Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bazal ganglionlar:Çekirdekler;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bazal ganglionlar:Çekirdekler;"— Sunum transkripti:

1 Bazal ganglionlar:Çekirdekler;
Putamen, kaudat, subtalamik çekirdek (Luy’s body),Substansiya nigra, Globus pallidus, n.accumbens

2 globus palIidus: internal/eksternal
substantia nigra: pars reticulata, pars compacta,

3 Terminoloji:: Neostriatum (Dorsal striatum):Kaudate+putamen Ventral Striatum (limbik striatum):N.acccumbens Corpus Striatum:Neostriatum+ventral striatum Striatum:Caudate+putamen+G.Pallidus

4 putamen ve globus pallidus:lentiform,lentiküler çekirdek

5 Girdiler:kaudat ve putamene (giriş kapısı):
Substansiya nigra kompakt bölüm ve motor korteks alanlarından

6 Substansiya nigra retiküler bölüm, Globus pallidus internal çıktı kapısı:
Gerisin geriye talamus aracılığı ile motor korteks alanlarına Beyin Sapına

7 Nörotransmitter devreleri:
Motor korteksden kaudat ve putamene gelen yollar glutamat kullanır(eksitatör) Substansiya nigra kompakta dan kaudat ve putamene gelen yollar dopamin kullanır Neostriatum (kaudat ve putamen) çıktıları:direkt ve indirekt yollar: GABA’erjik Globus pallidus internal ve substansiya nigra retikülerden talamusa çıktı :GABA kullanır(inhibitör) Talamustan gerisin geriye motor korteks alanlarına yol:glutamerjik Substansiya nigra kompaktadan kaudat ve putamene gelen dopaminerjik yollar direkt yolu aktive,indirekt yolu inhibe eder

8 Nucleus akumbens (ventral striatum) bazal önbeyinde
İnput: limbik alanlardan insula, amygdala and hippocampus. Dopaminerjik innervasyonu: ventral tegmental alandan

9 ventral tegmental alandan:
1- mesokortikal sistem:Dorsolateral prefrontal alana: yürütücü işlevler 4-mesolimbik sistem: akumbens çekirdeği ve limbik yapılara

10 Mezolimbik dopaminerjik sistem:ödül yolağı
Bireyin doğal ödüllere (yiyecek, seks, sosyal ödüller) verdiği yanıtları düzenler, motivasyon ve güdüleri düzenlemede önemli Bireye ödül kazanmak için ne yapması, neyi tekrar etmesini söyler:

11 Bu yolun moderatörleri: endojen ve eksojen opiatlar:;endorfin, enkefalinler:
Endorfinler:GABA’erjik internöronlara: Endorfin seviyesini arttırırsanız (endojen ya da eksojen): akumbens dopaminle daha fazla uyarılacak: positif pekiştirme (positive reinforcement)

12 Kronik stimulasyon: homeostatik mekanizma:
Bağımlılık yapan maddeler bu sisteme etkili: Nikotin kolinerjik sisteme, eroin opiat sisteme ekili Kokain akumbens çekirdeğinde dopaminin etkisini arttırıyor Kronik stimulasyon: homeostatik mekanizma: Down regulasyon:drug toleransı

13 Beyin Sapına: The substantia nigra pars reticulata (SNr): Otomatik motor hareketlerin kontrolü: yürürken ritmik kol hareketleri

14 Functions of Basal Ganglia
Primitive cortex for voluntary muscular activity Planning of movements Control of complex & reflexive movements Timing of movements Speed of movements Inhibition of motor tone Control the group movements for emotional  expression Controls subconscious execution of learned patterns of movement

15 Hughlings Jackson: Negatif belirtilerin gözüktüğü hastalıklar: hipokinezi, hipertonik kaslar Pozitif belirtilerin gözüktüğü hastalıklar: (release phenomena):hiperkinezi, hipotonik kaslar

16

17 Hastalıkları:pozitif belirtilerin gözüktüğü hastalıklar: Kaudat ve putamenin indirekt GABAerjik çıktısında dejenerasyon Atetozis Kore(Chorea) Ballismus Huntington koresi

18

19 Negatif belirtilerin gözüktüğü hastalıklar:Parkinson hastalığı
Substantiya nigra pars compactadan caudat ve putamene gelen dopaminerjik yollarda dejenerasyon Akinezi Bradikinezi Maske yüz İstirahat tremoru Depresyon+kronik yorgunluk Demans

20

21

22

23

24

25 Parallel Fronto-Striatal Circuits
SNC VTA 25

26 Bazal Ganglia Devreleri

27 Putamene göre daha yeni bir yapı,baş kısmı ise kaudatın en yeni yapısı
Kaudat:Baş,gövde ve kuyrukdan oluşur Serebrumun tüm loblarına uzanır:Frontal lobun anterioründen başlar, posterior olarak parietal ve oksipital loplardan geçer, ‘’C’’ harfi şekinde dönerek temporal lopta sonlanır Putamene göre daha yeni bir yapı,baş kısmı ise kaudatın en yeni yapısı

28 Okulomotor devre: Frontal ve suplementel motor göz alanlarından:Kaudat gövdeye Direkt ve indirekt yollarla Talamus aracılığı ile frontal göz alanına ve superior kolikulusa İstemli göz hareketlerinde bozukluk

29 Dorsolateral prefrontal devre:
Executive functions: planlama,planların yürütülmesi,strateji belirleme/değiştirme (switch), kompleks problemlerin çözümü,çalışma belleği Yürütücü işlevlerde bozukluk,motor planlama bozuklukları Yaratıcılık, insiyatif kaybı,merak kaybı,duygu , güdü,yargı ve düşünmede yavaşlık, apati,amaca yönelme veya ardışık düşünceyi sürdürememe

30 Lateral orbitofrontal devre:
Çevreden gelen uyarıların inhibisyonu, impuls kontrol,empati,mood,sosyal çevreye uyum Hasarı:Disinhibisyon Yargılama, içgörü,öngörü kaybı,dürtüsellik, haz almayı erteliyememe, pişmanlık hissi yitimi, uygunsuz toplumsal tepkiler

31 Tourette Sendromu: Bazal ganglionlarda atrofi Motor,vokal tikler Yaklaşık 7 yaş:Motor tikler, basitten karmaşığa göz kırpma,omuz sallama,koklama,alkışlama,eğilme,el kol hareketleri ekopraksi Vokal tikler:basitten karmaşığa: öksürme, burun çekme,havlama cümle tekrarı sayıklamak ,küfür Ekolali Koprolali Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite Yaklaşık 5 yıl sonra:Obsesif kompulsif belirtiler


"Bazal ganglionlar:Çekirdekler;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları