Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYN İ N YAPISI VE Ö Ğ RENME ST İ LLER İ E Ğİ T İ M İ Büyük kolej pdr servisi UZM.PSK.DN.NERM İ N ARSLANG İ RAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYN İ N YAPISI VE Ö Ğ RENME ST İ LLER İ E Ğİ T İ M İ Büyük kolej pdr servisi UZM.PSK.DN.NERM İ N ARSLANG İ RAY."— Sunum transkripti:

1 BEYN İ N YAPISI VE Ö Ğ RENME ST İ LLER İ E Ğİ T İ M İ Büyük kolej pdr servisi UZM.PSK.DN.NERM İ N ARSLANG İ RAY

2 Beynin yapısı hakkında neler biliyoruz? Hayatımızın ana kumanda masasında neler oluyor?

3

4 SAĞ BEYİN Yaratıcı Zeka... Sağ beyin, bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır; resimlere, şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir, önsezilerini ve hislerini takip eder.

5 SOL BEYİN Mantıksal Zeka... Sol beyin, konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

6 SAĞ BEYİN 1.Vücudun sol tarafını kontrol eder, 2.Duygusaldır, 3.Dokunsal yollarla öğrenir, 4.Duyguları serbest bırakır, 5.Yüzleri hatırlar, 6.Kendiliğindendir, 7.Bütünseldir, 8.Problemleri bütüne bakarak çözer, 9.Çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder, 10.Eşanlamlı biçimde düşünür, 11.Benzer nitelikleri arar, 12.Sezgiseldir, 13.Yazılı ya da görsel talimatlara uyar, 14.Daha fazla risk alır, daha az kontrollüdür, SOL BEYİN 1.Vücudun sağ tarafını kontrol eder, 2.Mantıksaldır, 3.İşitsel, görsel yollarla öğrenir, 4.Duyguları kontrol eder, 5.İsimleri hatırlar 6.Az risk alır (kontrollüdür) 7.Sözlü talimatlara uyar, 8.Problemleri parçalayarak çözer, 9.Yazmayı ve konuşmayı tercih eder, 10.Matematiksel biçimde düşünür, 11.Farklılıkları arar, 12.Rasyoneldir, 13.Devamlıdır, 14.Zihinsel ağırlıklıdır, 15.Yapısaldır, planlıdır

7 ÖĞRENME STİLLERİ

8 İnsanlar farklı öğrenme ve farklı bilgi işleme sistemlerine sahiptir. İyi veya kötü öğrenme stili yoktur! Herkesin kendine özgü ve değerli bir öğrenme stili vardır.

9 Bireyler sahip oldukları kişilik özelliklerine uygun öğrenme stillerini tercih ederler. Yapılan araştırmalara göre öğrenme stili ile zeka arasında doğrudan ilişki bulunmamıştır.

10 Öğrenme stillerini doğru belirlersek ne sağlayabiliriz? Akademik başarılarını arttırabiliriz Kendilerini iyi tanımalarını sağlayabiliriz Meslek seçimlerinde doğru adımlar atabilmelerini sağlayabiliriz Mutlu olabilmelerini sağlayabiliriz**

11 Farklı düşünme ve öğrenme biçimlerini belirlemek için öğrenmedeki işlemlere bakmak gerekir: Bireyin bilgi kazanma tekniği (cognition), Kavramsallaştırması (bilgi işleme), Motivasyonu, Karar verme stili, Değerleri ve duygusal tercihleri...

12 Öğrenme stilini nasıl belirleyebiliriz? Guild ve Garger (1986) beş yol öneriyor: 1) Kendini rapor eden envanterler 2) Testler 3)Yapısal mülakatlar 4) Öğrencileri öğrenirken gözleme 5) Öğrenciler tarafından üretilen ürünleri değerlendirme.

13 DUNN&DUNN ÖĞRENME STİLİNE GÖRE FAKTÖRLER VE ELEMENTLER ÇEVRESELDUYGUSALSOSYOLOJİK FİZİKSELPSİKOLOJİK

14 1. ÇEVRESEL UYARANLAR Ses unsuru: Öğrenirken geri plandaki ses tercihi. Ders çalışırken veya konsantre olmak için sessizlik mi istiyor, müzik veya gürültü mü? Radyo mu televizyon mu başka bir ses kaynağı mı? (sessizlik ↔ ses) Işık unsuru: Çalırken istenen ışık düzeyi. Çocuk çalışırken yumuşak ışık, loş ortam veya parlak bir ışık mı istiyor? (loşluk ↔ parlak ışık) Sıcaklık unsuru: Çalışırken veya diğer öğrenme faaliyetleri sırasında nasıl bir sıcaklık istiyor? Oldukça sıcak ortamlardan serin ortamlara kadar farklı tercihler olabilir. (sıcak ↔ soğuk) Oda düzeni (design) unsuru: Çocuğun öğrenme ortamı veya odasındaki düzen ve mobilya tercihi. Nasıl bir masa veya sandalyede oturmak istiyor, kanape, yatar koltuk, yastıklar, halı vs. (düzgün ↔ dağınık)

15 2. DUYGUSAL UYARANLAR

16 Motivasyon unsuru: Dışsal motivasyona sahip öğrenciler için öneriler Zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler belirleyin Çekingenlik yaşadığı konularda çocuğun küçük adımlarını ödüllendirin Destekleyici ve cesaretlendirici geribildirimler verin İçsel motivasyona sahip öğrenciler için öneriler Hedeflerini doğru belirlemede yardımcı olabilirsiniz Çocuk kendi kendini duygusal açıdan desteklediğinde başarılı olur fakat yine de başarılarını fark edip göstermeniz onun için önemlidir

17 Sorumluluk unsuru: Sorumluluk düzeyi düşük öğrenciye öneriler Talimat verirken ‘neden’ yapması gerektiğini anlatmak İlgi alanları ile öğreneci bilgi arasında bağlantı kurmak Davranışlarının sonuçlarını yaşamasına fırsat vermek Sorumluluk düzeyi yüksek öğrenciye öneriler Çabalarını ödüllendirmek Ona fırsat vermek Gerçekçi olmayan hedefler, benlik saygısını düşürebilir, unutmamak gerek

18 Azim unsuru: Düşük azimli öğrenciler için öneriler Çalışmalarda küçük molalar vermek isteyecek, engellemeyin Molalar, enerjisini toplamasını sağlayacaktır Verimini arttırmak için ve bir görev tamamladığında cesaretlendirin Yüksek azimli öğrenciler için öneriler Çocuğa tamamlaması için aynı zamanda birden fazla görev vermeyin Daha iyi organize olabilmek ve düşünce akışını düzenlemek için gevşeme ve nefes egzersizlerinden faydalanabilirsiniz

19 Yapılandırma unsuru: Yapılandırmaya ihtiyaç duyan öğrencilere öneriler Verilen görevlerde yapılacak işi çok açık ve net ifade edin Verilen görevlere zaman sınırı koyun Bir işe başlamadan önce kendi planını yapmasını sağlayın Yapılandırmaya ihtiyaç duymayan öğrencilere öneriler Yaptığı işlerde seçtiği yol sorun yaratmıyorsa kendi yolunu kullanmasına izin verin Başarılı insanların yaşam hikayelerini anlatın Öneriler vermekten çekinmeyin

20 SOSYOLOJİK FAKTÖRLER  YALNIZ ÇALIŞMAYI TERCİH EDEN ÖĞRENCİLER  TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYI TERCİH EDENLER  ANNE YA DA BABASIYLA ÇALIŞMAYI TERCİH EDENLER  ÖĞRETMENİYLE ÇALIŞMAYI TERCİH EDEN ÖĞRENCİLER

21 4. FİZYOLOJİK FAKTÖRLER

22 ZAMANYEME-İÇME HAREKETLİLİK ALGISAL

23 Zaman Günün hangi saatinde daha verimli çalışabiliyor? Yeme-İçme Ders çalışırken bir şeyler atıştırıyor mu? Hareketlilik Öğrenci yaptığı çalışmalarda konsantre olabilmek için harekete ihtiyaç duyuyor mu?

24 Algısal Faktörler

25 Görsel öğreniciler (gördüğüne inananlar - The Seeing-is-Believing Student): Doğal olduğu yerler  İyi giyinir  Ayrıntıları ve renkleri hatırlar  Okuma, yazma, kanıt okuma (proofreading)  İnsanların yüzünü hatırlama (ama adlarını unutma)  Yazılarda görülen isimleri hatırlama  Zihinsel (görsel) imgeler yaratma Problem çözme yolları  Talimatları okuma, problemleri listeleme  Düşünceleri düzenlemede grafiksel malzeme hazırlama  Akış kartları kullanma  Kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görme ve akıl gözünde canlandırma Değerleme ve test etme ihtiyacı  Görsel/yazılı testler  Araştırma raporları  Yazılı raporlar  Grafiksel gösterimler En iyi öğrenme yolları  Not alma, liste yapma  Öğrenilecek bilgileri okuma  Kitaplar, video filmleri, filmler ve basılı malzemelerle öğrenme  Bir gösteriyi izleme Okuma/çalışma özellikleri  Eğlenme ve dinlenme için okuma  Uzun süre çalışabilme  Çalışma sırasında sessiz ortam  Hızlı okuma  Kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama Okuldaki güçlükleri  Ne yapılacağını görmeden hareket etme  Gürültülü ve hareketli bir çevrede çalışma  Ses akort etme  Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleme  Öğretmenin görüntüsü ile ilgilenme  Sıkıcı ve süslenmemiş sınıfta çalışma  Konsantrasyonu bozan floresan ışığı altında çalışma

26 İşitsel Öğrenciler Doğal olduğu yerler  Doğaçlama konuşma – ayaküstü düşünme  Karşılaştığı insanların yüzlerini unutma ama adlarını hatırlama  Kelimelerle ve dille çalışma  Hafif sesli ortamlar Problem çözme yolları  Lehte- aleyhte konuşma  Seçenekler hakkında konuşma  Bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorma  Hedefi sözle ifade etme  Sözlü tekrarlama Değerleme ve test etme ihtiyacı  Yazılıdan ziyade sözlü  Projelerini sözlü olarak sunma  Proje olarak şiir okuma, şarkı söyleme  Ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulması En iyi öğrenme yolları  Yüksek sesle konuşma  Bir öğretmeni dinleme  Küçük ve büyük grup tartışması yapma  Çalışma yerinde fon olarak sözsüz müzik dinleme Okuma/çalışma özellikleri  Diyalog ve oyunları (piyesleri) okuma  Karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme  Okurken, ne okuduğu hakkında kendi kendine ve başkalarına konuşma  Yeni kelimeleri seslendirmede başarı Okuldaki güçlükleri  Hızlı okuma; görsel öğrenicilerden daha yavaş okuma  Uzun sürede sessizce okuma  Okuma yönlendirmeli; resimleri umursamama  Okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testler isteme  Sessizleştirilmiş ortamda yaşama – konuşmayı beklememe  Anlamlı ayrıntıları görme

27 Kinestetik öğrenciler. Doğal olduğu yerler  Spor, dans  Macera, yarışma  Koşmak, zıplamak, yuvarlanmak  Kaba motor kaslarını kullanmak Problem çözme yolları  Plan yapmak yerine eyleme geçen  Problemlere fiziksel olarak müdahale etme  Problemleri bireysel olarak ya da küçük gruplar halinde çözmeyi tercih eder  Deneme ve yanılma yolunu kullanır Değerleme ve test etme ihtiyacı  Performansa dayanır  Proje odaklıdır  Öğrendiklerini sergileme yoluyla gösterir En iyi öğrenme yolları  Yaparak, yaşanan olaylardan  Öğrenmede fiziksel katılım  Bilgi edinmeye yönelik alan gezileri  Küçük geup çalışmaları Okuma/çalışma özellikleri  Zevk almak yerine anlam ve işleyişi çözmek için okur  Hareket içeren kitapları ve oyunları tercih eder  Kısa kitapları okumayı tercih eder  Kısa süreli çalışıabilirler ve etrafta hareket etmeyi tercih ederler  Çalışırken yere veya yatağa uzanır Okuldaki güçlükleri  Yerlerinde durmakta sıkıntı çekerler  4 dakikadan uzun konuşmaları takip etmekte güçlük  Heceleme  Duyduğu ve gördüğünü hatırlamakta güçlük çeker fakat dokunarak ve hareket halinde öğrendiği her şeyi hatırlar  Fiziksel hareket içermeyen duyguları göstermede yetersiz kalabilirler  Uzun süreli yapılan aktiviteleri sürdürmekte problem

28 5. Psikolojik Faktörler

29 Post-it kullanarak ayrıntıları yapılandırmasını kolaylaştırın Belirli talimatlar verin Anahtar kelimeleri bularak çalışmasını sağlayın Önemli bölümlerin altını çizerek çalışmasını hatırlatın ANALİTİKLER Adım adım öğrenirler. Yalnız çalışırlar. Çalışma alanları düzenlidir. Aynı anda tek iş yaparlar. Detaylarla ilgilenirler. Özetlerle konunun geneline bakmasına teşvik edin Konuyu grafiklerle ve resimlerle çalışmasını destekleyin Günlük yaşamdan somut örnekler verin Anlatımınıza mizah katın GLOBALLER Önce büyük resmi görmek isterler. Aynı anda birden çok iş yaparlar. Küçük grupla çalışmayı severler. Öğrendiklerini kişisel deneyimlerle ilişkilendirirler.

30 Çocuğa derslerde kullanmak üzere “Ben biraz sonra konuşmak istiyorum” demeyi öğretin. Bir şeyi hızlı yapmak zorunda kaldığında, hata yapmanın normal olduğunu öğretin. YANSITICI ÖĞRENCİLER Düşünmek ve karar vermek için başkalarından daha uzun süreye ihtiyaçları vardır. Diğer görüşleri izledikten sonra karar oluşturmayı tercih ettiği için fikrini daha sonra söylemeyi tercih etmektedir. Harekete geçmeden önce düşünmesini öğretin. Detaylara konsantre olması konusunda teşvik edin. Dikkat süresini arttırmak için destek önerebilirsiniz. Nefes ve gevşeme egzersizleri öğretilebilir. TEPKİSEL ÖĞRENCİLER Başkalarıyla iletişim sorunu yaşayabilir. Bazı durumlarda stresli ve tepkisel olabilmektedirler.

31 Acaba öğretmenler kendi öğrenme stillerine uygun (aynı stilde mi) öğretiyorlar?

32 Öğretmen/öğrenci stili eşlemesi yapılırsa akademik başarı artar mı?

33


"BEYN İ N YAPISI VE Ö Ğ RENME ST İ LLER İ E Ğİ T İ M İ Büyük kolej pdr servisi UZM.PSK.DN.NERM İ N ARSLANG İ RAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları