Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hindistan Konum: Güney Asya, Arap Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Burma ile Pakistan arasında yer almaktadır. Haritadaki konumu: Asya Yüzölçümü: 3,287,590.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hindistan Konum: Güney Asya, Arap Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Burma ile Pakistan arasında yer almaktadır. Haritadaki konumu: Asya Yüzölçümü: 3,287,590."— Sunum transkripti:

1 Hindistan Konum: Güney Asya, Arap Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Burma ile Pakistan arasında yer almaktadır. Haritadaki konumu: Asya Yüzölçümü: 3,287,590 km² Sınırları: toplam: 14,103 km Nüfus: 1,095,351,995 (Temmuz 2006 verileri) Nüfus artış oranı: %1.38 (2006 verileri) Ulus: Hintli Nüfusun etnik dağılımı: Hint-Aryan %72, Dravidian %25, Moğol ve diğer %3 (2000) Din: Hindu %81.3, Müslüman %12, Hıristiyan %2.3, diğer %4.4 (2000) Dil: İngilizce, Hintçe, Bengali (resmi), Telugu (resmi), Marathi (resmi), Tamil (resmi), Urdu (resmi), Gujarati (resmi), Malayalam (resmi), Kannada (resmi), Oriya (resmi), Punjabi (resmi), Assamese (resmi), Kashmiri (resmi), Sindhi (resmi), Sanskrit (resmi), Hindustani Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler toplam nüfusta: %59.5 erkekler: %70.2 kadınlar: %48.3 (2003 verileri)

2 Yönetim biçimi: Parlamenter Federal Cumhuriyet Başkent: Yeni Delhi Ekonomiye genel bakış: Hindistan ekonomisi geleneksel köy çiftçiliği, modern tarım, el sanatları, geniş çaplı modern endüstriler ve çok sayıda hizmet endüstrilerinden oluşur. reel büyüme: %8.5 (2006 verileri) sektörel bileşim: tarım: %19.9 endüstri: %19.3 hizmet: %60.7 (2005) 1600 de parlamento tarafından bir imtiyazla İngiliz doğu Hindistan şirketine verilen ülke yönetimi 1858 yılında İngiliz şirketinden geri alınmıştır , 1947 de Britanya uluslar topluluğuna dahil olarak bağımsızlığına kavuşmuştur yılında memleket bağımsız bir cumhuriyet haline gelme kararı almıştır

3 1951 yılında yapılan nüfus sayımında 360 milyonluk nüfusun 72 milyonunun 6 ile 14 yaş arasında bulunduğunu ve her dört çocuktan sadece birinin okula devem etmekte olduğunu ortaya koymuştur ve okuma yazma bilmezlik oranı %85 civarı olduğu tahmin edilmiştir Hintliler bağımsızlıklarını kazandıktan sonraki ilk anayasasında şöyle geçer: devlet bu anayasanın başlamasından itibaren on yıllık bir süre içinde bütün çocuklara 14 yaşına kadar parasız ve mecburi ilköğretimi sağlamak için çaba gösterecektir. Gelişmemiş kaynakların yanında birçok dil ve dinlerin bulunduğu Hint toplumunda evrensel bir okul sistemi oluşturmak güçtür. Hindistan da yaşayan her 100 kişiden 85’ i hindu ,10’ u müslüman, 2’ si hristiyan, %3 ü budist zerdüşt v.b. Gibi dinlere mensuptur

4 Hindistan’ın eğitim sisteminde hem merkezi hükümetin hem de eyalet yönetimlerinin etkisi vardır. Değişik eyaletler tarafından teknik ve mesleki olmak üzere birçok yeni öğretim kurumu açılmışsa da kurulan üniversite sayıları sınırlıdır. Her ne kadar eyalet eğitim yönetimi ilk ve orta öğretim üzerinde tam denetim yetkisine sahip olsa da ilkokullar için mahalli alt yönetim daha etkilidir. Anayasaya göre eğitim laik, parasız ve 6-14 yaş arası çocuklar için mecburidir. Hindistan okul sisteminde dört eğitim seviyesi görülür: 6 ile 10 yaş arası çocuklar için dört veya beş yıllık ilköğretim, 11 ile 13 yaş arası çocuklar için üç yıllık ortaokul öğretimi , 14 ile 17 yaş arası gençler için dört yıllık orta dereceli okul öğretimi ve ihtisas eğitimi veren üç ila beş yıllık yüksek öğretim. Eyaletler arası bazı farklılıklar mevcuttur

5 Okul öncesi eğitimi Okula devam etme imkanı olmayan milyonlarca çocuğa ilköğretim sağlamak gibi büyük bir bir problem var olduğundan Hindistan okul öncesi programlarına ilgi gösterememektedir. Ülkede sınırlı sayıda ve bölgelerde anaokulu vardır.

6 İlköğretim : 6 – 10 yaş arası çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim okullarında ilgili eyaletin ekonomik ve sosyal gelişimine göre bu okullar dört,beş veya altı yıl olabilmektedir. Öğretim programı ana dile dayanır;ancak eyaletine göre çocukların ayrıca bir bölgesel dil öğrenmesi beklenir Basit aritmetik ağırlıklar ve ölçüler, tarih ve coğrafya da okutulur. Sosyal bilgiler öğretiminde eyaletler arası pek çok fark vardır Resmi okullarda din dersi yoktur ancak ahlaki ve manevi değerlere önem verilir

7 Temel eğitim: Temel eğitim olarak da kabul edilen ortaokulda öğrenciler aritmetik , okuma yazma derslerinin yanı sıra bir yandan da pratik sanatları görmektedir. Bu okullar öğrencileri ortaöğretim kurumuna hazırlamaktadır

8 Ortaöğretim: High school programlarının süresi iki ile dört yıl arasındadır Genel olarak amacı öğrencileri üniversite giriş imtihanlarına hazırlamaktır İngiliz yönetimi altında iken ortaöğretimde kullanılan dil İngilizce iken bağımsızlıktan sonra bölgesel dille öğretim yapılmakta İngilizce seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Hindistan da orta dereceli vasat bir okulun öğretim programı hala kuru kuruya bilgi kazandırmaya dayanır. Geleneksel üniversiteye hazırlayıcı high school ların Amerikan ‘comprehensive high school’ u gibi , çok amaçlı okullar haline gelmeleri tasarlanmaktadır Çok sayıda yetişmiş personeli elde etmek maksadıyla orta dereceli okul öğrencilerinden daha fazlasını pratik alanlara yöneltme eğilimi vardır .

9 Sınavlar Hint eğitiminde imtihanlar çok önemlidir. Sistem İngilizlerden arta kalan bir sistem olmakla birlikte oldukça yaygınlaşmıştır. Üniversiteye girmeyi gaye edinen hintli öğrenciler ‘okul bitirme sertifikası imtihanını (School Leaving Certificate Examination) vermek mecburiyetindedir

10 Hindistan da uzun süren İngiliz hakimiyetinin sonucu olarak ta ingiltere deki ‘public school’ lar benzeri teşkilatlanmış özel okullar bulunmaktadır Teknik okullar ve meslek okulları Hindistan da iyi ilerlemeler kaydetmektedir. Çoğu eyaletler ‘high school’ ların sayısını attırmak yerine yeni teknik okulların açılmasına önem vermektedir Federal bakanlık teknik okullara ve mühendislik okullarına imkanlarını geliştirmeleri amaçlı özel yardım yapmaktadır

11 Üniversiteler İngiltere deki üniversite kolejlerine benzer kolejler vardır. Üniversiteye bağlı bu kolejler iki tiptir: edebiyat ve fen bilimlerinde öğrenim imkanı sağlayan ‘liberal arts’ kolejleri ve ticaret, öğretmen yetiştirme, tarım , ormancılık, resim ve heykeltıraşlık veya tıp gibi ihtisas alanında öğretim yapan meslek kolejleri. Çoğu kolejlere misyoner veya başka din grupları yahut özel vakıflar mali yardımda bulunurlar Bütün öğretim programı kolej tarafından uygulanır, ancak öğrenciler üniversitece hazırlanan ve yönetilen imtihanlara girerler, dereceleri de üniversiteler verir. kolej ve üniversitelere devam eden öğrenci sayısında artış vardır. Bunun sebebi sadece high school mezunu olmanın uygun iş imkanları sağlamamasındandır.

12 Hintli ve yabancı gözlemciler Hindistan üniversitelerinin birçoğunda görülen düşük başarı standartları üzerinde yorumda bulunmuştur. Buna sebep olarak ortaöğretim basamağında verilen eğitimin yetersizliği, öğretimde İngilizce yerine bölgesel dilin kullanılması verilen ağırlık, bu farklı dillerin her birinde üniversite seviyesinde ders verecek öğretim elemanlarının yeterli olmayışı , dillerin çoğu bilimsel ve teknolojik terimleri içermemesi gibi nedenleri sıralamaktadır

13

14

15

16 Kaynakça Çağdaş eğitim; cramer ve browne; çev:dr. Ferhan OĞUZKAN milli eğitim basım evi İstanbul ‘ Küreselleşen dünyada kalkınma süreci bağlamında eğitim harcamaları ve Türkiye ‘ doktora tezi Özlem DURGUN İstanbul 2002


"Hindistan Konum: Güney Asya, Arap Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Burma ile Pakistan arasında yer almaktadır. Haritadaki konumu: Asya Yüzölçümü: 3,287,590." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları