Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRENİMDE KALİTE VE ULUSLARARASI AKKREDİTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRENİMDE KALİTE VE ULUSLARARASI AKKREDİTASYON"— Sunum transkripti:

1

2 YÜKSEKÖĞRENİMDE KALİTE VE ULUSLARARASI AKKREDİTASYON
Prof.Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 19 Ekim 2009

3 Neden Ulsulararası Akkreditasyon
ABET, dünya çapında en iyi Mühendislik Eğitim Programlarına denklik veriyor AACSB dünya çapında en iyi İşletme ve Ekonomi Eğitim Programlarına denklik veriyor MÜDEK - TC Mühendislik Akkreditasyon MİYEK - TC Mimarlık Akkreditasyon TEDQUAL - Dünya Turizm Eğitimi EDEXCEL - Dünya Mesleki Teknik Eğitim

4 Neden Ulsulararası Akkreditasyon
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişime Ulaşım araç ve yöntemlerindeki gelişme, “Yeni Ekonomi” ve uluslararası rekabet koşulları (e-ticaret, m-ticaret, e-bankacılık) Dünya çapında iş ve eleman hareketliliği AB ve dünya ile rekabet edebilme Üniversitelerin diplomalarının dünya çapında geçerliliği acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktı

5 Neden Ulsulararası Akkreditasyon
Rekabet edebilmek için en iyiler arasında olmanız ve en iyiler arasında olduğunuzu topluma ikna edici bir şekilde anlatacak bir tanıtım stratejisi geliştirmeniz gerekmektedir En iyi ikna yöntemi uluslararası akkreditasyon almaktır Lokantaların HACCP sertifikası aldığı gibi

6 2 Tip Uluslararası Akkreditasyon Var
1. Kurumsal Akkreditasyon Üniversite Düzeyinde (IAU, EUA, IUA, UK-NARIC) Fakülte Düzeyinde (ASEE, TEDQUAL, EDEXCELL) 2. Bölüm/Program Akkreditasyonu ABET, AACSB, MÜDEK

7 Ne Kadar Çok Akkreditasyona İhtiyaç Var?

8 Ne Kadar Çok Akkreditasyona İhtiyaç Var?
Eğer enternasyonel bir üniversite olmak istiyorsanız, 193 BM üyesi ülkenin tümünde geçerli akkreditasyon veya prestijiniz olmalı Ya akkreditasyon ( ... Nasıl yani ... ? ) Ya üstün prestij ( ... Nasıl yani ... ? ) Ya da her ikisi ( ... Nasıl yani ... ? )

9 Bu Kadar Çok Akkreditasyona İhtiyaç Var Mı?
Evet Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesinde 25 değişik ülkeden yabancı öğretim elemanı, 67 değişik ülkeden yabancı öğrencimiz var,

10 Bu Kadar Çok Akkreditasyona İhtiyaç Var Mı?
Evet Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesinde Çok sayıda kuruluş ve üniversite ile uluslararası düzeyde işbirliklerimiz, Uluslararası düzeyde büyük araştırma projelerine katılma hedefimiz, Uluslararası dil ve kültürlerin buluşma ve paylaşımına yardımcı olan eğitim ortamı, Mezunlarımızın, mezuniyet sonrası, dönem arkadaşlarıyla çok uluslu şirketler kurma şansı

11 Akkreditasyon Süreci Nasıl Başlar...
Akkreditasyon süreci, resmen Dekan tarafından, değerlendirme sürecine girmek isteyen tüm bölümlerin ilgili komitelerini kurmalarını talep eden yazı ile başladı

12 Değerlendirme için Hazırlık
Bölüm başkanları, bölüm kurullarına danışarak, bölümlerin akkreditasyon komitelerini kurarlar Fakültenin akkreditasyon komitesi, bölümlerin akkreditasyon komitesi koordinatörlerinden oluşur

13 Değerlendirme için Hazırlık
Bölüm akkreditasyon komitesi, bir ilerleme ve gelişme taslak rapor hazırlar Fakülte akkreditasyon komitesi, bölümlerden gelen önhazırlık “program değerlendirme anketi” raporlarını toparlayarak bir Fakülte özdeğerlendirme raporu hazırlar

14 Değerlendirme için Hazırlık
Bölümlerin akkreditasyon komitelerinden bir özdeğerlendirme raporu hazırlamaları istenir Akkreditasyon komitesi bir Ulusrararası Aktiviteler komitesi bilirkişi olarak görevlendirdi Taslak rapor incelendi ve öneriler notedildi

15 Değerlendirme Süreci Akkreditasyon kurumu, ilk değerlendirmesi raporu size gönderilir Bölüm Kurulları: bilirkişi raporundaki tavsiyeler temelinde, gerekli girişimleri ve düzeltici işlemleri yapar ve programları kriterler’e uyumlu hale getirir

16 Değerlendirme Süreci Bölümlerdeki tüm öğretim elemanları, özdeğerlendirme raporu hazırlanırken farklı şekillerde katkıda bulundular Özgeçmişlerin ve ders tanımlarının hazırlanması sırasında, Eleştiriler ve tavsiyelerle, Gerekli bilgilerin anında sunulmasıyla

17 Değerlendirme Süreci Programları anlatan çok detaylı dökümanlar hazırlanır

18 Hazırlanan Dökümanların İçeriği
Programların amaçları Amaçların değerlendirilmesi Mezunların değerlendirilmesi Zaafiyetlerin düzeltilmesi için atılan adımlar Bir önceki ziyaretten itibaren esaslı gelişmeler İleriye dönük gelişim planları Programların güçlü yanları Programların zayıf yanları Destek Hizmetleri...

19 Destek Hizmetleri... Bilgisayar olanakları Atölyeler
Fotokopi ve çıktı hizmetleri Kütüphane hizmetleri Sekreterlik hizmetleri Çalışma odaları Kantinler Çay odaları Bina yönetimi

20 Destek Hizmetleri... Bilgisayar olanakları

21 Destek Hizmetleri... Atölyeler

22 Destek Hizmetleri... Fotokopi ve çıktı hizmetleri

23 Destek Hizmetleri... Kütüphane hizmetleri 150 bini aşkın kitap
Çevrimiçi veri tabanları Çalışma odaları E-kitaplar Klasik kitap ve CD kolleksiyonu

24 Destek Hizmetleri... Sekreterlik hizmetleri, hizmetiçi eğitim,
Sürekli Eğitim Merkezi...

25 Destek Hizmetleri... Kantinler Çay odaları

26 Destek Hizmetleri... Bina yönetimi

27 Destek Hizmetleri... Değerlendirme sürecinde aranan cevap
Bu hizmetler, öğrencilere, sizin iddia ettiğiniz gibi veriliyor mu? ?

28 Programları Akkredite Etmek İçin Kriterlerin Genel Tanımları
Programlar İçin Yapılan Hazırlıklar

29 Tanımlar Akkredite Edilecek ve Edecek Kurumların kolay iletişimi
için ortak terminoloji veritabanı

30 Tanımlar Progarmların mezunlara kazandırmayı Hedeflediği İş ve
profesyonel beceriler Programın Eğitim Amaçları

31 Tanımlar Öğrenciler, mezun oldukları zaman neleri bilecekler ve
neleri yapabilecekler Program Sonuçları (Outcomes) Öğrencilerin program boyunca kazandıkları Yetenek, bilgi ve davranışlar

32 Tanımlar değerlendirme Ölçme ve Program sonuçlarını ve
programın eğitim amaçlarına ulaşmayı değerlendiren Tanımlar veri tanımlama, toplama ve işleme süreçleri değerlendirme Ölçme ve

33 için çalışmalar yapınız veya program eğitim amaçlarına
Tanımlar Ölçme ve değerlendirme Programı geliştirmek için çalışmalar yapınız beklenen sonuçlara veya program eğitim amaçlarına Ulaşıldı mı? Hayır Evet

34 Kriterlerin hedefleri
Eeğitim kalitesinin sistematik iyileşmesinin takibini yapmak Dinamik ve yarışmacı bir ortamda paydaşların ihtiyaçlarını tatmin etmek Programların kriterlere uygunluğunun kanıtlanması, akkreditasyon peşinde olan programın sorumluluğundadır

35 LİSANS SEVİYESİ PROGRAMLAR İÇİN GENEL AKKREDİTASYON KRİTERLERİ
Prof.Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

36 Kriter 1: Öğrenciler Eğitim Öğretim Programları...
Öğrenci performansını değerlendirebilmeli Öğrencilere müfredat ve iş bulma konularında yol göstermeli Öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmeli Öğrencileri, program hedeflerine erişmiş mezunlar olarak mezun etmeli Transfer öğrencileri kabul edebilecek politikaları içermeli

37 Kriter 2: Programın Eğitim Hedefleri
Denklik alacak / tekrar alacak programlar Yayınlanmış eğitim hedefleri, kurumun misyonuyla uyum içerisinde olmalı Program amaçlarının, programın seçmenlerinin ihtiyaçlarına dayandırıldığı periyodik olarak belgelenmeli Amaçlara hangi oranda ulaşıldığını periyodik olarak gösteren, ölçme ve değerlendirme süreci içermeli

38 Kriter 3: Program Hedefleri
Mühendislik programları, öğrencilerinin aşağıdaki hedeflere ulaşıldığını göstermelidir Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanma Deney tasarlama ve yapma yanında, veri analizi ve yorumlama becerisi kazanma sistem, bileşen veya işlem süreci tasarlama becerisi kazanma, Ekonomik, çevre, sosyal, politik, ahlaki, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar çerçevesinde, ihtiyaçları karşılamak üzere

39 Kriter 3: Program Hedefleri
Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme yeteneği Mühendislik problemlerini tanımlama, formülleştirme ve çözme yeteneği Profesyonel ve etik sorumluluk anlayışı Etkin iletişim kurma yeteneği Mühendislik çözümlerinin, küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini kavrayıcı İhtiyaca göre ve katılımcı Sürekli-Eğitim bilnici

40 Kriter 3: Program Hedefleri
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma Mühendislik uygulamaları için gerekli teknik, yetenek ve modern mühendislik araç-gerecini kullanabilme becerisi Program hedefleri, program amaçlarını kazanmayı teşvik etmelidirler Program hedeflerine ne derecede ulaşıldığını belgeleyen, ölçme ve değerlendirme süreci olmalı

41 Kriter 4: Sürekli Gelişme
Her program, programı geliştirici faaliyetleri gösteren deliller sergilemeli Bu faaliyetler, Kriter 2 ve 3’ün sonuçları gibi mevcut bilgilere dayandırılmalıdır Kriter 2: Program Eğitim Hedefleri Kriter 3: Program Hedefleri

42 Kriter 5: Müfredat Müfredat, mühendisliğe uygun konu alanları belirlemeli, ders içeriklerini değil Öğretim üyeleri, müfredatın, program ve kurum hedef ve amaçları uyarınca, her bileşene yeterli ilgi ve zamanı ayırdığını garantiye almalıdır

43 Kriter 5: Müfredat Profesyonel bileşenler şunları içermeli
Disipline uygun, 1 yıllık, üniversite seviyesinde, matematik ve deneysel içerikli fen (Kredi %25) Alana uygun, 1.5 yıllık, bilim, tasarım ve yaratıcı uygulama içerikli mühendislik konularında eğitim (Toplam Kredilerin %37.5’i) Programın ve kurumun amaçlarına uygun, müfredatın teknik içeriğini tamamlayıcı Genel Eğitim bileşeni (Toplam Kredilerin %37.5’i)

44 Kriter 6: Öğretim Elemanları
Müfredatın tüm alanlarını kapsayabilecek sayıda ve nitelikte öğretim elemanı olmalı Yeterli seviye Öğrenci-Öğretimelemanı etkileşimi öğrenci danışmanlığı ve rehberlik, üniversite hizmet aktiviteleri, profesyonel gelişim, işverenlerle etkileşim endüstri ve profesyonel pratisyenler, için yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmalı

45 Kriter 6: Öğretim Elemanları
Öğretim elemanı nitelikleri, ölçme ve değerlendirmeye, programın sürekli gelişimini, amaç ve hedeflerine ulaşımını güvence altına almaya uygun olmalı Öğretim elemanlarının şu gibi becerileri olmalı eğitim, altyapı çeşitliliği, mühendislik tecrübesi, profesyonel derneklere üyelik, ve mühendislik yetkisi olan öğretim etkinlik & tecrübesi, bilginlik seviyesi etkin program geliştirmeye hevesli,

46 Kriter 7: Olanaklar Sınıflar, lablar, ilgili ekipman, program amaçlarını başarmak için yeterli olmalı ve uygun eğitim ortamı oluşturmalı Olanaklar, öğrenci-öğretimelemanı etkileşimini teşviğe ve profesyonel gelişimi cesaretlendirmeye uygun olmalı öğrencilerin modern mühendislik gereçlerini kullanmayı öğrenmelerine fırsat sağlamalı Bilişim Teknolojileri, öğrenci ve öğretim-elemanlarının bilgin aktivitelerini desteklemeli

47 Kriter 8: Destek (Finans,Liderlik)
Kurumsal destek, finans kaynakları, liderlik, programın kalitesini ve devamlılığını güvence altına almaya uygun olmalı Kaynaklar aşağıdakiler için yeterli olmalı... kaliteli akademik personel çekmek ve tutmak sürekli profesyonel gelişimlerini sağlamak gerekli techizatı almak, bakımını yapmak ve çalıştırmak Destek personeli ve kurumsal hizmetler, program ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olmalı

48 Kriter 9: Program Kriterleri
Her program, uygulanabilir program kriterlerini tatmin etmeli Program kriterleri gereksinimleri, müfredat konuları ve akademik personel vasıfları ile sınırlıdır

49 Kriter 9. Program Kriterleri (Genel Eğitim)

50 Kriter 9. Program Kriterleri (Matamatik ve Fen Bilimleri)


"YÜKSEKÖĞRENİMDE KALİTE VE ULUSLARARASI AKKREDİTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları