Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Atık Yönetimi 12 Haziran, 2014 Dr. Oğuz CAN RECYDIA AŞ. Genel Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Atık Yönetimi 12 Haziran, 2014 Dr. Oğuz CAN RECYDIA AŞ. Genel Müdürü."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Atık Yönetimi 12 Haziran, 2014 Dr. Oğuz CAN RECYDIA AŞ. Genel Müdürü

2 Tayçed:Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği 1 Kasım 2012 yılında kurulmuş olup, Endüstriyel Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji alanında faaliyet gösteren 18 üyesi ile yaklaşık 1,5 milyar $ fiili, 1 milyar $ planlanan yatırım ile sektörün gelişimi, iyi uygulamaların paylaşılması, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, etkin atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Dernek Üyeleri Arasında, İzaydaş, İstaç, Recydia, Petkim, MSG Enerji, Remondis Burcu, Aneldoğa, Chimirec Avrasya, Aten Atık, Ortadoğu Enerji, Lokman Geri Kazanım, ITC Türkiye, Aşuroğuları, Erksan, Hexagon Katı Atık, Çözüm, Akademi Çevre, yer almaktadır. Derneğimizin Yönetim Kurulu başkanlığını İzaydaş Genel Müdürümüz Sn. Muhammed SARAÇ yürütmektedir.

3 Türkiye’de Atık Yönetimi Atık Yönetimi konusunda bir yandan umut verici gelişmeler kaydedilirken, diğer yandan alınması gereken mesafe itibariyle çok yoğun çabaların sarf edilmesi gereken zor bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu panel’de Türkiye Atık Yönetimi mevcut durumuna dair bazı tespitler ve yorumlar SWOT analizi formatında paylaşılacaktır. 2014 Makro Ekonomik Göstergeler: Büyüme Oranı: %4 Kişi Başı Gelir: 11.277$ Tüketim Artışı: %3,2 Yatırım artışı: %3,6 İşsizlik: %9,4 İhracat: 166,5Milyar$ İthalat: 262 milyar$ Nüfus Artışı: %1,17 Belediye Atıkları artışı: % 2,57 Kişi başı Belediye atığı: 444 kg Endüstriyel Atıklar: %20-25 beyan edilen oranda artış

4 Türkiye’de Atık Yönetimi Artılar Gelişim Alanları AB Uyum çalışmaları Kalıcı Çözüm arayışları ve En iyi uygulamalar Strateji ve Planlama Güncelleme İhtiyacı Yeni Yönetmelikler İyi uygulamaları yaygınlaştırma ihtiyacı Artan Sosyal ve Çevresel Farkındalık Tüketim alışkanlıkları, GSMH ve artan atık Bölgesel Farklılıklar TREND ANALIZI Finansal Sürdürülebilirlik Değişen Trendler ve Yeni Teknolojiler ve Arayışlar Kapasite Gelişim İhtiyacı

5 Nüfusu> 750.000 olan yeni Büyükşehir Belediyeleri

6 Türkiye’de Atık Yönetimi Toplama + Entegre Atık Geri Dönüşümü (İşleme) + Düzenli Depolama Yıllar Toplama + Kısmi ayıklama + Düzenli Depolama Toplama + vahşi depolama Toplama + Düzenli Depolama Toplama + Tam entegre Geri kazanım ve Geri Dönüşüm 1 23 4 5 Mevcut Durum Hedeflenen

7 Kaynak: Global Waste Management Market Assessment 2007, Key Note Atık Hiyerarşisi-Uzun Dönem Yararı -Bugünkü Çalışma Karşılaştırması

8 STRENGTHS Güçlü Yönler  Gelişen ve değişen yönetmelikler  Denetimlerin artması  Artan Bilinçlenme ve Çevre Maliyetlerinin içselleşmeye başlaması  Geri Dönüşüm ve Bertarafta yeni kazanımlar  Entegre Atık Yönetimi yaklaşımı ve Entegre tesisler  Açık İletişim  İhtiyaç Analizi ve Sürekli Gelişim WEAKNESSES Zayıf Yönler  Finansal Model eksikliği  Denetimlerde uygulama ve derinlik farklılıkları  Hurdacılık anlayışından Atık Yönetimi anlayışına geçişte zorlanış ve Sektör Standartlarının olmayışı  Teşvik Eksikliği  Küçük sermayeli firmaların bölgesel faaliyetleri  Yavaş Karar mekanizmaları  Envanter eksikliği ve İzlenebilirilik  Atık Yönetimi Sosyal Sorumluluk olarak görülmesi- Social Business (!) OPPORTUNITIES Fırsatlar Beyan edilen- Sisteme Giren atık miktarlarının artışı İmtiyaz ve 3996 Sayılı Yap-İşlet Kanunu Bölgesel İstihdam, Yerli Üretim, İnovasyon Açık Pazar ve belirginleşen ihtiyaçlar Entegre Atık Yönetimi ve Entegre tesisler Maddesel ve Enerji Geri Kazanımı Değişim ve Gelişim THREATS Tehditler  Yanlış teknoloji seçimleri ve arayışlar  Yatırım ihtiyacı ve Zaman  Mesleki Eğitim, kalifiye personel, KDV uygulaması vb sektörde oturmamış uygulamalar  Bürokrasi  Belirsiz İhale yöntemleri ve yanlışlıklar  Arka bahçeler, Çöplükler  Ekonomik krizlere duyarlılık, SWOT ANALİZİ 8

9 9 AB 27 de plastik geri dönüşüm sektörü 162.018 adet istihdam sağlamaktadır. AB atık yönetmeliklerinin yerine getirilmesi ile 2020 yılı itibariyle 42 milyar €’luk 400.000 kişinin çalıştığı bir geri dönüşüm sektörü oluşturulması hedeflenmektedir.

10 Atık Yönetimi: Doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve korunması amacıyla sıfır atık yaklaşımının benimsendiği maddesel ve enerji geri kazanımının azami derecede sağlandığı çevre ve insan sağlığını sürdürülebilirlik ilkesinde garanti altına alan, teknik, ekonomik, yasal ve sosyal zemini güçlü …. 10

11 11 TEŞEKKÜRLER www.tayced.org


"Türkiye’de Atık Yönetimi 12 Haziran, 2014 Dr. Oğuz CAN RECYDIA AŞ. Genel Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları