Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELLEK. Bellek Düşünce, algı ve deneyimleri bir arada tutar Geçmiş ve geleceğin anlamını, kendi farkındalığımızı sağlar Bilgiler geri çağırma ve adaptif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELLEK. Bellek Düşünce, algı ve deneyimleri bir arada tutar Geçmiş ve geleceğin anlamını, kendi farkındalığımızı sağlar Bilgiler geri çağırma ve adaptif."— Sunum transkripti:

1 BELLEK

2 Bellek Düşünce, algı ve deneyimleri bir arada tutar Geçmiş ve geleceğin anlamını, kendi farkındalığımızı sağlar Bilgiler geri çağırma ve adaptif davranış için depolanır Modifikasyon, adaptasyon ve bozulmaya uğrar

3 ZAMANSAL PAREMETRELER Farkındalık----kaydedilme---engram--- depolanma Ebbingham kısa ve uzun süreli bellek Atkinson ve Shiffrin çok kısa, kısa ve uzun süreli Çok Kısa Süreli Bellek; duysal bellek,milisaniyeleri kapsar, duysal kanallardaki bilginin depolanması

4 Kısa süreli bellek Kısa Süreli (çalışma belleği,dikkat menzilli); çok sınırlı bilgi,çok sınırlı zamanda çevrim içi tutulur Depolanmış bilginin geri çağırılması için hazırlanma PFK dorsolateral ve ventrolateral bölgeleri Paryetal bölgenin de katkısı Frontoparietal şebeke kontrolünde

5 Uzun süreli bellek Uzun Süreli Bellek; hayat boyu çevrim dışı saklama 12 kelimelik listede baştakini hatırlama öncelik(primacy) uzun süreli bellek Sondakini hatırlama sondalık(recency) kısa süreli bellek

6 LONG-TERM MEMORY DECLARATIVE (EXPLICIT) SEMANTIC (facts) EPISODIC (events) Hippocampus/ Medial Temporal Lobe NONDECLARATIVE (IMPLICIT) PROCEDURAL (SKILLS & HABITS) PRIMING & PERCEPTUAL LEARNING SIMPLE CLASSICAL CONDITIONING NONASSOCIATIVE LEARNING FEARSOMATIC AMYGDALA CEREBELLUM STRIATUM NEOCORTEX REFLEX PATHWAYS Squire 1992

7 THALAMUS Novelty & Threat Detection AMYGDALA Alarm HIPPOCAMPUS Cognitive Map/Categories Working Memory Prefrontal Cortex (Orbito/Dorsolateral) Integration/Decisions Narrative Memory External stimuli Limbic Cortex (Anterior Cingulate) Awareness of Body, Self, Others Self-Calming/Reguulation Locus Coeruleus Memory Encoding Activation Bellek yapıları

8 Bellek anatomisi

9 Emotional Memory Two Pathways Activation of ANS and stress hormones Thalamus Amygdala © 2004 Institute of HeartMath

10 İÇERİĞE GÖRE SINIFLAMA Açık/ifade edilir episodiksemantikdiğer örtük hazırlamaBeceri/alışkanlıklarkoşullama

11 Bellek yapıları Amigdala: – Koşullanmış korku tepkileri – Nötral uyarana duygunun eklenmesi – Duyu modaliteleri arasında bağlantı – Aşırı uyarılmada hipokampusun baskılanması Hipokampus: – Yaşantıların sınıflandırılması – Uzaysal harita oluşturulması – Basit anıların depolanması – Bilgilerin indekslenmesi

12 Örtük bellek Örtük Bellek; bilinçli hatırlamadan bağımsız Daha iyi veya daha hızlı yapılan işler Örtük öğrenme: amigdala ile oluşturulan korku koşullaması Limbik olmayan yapılarca Neokortikal,cerebellar ve bazal ganglionlar Edinme sürecinin,böyle bir bilgiye sahip olduğunun farkında değildir

13 Koşullama Kortikal sistemler (priming) Amigdala (korku koşullaması) Serebellum (Göz kırpma koşullaması) Striatum Korteks

14 Koşullanma Fear Conditioning requires the amygdala (a part of the limbic system), which is key for emotions such as fear. Operant Conditioning often requires the striatum and cerebellum (which involve learning motor skills or motor output. Memory from classical conditioning is stored in the sensory and motor systems involved in the learning (sounding a tone would affect the auditory areas, giving a novel taste would affect the gustatory pathways in the brain, etc.)

15 Fear conditioning which underlies many anxiety-related conditions (e.g. PTSD and phobias) mainly involves the amygdala and ‘implicit’ memories Anxiety, fear, or terror are triggered by cues (reminders) of the original frightening experiences. The cues can be internal (feelings, emotions, sensations) or external (sounds, smells, sights, certain people etc). The amygdala has ‘tagged’ these as being associated with danger – this is a largely unconscious process

16 Örtük bellek Prosedürel Bellek; algısal ve motor becerilerin öğrenilmesi Kural ve seri işlemlerin edinilmesi DLPFK katılımı ile temel olarak cerebellum ve bazal ganglionlarda Kayak yapma,araba kullanma,enstruman çalma

17 Hazırlama(priming); daha önceden algılanmış uyaranın gelecekteki performansa etkisi Bilginin bilince yansıması olmaksızın tanınması Kavramsal ve algısal hazırlama Uyaranlar her evrede aynı duysal yapıda(algısal, meyve -elma) Uyaranlar sadece aynı kategori veya kavramı paylaşır(kavramsal, kelime-içindeki harf)

18 Açık bellek Açık Bellek; episodun bilinçli olarak hatırlanmasını gerektirir Episodik Bellek; zaman ve mekanda gömülü kişisel olaylarla ilgili Sağ frontotemporal bölge Edinme ve hatırlama süreçlerinin farkında Hippokampo-enthorinal kompleks ve thalamus limbik çekirdekleri önemli ‘’geçen ağustos Antalya’daydım’’ ‘’dün akşam yemeğinde balık yedim’’

19 Semantik Bellek; genel gerçeklerle ilişkili Bilinir Sol hemisfer fonksiyonu ‘’İspanya’nın başkenti Madrid’’ ‘’2x2x2=8’’ Factual =gerçeklere ilişkin

20 BELLEĞİN İŞLEYİŞİ Yeni bilgi---nöral döngüde işlenir---depolanır Kaydedilme ve pekiştirmede parahipokampalenthorinal komplex Papez halkası bilginin uzun süreli belleğe aktarılması Amigdaloid döngü deneyimlerin emosyonel değerlerinin kaydedilmesi

21 KODLAMA VE PEKİŞTİRME İlk kayıtlama ve pekiştirme/hatırda tutma farklı biyolojik alt yapılar Bellek izleri zamanla güçlenir pekiştirme ile silinmeye dirençli Bilgi assosiasyon cx de kodlanır,limbik sisteme aktarılır Anlamlılık, daha önceki bilgi ile entegre,pekiştirme

22 BİLGİNİN DEPOLANMASI Dağınık kortikal şebekelerde Engramlar unimodal,heteromodal ve paralimbik alanlarda depolanır Limbik sistem bileşenleri birleştirir Engram üretiminde vasküler,nöral ve glial değişiklikler birlikte yer alır Sol hemisfer sözel/genel bilgi Sağ hemisfer sözel olmayan/otobiyografik

23 BİLGİNİN GERİ ÇAĞIRILMASI Ekfori Kodlamada sol PFK-geri çağırmada sağ PFK de aktivite Prefrontal ve anterior temporal korteksden kaynaklanan tetikleyici mekanizmalara bağlı İnfereolateral temporopolar bölgeler eski anıları geri getirme

24 Hemispheric Specialization

25 Sağ hemisfer episodik,sol hemisfer semantik anıları geri çağırmada

26 Temporopolar bölge limbik bağlantılar ile bağlantı korteksine kaydedilmiş engramlara ulaşmayı koordine eder

27

28


"BELLEK. Bellek Düşünce, algı ve deneyimleri bir arada tutar Geçmiş ve geleceğin anlamını, kendi farkındalığımızı sağlar Bilgiler geri çağırma ve adaptif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları