Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

2 Biyomühendislik, Biyoteknoloji sektörünün dayandığı ve mühendislik prensiplerinin biyolojiyi de içerecek şekilde uygulandığı sistemlerin temelini oluşturan bir bilim dalıdır. 2 2

3 İNSAN KAYNAKLARI Kuruluşunda 6 akademik personel ile eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayan Biyomühendislik Bölümünde 2010 yılı Mart ayı itibari ile 18 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Mühendislik dallarından (kimya, çevre, gıda, ziraat, su ürünleri) temel bilimlere (kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, fizik) ve sağlık bilimlerine (veterinerlik, eczacılık) kadar çok farklı eğitim temellerine sahip uzmanlar birçok projede çok yetkin disiplinlerarası ekipler oluşturmuşlardır. 3

4 ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI
Biyoproses Mühendisliği Bitki Hücre ve Doku Kültürü Biyoproses Çevre ve Biyoenerji Doğal Ürün Araştırma Endüstriyel Mikrobiyoloji Hayvan Hücre ve Doku Kültürü Kanser Moleküler Biyolojisi Mikroalgal Teknoloji Moleküler Genetik Süperkritik Akışkan Teknolojileri Biyoproses Tasarımı Biyokataliz Biyoseperasyon Simülasyon Biyomedikal Mühendislik Genetik Mühendisliği Biyomedikal Tanı Biyomedikal Terapi Biyomateryaller Biyomekanik Hücre Mühendisliği Doku Kültürü BİYOMÜHENDİSLİK Moleküler Mühendislik Biyoteknoloji Protein Mühendisliği Aktif Madde Tasarımı Endüstriyel Biyoteknoloji Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi Çevre Biyoteknolojisi

5 BİTKİ HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ GRUBU
Çalışılan Konular  Endemik bitkiler (Astragalus spp, Liquidamber orientalis)  Nadir bitkiler (Centauria mykalea)  Digitalis ferruginea, Stevia rebaudiana gibi bazı tıbbi bitkiler  Orkide türleri , Callistemon citrinus, Ficus carica gibi süs bitkileri ve bazı akuatik bitkilerin mikroçoğaltımları  Zeytin, karanfil ve yoncayı da içeren diğer bitki türleri, virussuz bitkisel materyalin üretimi için kullanılmaktadırlar.  Rubia tinctorum, Gentiana cruciata, Astragalus spp. gibi bitkiler, Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile saçaklı kök, hücre ve kallus kültürleri ile sekonder metabolit üretmeleri için de denenmektedirler. Prof. Dr. Aynur Gürel Dr. Şadiye Hayta ve araştırma ekibi 5

6 Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan Yard. Doç. Dr. Sayıt Sargın
BİYOPROSES GRUBU Çalışılan Konular Fenolik Bilesiklerin Giderimi (Zeytin karasuyu ve tekstil atıkları) Biyolojik Savaşım (maya ve bakteri formülasyonları) Fotobiyoreaktörlerde Mikroalgal Üretim (Spirulina ve Haematococcus) Enzim Üretimi ve Optimizasyonu (Ksilinaz, Lakkaz, Lipaz, Proteaz, Dipeptidil Peptidaz IV, Pektinaz) Mikrobiyal Üretim ve Teknikleri (Derin Kültür, Katı kültür, Ko-kültür; termofiller; Laktik asit, Kitin, Kitosan, okratoksin-A üretimi) Biyoenerji (Biyogaz, Biyoetanol,Biyodizel, Hidrojen Üretimi) Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan Prof. Dr. Murat Elibol Doç. Dr. Gaye Öngen Yard. Doç. Dr. Sayıt Sargın Dr. Şevket Karaçancı Dr. Suphi Öncel Öğ. Gör. Erdinç İkizoğlu ve araştırma ekipleri 6

7 PİLOT TESİS 7

8 Supercritical Extraction Unit
Laboratory Infrastructure Bioreactors 0,5-1 lt Laboratory Incubation Room 1-3 lt 5-13 lt 15-30 lt Incubators lt Climatisation Units Down Stream Processing Shakers 2-5 lt (solid state bioreactor) 2-14 lt (inoculum bioreactor) Filtre press lt (Storage and sterilisation tank) Ultra pure watersystem RO water system Tubular centrifuge (CEPA: rpm, 30 lt/hr,; CIT:6000 rpm, 120 lt/hr) Disk Centrifuge (GEA: 1400 lt/hr, rpm) High Pressure Homogenisor (APV: 2000 bar, 11 lt/hr) Steam Generator (28 kg/hr) autoclaves Supercritical Extraction Unit

9 ÇEVRE VE BİYOENERJİ GRUBU
Prof. Dr. Nuri Azbar Dr. Tuba Dokgöz ve araştırma ekibi Çalışılan Konular Zeytin karasuyunun anaerobik biyolojik parçalanabilirliğinin incelenmesi,  Zeytin karasuyunun biyolojik parçalanabilirliğinin ileri oksidasyon yöntemleri ile iyileştirilmesi,  Tavuk atıklarının, peynir altı suyunun ve zeytin karasuyunun ortak çürütme ile anaerobik parçalanması,  Kentsel katı atıkların organik fraksiyonundan biyometan elde edilmesi,  Toksik madde içerikli organik maddelerin biyodegradasyonunun ileri oksidasyon prosesleri ile iyileştirilmesi,  Organik atıklardan mikrobiyal yöntemlerle biyopolimer elde edilmesi  Fermentör ortamından biyopolimer ayrıştırılması ve saflaştırılması 9

10 DOĞAL ÜRÜN KİMYASI GRUBU
Çalışılan Konuları Doğal kaynaklardan antimikrobiyal, antitümör ve immünomodülatör biyoaktif bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayinleri (Aktinomisetler, Astragalus türleri, Rosmarinus, Spirulina platensis) İlaç etkin maddesi olan doğal ürünlerin büyük ölçekte üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. Sekonder metabolitler üzerinde yarı-sentez ve mikrobiyal biyotransformasyon çalışmaları Prof. Dr. Erdal Bedir ve araştırma ekibi TLC Ekstraksiyon Saflaştırma TLC Moleküler formül Yapı Tayini 10

11 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ GRUBU
Prof. Dr. Rengin Eltem Doç. Dr. Esin Kocabaş ve araştırma ekipleri Çalışılan Konular Endüstriyel suş geliştirme (Enzimler, biyokontrol ajanları, biyoremediasyon ajanları mikorizal inokulantlar ve bitki büyümesini teşvik edici kök bakterileri, vb)  Enzimlerin (pektinolitik, β-galaktosidaz, fibrinolitik , kollajenaz, asparaginaz, α-L-Fukosidaz gibi biyomedikal enzimler) pilot ölçekte biyokontrol ve biyoremediasyon ajanlarının üretimi, Bazı enzimlerin Escherichia coli’de lonlanması,ekspresyonu ve karakterizasyonu, Hidrokarbonların biyodegredasyonu ve bazı tarım ürünlerinde mikotoksinlerin oluşumu. 11

12 HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI
Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan Yrd. Doç. Dr. Aylin Şendemir Dr. Ayşe Nalbantsoy ve araştırma ekipleri Çalışılan Konular  Doku mühendisliği,  Kök hücre, monoklonal antikor üretimi,  Çeşitli ajanlara karşı DNA aşısı üretimi,  Tanı kiti geliştirilmesi, Biyomalzemelerin sitotoksisite ve genotoksisitesinin ve irritabilitesinin belirlenmesi,  Biyomalzemelerin farklı dokularla biyouyumluluklarının test edilmesi,  Hücre – yüzey ilişkileri,  Çeşitli etken maddelerin antikanserojen etkilerinin saptanması,  Böcek hücre kültürlerinde rekombinant protein üretimi 12

13 KANSER MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ GRUBU
Doç. Dr. Kemal S. Korkmaz ve araştırma ekibi Çalışılan Konular Antikanser molekullerin izolasyonları ve genotoksik etkilerinin araştırılması Prostat, meme kanseri biyolojisi ve gelişmesini engelleyici yolakların araştırılması 13

14 MİKROALGAL TEKNOLOJİ GRUBU
Prof. Dr. Meltem Conk Dalay Dr. Arzu Yıldırım ve araştırma ekibi Çalışılan Konular Mikroalg/ siyanobakterilerin izolasyonu, kültürü, optimizasyonu, Biyokimyasal kompozisyonu ve etkileri, Mikroalg ve siyanobakterilerin endüstriel kullanımına yönelik çalışmalar, Geniş çaplı ve laboratuvar ölçekli üretim sistemleri tasarımı 14

15 MOLEKÜLER GENETİK GRUBU
Doç. Dr. Bahattin Tanyolaç Dr. Filiz Altan ve araştırma ekibi Çalışılan Konular DNA markerları, Genom haritalamarı, DNA sekanslama ve QTL analizi ile özel genlerin belirlenmesi (Croccus spp., Orabanche, mercimekte erken çiçeklenme ve nohutta antraknoza dayanıklılık) Pamukta lif uzunluğu ve renk için klonlama, haritalama ve QTL analizi Nohutta DNA polimorfizmin belirlenmesi Domatesten izole edilen Phytophtora infestans’ın genetik varyasyonlarının RAPD markerlarının belirlenmesi 15

16 SÜPERKRİTİK AKIŞKAN TEKNOLOJİSİ GRUBU
Yrd. Doç. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş ve araştırma ekibi Çalışılan Konular Bitkisel materyallerin ekstraksiyonunun optimizasyonu (Stevia rebaudiana, Rosmarinus officinalis, Pinus brutia, P. pinea, P. nigra, P. sylvestris, Pistachia terebinthus), farklı teknikler ile antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi. İlaç taşıyıcı sistemler için fonksiyonel mikro- ve nanopartiküller geliştirmeye yönelik etken maddelerinin biyopolimerler ile enkapsülasyonu, Ölçek büyütme çalışmaları  Endüstriyel atıkların yeniden değerlendirilmesi. 16

17 DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM
Birçok projede çok yetkin disiplinlerarası ekipler oluşturulmuştur.

18 DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM

19 İŞBİRLİKLERİMİZ EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ/ORGANİZASYONLAR TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ŞAP ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BORNOVA VETERİNER KONTROL ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAKANLIKLAR TARIM BAKANLIĞI SAVUNMA BAKANLIĞI ÇEVRE BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TÜRK PATENT ENS. MESLEK ODALARI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TİCARET BORSASI ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İHRAACATÇILAR BİRLİĞİ TÜRK ORGANİK TARIM DERNEĞİ VETERİNER HEKİMLER ODASI (EBİLTEM) EGE ÜN. BİLİM ve TEKNOLOJİ MERKEZİ AB ÇP ları ve ERASMUS ile EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ IRC-EGE & EBIC-EGE TÜRKİYE’DEKİ DİĞER ÜNİVERSİTELER ANKARA ÜNİV. CELAL BAYAR ÜNİV. DOKUZ EYLÜL ÜNİV. HACETTEPE ÜNİV. İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. MUĞLA ÜNİV. S. DEMİREL ÜNİV. YILDIZ TEKNİK ÜNİV. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. EGE ÜNİVERSİTESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN BİRİMLER SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DİŞÇİLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ


"Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları