Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Atatürk University Matlab’da Diziler; Vektörler ve Matrisler Matlab’da Grafik Çizme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Atatürk University Matlab’da Diziler; Vektörler ve Matrisler Matlab’da Grafik Çizme."— Sunum transkripti:

1 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Atatürk University Matlab’da Diziler; Vektörler ve Matrisler Matlab’da Grafik Çizme

2 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Atatürk University Matlab’da grafik çizmeden önce farklı vektör oluşturma yöntemlerini öğrenelim: Vektör Oluşturma clc clear all for i=1:5 A(i)=i; end A A = 1 2 3 4 5 1. Metod >> A=1:5 A = 1 2 3 4 5 2. Metod

3 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Vektör Oluşturma clc clear all s=0; for i=1:2:7 s=s+1; A(s)=i; end A A = 1 3 5 7 1. Metod >> A=1:2:7 A = 1 3 5 7 2. Metod

4 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Eleman eleman işlemler Diziler üzerinde herhangi bir aritmetik işlemi eleman-eleman olacak şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, clc clear all A=[9 5 6 12 8]; B=[-2 3 5 7 6]; s=0; for i=1:length(A) s=s+1; C(s)=A(s)*B(s); end C C = -18 15 30 84 48 1. Metod >> A=[9 5 6 12 8]; >> B=[-2 3 5 7 6]; >> C=A.*B C = -18 15 30 84 48 2. Metod

5 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme İşlemler eleman-eleman olacak şekilde gerçekleştirildiği için dizi işlemleri olarak da adlandırılır. Örneğin, a.*b ifadesi aşağıdaki şekilde çalışır: [a(1)*b(1) a(2)*b(2) a(3)*b(3)] a./b ifadesi ise eleman eleman bölmek için kullanılır. Diğer tanımlamalar.* Çarpma./ Sağ bölme.\ Sol Bölme. ˆ Üs alma İşlemler eleman-eleman olacak şekilde gerçekleştirildiği için dizi işlemleri olarak da adlandırılır. Örneğin, a.*b ifadesi aşağıdaki şekilde çalışır: [a(1)*b(1) a(2)*b(2) a(3)*b(3)] a./b ifadesi ise eleman eleman bölmek için kullanılır. Diğer tanımlamalar.* Çarpma./ Sağ bölme.\ Sol Bölme. ˆ Üs alma Eleman eleman işlemler

6 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Matlab’de Grafik Çizme x=1:20; y=x.^2-9*x-20; plot(x,y) Bir resim binlerce kelimeye bedeldir. Matlab’de veri sunumu amacıyla geliştirilen gelişmiş grafik seçenekleri vardır. Grafikler (2 boyutlu) plot ifadesi ile çizdirilir. Örnek 1: x’in 1’den 20’ye kadar olan değerleri için (1 artımlı) aşağıdaki denklemin değerlerini hesaplayan ve x-y grafiğini çizdiren bir Matlab programı yazınız. Bir resim binlerce kelimeye bedeldir. Matlab’de veri sunumu amacıyla geliştirilen gelişmiş grafik seçenekleri vardır. Grafikler (2 boyutlu) plot ifadesi ile çizdirilir. Örnek 1: x’in 1’den 20’ye kadar olan değerleri için (1 artımlı) aşağıdaki denklemin değerlerini hesaplayan ve x-y grafiğini çizdiren bir Matlab programı yazınız.

7 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Plot Düzenleme Komutları  Plot başlığı  Plot eksenleri title(’text’) Tırnaklar arasındaki yazıyı plotun üztüne yazar xlabel(’text’) Tırnaklar arasındaki yazıyı yatay x eksenine yazar ylabel(’text’) Tırnaklar arasındaki yazıyı düşey y eksenine yazar  Plot başlığı  Plot eksenleri title(’text’) Tırnaklar arasındaki yazıyı plotun üztüne yazar xlabel(’text’) Tırnaklar arasındaki yazıyı yatay x eksenine yazar ylabel(’text’) Tırnaklar arasındaki yazıyı düşey y eksenine yazar x=1:1:20; y=x.^2-9*x-20; plot(x,y) title(‘variation of x.^2-9*x-20 equation wit x '); xlabel('x-axis'); ylabel('y-axis'); Örnek 2

8 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Aynı eksen takımı üzerinde birden fazla plot oluşturmak mümkündür. İlk yöntem çoklu eksenleri plot içerisinde tanımlamaktır plot(x1, y1, x2, y2, x3, y3,... ) Çoklu plotlar Örnek 3: Aynı eksen takımı üzerinde aşağıdaki iki adet denklemin farklı t değerlerine karşılık gelen değişimlerini çizdiriniz. t=0:1:20; y_1=t.^3-5*t+8; y_2=6*t-5; plot(t,y_1,t,y_2)

9 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Örnek 4 X’in 0 ile 2*pi aralığındaki değerleri için sin(x) ve cos(x) değerlerini aynı eksen takımında grafiğini çizen bir Matlab programı yazınız.

10 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Color, Markers ve Line styles plot(x,y,’ro:’) Bu komut x ve y parametrelerinin değişimini; kırmızı renkli, veri kesişme noktalarında daire olacak şekilde ve kesik çizgi ile verilere ait noktaları birleştirecek şekilde çizer. Color, markers ve Line styles özellikleri aşağıda verilen isimler ile değiştirilebilir. Color, Markers ve Line styles plot(x,y,’ro:’) Bu komut x ve y parametrelerinin değişimini; kırmızı renkli, veri kesişme noktalarında daire olacak şekilde ve kesik çizgi ile verilere ait noktaları birleştirecek şekilde çizer. Color, markers ve Line styles özellikleri aşağıda verilen isimler ile değiştirilebilir. Plot Düzenleme Komutları

11 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Color, Marker, Style ColorMarkerLine Styles y: yellow. : nokta- : continuous line m:magentao : yuvarlak: : dotted line b:bluex : x işareti-. : dash-dot line r:red+ :artı işareti-- : dash-dash line g:green* :yıldız işareti w:whiteS : kare k: blackD: elmas V : aşağı üçgen ^ : yukarı üçgen <: sola üçgen

12 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme legend Farklı veri çizgilerini ayırdetmek için legend komutu kullanılır: legend(’string1’,’string2’,’string3’,...) 0 = Automatic “best” placement (least conflict with data) 1 = Upper right-hand corner (default) 2 = Upper left-hand corner 3 = Lower left-hand corner 4 = Lower right-hand corner -1 = To the right of the plot Farklı veri çizgilerini ayırdetmek için legend komutu kullanılır: legend(’string1’,’string2’,’string3’,...) 0 = Automatic “best” placement (least conflict with data) 1 = Upper right-hand corner (default) 2 = Upper left-hand corner 3 = Lower left-hand corner 4 = Lower right-hand corner -1 = To the right of the plot

13 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Örnek 5 x=[0:pi/10:4*pi]; y1=sin(x); y2=cos(x); plot(x,y1,'b.:',x,y2,'b<-') xlabel('x degisimi'); ylabel('Fonksiyonun degisimi'); title('sinx ve türevinin değişimi') legend('sin(x)','cos(x)',-1)

14 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Ardarda gelen plot komutları, yeni grafikleri aynı pencere üzerinde çizmektedir. figure komutu çoklu plot pencereleri oluşturmak için kullanılır: figure(n) Burada n pozitif tamsayıdır ve figür sayısını göstermektedir. Bu komutun ardından gelen plot komutu yeni pencere üzerine verileri yerleştirecektir. Çoklu Figürler x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); figure(1),plot(x,y1,'bo:') figure(2),plot(x,y2,'r*-')

15 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme subplot subplot komutu, grafikleri alt pencerelere ayırmak için kullanılır. Çoğunlukla bir üst bir alt veya iki üst iki alt olmak üzere dört adet alt pencere kurulur. subplot(m,n,p): m x n kadar pencere oluşturulur. subplot komutu, grafikleri alt pencerelere ayırmak için kullanılır. Çoğunlukla bir üst bir alt veya iki üst iki alt olmak üzere dört adet alt pencere kurulur. subplot(m,n,p): m x n kadar pencere oluşturulur.

16 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Örnek 6 subplot(2,2,1) x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); plot(x,y1) title('f(x)=sin(x)') subplot(2,2,2) y2=cos(x); plot(x,y2) title('f(x)=cos(x)') subplot(2,2,3) y3=tan(x); plot(x,y3) title('f(x)=tan(x)') subplot(2,2,4) y4=cot(x); plot(x,y4) title('f(x)=cot(x)')

17 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme İkinci yöntem ise eksenleri hold komutu ile tutma yöntemidir. Takip eden tüm plotlar üst üste çizilir. Bir başka hold komutuna kadar veya hold off komutuna rastlayıncaya kadar bu işlem devam eder. x=0:pi/30:2*pi; y1=sin(x); plot(x,y1,'k*:') hold y2=exp(2*sin(x)); plot(x,y2,'ro--') legend('sin(x)','\bf{e}^{2*sin(x)}') Çoklu plotlar (hold)

18 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Örnek 7 -2pi’den 2pi’ye kadar olan x değerleri için 500 adet nokta oluşturan ve bu değerler için aşağıdaki denklemlerden hesaplanan verilerin grafiklerini oluşturan bir Matlab programı yazınız (-2 π ≤ x ≤ 2 π)

19 Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Figure 1Figure 2 Figure 3


"Atatürk University MATLAB’de Grafik Çizme Atatürk University Matlab’da Diziler; Vektörler ve Matrisler Matlab’da Grafik Çizme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları