Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Atık Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Atık Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Atık Yönetimi
Dr. Oğuz CAN RECYDIA AŞ. Genel Müdürü 12 Haziran, 2014

2 Tayçed:Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği 1 Kasım 2012 yılında kurulmuş olup, Endüstriyel Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji alanında faaliyet gösteren 18 üyesi ile yaklaşık 1,5 milyar $ fiili, 1 milyar $ planlanan yatırım ile sektörün gelişimi, iyi uygulamaların paylaşılması, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, etkin atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Dernek Üyeleri Arasında, İzaydaş, İstaç, Recydia, Petkim, MSG Enerji, Remondis Burcu, Aneldoğa, Chimirec Avrasya, Aten Atık, Ortadoğu Enerji, Lokman Geri Kazanım, ITC Türkiye, Aşuroğuları, Erksan, Hexagon Katı Atık, Çözüm, Akademi Çevre, yer almaktadır. Derneğimizin Yönetim Kurulu başkanlığını İzaydaş Genel Müdürümüz Sn. Muhammed SARAÇ yürütmektedir.

3 Türkiye’de Atık Yönetimi
Atık Yönetimi konusunda bir yandan umut verici gelişmeler kaydedilirken, diğer yandan alınması gereken mesafe itibariyle çok yoğun çabaların sarf edilmesi gereken zor bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu panel’de Türkiye Atık Yönetimi mevcut durumuna dair bazı tespitler ve yorumlar SWOT analizi formatında paylaşılacaktır. 2014 Makro Ekonomik Göstergeler: Büyüme Oranı : %4 Kişi Başı Gelir : $ Tüketim Artışı : %3,2 Yatırım artışı : %3,6 İşsizlik : %9,4 İhracat : 166,5Milyar$ İthalat : 262 milyar$ Nüfus Artışı : %1,17 Belediye Atıkları artışı : % 2,57 Kişi başı Belediye atığı : 444 kg Endüstriyel Atıklar : %20-25 beyan edilen oranda artış

4 Trend Analizi Türkiye’de Atık Yönetimi
Strateji ve Planlama Güncelleme İhtiyacı Artılar Gelişim Alanları AB Uyum çalışmaları Değişen Trendler ve Yeni Teknolojiler ve Arayışlar Yeni Yönetmelikler Kapasite Gelişim İhtiyacı Finansal Sürdürülebilirlik Artan Sosyal ve Çevresel Farkındalık Bölgesel Farklılıklar Tüketim alışkanlıkları, GSMH ve artan atık İyi uygulamaları yaygınlaştırma ihtiyacı Kalıcı Çözüm arayışları ve En iyi uygulamalar

5 Nüfusu> 750.000 olan yeni Büyükşehir Belediyeleri

6 Türkiye’de Atık Yönetimi
1 2 3 4 5 Toplama + vahşi depolama Toplama + Düzenli Depolama Toplama + Kısmi ayıklama + Düzenli Depolama Toplama + Entegre Atık Geri Dönüşümü (İşleme) + Düzenli Depolama Toplama + Tam entegre Geri kazanım ve Geri Dönüşüm Mevcut Durum Hedeflenen Yıllar

7 Atık Hiyerarşisi-Uzun Dönem Yararı -Bugünkü Çalışma Karşılaştırması
Kaynak: Global Waste Management Market Assessment 2007, Key Note

8 SWOT ANALİZİ Gelişen ve değişen yönetmelikler Denetimlerin artması
STRENGTHS Güçlü Yönler Gelişen ve değişen yönetmelikler Denetimlerin artması Artan Bilinçlenme ve Çevre Maliyetlerinin içselleşmeye başlaması Geri Dönüşüm ve Bertarafta yeni kazanımlar Entegre Atık Yönetimi yaklaşımı ve Entegre tesisler Açık İletişim İhtiyaç Analizi ve Sürekli Gelişim WEAKNESSES Zayıf Yönler Finansal Model eksikliği Denetimlerde uygulama ve derinlik farklılıkları Hurdacılık anlayışından Atık Yönetimi anlayışına geçişte zorlanış ve Sektör Standartlarının olmayışı Teşvik Eksikliği Küçük sermayeli firmaların bölgesel faaliyetleri Yavaş Karar mekanizmaları Envanter eksikliği ve İzlenebilirilik Atık Yönetimi Sosyal Sorumluluk olarak görülmesi- Social Business (!) OPPORTUNITIES Fırsatlar Beyan edilen- Sisteme Giren atık miktarlarının artışı İmtiyaz ve 3996 Sayılı Yap-İşlet Kanunu Bölgesel İstihdam, Yerli Üretim, İnovasyon Açık Pazar ve belirginleşen ihtiyaçlar Entegre Atık Yönetimi ve Entegre tesisler Maddesel ve Enerji Geri Kazanımı Değişim ve Gelişim THREATS Tehditler Yanlış teknoloji seçimleri ve arayışlar Yatırım ihtiyacı ve Zaman Mesleki Eğitim, kalifiye personel, KDV uygulaması vb sektörde oturmamış uygulamalar Bürokrasi Belirsiz İhale yöntemleri ve yanlışlıklar Arka bahçeler, Çöplükler Ekonomik krizlere duyarlılık,

9 AB 27 de plastik geri dönüşüm sektörü 162
AB 27 de plastik geri dönüşüm sektörü adet istihdam sağlamaktadır. AB atık yönetmeliklerinin yerine getirilmesi ile 2020 yılı itibariyle 42 milyar €’luk kişinin çalıştığı bir geri dönüşüm sektörü oluşturulması hedeflenmektedir.

10 Atık Yönetimi: Doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve korunması amacıyla sıfır atık yaklaşımının benimsendiği maddesel ve enerji geri kazanımının azami derecede sağlandığı çevre ve insan sağlığını sürdürülebilirlik ilkesinde garanti altına alan, teknik, ekonomik, yasal ve sosyal zemini güçlü ….

11 TEŞEKKÜRLER


"Türkiye’de Atık Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları