Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Yenilik karar süreci bir bireyin, yeniliğe dair ilk bilgileri edinmekten yeniliğe karşı bir tutum oluşturmak, benimsemek ya da reddetmek için karar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Yenilik karar süreci bir bireyin, yeniliğe dair ilk bilgileri edinmekten yeniliğe karşı bir tutum oluşturmak, benimsemek ya da reddetmek için karar."— Sunum transkripti:

1

2  Yenilik karar süreci bir bireyin, yeniliğe dair ilk bilgileri edinmekten yeniliğe karşı bir tutum oluşturmak, benimsemek ya da reddetmek için karar vermek, yeni fikrin uygulanmasına ve bu kararın doğrulanmasına geçilmesi sürecidir.

3  Bilgi  İzin  Karar  Uygulama  Doğrulama

4  Bir birey (ya da diğer yenilik-karar birimleri) bir yeniliğin varlığına maruz bırakıldığında ve nasıl çalıştığına dair bir anlayış edindiğinde ortaya çıkar. › Bireylerin kendi ilgi, ihtiyaç ve tutumlarına uygun iletişim mesajlarına katılma eğilimi seçici-maruz kalma olarak adlandırılmaktadır. › İletişim mesajlarını bireylerin varolan tutum ve inançları doğrultusunda yorumlaması eğilimi seçici algılama olarak adlandırılır.

5  Seçici maruz kalma ve seçici uygulama fikirlerinde Hessinger’in bir yeniliğin ihtiyacı genellikle yeniliğin farkındalık bilgisinden önce gelir düşüncesini destekleyen pek çok fikir vardır. › Iowa’da 100 milden daha fazla hibrid mısır eken çiftçi › California’da çatısında uydu anteni olan birey

6  Bir ihtiyaç, bir bireyin isteklerinin bireyin gerçekliğine ağır bastığında ortaya çıkan tatminsizlik ve hayal kırıklığı durumudur.  Ohio Devlet Ünv.’deki yaygın söyleme göre: “Yemeği isteyebiliriz ama ona ihtiyacımız olmayabilir.Ve vitaminlere, minerallere ihtiyacımız olabilir ve onları istemeyebiliriz.”

7  Bir ihtiyaç yeni bir fikrin farkındalık fikrinden önce mi gelir ya da böyle bir yenilik bilgisi yeni bir fikrin ihtiyacını mı yaratır?

8  Yenilik nedir?  Nasıl İşler?  Neden İşler? › Farkındalik Bilgisi  Genelde bilgi aşamasında oluşur ancak aynı anda ikna ve karar aşamasında da olabilir. › Nasıl Bilgisi  Yenilik karar sürecinde temel değişken olması gerekirken çok az üzerinde durulmuştur. › Kural Bilgisi  Genelde bu bilgi olmadan yeniliğin benimsenmesi mümkündür ancak yanlış kullanım va sonrasında süreksizlik gerçekleşebilir.

9  Değişim ajanlarının üç tür bilginin meydana gelmesindeki rolü nedir? › Değişim ajanları çabalarını genelde farkındalık bilgisi yaratmakta yoğunlaştırır. › Eksik yanları yeniliği denemede gerekli olan nasıl bilgisine yoğunlaşmamalarıdır. › Kural bilgisini yaratmanın kendi alanları dışında olduğunu düşünmüşlerdir

10  Genelleme1:Bir yeniliğin erken bilenleri geç bilenlerden daha çok eğitime sahiptir.  Genelleme 2:Bir yeniliğin erken bilenleri geç bilenlerden daha yüksek sosyal statüye sahiptir.  Genelleme 3:Bir yeniliğin erken bilenleri geç bilenlerden daha çok kitle etki kanallarına maruz kalır.

11  Genelleme 4:Bir yeniliğin erken bilenleri geç bilenlerden daha çok kişilerarası kanallara maruz kalırlar.  Genelleme 5:Bir yeniliğin erken bilenleri geç bilenlerden daha çok değişim ajanlarıyla iletişim içinde olurlar.

12  Genelleme 6:Bir yeniliğin erken bilenleri geç bilenlerden daha çok sosyal katılıma sahiptir.  Genelleme 7:Bir yeniliğin erken bilenleri geç bilenlerden daha kozmopolittirler.

13  Bir birey(ya da diğer karar verme birimi) yeniliğe karşı olumlu ya da olumsuz tutum oluşturduğunda ortaya çıkar. › Korumacı yenilik › Cues-to-action

14  Bir birey (ya da diğer karar verme birimleri) yeniliği benimseme ya da reddetme kararına yönlendiren etkinliklerle uğraştığında ortaya çıkar.

15  Bir birey (ya da diğer karar verme birimleri) kullanıma yeni bir fikir getirdiğinde ortaya çıkar. › Re-invention kavramı

16  Genelleme 8:Re-invention bir çok yenilik ve bir çok benimseyen için uygulama aşamasında meydana gelmektedir.  Genelleme 9:Yüksek düzeyde Re- invention bir yeniliğin hızlı bir şekilde benimsenme oranına dayanır.  Genelleme 10:Yüksek düzeyde re- invention bir yeniliğin yüksek derecede sürekli olmasına bağlıdır.

17  Yeniliğin karmaşık ve anlaşılması zor olması sebebiyle(basitleştirme)  Benimseyenin yenilik hakkında detaylı bilgisinin eksikliği sebebiyle.(yetersiz bilgi)  Genel bir kavram ya da aracın pek çok uygulama yapmaya imkan tanıması sebebiyle.  Kullanıcı sorunlarını geniş bir yelpazede çözmek için uygulanan yeniliklerde bireylerin yada kurumların farklı farklı sorunlarının çözümünde kullanmasıyla.

18  Yeniliği yerelleştirip daha fazla benimsenmesini sağlamak adına.  Değişim ajanının benimseyenleri,iletişimde olduğu bireyleri modifiye etme konusunda etkilemesi sebebiyle.  Bir kurumun kendi yapısına uygun hale getirebilmesi için.  Geç benimseyenlerin erken benimsemiş olanların deneyimlerinden fayda sağlamasıyla yeniliğin yayılım sürecinin geç samanlarında daha yaygınlaşır re-invention.

19  Bir birey zaten alınmış olan yenilik kararının pekiştireçlerini aradığında ortaya çıkar fakat eğer yenilikle ilgili karmaşık mesajlara maruz kalırsa daha önceki kararını değiştirebilir. › Uyumsuzluk › Süreksizlik

20  Yenilikçi davranışta ağaşıdaki uyumsuzluk azaltımları mümkündür. › Birey ihtiyacın farkına vardığında ve ihtiyacını karşılayacak bir yeniliğin bilgisini aradığında, › Birey yeni bir fikir hakkında bilgi sahibi olup,olumlu tutum geliştirip,henüz benimsememiş olduğunda › Bir yeniliği uygulama kararının ardından, bireyin aldığı ek bilgiler bireyin benimsememeye ikna ediyorsa.

21  Yenileme  Düş kırıklığı  Genelleme 11:Geç benimseyenler yeniliklere devam etmemesi erken benimseyenlere göre daha olasıdır.

22  Değişken araştırmalara karşı süreç  Bölümlerin Kanıtı  Etkilerin Hiyerarşisi  Değişimin Bölümleri

23  İletişim kanallarının sınıflandırılması  Kişilerarası kanallara karşı kitle medyası  Yerleşik/yerel kanallara karşı kozmopolite  The Bass Tahmin Modeli


" Yenilik karar süreci bir bireyin, yeniliğe dair ilk bilgileri edinmekten yeniliğe karşı bir tutum oluşturmak, benimsemek ya da reddetmek için karar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları