Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI • ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. • Adres: Güniz Sokak 32/6 Kavaklıdere ANKARA • Telefon:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI • ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. • Adres: Güniz Sokak 32/6 Kavaklıdere ANKARA • Telefon:"— Sunum transkripti:

1 ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI • ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. • Adres: Güniz Sokak 32/6 Kavaklıdere ANKARA • Telefon: 0312 465 03 82 • E-mail: info@anadolugirisim.cominfo@anadolugirisim.com • Web: www.anadolugirisim.comwww.anadolugirisim.com

2 HAKKIMIZDA Anadolu Girişim Sermayesi, Sermaye Piyasası Kurulundan kuruluş izni almış olan, ilk gerçek kişi ortaklarından oluşmuş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketidir.

3 MİSYON Gelişme ve büyüme potansiyeli olan küçük ve orta ölçekli şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerine sermaye desteği ve piyasa danışmanlığı hizmeti sağlayarak halka arzlarını gerçekleştirmektir.

4 ORTAKLIK YAPIMIZ

5 YATIRIM FELSEFEMİZ Anadolu GSYO A.Ş. halka arza gitmek isteyen KOBİ'lerin hedeflerinin gerçekleşmesinde köprü finansman desteği ve piyasa danışmanı hizmeti sağlamaktadır.

6 Nasil Yatırım Yaparız?

7 Hedef Şirketler • Yıllık karı 100,000 TL ile 5 Milyon TL arasında olan ve sermayesi 250,000 TL ile 10 Milyon TL arasındaki şirketler. • İMKB Ulusal Pazar ve Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmek isteyen • Piyasa Danışmanlığı ve Partner Aracı Kurumların desteği ile Halka Arz olmak isteyen şirketler

8 Yatırım Şeklimiz • Girişim Şirketlerine Hisse Alım Yoluyla Ortak Olunması • Girişim Şirkelerine Hisse Senedine Çevrilebilir Tahvil Yatırımı • Girişim Şirketlerinde Hisse Alım Opsiyonu

9 Şirketteki Kontrol Durumumuz • Azınlık Pay Sahipliği

10 Şirketten Çıkış Yöntemimiz • Mevcut Pay Sahiplerine Satış • Halka Arz

11 Yatırım Kriterlerimiz • Güçlü Yönetim Ekibi  Deneyimli  Hızlı Karar Veren • Piyasa Deneyimi  İçinde Bulunduğu Pazarda Rekaber Gücü  Güçlü Dağıtım Kanalı • TeknolojikÜstünlük • Marka Üstünlüğü  Patent  Rekaber Avantajına Sahip Ürünler

12 Hangi Yatırım Aşaması?

13

14 NASIL? Anadolu GSYO İNCELEME, MÜZAKERE VE PAZARLIK KOBİ SERMAYE TALEBİ HALKA ARZ SÜRECİ YÖNETİMİ VE PİYASA DANIŞMANLIĞI HİZMETİ SERMAYE AKTARIMI (KÖPRÜ FİNANSMAN DESTEĞİ ) KOBİ HALKA ARZ SÜRECİ HALKA ARZIN GERÇEKLEŞMESİ Anadolu GSYO ÇIKIŞ ÇIKIŞ STRATEJİSİ • HALKA ARZ YOLUYLA MEVCUT HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI • HİSSE SENETLERİNİN MEVCUT PAY SAHİPLERİNE SATIŞI

15 MALİYET • Porfoy Danışmanlığı Ücreti • Bağımsız Denetim Ücreti • IMKB, SPK, MKK Başvuru Ücretleri • Aracı Kurum Komisyon

16 KOSGEB KOBİ DESTEĞİ • Destek Unsurları – Piyasa Danışmanlığı hizmet bedelinin %75’i – Bağımsız Denetim Hizmet Bedelinin %75’i – SPK Kurul Kaydına Alınma Ücretinin %100’ü – İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine Kabul ücretinin %100’ü – Merkezi Kayıt Kuruluşu Masrafının %100’ü – Aracı Kuruluşa Ödenecek Komisyon Ücretinin %75’i KOSGEB tarafından karşılanmaktadır

17 Ne Kadar Sürer?

18 • Halka arz süreci halka arza karar verdiğiniz andan halka arz işlemlerinin kapandığı güne kadar olan süreyi kapsamaktadır. • Bu sürenin uzunluğu – Sürecin nasıl planladığına – Şirketinizin pazar içinde nasıl pozisyon aldığına – Yönetim eikibinizin ve profesyonel danışmanlarınızı tecrübesine – Piyasa şartları ve Regülasyonlardaki değişmeler gibi sizin kontrolünüzün dışındaki faktörlere bağlı olabilir

19 • Bu faktörler göz önüne alındığında ortalama bir halka arz süreci 3 – 6 ay arasında değişmektedir.

20

21 Neden Halka Arz? • Piyasada iyi performans sağlayan bir şirket yatırımcıların dikkatini çeker ve ayrıca nasıl iş yaptığınıza dair güçlü belirtiler de gösterir. • Şirketinizin performansı ve potansiyeli yatırımcıların güvenini kazanmanızda ve halka arzda hisselerinize yatırım yapılmasında oldukca önemli bir faktördür.

22 Neden Halka Arz Şirketler bir çok çeşitli nedenlerle halka arza gitme yolunu seçebilirler. • Büyümek için yeni fırsatların aranması, • Büyümeye yönelik sermaye ihtiyacının temininde, • Şirketlerinin değerini arttırma planları, • Daha saygın ve potansiyel yatırımcılar tarafından tercih edilen kurumsal yapı içinde olma planları şirketlerin halka arza gitmelerinde belli başlı nedenlerden biridir.

23 Avantajları • Sermaye Girişi Sağlar – Halka arz şirketlere sermaye arttırımı yoluyla gelişme ve sahip oldukları işletmeleri genişletebilme fırsatları vermektedir. – Bu aynı zamanda özsermayenin artmasını sağlayarak banka kredisi ya da iç finansmana göre daha uygun bir alternatiftir.

24 Avantajları • Finansal Altyapınızın Gelişmesine İmkan Verir – Halka Arz sayesinde şirketinizin sermaye altyapısı artarken, finansal genişlemenizde kaldıraç etkisi yaratmaktadır. – Ayrıca halka arz olmuş bir şirketin borç / sermaye rasyosunun artmasına ve boylece şirketilerin ihtiyacı olan ek borçlanma finansmanlarına daha kolay erişmelerine yardımcı olmaktadır. – Halka Arz sonrasında borsaya kote olan şirketlerin hisse senetlerinde değer artışına neden olacaktır ve sahip olunan hisse senetlerini borsada istediğiniz an satabilme imkanı varlıklarınızın değerini nakte döndürme imkanı verecektir. – Buna ilaveten finansal yapınızın güçlenmesiyle var olan borçlarınızın daha uygun şartlarda ödeyebilmeniz için diğer finans kurumlarıyla pazarlık yapabilmenize olanak tanır. Likit hale gelmiş hisse senetleri de olası bir borçlanmada teminat olarak kullanılabilir.

25 Avantajları • Daha Fazla Bilinirlik Yaratır – Şirketiniz borsaya kote olması şirketinizin itibarında da önemli bir şekilde artışa neden olacaktır. – Bu aynı zamanda yerli ve yabancı yatırım şirketlerinin şirketiniz üzerinde analizler yapmasına ve büyük yatırımcılarının şirketinizin hisseleri üzerinde detaylı bilgilenmesine ve potansiyel yeni yatırımların gerçekleşmelerine imkan sağlayacaktır.

26 Avantajları • Çalışan Personelin Motivasyonunun ve Şirkete Bağlılığının Artmasını Sağlar – Şirketin Halka Arz durumu şirketin çalışanlarının da hissedar olmasına imkan vererek daha güçlü bir motivasyon yaratılmasına yardımcı olur. – Bunun yanında şirket içinde önemli pozisyonlarda çalışan personeller performansa bağlı hisse verilmesi şeklinde motivasyonları yükseltilebilir.

27 Yükümlülükleri • Halka açık bir şirket olarak şirketinizin operasyonları ilgili tüm konulara karşı hisse sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kamuyu bilgilendirmeye ilişkin hususlar detaylı bir şekilde belirtilmelidir. • Halka açık bir şirket olarak belirtmekte yükümlü olduğunuz bilgi ayrıca rekabetiniz içinde gereklidir. • Ayrıca verilen kararlar ve alınan önlemler gibi konularda hisse sahiplerine, diğer piyasa oyuncularına izah edilmesi ve piyasanın beklentilerinin karşılanması da önemlidir.

28 Yükümlülükleri • Yeni raporlama zorunluluğu – Halka açılma yeni raporlamaların oluşturulması, yıllık ve dönemsel finansal tabloların düzenli olarak hazırlanmasını, ve finansal raporlamada iç kontrolun oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

29 Halka Arzdan Sonra • Geçiş Süreci – Halka Arza geçisiniz boyunca, yönetim kurulunun, yönetici ekibinizin ve profesyonel danışmanlarınızın tecrübesi bu sürecin ne kadar pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir faktördür. – Ayrıca halka arz öncesı, halka arz süreci boyunca ve halka arzdan sonraki sorumluluklarınızın iyice tahlil edilmesi gerekmektedir.

30 Halka Arz Sonrası • Yatırımcı İlişkileri Departmanın oluşturulması – Halka arz sürecinizin tamamlanmasıyla, yeni hissedarlarınız, potansiyel hissedarlar ve yatırım şirketleri şirketiniz ve stratejileriniz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyecektir. – Bu noktada proaktif bir yatırımcı ilişkileri strateji departmanı oluşturulması sürdürülebilir yatırımcı ilgisi tarafından oldukça önemlidir.

31 TEŞEKKÜRLER


"ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI • ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. • Adres: Güniz Sokak 32/6 Kavaklıdere ANKARA • Telefon:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları