Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya Bankası Muhasebe ve Denetim Düzenlemesinde İleri Düzey Program Sigortacılık için sağduyulu kanunlar ve mali raporlama ile yeni bir dönem Catherine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya Bankası Muhasebe ve Denetim Düzenlemesinde İleri Düzey Program Sigortacılık için sağduyulu kanunlar ve mali raporlama ile yeni bir dönem Catherine."— Sunum transkripti:

1 Dünya Bankası Muhasebe ve Denetim Düzenlemesinde İleri Düzey Program Sigortacılık için sağduyulu kanunlar ve mali raporlama ile yeni bir dönem Catherine Guttmann 16 Mayıs 2006

2 2 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sunum Taslağı IAIS (Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği) çalışmalarına göre, yeni risk tabanlı [tüm borçlarını] ödeyebilirlik koşulları (Ödeyebilirlik II) AB düzeyinde uygulanmaya başlandı. Sigortacının sermaye gereksinimlerinin belirlenmesi ve sigortacıların hissedarlarını sermaye artırımı için katkıda buşunmaya çağırması kabiliyetinin artırılması için ön koşul olarak tam, sağduyulu, yerinde, genel muhasebe esasları Sigorta şirketleri için IFRS (Uluslararası Mali Raporlama Standartları) temel özellikleri nelerdir? (günümüz itibariyle, I. Evre) Uluslararası Mali Raporlama Standartları 4 - II. Evre – Sigorta sorumluluklarının muhasebecilik ve [tüm borçlarını] ödeyebilirlik bakımından genel bir değerlemesi?

3 3 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte IAIS (Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği) çalışmalarına göre, yeni risk tabanlı [tüm borçlarını] ödeyebilirlik koşulları (Ödeyebilirlik II) AB düzeyinde uygulanmaya başlandı. Ödeyebilirlik I’de yaşanan yetersiz verim sonucu olarak Ödeyebilirlik II  Ödeyebilirlik I kapsamı altında sermaye yetersizliği sebebiyle, son beş yılda Avrupa’da, 85 adet sigorta şirketi düzenleyicileri tarafından dikkatle incelenmiştir. Bu şirketlerden 20 tanesi sonunda kapanmıştır: – İdari müeyyide – İflas Temel Sebepler :  Inadequacy of the pricing of the contracts  Sözleşmelerin fiyatlandırmasındaki yetersizlik  Sigorta sözleşmesi sahiplerine verilen gömülü opsiyonlar dahil olmak üzere, sigorta sorumluluklarının küçümsenmesi  Yetersiz varlık / borç yönetimi – Süreklilik – Likidite – …  Yetersiz sigorta risk çeşitlendirmesi ile bağlantılı yetersiz mükerrer sigorta kapsamı  Yetersiz tüzel yönetim ve iç kontrol

4 4 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte IAIS (Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği) çalışmalarına göre, yeni risk tabanlı [tüm borçlarını] ödeyebilirlik koşulları (Ödeyebilirlik II) AB düzeyinde uygulanmaya başlandı. Sigortacılık ve bankacılık sektörleri arasında yakınsama olarak Ödeyebilirlik II  Benzer ürünler gitgide artışı Örneğin :  Sigorta sözleşmesine karşı afet bonosu  Tasarruf sözleşmeleri  İklimsel türevler Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği düşünce tarzına göre:  daha fazla geleceğe dair değerlendirmeler ve risklerin kontrolü:  Sigorta  Mali  İşletimsel  … hem yönetim hem de denetçinin tarafında

5 5 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Şubat 2007 : Nihai Direktif Temmuz 2007 : Kanunlaştırma 2008 : Yürürlüğe koymak için rehberliğin ayrıntılı olarak detaylandırılması 2009-2010 : Her bir Üye Devlet tarafından Direktifin çaprazlanması 2010 : Ödeyebilirlik II’nin uygulanması Mevcut olan 19 adet AB Directifinin kaldırılması IAIS (Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği) çalışmalarına göre, yeni risk tabanlı [tüm borçlarını] ödeyebilirlik koşulları (Ödeyebilirlik II) AB düzeyinde uygulanmaya başlandı. - Takvim May 01 ock03 haz04 ara04 may05 nsn06 ekm06 ara06 şbt07 haz2007 2008 2009 2010 Ödeyebilirlik I’e dair envanter Bankacılık kanunlarının sigortacılıkla ilgisinin ve sigortacılığa uyarlanmasının değerlendirilmesi Sağduyulu kontrol içeren gelecek sistemin formuna dair düşünceler Avrupa Sigorta Denetçileri’nin Ödeyebilirlik I hakkında çalışma kılavuzları ve Ödeyebilirlik II projesine dair öneriler Kanunlaştırılmak üzere Direktifin sunulması Hazırlık Çalışmaları 1999 Phase IPhase II Direktif ProjesiÖdeyebilirlik II Projesi Haziran 2004 : 1. parti tavsite çağrısı (Sütun II) Aralık 2004 : 2. parti tavsiye çağrısı (Sütun I) Mayıs 2005 : 3. parti tavsiye çağrısı (Sütun III) Haziran 2005 : Müzakere için tadil edilmiş çerçeve Eylül 2005 : 1. nicel etki çalışması (QIS 1) Nisan 2006 : 2. nicel etki çalışması (QIS 2) Ekim 2006 : Direktifin 1. taslağı Aralık 2006 : Direktifin 2. taslağı

6 6 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte IAIS (Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği) çalışmalarına göre, yeni risk tabanlı [tüm borçlarını] ödeyebilirlik koşulları (Ödeyebilirlik II) AB düzeyinde uygulanmaya başlandı. ÖDEYEBİLİRLİK II Mart 06 CEIOPS cevabı – 3. parti tavsiye çağrısı Ekim 06 Direktifin 1. taslağı Temmuz 07Şubat 07 Nihai Direktif Kanunlaştırılmak üzere Direktifin sunulması Sonuçlar QIS 1 Başlangıç QIS 2 MCR & SCR hakkında) Şubat 06Nisan 06Eylül 06 Sonuçlar QIS 2 Direktifin 2. taslağı Aralık 06 Kısa Dönem Gelişim için Kilit Evreler

7 7 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte IAIS (Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği) çalışmalarına göre, yeni risk tabanlı [tüm borçlarını] ödeyebilirlik koşulları (Ödeyebilirlik II) AB düzeyinde uygulanmaya başlandı. 3 sütunlu yapı Sermaye Yeterliliği Değer esaslı yaklaşım - Ödeyebilirlik Sermaye Gereksinimleri (SCR) - En Düşük Sermaye Gereksinimleri (MCR) Sigorta Sorumlulukları Varlık ile bağlantılı risklerin daha belirli bir biçimde entegre edilmesi Sermaye Yeterliliği Değer esaslı yaklaşım - Ödeyebilirlik Sermaye Gereksinimleri (SCR) - En Düşük Sermaye Gereksinimleri (MCR) Sigorta Sorumlulukları Varlık ile bağlantılı risklerin daha belirli bir biçimde entegre edilmesi Denetsel Teftiş Tüzel Yönetim Varlık / Borç Yönetimi İç Denetimin Verimliliği Yatırım Politikası Mükerrer Sigorta Programı Sağduyulu Denetim Süreci Denetsel Teftiş Tüzel Yönetim Varlık / Borç Yönetimi İç Denetimin Verimliliği Yatırım Politikası Mükerrer Sigorta Programı Sağduyulu Denetim Süreci Piyasa Düzenlemesi Kamu ve Kontrol için Bilgi Şeffaflık İlkesi Bilgi Gereklilikleri (Açıklamalar) Mali İletişim Piyasa Düzenlemesi Kamu ve Kontrol için Bilgi Şeffaflık İlkesi Bilgi Gereklilikleri (Açıklamalar) Mali İletişim Sütun I Sütun II Sütun III Ödeyebilirlik II

8 8 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte MCR (En Düşük Sermaye Gereksinimi) / SCR (Ödeyebilirlik Sermaye Gereksinimi) (CFA n°9, 10, 11, 13, 14) İki seviye sermaye gereksinimi : MCR (En Düşük Sermaye Gereksinimi) ve SCR (Ödeyebilirlik Sermaye Gereksinimi) Sigorta Sorumlulukları MCR Min. Sermaye Gereksinimi SCR Ödeyebilirlik Sermaye Gereksinimi 0. Seviye: Ölüm riski 1. Seviye: Taban 2. Seviye: Sermaye Hedefi Sermaye Fazlası Sağduyulu derecelendirilmiş müdahale Sigorta Sözleşmesi sahiplerince kabul edilemez olarak görülen risk IAIS (Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği) çalışmalarına göre, yeni risk tabanlı [tüm borçlarını] ödeyebilirlik koşulları (Ödeyebilirlik II) AB düzeyinde uygulanmaya başlandı. - İç modeller - Standart yaklaşım

9 9 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sigortacının sermaye gereksinimlerinin belirlenmesi ve sigortacıların hissedarlarını sermaye artırımı için katkıda buşunmaya çağırması kabiliyetinin artırılması için ön koşul olarak tam, sağduyulu, ilgili, genel muhasebe esasları İlgili bilgi, kullanıcıların onlara geçmiş, bugünkü ya da gelecek olayları değerlendirmelerinde veya geçmiş değerlendirmelerini doğrulama ya da düzeltmelerine yardımcı olarak ekonomik kararlarını etkilediği durumda ilgili niteliğini taşır. Geleceğe yönelik yaklaşım Varsayımların ortaya çıkarılması Bütünlük : eksik / atlama olmaksızın Mümkün olduğunca, bilançoda değer biçilen tüm kalemler örneğin : garantiler, opsiyonlar

10 10 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sigortacının sermaye gereksinimlerinin belirlenmesi ve sigortacıların hissedarlarını sermaye artırımı için katkıda buşunmaya çağırması kabiliyetinin artırılması için ön koşul olarak tam, sağduyulu, ilgili, genel muhasebe esasları Genel : – Aynı tanımlar (biçimdense esas) Mali varlık ve borçların tanımı Sigorta sözleşmesinin tanımı Mali risk, ya da sigorta riskinin tanımı – Aynı muhasebe kuralları Ülkelerin birbirine yakınsaması Sigortacılık ve bankacılığın birbirine yakınsaması

11 11 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sigortacının sermaye gereksinimlerinin belirlenmesi ve sigortacıların hissedarlarını sermaye artırımı için katkıda buşunmaya çağırması kabiliyetinin artırılması için ön koşul olarak tam, sağduyulu, ilgili, genel muhasebe esasları Sağduyulu : – Değerlemeler, belirsizliklerle mücadele etmeli – Bu belirsizlikler farkına varılmalı ve değerlenmeli – Ancak, sağduyulu davranılması borçların kasıtlı olarak abartılması anlamına gelmemeli Ödeyebilirlik sermaye gereksinimi ile mükerrer sayım yok Sonuç : Uluslararası Mali Raporlama Standartları çerçevesinde tutarlı bir ön koşul, bir öncelik

12 12 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sigorta şirketleri için IFRS (Uluslararası Mali Raporlama Standartları) temel özellikleri nelerdir? (günümüz itibariyle, I. Evre) Sigorta sözleşmelerine dair Uluslararası Mali Raporlama Standartları, mükerrer sigorta sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm sigorta sözleşmeleri ve yalnızca sigorta sözleşmeleri için geçerlidir. Sigortacıların mali varlıkları ve borçları Uluslararası Muhasebecilik Standartları 39 ile ele alınmaktadır. Uluslararası Mali Raporlama Standartları’nın tamamı, sigorta şirketleri için geçerlidir. «Sigorta sözleşmesi» tanımı, yasal değil esas olarak bir tanımdır.  Sigorta sözleşmelerine dair standartlar, bundan sonra, örneğin bankacılık endüstrisinde kullanılmalı

13 13 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sigorta şirketleri için IFRS (Uluslararası Mali Raporlama Standartları) temel özellikleri nelerdir? (günümüz itibariyle, I. Evre) Sigorta sözleşmesinin tanımı Bir sigorta sözleşmesi :  «kapsamı altında, bir tarafın (sigortacı) diğer bir tarafın (poliçe hamili) gelecekte yaşanacak tanımlanmış belirsiz bir olayın (sigortalanmış olay) poliçe hamilini olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde poliçe hamilini tazmin etmeyi kabul ederek önemli sigorta riskini üstlendiği»  bir sözleşmedir.  «Poliçe hamili», «bir sigorta sözleşmesi kapsamında, sigortalanmış bir olayın vuku bulması durumunda tazminat alma hakkı olan taraf» olarak tanımlanmıştır.

14 14 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sigorta şirketleri için IFRS (Uluslararası Mali Raporlama Standartları) temel özellikleri nelerdir? (günümüz itibariyle, I. Evre) Mali ve sigorta risklerinin tanımı Sigorta riski, «mali risk dışında, sözleşme sahibi kişiden sözleşmeyi hazırlayan tarafa transfer edilen risk» bir risktir. Mali risk, «mali olmayan bir değişkenin, sözleşmenin bir tarafına özgü olmadığı durumda, nispi faiz oranı, yatırım aracı fiyatı, emtia fiyatı, döviz kuru, fiyat ya da oran endeksi, kredi notu, kredi endeksi ya da diğer bir belirli bir değişkende gelecekte yaşanacak olası bir değişiklik» riskidir.

15 15 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sigorta şirketleri için IFRS (Uluslararası Mali Raporlama Standartları) temel özellikleri nelerdir? (günümüz itibariyle, I. Evre) Sigorta sözleşmeleri örnekleri Aşağıdakiler sigorta sözleşmesidir: Aşağıdakiler sigorta sözleşmesi değildir: -Hırsızlık ya da mal hasarına karşı sigorta -Ürün sorumluluğu, mesleki sorumluluk, hukuki sorumluluğa karşı sigorta -Sakatlık ya da sağlık masrafları - Hayat riski yıllık ödemeleri - Ölüm yardımı -Tetikleyici olayın sözleşmeyi düzenleyenin belirlenmiş bir zarara uğramasını içermesi durumunda, afet bonosu -Sigortacıyı önemli sigorta risklerine maruz bırakmayan mali sözleşmeler (yatırım sözleşmeleri, mali mükerrer sigorta) -Fronting -Kendi sigortası :  örneğin : Bir ürünn için garanti doğrudan üretici, satıcı ya da bayi tarafından verilir. -Sigortacının belirli bir zarar uğramadığı bir dış etmen ile tetiklenen afet bonosu

16 16 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Sonuç : sigortacı bilançosu Piyasa değeri yönelimi ile büyük değişiklikler Yerel GAAP (Genel olarak kabul edilen muhasebecilik esasları)

17 17 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Piyasa değeri yönelimi ile büyük değişiklikler Yerel GAAP (Genel olarak kabul edilen muhasebecilik esasları)

18 18 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Uluslararası Mali Raporlama Standartları 4 - II. Evre – Sigorta sorumluluklarının muhasebecilik ve [tüm borçlarını] ödeyebilirlik bakımından genel bir değerlemesi? Gündem – 2006 yılı sonu öncesi Çalışma Grubu II. Evre tarafından bir Çalışma Tablosu yayınlanmalı – 2008 yılında bir Poz Taslağı yayınlanmalı – 2008 yılı sonu öncesi nihai standart yayınlanmalı Juillet 2005200620082009/2010 Çalışma Grubu toplantıları Çalışma tablosu yayınlanması Poz Taslağı yayınlanması II. Evre standartlarının onaylanması

19 19 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte A Yaklaşımı – Rayiç giriş değeri Esaslar : A Yaklaşımı, sigorta sorumluluğunu sigortacının mevcut sözleşme ile aynı kalıcı haklar ve yükümlülükler ile poliçe sahibine şu an itibariyle ücretlendireceği miktardan ölçer. İlk ölçüm : Mevcut verim eğrisi kullanılarak tahmini gelecek nakit akışlarının tenzilatı (en iyi tahmini değer) Risk ve belirsizlikler için marj Primler ile en iyi tahmini değer arasındaki farka eşit olarak, gizli marjın değerlemesi Sonraki ölçümler En iyi tahmini değer mevcut varsayımlara (mali ve mali olmayan) dayanarak hesaplanır. İlk marj, sözleşmenin süresi dahilinde riskin tahliyesiyle amorti edilir. Esas meseleler : gözden geçirilen değerleme yaklaşımları

20 20 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte B Yaklaşımı – Rayiç çıkış değeri (tranfer değeri) Esaslar : B Yaklaşımı, sigorta sorumluluğunu sigortacının şu an itibariyle geriye kalan tüm sözleşme hak ve yükümlülükleri hemen başka bir kişiye ödemesi gerekmesi durumundaki miktardan ölçer. Sigorta sorumluluklarının çoğu için ikincil bir Pazar bulunmadığından, söz konusu miktarın tahmin edilmesi gerekmektedir. B Yaklaşımı, özellikle : Sigorta sorumluluğunu, sözleşmeden doğan gelecek nakit akışlarının şimdiki değeri olarak ölçer (mevcut risksiz tenzilat oranı kullanılır). Elde etme maliyetlerini farklı bir varlık olarak ertelemez. Sorumluluğun ölçümü, pazar katılımcılarının sözleşmeye dayanarak risk almaları ve hizmet sunmaları için gerekli olan marjı içermektedir: Riskler ve belirsizlikler için marj, VE Hizmet payı için marj sigorta sözleşmesine dahildir (hizmet marjı) Başlangıç karları sınırlıdır: MRI seviyesi ve Hizmet marjı seviyesi Esas meseleler : gözden geçirilen değerleme yaklaşımları

21 21 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte Esas meseleler : gözden geçirilen değerleme yaklaşımları Varlık B Yaklaşımı – “İşletmeden İşletmeye” Varlık A Yaklaşımı – “İşletmeden Müşteriye” Global marj = Primler – Çıkış Değeri En İyi Tahmin Net varlık Servis marjı MRU Çıkış Değeri En İyi Tahmin Net varlık Global Marj Çıkış Değeri En İyi Tahmin Başlangıçta kısıtlı kazanç Başlangıçta kazanç yok Sözleşmenin 3 bölümünün ayrılması ve değerlenmesi: - çıkış değeri en iyi tahmin - riskler için marj - servis marjı

22 22 GDNL Program –Module 25 (2) © 2006 Deloitte IAIS, ödeyebilirlik ve muhasebe için yükümlülükler için aynı değerlemenin alınabilmesi için benzer bir model üzerinde çalışıyor. Hala çözüm bekleyen sorular : MRU tanimi (güven seviyesi; sermaye maliyeti), amortisman modeli Servis marjinin tanimi ve seviyesi (piyasa referansi ?) Poliçe sahiplerinin davranimi ? Tahliyeler, gelecekteki primler, yenilemeler… Yatirim sözlesmeleri için IAS 39 ? 39 tadil edilecek mi? Öz kredi riski İstege bagli katilim özellikleri: yükümlülük veya net varlik veya net varligin ayri bir bileseni ? Esas meseleler : gözden geçirilen değerleme yaklaşımları


"Dünya Bankası Muhasebe ve Denetim Düzenlemesinde İleri Düzey Program Sigortacılık için sağduyulu kanunlar ve mali raporlama ile yeni bir dönem Catherine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları