Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7) İNTERPOLASYON İnterpolasyon, eldeki verilerin dağılımından yararlanarak, elde olmayan bir değerin tahmin edilmesi olarak özetlenebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7) İNTERPOLASYON İnterpolasyon, eldeki verilerin dağılımından yararlanarak, elde olmayan bir değerin tahmin edilmesi olarak özetlenebilir."— Sunum transkripti:

1 7) İNTERPOLASYON İnterpolasyon, eldeki verilerin dağılımından yararlanarak, elde olmayan bir değerin tahmin edilmesi olarak özetlenebilir.

2 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 2 İnterpolasyon ve eğri uydurma x1x1x1x1 x2x2x2x2 x3x3x3x3 x4x4x4x4 x5x5x5x5 x6x6x6x6 y1y1y1y1 y2y2y2y2 y3y3y3y3 y4y4y4y4 y5y5y5y5 y6y6y6y6 Sistem veya fonksiyonun karakteristiğini betimleyen bir polinom elde edilir y=P(x)=2x 3 -9x 2 +x+10

3 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 3 İnterpolasyon-eğri uydurma? Ne fark var? Şekil.7.1. İnterpolasyon ve Eğri Uydurma Grafikleri

4 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 4 7.1. Doğrusal İnterpolasyon Koordinatları (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ) olarak verilen iki noktadan bir doğru geçer ve denklemi; Koordinatları (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ) olarak verilen iki noktadan bir doğru geçer ve denklemi;

5 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 5 7.2. Lagrange Polinom İnterpolasyonu Şekil.7.2. N noktadan N-1. dereceden bir polinom geçebilir Lagrange interpolasyon formülü, N noktadan geçen N-1 dereceli polinomu tanımlayan bir teoremle verilir.

6 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 6 Teorem: Lagrange İnterpolasyon Polinomu Koordinatları (x1,y1),(x2,y2),.......(xN, yN) olan noktalar, derecesi en fazla N-1 olan, Koordinatları (x1,y1),(x2,y2),.......(xN, yN) olan noktalar, derecesi en fazla N-1 olan, tanımlar

7 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 7 Örnek: Üçüncü dereceden bir polinomu ele alalım. Polinomun belirli noktalarda aldığı değerler aşağıdaki gibi olsun. Bu polinomu bulalım. Çözüm:

8 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 8 Ödev: x,y=[(0,-5), (1,-1), (2,67), (3,379), (4,1235)] a) Noktalarından geçen polinomu Lagrange interpolasyon yöntemiyle bulun. (P(x)=a x n + b x n-1 +….c) gibi tek polinom olacak şekilde sadeleştirin. b) x=5 için polinomun değerini bulun. Lagrange interpolasyon yöntemiyle yukarıda verilen noktalara ait polinomun x=5’teki değerini hesaplayan algoritmayı oluşturun ve programını yazın.

9 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 9 Örnek: Bir trigonometrik işlevi ele alalım. sin30 o =0.5, sin45 0 =0.7071, sin60 0 =0.8660 olduğu bilinmektedir. Bu durumda sin37 0 ve sin40 0 değerlerini Lagrange interpolasyon yöntemiyle bulun. Sin37’nin gerçek değeri, 0.6016’dır. Bulunan sonuç, sadece 3 noktadan alınan örnek için iyi bir yaklaştırmadır. P(x)=x 3 +……

10 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 10 P(40)=0.222222*0.5+0.888888*0.707107-0.111111*0.866025 =0.643224 olacaktır. Bulunan sonuç, Sin40 0 = 0.642787 değerine oldukça yakındır.

11 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 11 Bu örneği Matlab ile sayısal olarak çözmek için şu şekilde bir program hazırlanabilir Star Wars, Lucas,G., 2005 k kendisiyle karşılaşırsa

12 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 12 Lagrange İnterpolasyon probleminin çözümü için hazırlanan program

13 Serhat YILMAZ, Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü 13 Kaynaklar Sayısal Çözümleme, TAPRAMAZ,R., Literatür Yayınları Sayısal Çözümleme, TAPRAMAZ,R., Literatür Yayınları Advanced Engineering Mathematics, Kreyszig,E. Advanced Engineering Mathematics, Kreyszig,E. Nümerik Analiz, UZUN,İ, Beta Yayınları Nümerik Analiz, UZUN,İ, Beta Yayınları


"7) İNTERPOLASYON İnterpolasyon, eldeki verilerin dağılımından yararlanarak, elde olmayan bir değerin tahmin edilmesi olarak özetlenebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları