Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmekte olan ülkelerde serviks kanserinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmekte olan ülkelerde serviks kanserinden."— Sunum transkripti:

1

2 Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmekte olan ülkelerde serviks kanserinden sonra ikinci sırada Gelişmekte olan ülkelerde serviks kanserinden sonra ikinci sırada

3 Uterin kanserler arasında en sık görülen ‘Endometrial Adenokarsinom’dur. Uterin kanserler arasında en sık görülen ‘Endometrial Adenokarsinom’dur. ABD’de 2013 yılında yaklaşık 50000 yeni vakaya tanı konulduğu ve 8000’den fazla ölüm olduğu bildirilmiştir Hayat boyu risk: %2,6 Ortalama yaş: 61 Ortalama yaş: 61 %68 uterusa sınırlı %68 uterusa sınırlı Uzak metastaz %8 Uzak metastaz %8

4 Türkiye’de en sık görülen jinekolojik kanserdir Türkiye’de en sık görülen jinekolojik kanserdir

5

6 YILOLGUYAŞ 2009651-73 20101050-86 20111937-85 20121627-81 20131839-71 2014 (*3 aylık)1639-65 2009-2014*8527-86

7 Endometrial kanserler: %95 %95 sporadik %5 %5 ailesel (Lynch II / HNPCC Sendromu) (50 yaş altında tanı alanların %10’u ailesel) Otozomal dominant kanser sendromu Kolon/ rektum/ endometrium/ mide/ over/ ince barsak/ ürotelyal/ pankreas/ hepatobiliyer/ beyin/ cilt/ meme/ prostat

8 TİP I (%80) Östrojen ilişkili (obezite, DM, HT) Perimenopozal İyi-orta derecede diferansiye Daha iyi prognoz TİP II (%20) Östrojen ilişkisiz Postmenopozal Az diferansiye Daha kötü prognoz

9

10 TİP I Grade 1-2 endometrioid tümörler, müsinöz tümörler Endometrial hiperplazi zemininde gelişirler Diploid karyotip Östrojen/Progesteron reseptörü (+) TİP II Grade 3 endometrioid tümörler ve non- endometrioid histoloji, özellikle seröz ve berrak hücreli karsinom Atrofik endometrium zemininde gelişirler Anöploid karyotip Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) (+) ***Moleküler karakteristikleri ve patogenezleri farklıdır***

11 Karşılanmamış östrojen Proliferasyon Hiperplazi Atipik hiperplazi Endometrial kanser

12

13 ONKOGENLERTÜMÖR SUPRESÖR GENLER DNA TAMİR GENLERİK-rasPTENMSH2 HER2/neu(c-erbB2) (EGFR ailesinden) Beta catenin (hücrelerarası adezyon) MLH1 p53MSH6 p16PMS2 E-cadherin (hücrelerarası adezyon)

14 Endometrioid karsinomlar (tip I) PTEN tümör supressör gen mutasyonu K-ras proto-onkogen mutasyonu β-catenin (CTNNB1) mutasyonu DNA MMR (yanlış eşleşme tamir) genlerinde defektler ve mikrosatellit instabilite (MSI) Seröz ve berrak hücreli karsinomlar (tip II) p53 mutasyonu Her2/neu amplifikasyonu p16 inaktivasyonu E-cadherin değişikliği

15 Genetik değişiklikler Tip I Tip II PTEN mutasyonu % 50-80 % 10 Mikrosatellit instabilite % 20-45 % 0-5 K-ras mutasyonu % 10-30 % 0-5 β-catenin mutasyonu % 20 % 0-5 P53 mutasyonu % 10-20 % 90 Her2/neu overekspresyonu % 10-30 % 45-80 P16 inaktivasyonu % 10 % 40 E-cadherin değişikliği % 10-20 % 80-90

16 PTEN (tümör supresör geni) Mutasyon veya delesyon nedeniyle fonksiyon kaybı Mutasyon veya delesyon nedeniyle fonksiyon kaybı Karsinogenezde ilk basamak Karsinogenezde ilk basamak PTEN mutasyonu: PTEN mutasyonu: NNormal endometrium: %0 Kompleks atipili hiperplazi / EIN: %55 Endometrioid karsinom: %83

17 Mikrosatellit İnstabilite (MSI): %20-45  DNA MMR gen mutasyonları  MSI  DNA MMR genlerinin epigenetik inaktivasyonu (çoğunlukla MLH1 promotor hipermetilasyonuna sekonder MLH1 inaktivasyonu)  MSI

18 Lynch II Sendromu (= Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanser (HNPCC) Sendromu): En sık rastlanan ekstrakolonik tümör Endometrial Kanserdir. Ailede mutasyon taşıyan kadınlarda hayat boyu endometrial kanser riski %40-60’tır. Aynı yolaktaki DNA mismatch repair (MMR) tümör supresör genlerinde - DNA yanlış eşleşme tamir genlerinde - mutasyon (MSH2, MLH1, MSH6, PMS2) veya daha nadiren MSH2 geninin sessizleşmesine yol açan EPCAM (epitel hücre adezyon molekülü) gen mutasyonu  mikrosatellit instabilite (MSI)

19 p53 tümör supresör gen mutasyonu: (%90) DNA hasarı olduğunda p53 nükleusta birikir, hücre siklusunu duraklatır, hücre apoptoza gider

20

21 Prognozu Etkileyen Patolojik Özellikler H Histolojik tip Grade Miyometrial invazyon Endoservikal tutulum Periton yıkama sitolojisi Lenfovasküler invazyon

22 Endometrial kanserlerde moleküler karakteristikler Histolojik tipi Histolojik tipi Grade’i Grade’i Tümörün progresyonunu Tümörün progresyonunu  Prognozu belirler

23


"Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser Gelişmekte olan ülkelerde serviks kanserinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları