Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR

2 Karışım nedir? İki ve ya da daha fazla maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla karışımlar oluşur. Karışımlar yeni ve saf madde değildir. Bu nedenle karışımların belirli bir kimyasal formülü yoktur.

3 Karışımlar Heterojen karışım Homojen karışım
HETEROJEN KARIŞIM: Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit olarak dağılmamıştır. HOMOJEN KARIŞIM: Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit olarak dağılmasıyla oluşan karışımdır.

4 Örneğin; çay içine şeker attığımızda, şeker çay içinde çözünür
Örneğin; çay içine şeker attığımızda, şeker çay içinde çözünür. Şeker karışımın her tarafında eşit oranda bulunduğundan bu karışım homojen karışımdır. Örneğin; toprak heterojen bir karışımdır. Toprağı oluşturan maddeler, toprağın her katmanında aynı oranda olmadığından dolayı bu karışım heterojendir.

5 Kum+su Tebeşir tozu+ su Zeytinyağı + su Toprak Ayran Süt KARIŞIMLAR
HETEROJEN KARIŞIM Kum+su Tebeşir tozu+ su Zeytinyağı + su Toprak Ayran Süt HOMOJEN KARIŞIM ÇÖZELTİ Tuz+ su Şeker+su Hava Kolonya Gazoz Soda

6 Bileşikler ve Karışımların Farkları Nelerdir?

7 ÇÖZELTİLER Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek şekilde dağılmasıyla oluşan homojen karışımlara çözeltiler denir. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler bir araya gelerek çözeltileri oluştururlar. Çözeltiler çözücü ve çözünen maddelerden oluşurlar. Çözeltilerde miktarı fazla olan madde yani karışımın halini belirleyen madde çözücü, miktarı az olan madde çözünen maddedir.

8 Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı,sıvı,gaz halde bulunur.
SIVI ÇÖZELTİLER SIVI _KATI SIVI_SIVI SIVI_GAZ Burun damlası (saf su+ tuz) Kolonya (su + alkol) Gazoz (su+karbondioksit) Şerbet (su + şeker) Sirke (su +asetik asit) Deniz suyu (su+ oksijen)

9 Çözünme Nedir? Çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içerisinde iyonlarına veya moleküllerine kadar ayrılmasına çözünme denir.

10 Çözünme Nasıl Gerçekleşir?
• Çözücü maddelerin tanecikleri ile çözünen maddelerin tanecikleri yani molekülleri veya iyonları etkileşir. • Çözünme sonrasında, çözücü ve çözünen tanecikleri birbirlerinin etrafını sardığı için çözücü ve çözünen tanecikleri çözeltinin her tarafında eşit miktarda bulunur.

11 Çözünme Nasıl Gerçekleşir?
• Çözünen madde moleküler yapılı ise, çözücü maddenin molekülleri, çözünen maddenin moleküllerinin arasına girerek çözünen maddenin moleküllerinin etrafını sarar • Çözünen madde iyonik yapılı ise, çözücü maddenin molekülleri, çözünen maddenin (+) ve (–) iyonlarının arasındaki iyonik bağı zayıflatır ve (+) ve (–) iyonlar birbirinden ayrılır. Çözücü maddenin molekülleri, ayrılan (+) ve (–) iyonların arasına girerek bu iyonların etrafını sarar ve çözünen maddenin iyonlarına kadar ayrılmasını sağlar.

12 Su – sirke çözeltisinde, çözünen olan sirke, moleküler yapılı maddedir
Su – sirke çözeltisinde, çözünen olan sirke, moleküler yapılı maddedir. Çözücü olan su molekülleri, çözünen olan sirke moleküllerinin etrafını sararak sirke moleküllerinin birbirinden uzaklaşmasını yani çözünmesini sağlar. ÖRNEKLER Su – sirke çözeltisinde, çözünen olan sirke, moleküler yapılı maddedir. Çözücü olan su molekülleri, çözünen olan sirke moleküllerinin etrafını sararak sirke moleküllerinin birbirinden uzaklaşmasını yani çözünmesini sağlar.

13 Su – şeker çözeltisinde, çözünen olan şeker, moleküler yapılı maddedir
Su – şeker çözeltisinde, çözünen olan şeker, moleküler yapılı maddedir. Çözücü olan su molekülleri, çözünen olan şeker moleküllerinin etrafını sararak şeker moleküllerinin birbirinden uzaklaşmasını yani çözünmesini sağlar. Su – şeker çözeltisinde, çözünen olan şeker, moleküler yapılı maddedir. Çözücü olan su molekülleri, çözünen olan şeker moleküllerinin etrafını sararak şeker moleküllerinin birbirinden uzaklaşmasını yani çözünmesini sağlar.

14 Su – tuz çözeltisinde, çözünen olan tuz iyonik yapılı maddedir
Su – tuz çözeltisinde, çözünen olan tuz iyonik yapılı maddedir. Çözücü olan su molekülleri, çözünen olan tuz bileşiğindeki (+) ve (–) iyonlar arasındaki iyonik bağı zayıflatır ve (+) yüklü Na iyonu ile (–) yüklü Cl iyonlarının arasına girerek bu iyonların birbirinden ayrılmasını yani çözünmesini sağlar. Su – tuz çözeltisinde, çözünen olan tuz iyonik yapılı maddedir. Çözücü olan su molekülleri, çözünen olan tuz bileşiğindeki (+) ve (–) iyonlar arasındaki iyonik bağı zayıflatır ve (+) yüklü Na iyonu ile (–) yüklü Cl iyonlarının arasına girerek bu iyonların birbirinden ayrılmasını yani çözünmesini sağlar.

15 ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
1. SICAKLIK 2. TANE BOYUTU 3. KARIŞTIRMA

16 Sıcaklık Arttırılır Çözünme Hızı Nasıl Artırılır? Çözelti Karıştırılır
Tane Boyutu Küçültülür Çözelti Karıştırılır

17 ÇAYINIZI KAÇ ŞEKERLİ ALIRSINIZ?
Çözeltiler, çözünen maddenin azlığına veya çokluğuna göre derişik ve seyreltik çözeltiler olarak iki grupta incelenir. 1- Derişik Çözelti : Çözücüsü az, çözünen fazla olan çözeltilerdir. 2- Seyreltik Çözelti : Çözücüsü fazla, çözüneni az olan çözeltilerdir.


"KARIŞIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları