Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting1 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Sigorta Gözetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting1 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Sigorta Gözetimi."— Sunum transkripti:

1 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting1 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Sigorta Gözetimi ile İlgili Muhasebe ve Denetim Dinamikleri Peter Cooke,Sekreterya Üyesi Uluslararası Sigorta Gözetimcileri Derneği 16 Mayıs 2006

2 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting2 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Sunum Özeti Sunum Özeti 1.IAIS ve muhasebe konularındaki çalışma taraflarının tanıtılması 2.Sigorta Temel İlkeleri 3.Sigorta Gözetimi Açısından IFRS 4.Sigorta Sözleşmeleri Aşama I 5.Sigorta Sözleşmeleri Aşama II 6.Gözetim Çerçevesi ve Ödeme Gücü Değerlendirmesine Yönelik Yol Haritası

3 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting3 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Uluslararası Sigorta Gözetimcileri Derneği - IAIS IAIS ’nin amaçları : •Etkin, adil, güvenli ve istikrarlı sigorta piyasalarının sürdürülmesi ve poliçe sahiplerinin çıkarları ile korunmaları amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sigorta sanayinin daha iyi gözetlenmesine katkıda bulunmak için işbirliği yapılması •İyi düzenlenmiş sigorta piyasalarının gelişmesinin teşvik edilmesi •Küresel istikrara katkıda bulunma

4 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting4 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Temel Etkinlikler •Sigorta gözetiminin ululsalararası standartlarını geliştirmek •Standartların uygulanmasında gözetmenlere yardımcı olmak •Sigorta gözetmenleri arasında işbirliğini teşvik etmek •Diğer mali sektör ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlamak

5 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting5 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS organizasyon şeması ( Nisan 2006 itibarı ile ) Sekreterya MUHASEBE ALT KOMİTESİ Bilgilendirme Alt Komitesi Finansal Holdingler Alt Komitesi Ödeme Gücü ve Aktüeryel Konular Alt Komitesi ISigorta Sahteciliği Alt Komitesi Reasürans ve Diğer Risk Transfer Şekilleri Alt Komitesi Reasürans Şeffaflığı Alt GrubuSİGORTA SÖZLEŞMELERİ ALT KOMİTESİ Yürütme Komitesi Genel Kurul Teknik Komite Uygulama Komitesi Bölgesel Koordinasyon Alt Komitesi Sigorta Kanunları, Yönetmelikleri, Uygulamamalı ve Standartları Alt Komitesi Sigorta Ana Müfredatı Görev Gücü Bütçe Komitesi Mali Genel Bakış Görev Gücü Emeklilik Koordinasyon Grubu

6 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting6 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Muhasebe Çalışma Tarafları Sigorta Sözleşmeleri Alt Komitesi •IASB projeleri: –Sigorta Sözleşmeleri (Aşama II – genel amaçlı muhasebe için sigorta zorunluklarının değerlemesi) –Finansal araçlar –Gelir tespiti –Başkanı Rob Esson (ABD)

7 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting7 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Muhasebe Çalışma Tarafları Muhasebe Alt Komitesi •IASB projeleri Sigorta Sözleşmeleri Alt Komitesi tarafından kapsanmamaktadır •Şu anda IFRS 4 uygulamasının gözetmenler üzerindeki etkisi üzerine araştırma yapmaktadır •Denetim •Diğer kurumlarla muhasebeyle ilgili başka konularda bağlantı kurulması •Başkanı Tomoko Amaya (Japonya)

8 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting8 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Standar t Belirleme Süreci Esas İlkeler İlkeler Gözetim Standar tları Kılavuz ve Konularla İlgili Çalışmalar •İki katlı yaklaşım

9 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting9 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Sigorta Esas llkeleri Muhasebeyle en çok ilgili olanlar: •ICP 20: Pasifler •ICP 21: Yatırımlar •ICP 23: Sermaye Yeterliliği ve Ödeme Gücü •ICP 26: Bilgi, Piyasaya Yönelik Bilgilendirme ve Şeffaflık

10 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting10 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 ICP 20: Sorumluluklar •Yeterli teknik hükümleri ve sorumlulukları oluşturabilmek ve reasürans tahsil edilebilirleri için tahsisat yaratabilmek amacıyla gözetim yetkilisi sigortacıların standartlara uymasını talep eder. •Gözetim yetklisinin teknik hükümlerin yeterliliğini değerlendirme yetkisi ve yeteneği bulunmaktadır. Ayrıca gereken durumlarda bu hükümlerin arttırılmasını talep edebilir. ICP 21: Yatırımlar •Gözetim yetkilisi sigortacıların yatırım etkinliklerinde de standartlara uymalarını talep eder. •Bu standartlar arasında yatırım politikası, aktif bileşimi, değerleme, aktif pasif uyumu, çeşitlendirme ve risk yönetimi de yer almaktadır. Sigorta Esas İlkeleri

11 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting11 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 ICP 23: Sermaye Yeterliliği ve Ödeme Gücü •Gözetim yetkilisi sigortacıların tavsiye edilen ödeme gücü rejimine uymalarını talep eder. •Bu rejimde sermaye yeterliliği gereklilikleri mevcuttur ve sigortacının öngörülemeyen mali kayıplarını emmeye yönelik uygun sermaye çeşitleri gerektirmektedir ICP 26: Bilgi, Piyasa Bilgilendirme ve Şeffaflık •Gözetim yetkilisi, paydaşlara iş etkinliklerinin ve finansal durumlarının açık tablosunu gösterebilmek ve maruz kalabilecekleri riskleri anlatabilmek amacıyla sigortacıların ilgili bilgileri zamanında açıklamasını talep etmektedir Sigorta Esas İlkeleri (devamı)

12 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting12 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006

13 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting13 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS’nın IASB’ye Girdisi IAIS’nın IASB çalışma gruplarında temsil edilmesi: •Standartlar Danışma Konseyi – üye (Tomoko Amaya) •Sigorta Çalışma Grubu – resmi gözlemci olarak 2 üye (Tomoko Amaya & Rob Esson) •Finansal Araçlar Çalışma Grubu – resmi gözlemci (Rob Esson) Yorum mektupları ve çalışmaları

14 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting14 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IFRS 4 – IAIS’nın Uygulama ile ilgili Araştırması •Muhasebe Alt Komitesi’nin Nitel Çalışması •IFRS 4’ün uygulanmasının gözetmenler üzerindeki etkisi •2006’nın ikinci yarısında yayınlanacaktır •Araştırma sonuçlarından çıkan ana konular: –Sigorta sözleşemesinin tanımı –Aktıf ve pasifler arasında ‘uyumsuzluk’

15 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting15 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS’nın IASB Standartları Hakkında Görüşleri •IAIS uyumlulaştırılmış muhasebe ilkelerini desteklemektedir •Anlamlı bilgilendirme için aktif ve pasiflerin ölçümünde tutarlı bir yaklaşım sergilenmesi esastır •Düzenleyici ve genel amaçlı finansal raporlama için IAIS tutarlı metodolojileri tercih etmektedir. •IAIS IFRS 4’ün I. Aşama’sındaki muhasebe modellerinin olası uyumsuzluğundan endişe duymaktadır •IAIS üyeleri oy birliği ile sorumlulukların ölçümünde kendi kredi değerliliğinin kullanılmasına karşı çıkmaktadır

16 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting16 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IFRS 4 – IAIS’nın Uygulama ile ilgili Araştırması •Araştırma sonuçlarından çıkan ana konular (devamı): –Felaket ve denkleştirme hükümleri –İhtiyari katılım özellikleri –IAS 39’un uygulanmasının etkisi

17 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting17 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 İlk Sorumluluklar Çalışması Mayıs 2005’de yayınlanmıştır: •Finansal ve düzenleyici raporlamaya yönelik metodolojiler esas olarak tutarlı ise tercih edilebilir •Poliçe iptalinde sigortalıya verilen paradan daha az meblağda bir sigorta sözleşmesini destekleyen toplam finansal kaynakları (net pasif artı özsermaye) gerektirecek ihtiyatlı düzenleme amaçları için uygun değil •Kendi güven değerlendirmesini yapmanın işleyen şirketlerde sigorta sorumluluklarının değerlemesiyle tutarsız olması ve hem finansal raporlamanın genel amacı hem de düzenleyici amaçlar için kabul edilmez olması Sigorta Sözleşmeleri Aşama II

18 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting18 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 İlk Sorumluluklar Çalışması (devamı) : •Aktif / Pasif ölçümünün tutarlılığı sigorta sektöründe özellikle önemlidir •Aşağıdan yukarıya bir yaklaşım tercih edilir ancak karın sadece, sorumlulukların değeri için uygun ve yeterli derecede güvenilir risk marjının mevcudiyeti altında hesaplanması söz konusu olmalıdır •Tüm getiri eğrisini kullanan risksiz iskonto oranı, faydaların ilgili aktiflerin performansına sözleşme nedeniyle bağlı olduğu durumlar haricinde uygundur. İhtiyatlı olabilmek amacıyla beklenen kazanç oranı iskonto oranına karşın kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır Sigorta Sözleşmeleri Aşama II

19 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting19 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 İkinci Sorumluklar Çalışması taslağının Mayıs 2006 sonunda bitmesi beklenmektedir. Anahtar ilkeler ve gözlemler: •Bir sigorta sorumluluğunun ölçülmesi alacaklı/lehdar ile tam anlamıyla anlaşma ile ilgili gelecekteki nakit akışlarına dayalı olmalıdır •IAIS gözlemlenebilir piyasa girdilerinin mümkün olan en fazla ölçüde kullanıldığı ve kalan unsurların da modellendiği bir modelleme yaklaşımını desteklemektedir. •Gözlemlenemeyen girdilerin en objektif şekilde modellenmesi için ortak bir çerçeve olması uygundur. •Gelecekteki nakit akış miktarları veya zamanlarının belirsiz olması durumunda sözleşme ile ilgili nakit akışlarının ölçülmesinde olasılık hayati bir faktördür. Sigorta Sözleşmeleri Aşama II

20 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting20 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 •Bir çıkış modeli tercih edilmektedir ancak başlangıçtaki kar sadece uygun ve yeterli derecede güvenilir risk marjının pasif ölçümünde mevcut olması durumunda kabul edilmelidir. •Benzer risk profilleriyle benzer zorunluluklar benzer sorumlulukları getirmelidir. •Marjı hesaplamaya yönelik metodolojilerin ortak özellikleri paylaşmaları gerekir. •Marj farklı sigortacılar arasında tarafsız kıyaslamalar yapabilecek ve şeffaflık sağlayacak şekilde belirlenmelidir. •Sözleşmeleri bir bütün olarak dikkate alan poliçe sahiplerinin davranışını yansıtan olasılıklara anlamlı sonuçlara ulaşmak için gereksinim duyulmaktadır. •Genel amaçlı muhasebe için sigorta sorumluluklarında poliçe iptalinde sigortalıya verilen para tabanının uygulaması ile ilgili bir gereklilik yoktur. IASB Sigorta Sözleşmeleri Projesi – Aşama II

21 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting21 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 •Gelecekteki nakit akışları sözleşme altındaki zorunlukların parçası ise ölçümde dikkate alınmalıdır. •Nakit akışları nakit çıkışları ile dengelenmelidir •IAIS ölçüme dahil edilen bedellerin yeniden tahsiline imkan tanımak amacıyla gelecekteki gelire ödenek ayrılarak iktisap bedellerinin poliçe başlangıç tarihinde tam olarak dikkate alınmasını tercih etmektedir. •İhtiyari faydalar gelecekte beklenen nakit akışlarına dayanan pasifler olarak muamele görmelidir çünkü bunların öz sermaye olarak kabul edilmesi finansal durumun yanlış temsil edilmesine neden olacaktır. •Sigorta sözleşmesine gömülü türevler değerleme metodolojisinde dikkate alınmalıdır. •Sigortacının kredi durumu sigorta sorumluluklarının değerlemesi ile ilgili değildir. Sigorta Sözleşmeleri Aşama II

22 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting22 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Sigorta Gözetimi Çerçevesi Sigorta gözetimi için yeni bir çerçeve: Sigortacının ödeme gücünün değerlendirilmesi için ortak bir yapı ve ortak standartlara doğru (çerçeve çalışması)

23 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting23 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Sigorta Gözetim Çerçevesi finan s al yönetişim Piyasa hareketi Gözetim değerlendirmesi ve müdahale Ön koşullar Düzenleyici gereklilikler Gözetim eylemi DÜZEY 3 DÜZEY 2 DÜZEY 1 Sigorta sektörü ve sigorta gözetimi Etkin işleyebilmesi için gerekli temel koşullar Sigorta gözetim yetkilisi

24 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting24 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Ödeme Gücü Değerlendirmesi için Ortak Yapı ‘Köşe Taşları Çalışması’ •Gözetim çerçevesinin düzenleyici finansal gerekliliklerine yönelik anahtar ‘köşe taşlarını’ ortaya koymaktadır (Ekim 2005) ‘Yol Haritası Çalışması’ »IAIS Ödem Gücü projesi için Çalışma Planı (Şubat 2006) ‘Yapı Çaılşması’ (sürüyor) •Sigortacının ödeme gücünün değerlendirilmesi ve başlıca yönler ile unsurların incelenmesine dair daha detaylı bir felsefe sunmaktadır

25 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting25 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Uluslararası Sigorta Gözetmenleri Derneği Bilgi Kaynakları 1.Web sitesi www.iaisweb.org 2.3 aylık dergi 3.IAIS’nın yayınlanmış çalışmaları 4.Çalışma tarafları toplantıları 5.IAIS yıllık konferansı 6.Eğitim seminerleri 7.IAIS ile irtibat için iais@bis.org

26 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting26 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 BaşlıkIAIS papers Çerçeve Çalışması  Sigorta gözetimi için yeni bir çerçeve: Sigorta ödeme gücünün değerlendirmesi için ortak bri yapı ve standartlara doğru (2005) Köşe Taşı Çalışması  Sigortacı ödeme gücünün değerlendirilmesi için ortak bir yapı ve standartlara doğru: düzenleyici finansal gerekliliklerin oluşumuna yönelik köşe taşları (2005) Yol Haritası Çalışması  Sigortacı ödeme gücünün değerlendirilmesi için ortak bir yapı ve standartlar için yol haritası (2006) İlkeler  Sigorta ana ilkeleri ve metodolojisi (2003) Yorum Çalışması  IASB ’ nin Sigorta Sözleşmeleri Projesi II Aşaması sonucunda ortaya çıkan konular: İlk IAIS Gözlemleri (2005) Gelecekteki Çalışmalar  IASB ’ nin Sigorta Sözleşmeleri Projesi II Aşaması sonucunda ortaya çıkan konular: İkinci IAIS Gözlemleri (Taslak – Mayıs 2006 sonunda bitmesi bekleniyor)  Sigortacı ödeme gücünün değerlendirilmesinde IAIS ortak yapısı (Taslak – Ekim 2006’da bekleniyor) Muhasebe ve Finansal Değerlendirme ile İlgili IAIS Çalışmaları Muhasebe ve Finansal Değerlendirme ile İlgili IAIS Çalışmaları

27 Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting27 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 IAIS Standart Belirleme Etkinlikleri Sorular ??? Teşekkürler!! peter.cooke@bis.org


"Overview and Activities related to Accounting IAIS Overview and Activities related to Accounting1 GDNL Program – Module 25 (1) 16 May 2006 Sigorta Gözetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları