet Alanı: Plastik(HDPE) Çöp Konteynır ve kovaları üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket Merkezi:Gebze Yatırım Tarihi:Ocak 2009 Ortaklık Yüzdesi:%40

22 22 EMD Medikal Elektronik -Savunma Sektörü/Faaliyet Alanı: Üroloji, Radyoloji, Üro-jinekoloji ve Kardiyoloji alanına yönelik tıbbi cihaz üretimi ve bu tıbbi cihazlara satış sonrası teknik servis ve yedek parça desteği vermektedir. Şirket Merkezi: Ankara Yatırım Tarihi: Ağustos 2010 Ortaklık Yüzdesi: %35

23 23 Sık Sorulan Sorular Kobi Girişim Sermayesi AŞ, kredi desteği veriyor mu? Şartları nedir? Şirketi olmayan girişimcilere veya sıfırdan yapılacak yatırımlarla ilgileniyor musunuz? Kobi Girişim Sermayesi AŞ, ortak olacağı şirketlerde çoğunluk hissesini alıyor mu? Yatırım için bütün sektörlere, iş alanlarına ve bölgelere açık mısınız? Büyük miktarda borcu olan firmaların başvuruları kabul ediliyor mu? Ortaklık sürecinde kayıt dışına müsaade ediliyor mu? Ortaklık müzakerelerinde şirket ticari sırları ve teknolojilerinin gizliliği sağlanıyor mu? Şirket değeri nasıl ve kimler tarafından tespit edilmektedir? Kobi Girişim Sermayesi AŞ, şirketin günlük işlerine müdahale ediyor mu? Kobi Girişim Sermayesi AŞ, şirketlerin yönetiminde görev alıyor mu? Kobi Girişim Sermayesi AŞ, yatırımdan çıkarken nasıl bir yol takip edecektir?

24 24 KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TELEFON : 0 312 219 40 00 (Pbx) FAX : 0 312 219 40 01 E-POSTA : kobias@kobias.com.trkobias@kobias.com.tr WEB: www.kobias.com.trwww.kobias.com.tr ADRES: TOBB İ kiz kuleleri Dumlupınar Bulvarı No:252 C-Blok 4. Kat Eski ş ehir Yolu 9. km 06530 ANKARA

25 25 TEŞEKKÜR EDERİM…


"“ Girişim Sermayesi ” Süleyman Yılmaz Genel Müdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları