Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİMİN KURUMLARI Yrd. Doç. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİMİN KURUMLARI Yrd. Doç. Dr"— Sunum transkripti:

1 AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİMİN KURUMLARI Yrd. Doç. Dr
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİMİN KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2 Açık ve Uzaktan Eğitimin kurumları…
1. Açık ve Uzaktan eğitim üniversitelerde nasıl veriliyor? 2. Açık ve uzaktan eğitim sürecinin nasıl bir akademik yapılanması vardır?

3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hizmetin verilme yöntemi Uzaktan Eğitim Merkezi MYO Fakülte Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

4 Mevcut durumun sonuçları?
Diploma problemi Kurumsallaşamama Uzaktan eğitimin faaliyet alanlarının diğer eğitim- öğretim süreçlerine katkısının az olması Hukuki sorunlar (Öğretim şeklinin eğitim kurumunun adı olması) Akademik ve uzman personel yetersizliği

5 Problem nasıl çözülmeli?
Diploma ile ilgili kavram kargaşası giderilmeli Uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülen üniversitelerde merkez kurma zorunlu hale getirilmeli ?

6 2. Açık ve uzaktan eğitimin nasıl bir akademik yapılanması vardır?

7 Binlerce akademik faaliyet
FAKÜLTE On binlerce öğrenci Binlerce akademisyen Binlerce akademik faaliyet

8 AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
AÇIK ÖĞRETİM BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM BÖÜMÜ AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Eğitim Öğretim Yönetimi Ana Bilim Dalı Müfredat Geliştirme ve Yönetim Ana Bilim Dalı Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı İçerik Tasarım ve Geliştirme Ana Bilim Dalı Eğitimde Ses ve Görüntü Hizmetleri Ana Bilim Dalı Eğitim Bilişimi Hizmetleri Ana Bilim Dalı Eğitimde Kalite Akreditasyon Ana Bilim Dalı

9 NEDEN AÇIK ÖĞRETİM BÖLÜMÜ?
Bu hizmet, klasik yüz yüze programların örgütsel yapısı ile sürdürülememektedir. Bu amaçla akademik kürsülerde bilim alanı uzmanlarının yaptıkları araştırma ve geliştirdikleri eğitim kabiliyetlerinin açık öğretim standartlarında öğretici hizmetlere çevrilmesi için yeniden organize edilmesi gerekmektedir

10 AÇIK ÖĞRETİM İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER NELERDİR?
Ders içerikleri; açık öğretim stratejilerine göre ayarlanarak e-kitap, z- kitap, kurgulu video kayıtlar, kişisel öğrenme seti, yardımcı belgeseller, canlı ders kayıtları, öğrenme setleri, eğitsel oyunlar, yarışmalar şeklinde sunulabilecek bilimsel detaylara göre dizayn edilmektedir. Bunun yanı sıra, tamamen dijital kurgu üzerine öğrencilerin sanal ortamda iletişimlerini sağlamak amacıyla forumlar oluşturulmaktadır. Öğrencilere kişisel ve mesajlar iletilmekte, duyurular yapılmakta ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Kurumsal web TV ve e-radyo ile programlar düzenlenmekte, öğrencilerin aidiyet duyguları geliştirilmektedir. Açık öğretim bölümü de uzaktan eğitim bölümü gibi ana bilim dallarına ait derslerin tasarlanması, düzenlenmesi, planlanması, teknik destek sağlanması, öğrenci danışmanlık hizmetleri gibi diğer işlerin de yürütülmesini sağlamaktadır. Program tasarımlarına göre ders editörleri ve yazarları koordine edilmektedir. Ders bilim heyetlerinin derslere ait yardımcı öğretici materyaller geliştirme çalışmaları takip edilmektedir. Ders bilim heyetlerinden soru bankası hizmetleri sağlanmaktadır.

11 AÇIK ÖĞRETİM BÖLÜMÜNÜN AKADEMİK KATKISI NE OLACAKTIR?
Mevcut durumda yürütülen açık öğretim programları ile ilgili akademik faaliyetlerin daha nitelikli ve kurumsal olması sağlanacaktır. YURT DIŞI ÖRNEKLERİ Link The National Distance Education University (Uned) AL University Of Alaska Fairbanks Wallace State University Lansing Community College University College London The University Of Edinburg

12 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM BÖLÜMÜ?
Uzaktan eğitim kapsamında sunulacak materyallerin tasarımı ve öğreticiliğinin yeniden akademik bir takımla çalışılması ve elektronik ortamlarda öğretim tekniklerinin uygulanması ve takip edilmesi gibi birçok gereklilik bulunmaktadır. Bu hizmet, klasik yüz yüze programların örgütsel yapısı ile sürdürülememektedir. Bu amaçla akademik kürsülerde bilim alanı uzmanlarının yaptıkları araştırma ve geliştirdikleri eğitim kabiliyetlerinin uzaktan öğretim ve uzaktan canlı ders, yoğun içerik geliştirme öğretim standartlarında öğretici hizmetlere çevrilmesi için yeniden organize olunması gerekmektedir.

13 UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER NELERDİR?
Ders içerikleri; açık öğretim stratejilerine göre ayarlanarak e- kitap, z-kitap, kurgulu video kayıtlar, kişisel öğrenme seti, yardımcı belgeseller, canlı ders kayıtları, öğrenme setleri, eğitsel oyunlar, yarışmalar şeklinde sunulabilecek bilimsel detaylara göre dizayn edilmektedir. Bunun yanı sıra, tamamen dijital kurgu üzerine öğrencilerin sanal ortamda iletişimlerini sağlamak amacıyla forumlar oluşturulmaktadır. Öğrencilere kişisel ve mesajlar iletilmekte, duyurular yapılmakta ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Kurumsal web TV ve e-radyo ile programlar düzenlenmekte, öğrencilerin aidiyet duyguları geliştirilmektedir. Açık öğretim bölümü de uzaktan eğitim bölümü gibi ana bilim dallarına ait derslerin tasarlanması, düzenlenmesi, planlanması, teknik destek sağlanması, öğrenci danışmanlık hizmetleri gibi diğer işlerin de yürütülmesini sağlamaktadır. Program tasarımlarına göre ders editörleri ve yazarları koordine edilmektedir. Ders bilim heyetlerinin derslere ait yardımcı öğretici materyaller geliştirme çalışmaları takip edilmektedir. Ders bilim heyetlerinden soru bankası hizmetleri sağlanmaktadır.

14 YURT DIŞI ÖRNEKLERİ Link The University Of London (UOL) learning The University Of South Africa tID=130 The University Of Phoenix facts/online-education.html The University Of Texas University Of South Australia (UNISA) University Of Southern Queensland (USQ) The University of Maryland University College degrees/distance-education.cfm Golden Gate University Stanford University

15 İçerik Tasarım ve Geliştirme Ana Bilim Dalı
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Eğitim Öğretim Yönetimi Ana Bilim Dalları İçerik Tasarım ve Geliştirme Ana Bilim Dalı Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Yönetimi Ana Bilim Dalı Eğitimde Ses ve Görüntü Hizmetleri Ana Bilim Dalı Müfredat Geliştirme ve Yönetim Ana Bilim Dalı Eğitim Bilişimi Hizmetleri Ana Bilim Dalı Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Eğitimde Kalite Akreditasyon Ana Bilim Dalı İçerik Tasarım ve Geliştirme Ana Bilim Dalı

16 Eğitim Öğretim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Yönetimi Ana Bilim Dalı Türkiye’de ve dünyada öğretimde, öğretim tipi olarak uzaktan eğitim ve açık öğretim yöntemlerinin kullanımı giderek artmaktadır. Açık öğretim veya uzaktan eğitim tipiyle öğrenim görmek isteyen öğrenci profili ile örgün öğretim tipindeki öğrenci profili arasında büyük farklar bulunmaktadır. Açık öğretim ve uzaktan eğitimi, genellikle zaman ve mekândan bağımsız olarak eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler tercih etmektedir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kaydolan öğrenci sayıları da örgün öğretime kıyasla çok fazladır. Bu farkılıklar öğrenci kayıtlarından başlayarak öğrencinin mezuniyet aşamasına kadar gerçekleşen bütün eğitim öğretim hizmetlerinin sunumu aşamasında yeni çalışma yöntem ve uygulamalarını beraberinde getirmektedir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim tipiyle eğitim veren fakültemizin eğitim öğretim yönetimi alanında; evrensel nitelikli bilgi ve teknolojileri üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen, akademik çalışmalar gerçekleştiren bireyler yetiştirmesi ve eş zamanlı olarak akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim-öğretim sürecinin ana bilim dalı olması gerekmektedir

17 Açık ve Uzaktan Eğitim-öğretim alanında yapılan faaliyetler
Eğitim öğretim yönetiminde kullanılan yöntem ve sistemlerin takibinin yapılması, Kullanılan sistemlerindeki verilerin analiz ve çözümlemelerinin yapılması, Olası hataların sebep ve sonuçlarının önceden fark edilerek gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, Öğretim sistemleri ve yönetimi ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, Alanla ilgili uluslararası literatürlerin incelenerek yeniliklerin takip edilmesi, Alanla ilgili ar-ge çalışmalarının yapılması, Alanla ilgili akademik ve bilimsel faaliyetler üzerine çalışmaların yapılması

18 Üniversite Link Harvard University Michigan Institute for Educational Management University of London Institute of Education

19 Müfredat Geliştirme ve Yönetim Ana Bilim Dalı
Planlı eğitim etkinlikleri için ayrılan zamanın sınırlı olması nedeniyle müfredat bölümü, kazandırılması mümkün özellikler ya da nitelikler arasında en önemli sayılanları belirleyerek uygun önlemlerle öğrencilere kazandırmaya çalışmaktadır. Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin eğitim programlarına yansıtılabilmesi, var olan programların değerlendirilerek geliştirilebilmeleri, ortaya çıkabilecek sorunların önceden belirlenerek gerekli tedbirlerin alınabilmesi için müfredat geliştirme ve yönetim bölümüne ihtiyaç duyulmaktadır.

20 YAPILAN FAALİYETLER Müfredat standardı ve taslağı hazırlanmasını, Program dosyalarının hazırlanmasını, Öğretim üyelerinin organizasyonunun yapılmasını, Teknik ve bilişim altyapısının planlanmasını, Başvuru ve duyuruların yapılmasını (YÖK’e başvuru), İçerik standartlarının geliştirilmesini, En az gelecek 2 dönemlik kitap ders notu, slayt sunumu, görsel ve işitsel materyallerin sağlanmasını, Haftalık ders materyali için soru sağlanmasını, Birim başkanı, program başkanı ve program koordinatörü görevlendirmesini, Birim başkanı, program başkanı ve program koordinatörü görev tanımlarının yapılmasını, Rektörlük ve yükseköğretim kurulu süreçlerinin takip edilmesini, Mevcut programlarla ilgili eğitim öğretim hedeflerinin kontrol edilmesini,

21 Mevcut programların etkinliğininim sistematik olarak araştırılmasını,
Mevcut programlar ile benzer uluslararası programların karşılaştırılmasını, Mevcut programların öğrenme hedeflerinin ve mesleki yeterliliklerinin kontrol edilmesi ve uyumlu hâle getirilmesini, Mevcut programların ve derslerin mevcut sorularının program ve ders bilimsel komisyonları tarafından soru bankası standartlarına uygunluğunun denetiminin yapılmasını, Mevcut programların akredite edilmesi, ettirilmesi ve raporlanmasını, Telif hesaplamalarının yapılmasını, İçeriklerin tasarıma gönderilmesi ve alınmasını, İçerik tasarım organizasyonunun yapılmasını, AUZEF standartlarına göre soru geliştirilmesini, Soruların temin edilmesini,

22 Soruların program bilim kurulları tarafından komisyona alınması ve onaylanmasını,
Soru bankasına soru girilmesini, Özel soru ve sorunlar için alt komisyonların kurulmasını, Her dönem açılacak derslerin belirlenmesini, Ders açmak için birim başkanı, program başkanı ve koordinatörünün görevlerinin belirlenmesini, Öğrenci işleri, müfredat geliştirme birimi ve üst yönetimin görüş ve raporlarının alınması ve yorumlanmasını, Gelecek döneme ait aktive edilecek dersler listesinin oluşturulmasını, İçerik planlamasının yapılmasını, Mevcut içeriklerin kontrolünün ve devam edebilirliğinin planlanmasını, Mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken içeriklerin sağlanmasını, Soru bankası için gereken ya da gelecek sınav için mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken soruların sağlanmasını, Ders içerikleri tasarımının kontrolü ve denetiminin yapılmasını, Mevcut tüm hazırlanmamış içeriklerin ve hazırlanmış içeriklerin denetiminin raporlanmasını, Mevcut içeriklerin yeniden değerlendirilmesi, hazırlanması veya geliştirilmesini, Mevcut içeriklerin yayına hazırlığının onaylanması, yayınlanması ve takibinin yapılmasını,

23 Birim koordinatörü görev tanımının yapılmasını,
Program koordinatörü görev tanımının yapılmasını, Program editörler kurulunun görev tanımının yapılmasını, Müfredatlar ve içeriklerle ilgili her türlü dokümantasyon standartlarının hazırlanmasını, Dokümanların toplanmasını, Dokümanların tasniflenmesini, Dokümanların arşivlenmesini, Dokümanların analiz ve geliştirme raporlarının üretilmesini, Projelerin araştırılması ve uygulanmasını, Girişimcilik eğitimlerinin araştırılması ve uygulanmasını, Kursların araştırılması ve uygulanmasını, E-sertifika programlarının araştırılması ve uygulanmasını, Yazılı ve görsel materyallerin yayın standartlarına uygunluğunun sağlanmasını, Redaksiyon standartlarının kullanılmasını, Belirlenen standartların uygulanması ve e-içeriğin yayıma hazır hâle getirilmesini

24 YURT DIŞI ÖRNEKLERİ Müfredat Geliştirme Bölümü Muadili Link Open University/United Kingdom (Faculty Of Education And Language Studies) Curriculum Management Office Brunel University/London UK Academic Programme Development Registry Indira Gandhi Open University /India Academic Co-Ordination Division (ACD) Rochester Institute Of Technology/New York Us Academic Program And Curriculum Management The Open University Of China Academic Affairs Department, Teaching Evaluation Office

25 Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin asli ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi, Açık ve uzaktan eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında uzman eleman ihtiyacının karşılanabilmesi, Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında ihtiyaç duyulan teknik ve akademik insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi, Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilebilmesi, Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin akademik kariyer geliştirme alanında performanslı, daha verimli ve yararlı olabilmesi için ölçme değerlendirme ana bilim dalına ihtiyaç duyulmaktadır.

26 YAPILAN FAALİYETLER Gerekli her türlü organizasyon ve hazırlığın yapılması, Sınavın hazırlık, uygulama, değerlendirme ve yayınlama aşamasında yapılan iş ve işlemlerin değerlendirilmesi, Sınavlarda kullanılan soruların geçerlik, güvenirlik, madde zorluk ve madde ayırt edicilik indekslerinin hesaplanması, Her programın, dersin ve sorunun başarı düzeyleri ve sebeplerinin değerlendirilmesi, Açık ve uzaktan eğitimde kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, çoğaltılması ve uygulanması, Sınavlar için soru bankası kurulması ve geliştirilmesi, Kitapçık hazırlanması ve kitapçık basılması, Sınav yerleşim ve görevlendirmelerinin yapılması, Sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının yayınlaması, Sınav görevlilerine ödemelerinin yapılması, Sınavlar sonrası sistem analizlerinin yapılması, puanların yorumlanması, öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi, Sınavlarla ilgili karşılaşılan her türlü sorunun çözümlenmesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.

27 YURT DIŞI ÖRNEKLERİ Link University Of South Florida s/me/mission.html The University Of Iowa Al-Quds Open University d=250 University Of Maryland Department Of Education (Western Australia) Kent State University University Of Illinois (Chicago) admissions/programs/measurement-evaluation- statistics-and-assessment-mesa#overview University Of Connecticut (U.S. State Of Connecticut) measurement-evaluation- assessment/mea/overview/ James Madison University

28 İçerik Tasarım ve Geliştirme Ana Bilim Dalı
Etkili bir eğitim sürecinin tasarlanabilmesi için de web tabanlı öğrenme etkinliğinde önemli bir yeri olan öğrenci etkileşimli ders içeriklerinin hazırlanabilmesi için içerik tasarım ve geliştirme ana bilim dalına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde içerik tasarım ve geliştirme çalışmalarında istihdam edilecek yeterlilikte akademik personelin bulunmaması ve bu alanda akademik personellerin yetiştirileceği akademik bölümlerin bulunmaması da içerik tasarım ve geliştirme ana bilim dalının açılma ihtiyacının altını çizen bir diğer önemli nedendir. İçerik tasarım ve geliştirme ana bilim dalının sorumluluğunda yapılması hedeflenen çalışmalar, farklı branşlardan uzmanların katılımını gerekli kılmaktadır. Aşağıda içerik tasarım ve geliştirme çalışma sürecindeki araştırma, tasarım ve üretim aşamaları ve bu aşamalarda görev alması gereken uzmanlar doğrultusunda oluşturulan şubeler listelenmektedir. Her bir alt birimin yanında da şubenin ihtiyaç sebebi belirtilmektedir.

29 YAPILAN FAALİYETLER Her türlü eğitim öğretim materyaliyle ilgili sunum ve tasarım tiplerinin belirlenmesi, İçerik geliştirilme konusunda teknik gereksinimlerin sağlanması, İçerik tasarımı için ihtiyaç duyulan materyallerin toplanarak tasniflenmesi, Senaryo ve ders tasarımlarının hazırlanması, Senaryo ve ders tasarımı yapacak görevlilerin eğitiminin sağlanması, Hazırlanan senaryoların arşivlenmesi, Hazırlanan senaryoların içerik üretimine geçmesinin sağlanması, Animasyonların hazırlanması, Grafik tasarım ve illüstrasyon gibi görsel tasarım çalışmalarının hazırlanması, 3d animasyonların hazırlanması, Kişisel öğrenim setlerinin hazırlanması, Yardımcı öğretim setlerinin hazırlanması, e-kitap, e-pub ve z-kitap gibi dijital kitapların hazırlanması,

30 Eğitimde Ses ve Görüntü Hizmetleri Ana Bilim Dalı
Mevcut durumda ülkemizde bir akademik birikim ve yöntemle yapılmayan eğitimde ses ve görüntü faaliyetlerinin amaca uygun sunulabilmesi için ses ve görüntü sürecinin akademik bir birime dönüştürülmesi gerekmektedir. Yazılı kaynaklara, bilimsel metinlere bakıldığında ses ve görüntü süreçleri ile ilgili en temel alan literatürünün dahi oluşmadığı görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de son zamanda FATİH projesi gibi büyük çaplı projelerle gelişme gösteren e-öğrenme, m- öğrenme, web tabanlı öğrenme süreçlerinde kullanılan eğitim-öğretim materyallerinin en önemli bölümünü e-video, tv programları oluşturmaktadır. Ancak üretilen bu materyallerin akademik bir birikimle hazırlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki üniversiteler incelendiğinde ise bu akademik bilgiyi ortaya koyacak bir bilim dalı ya da ana bilim dalı bulunmamaktadır. Bu nedenle ses ve görüntü hizmetleri ana bilim dalına ihtiyaç duyulmaktadır.

31 YAPILAN FAALİYETLER Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesindeki mevcut programların ders videolarının hangi araç-gereç, teknik ekip- donanım ile uygulanacağı tasarlanmaktadır. Derslerin çekimi için planlama ve programlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Eğitim içerikli videoların çekimi için mekân ve zaman bağlamında uygun stüdyo ortamları hazırlanmaktadır. Planlanan derslerin çekimi stüdyo koşullarında yapılmaktadır. Çekimi yapılan ders videolarının kurgu ve montajı yapılmaktadır. Kurgusu tamamlanmış eğitim içerikli videoların çeşitli iletişim araçlarıyla (web-mobil-TV vb.) öğrencinin izleyebileceği platformlarda sunulması sağlanmaktadır. Eğitim içerikli videolar dışında; Kurum içi işleyiş, Kurum tanıtımı, Kayıt, belge-bilgi temini yol ve yöntemlerini anlatan tanıtım amaçlı videolar hazırlanmaktadır.

32 YURT DIŞI ÖRNEKLERİ Link University of California, Los Angeles (UCLA) Newyork Film Academy London Film Academy Massachusetts Institute of Technology (MIT)

33 Eğitim Bilişimi Hizmetleri Ana Bilim Dalı
Yeni teknolojilerin ve cihazların hızla gelişerek değiştiği günümüzde öğrencilerin yaygın olarak kullandıkları cihazlarla eğitim alma imkânına erişebilmeleri ve kolay erişilebilir eğitim hizmetinin bu niteliğini kaybetmemesi için eğitim amaçlı kullanılan tüm sistemlerin de bu yeni teknolojilere uyumunun sağlanması gerekmektedir. Bu önemli ihtiyacı da eğitimde bilişim hizmetleri ana bilim dalının yeni geliştirdiği yazılımlarla ve sistem güncellemeleriyle karşılaması hedeflenmektedir. Tüm bu hizmetlerin verilmesinin yanı sıra bu çalışmalarda istihdam edilecek yeterlilikte akademik personellerin yetiştirileceği akademik bölümlerin açılması da yine bu alanda karşılanması hedeflenen bir başka ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

34 Eğitim ve öğretimle ilgili AUZEF bünyesinde ve üniversitesinin diğer merkez ve çevre birimlerinde yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma konularında eğitim- öğretim alanı çerçevesinde bilişim hizmetlerinin koordinasyonu, Bilişim hizmetleri ile ilgili sunucu kullanımı ve yedekleme yapılması, Web servis program kurulumu ve yönetimi, Paket programların kullanımı, Network ve internet kullanımı, Taleplerin değerlendirilmesi, Araştırma ve geliştirme raporlarının hazırlanması, Uygulamaların bizzat yapılması ve yapılanların denetlenmesi, Dış kurumlarla bilişim iş birliklerinin sürdürülmesi ve yönetilmesi, Sistemlerin 7/24 ayakta tutulması, Gereken zamanlarda ek mesai ve elemanlarla artan taleplerin karşılanması, Yazılım ihtiyaçlarının imkânlar dâhilinde karşılanması, Yazılım ihtiyaçlarının kabul edilip geliştirilmesi, Yazılım hizmetlerinin sürdürülmesi,

35 YAPILAN FAALİYETLER, Eğitimlerinin verilmesi, Web sayfalarının yönetimi ve geliştirilmesi, Birim dâhilinde yapılan projelerde veya iş birliklerinde imkânlar dâhilinde yazılım desteklerinin verilmesi, Web ve interaktif arayüz tasarımlarının yapılması, Web ve interaktif arayüz tasarımlarının etkinlik analizi, Web ve interaktif arayüz tasarımlarının arayüz görsel kullanımı, Web ve interaktif arayüz tasarımlarının tıklama istatistikleri doğrultusunda iyileştirilmesi, Web ve interaktif arayüz tasarımlarının kullanıcı memnuniyetlerinin araştırılması, Web ve interaktif arayüz tasarımlarının ulusal ve uluslararası iyi örnekler arasındaki derecelendirmelerin takibi,

36 Web ve interaktif arayüz tasarımlarının kurumsal marka değerinin artırılması,
Web ve interaktif arayüz tasarımlarının yönetimi ve geliştirilmesi, Her türlü paket program kurulumu, Paket programlar yönetimi, Paket programların eğitimi, Paket programların yeni ekleme ve geliştirme taleplerinin planlanması, Yazılım sürecinden talep edilmesi ve takibi işlerinin yapılması için gerekli çalışmalar

37 YURT DIŞI ÖRNEKLERİ Link Boston University Devry University Rochester Institute of Technology Kaplan University Clark University Carnegie Mellon University Illinois Institute of Technology School of Applied Technology Harvard University Stanford University

38 Eğitimde Kalite Akreditasyon Ana Bilim Dalı
Yükseköğretimde akreditasyon; bir yükseköğrenim kurumunun, bölümünün, programının ulusal ya da uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan, paydaşlarına karşı güven tesis etmeye yönelik bir sistemdir. Yükseköğretim kurumunun öz değerlendirme ve kurum dışı bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmesine imkân veren bir kalite güvence sürecidir. Akreditasyon çalışmaları ile farklı ülkelerdeki farklı üniversitelerin eğitim kalitesini eş değer düzeye getiren bir sistemdir. Kalite ve akreditasyon süreci; programların ve unvanların karşılaştırılabilirliğine yardımcı olmakta, eğitim öğretim ve araştırmaların niteliğini artırmakta, sistemli yaklaşımla sürekli gelişmeyi ve kaliteyi güvence altına almaktadır. Sadece eğitim-öğretim ve araştırmaların kalitesini artırmaya yönelik çalışması bile bölümün açılması için önemli bir sebeptir.

39 YPILAN FAALİYETLER Kalite yönetim sistemi kurma ve geliştirme, AUZEF programlarında aday kayıtlı ve mezun öğrenciler ile ilgili (her türlü) rapor hazırlama, AUZEF programlarında araştırma, AUZEF programlarında memnuniyet ölçekleri, AUZEF programlarında performans takibi, AUZEF programlarında kalite kontrolleri, AUZEF programlarında müfredat işlevsellik ölçümleri, AUZEF programlarında kontenjan yeterlilikleri, dolulukları ve ihtiyaç analizleri, Süreç performasları analiz ve geliştirme, AUZEF aylık süreç performasları değerlendirme, Kalite ve akreditasyon eğitimleri program tasarımı, Kalite ve akreditasyon eğitimleri planlama ve organizasyon, Eğitim gerçekleştirme ve eğitimin takibi Eğitim süreç sonuç değerlendirmesi, Dokümantasyon hazırlama, takip ve iyileştirme

40 Sonuç Açık ve Uzaktan Eğitim faaliyetleri kurumlarının belirlenmesi
Bu kurumların standartlarının oluşturulması Açık ve Uzaktan Eğitim akademik yapılanmasının oluşturulması


"AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİMİN KURUMLARI Yrd. Doç. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları