Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24 Şubat 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24 Şubat 2003."— Sunum transkripti:

1 24 Şubat 2003

2 Dünya’da ve Türkiye’de İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Antibiyotik Kullanımı ve Maliyeti Sayın davetliler sizleri, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü adına saygıyla selamlıyorum. Panelde bana ayrılan süre içinde, Antibiyotiklerin ülkemizde ve diğer ülkelerdeki kullanımı, ilaç pazarlarındaki payları ve maliyeti hakkında görüşlerimi sunmaya çalışacağım. Ecz. Hayriye Mıhçak Genel Müdür İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI

3 Sir Alexander Fleming, 1928 yılında PENİSİLİN’i bulduğundan beri, insanoğlunun en küçük, aynı zamanda belki de en tehlikeli düşmanlarıyla savaşı, hergün daha çetinleşerek sürüyor… Kimi zaman insanoğlu bir mevzi kazanıyor, kimi zaman onlar. . .

4 Anti-enfektif & Antibiyotik Tanımı
Anti - enfektifler Penisilinler Sefalosporinler Makrolidler Fluorokinolonlar Antifungaller Aşılar Antiviraller Trimetoprim ve komb. İmmünoglobülinler Aminoglikozitler Kloramfenikol ve komb. Tetrasiklin ve komb. Anti-tbc Antitoksik serumlar Karbenisilinler Sülfonamidler Antibiyotikler Penisilinler Sefalosporinler Makrolidler Fluorokinolonlar ... Trimetoprim ve komb. Aminoglikozitler Kloramfenikol ve komb. Tetrasiklin ve komb. Anti-tbc Karbenisilinler Sülfonamidler Bu sunumda, öncelikle anti-enfektif ve antibiyotik tanımlarından ne anladığımızı açıklamak yerinde olacaktır. Dünya ve Türkiye İlaç pazarı ile ilgili en ayrıntılı ve en güvenilir verileri sağlayan IMS’in kullandığı sınıflamada, anti-enfektifler tanımı, antibiyotikler yanında antimikotikler, AIDS preparatları da dahil bütün antiviraller, çeşitli immünoglobülinler, aşılar, antitoksik serumları da kapsamaktadır. Antibiyotikler, literatürde farklı biçimlerde tanımlanabiliyorsa da, biz burada antibakteriyellerin tümünü antibiyotik tanımı içinde kabul ettik. Tabloda da görüldüğü gibi, bütün beta-laktam antibiyotikler, makrolidler, kinolonlar, aminoglikozitler, trimetoprim kombinasyonları, kloramfenikol, tetrasiklin türevleri, tüberküloz ilaçları, karbenisilinler ve sülfonamidler, antibiyotik olarak tanımlanmıştır. IMS Türkiye, 2002

5 Dünya İlaç Pazarı Dünya İlaç Pazarı, 2002 Eylül itibarıyla, 2001’e göre % 8 oranında büyüme göstererek 270 milyar USD*’ye ulaşmıştır: Oran Büyüme hızı ABD % Avrupa (ilk 5 ülke) % Japonya % Latin Amerika (ilk 3 ülke) % Avustralya/Y.Zelanda % Dünya İlaç Pazarı, uzun yıllardır genellikle iki rakamlı büyüme göstermektedir. Bu büyümede ana faktör, özellikle reçeteli ilaçlarda pazarın yaklaşık % 50’sini oluşturan ABD’nin yıllardır % arasında sürekli bir büyüme göstermesidir. Burada aktardığımız veriler, dünya reçeteli ilaç pazarının yaklaşık % 85’ini oluşturan ilk 13 ülkenin verileridir (ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Japonya, Brezilya, Arjantin, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda). Türkiye, dünya reçeteli pazarının yaklaşık % 0.9’unu oluşturmaktadır. * En büyük ilk 13 ülke SCRIP No: 2809/ Aralık 2002, s. 19

6 Dünya İlaç Pazarı Ana tedavi alanları arasında Kalp-Dolaşım ve Merkez Sinir Sistemi en önemli alanlardır. Anti-enfektifler, 4. sırada bulunmaktadır: Oran Büyüme hızı Kalp-Dolaşım Sistemi % Merkez Sinir Sistemi % Gastro-intestinal Sistem % Solunum Sistemi % Anti-enfektifler % Lokomotor Sistem % Ürogenital Sistem % . . . Dünya’da (ilk 13 ülkede) en hızlı büyüme gösteren tedavi alanlarının başında Merkez Sinir Sistemi (MSS) gelmektedir. % 13 ile. Ancak hacim olarak %20 oranla en büyük tedavi alanı Kalp ve Dolaşım Sistemi sahasıdır. Özellikle astım ve alerjik solunum hastalıklarında son yıllardaki artış, solunum sistemi alanının da hızlı bir büyüme göstermesine yol açmıştır. Anti-enfektifler, uzun yıllardır, dünya pazarında daha yavaş büyüdüğü için, yüzde olarak payı sürekli küçülmektedir. SCRIP No: 2809/ Aralık 2002, s. 19

7 Dünya’da Anti-enfektifler
Ar - Ge alanında anti-enfektifler, en yoğun araştırma yapılan alanlardan biridir: Proje sayısı % Biyoteknoloji Antikanser Anti-enfektif Kardiyovasküler Analjezi/Anti-enflamatuvar Aşılar Sindirim Sistemi Merkez Sinir Sistemi . . . Geleceğin ilaçlarını, bugünkü Ar-Ge çalışmaları belirlediği için, gelecekte ilaç dünyasının görünümü konusunda bir fikir edinebilmek amacıyla, bu çalışmalara bir göz atmak yararlı olacaktır. Özellikle gen teknolojisi alanındaki gelişmeler ve insan genomunun çözümlenmesi sonucu, biyoteknoloji alanındaki araştırmalar baş döndürücü bir hızla artmış ve en çok Ar - Ge yapılan alan durumuna gelmiştir. Biyoteknolojinin hemen arkasından onkoloji alanındaki çalışmalar gelmekte ve onkolojiyi anti-enfektifler izlemektedir. Kaynak: International Pharma News 04/2002 s.54 R&D Focus, IMS Health, 2002

8 Dünya’da Anti-enfektifler
Dünya’da anti-enfektifler alanında yapılan Ar - Ge çalışmalarının dağılımı (%): % 63’ünü preklinik aşamadaki çalışmalar oluşturmaktadır. Ruhsatlı ya da ruhsat aşamasında olanların oranı % 3 civarındadır. Kaynak: SCRIP No p.23 Pharmaprojects, 2003

9 Dünya’da Anti-enfektifler
Dünya’da en çok kullanılan ilaçlar arasında çok sayıda antibiyotik de bulunmaktadır: 1. Omeprazole 2. Simvastatin 3. Atorvastatin . . . 16. Amoksisilin + Klavulanik asit 22. Siprofloksasin 25. Azitromisin 31. Klaritromisin 37. Levofloksasin 43. Seftriakson 78. Sefuroksim aksetil 82. Imipenem ve silastatin Pharma Business dergisi tarafından Mayıs 2001’de yayımlanan bir rapora göre, Tabloda da görüldüğü gibi, kinolonlar, makrolidler ve geniş spektrumlu sefalosporinler en yaygınkullanılan antibiyotiklerdir. Pharma Business, Top 500 Prescription Drugs by Worldwide Sales, May/June 2001, s: 34-43

10 Dünya’da Anti-enfektifler
Kişi başına ilaç tüketimi, gelişmiş ülkelere bakıldığında, Türkiye’nin belirgin olarak üzerindedir. 2002 yılında kişi başına ilaç tüketimi (USD) 1. ABD İspanya 151 2. Japonya AUS/YZ 132 3. Fransa Meksika 57 4. Kanada Arjantin 52 5. Almanya TÜRKİYE 38 6. İtalya Brezilya 23 7. İngiltere 170 Hemen arkasından, kişi başına ilaç tüketimine baktığımızda, Türkiye’nin, en az ilaç tüketen ülkelerden biri olduğunu görmekteyiz. AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’de kişi başına ilaç tüketimi, AB ortalaması olan 208 USD’nin çok altındadır. AB dışında kalan ülkelerle karşılaştırıldığında, ancak Latin Amerika’da ülkemizle karşılaştırılabilir düzeyde ilaç tüketimi olduğu görülmektedir. Benzer bir gözlem, anti-enfektif kullanımında da yapılabilir. IMS Health Inc. 2002;

11 Dünya’da Anti-enfektifler
Kişi başına anti-enfektif tüketimi de, Türkiye’nin belirgin olarak üzerindedir. 2002 yılında kişi başına anti-enfektif tüketimi (USD) 1. ABD Meksika 9.3 2. Japonya TÜRKİYE 8.4 3. Fransa AUS/YZ 7.2 4. İtalya İngiltere 6.6 5. Almanya Arjantin 4.5 6. Kanada Brezilya 1.7 7. İspanya 10.0 Bu slaytta açıkca görüldüğü üzere, ülkemiz anti-enfektif kullanımında, gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmakta, yine ancak bazı Latin Amerika ülkeleriyle karşılaştırılabilir bir tüketim dikkati çekmektedir. total ilaç ANTİ-ENFEKTİF POPUL CONSP. ABD 142,300,000,000 11,876,000, ,562, J 46,826,000,000 5,115,000, ,974, F 14,220,000,000 1,356,000,000 59,765, CAN 6,678,000, ,000,000 31,902, D 16,263,000,000 1,257,000,000 83,251, I 9,898,000,000 1,005,000,000 57,715, UK 10,146,000, ,000,000 59,778, S 6,071,000, ,000,000 40,077, AUS/NZ 3,092,000, ,000,000 23,454, MX 5,939,000, ,000, ,400, AR 1,956,000, ,000,000 37,812, TUR 2,526,600, ,158,000 67,308, BR 4,113,000, ,000, ,029, IMS Health Inc. 2002;

12 Dünya - Türkiye İlaç Pazarı
Türkiye İlaç Pazarı ise farklı bir dağılım göstermektedir: Dünya Türkiye Kalp-Dolaşım Sistemi % 20 % 15 Merkez Sinir Sistemi % 17 % 11 Gastro-intestinal Sistem % 15 % 12 Solunum Sistemi % 10 % 9 Anti-enfektifler % % 22 Lokomotor Sistem % % 11 Ürogenital Sistem % % 4 . . . Dünya’nın belli başlı ülkeleriyle Türkiye arasındaki bu farklılıkların bir yansıması da, tedavi alanlarının kendi içindeki oranlarında olmaktadır. Pazar payı yönünden Türkiye’de en büyük tedavi alanı anti-enfektiflerdir. Daha sonra, dünyaya paralel olarak kalp-dolaşım sistemi, merkez sinir sistemi ve gastro-intestinal sistemde kullanılan ilaçlar gelmektedir. SCRIP No: 2809/ Aralık 2002, s IMS Türkiye, 2002

13 Türkiye’de Anti-enfektifler
Türkiye İlaç Pazarı, 2002 yılında % 24.5 büyüme göstererek USD’ye ulaşmıştır. Adet olarak bakıldığındaysa, % 0.8’lik bir büyüme hızı sonucu kutuluk bir tüketim gerçekleşmiştir. Adet (x Milyon) 1000 750 500 250 6.9 7.1 7.0 6.9 7.0 Türkiye İlaç Pazarı, 2002 yılında, 2001 yılındaki krize bağlı küçülmeden sonra, kendini kısmen toparlamış ve 2000’deki hacmine ulaşmıştır. Ancak bu hareketlilik esas olarak ticari anlamdadır. Tüketimin miktarını yansıtan adet (kutu) bazında baktığımızda genellikle sabit bir ilaç tüketimi olduğu ve 700 bin kutu civarında seyrettiği görülmektedir. IMS Türkiye, 2002

14 Türkiye’de Anti-enfektifler
Türkiye pazarda bulunan toplam ilacın (form olarak) 557’si anti-enfektif, 355’i antibiyotik alanındadır. Antibiyotikler % 12 2002 yılı sonu itibarıyla, Türkiye’de formlarıyla birlikte toplam 3346 ilaç tıbbın hizmetine sunulmuş durumdadır. Bunların 557’si, yani % 17’si anti-enfektif grubuna girmektedir. Tüm anti-enfektiflerin de % 60’ı antibiyotik grubundadır. Bir başka deyişle antibiyotikler, kullanımdaki tüm ilaç formlarının % 12 ‘sini oluşturmaktadır. IMS Türkiye, 2002

15 Türkiye’de Antibiyotikler
Ülkemizde en çok kullanılan antibiyotik grupları, geniş spektrumlu penisilinler, sefalosporinler ve makrolidlerdir (%): ADET Antibiyotiklerin alt gruplarına baktığımızda, ilginç bir dağılım gözlenmektedir. En çok kullanılanlar, ampisilin ve amoksisilin gibi geniş spektrumlu penisilinlerdir. Buna, kombinasyonlar da dahildir. İkinci sırada, yine bir beta-laktam grubu olan sefalosporinler gelmektedir. Sefalosporinler arasında en yaygın kullanılanlar, sefaklor, sefuroksim gibi 2. kuşak oral sefalosporinlerdir. Üçüncü sırayı makrolidler almaktadır. Uzun yıllardır kullanımda olan eritromisinden sonra, özellikle biyoyararlanım açısından iyileştirilmiş olan roksitromisin, azitromisin ve klaritromisin gibi 2. kuşak diyebileceğimiz makrolidler yaygın olarak kullanılmaktadır. Makrolidleri sırasıyla fluorokinolonlar, dar spektrumlu penisilinler, trimetoprim kombinasyonları ve aminoglikozitler izlemektedir. IMS Türkiye, 2002

16 Türkiye’de Antibiyotikler
Ülkemizde en çok kullanılan antibiyotik grupları, ticari hacim açısından da geniş spektrumlu penisilinler, sefalosporinler ve makrolidlerdir (%). USD Antibiyotik alt gruplarına, ticari açıdan baktığımızda, belirgin bir farklılık görünmemektedir. Bu da, alt grupların fiyatlandırılmasında dengeli bir dağılım olduğuna işaret etmektedir. IMS Türkiye, 2002

17 Türkiye’de Antibiyotikler
ADET Son 5 yıl içinde, antibiyotiklerin kullanımı, geniş spektrumlu penisilinler ve sefalosporinler dışında belirgin olarak azalmıştır. Sefalosporinler ve fluorokinolonların kullanımındaysa bir artış gözlenmektedir. (x ) Antibiyotik alt gruplarının son 5 yıl boyunca kullanımlarındaki değişimler izlendiğinde, genel olarak sabit kaldığı görülmektedir. Önemli gruplardan, makrolidler, dar spektrumlu penisilinler ve aminoglikozitlerin kullanımında ciddi bir azalma söz konusudur. Buna karşılık sefalosporinlerin (ki esas olarak 2. kuşak oral sefalosporinler söz konusudur) ve fluorokinolonların kullanımındaysa bir artış dikkati çekmektedir. IMS Türkiye, 2002

18 Türkiye’de Antibiyotikler
USD Son 5 yıl içinde, antibiyotiklerin ticari hacmi, genel olarak sabit kalmıştır. (x ) IMS Türkiye, 2002

19 Türkiye’de Anti-enfektifler
Ülkemizde, antibiyotik kullanımı, son 3 yılda belirgin bir düşüş göstermiştir. Adet (X milyon) USD (X milyon) Ayrıntılı bir biçimde verdiğimiz bu bilgilerden sonra, antibiyotiklerin genel durumuna bakıtğımızda şunu görmekteyiz: Türkiye’de son yıllarda antibiyotik tüketiminde belirgin bir düşüş kaydedilmiştir. Türkiye’nin ciddi bir ekonomik krize girdiği 2001’de bu düşüş daha da belirginleşmiş, 2002 yılındaysa ancak aynı düzeyi korumayı başarabilmiştir. IMS Türkiye, 2002

20 Sonuç ve Yorum Dünya’dan ve Türkiye’den aktardığımız verilerden de görüldüğü üzere: Dünya’da ilaç kullanımı hızla artmaktadır. İlaç alanındaki Ar-Ge çalışmaları büyük bir hızla yayılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına anti-enfektif kullanımı, ülkeden ülke’ye oldukça değişmektedir ve 2-40 USD arasındadır. ...

21 Sonuç ve Yorum  . . . Türkiye’de ilaç kullanımı son yıllarda sabit bir seyir izlemektedir.. Anti-enfektiflerin, toplam ilaç tüketimi içindeki payı yüksektir (% 22.2). 8.4 USD * 70 Milyon = 588 Milyon USD * 1.7 TL.= Trilyon TL.(Antibiyotik Total Harcama) 38 USD * 70 Milyon= 2.66 Milyar USD * 1.7 TL.= 4.5 Katrilyon TL. (İlaç Total Harcama)

22 Bütçe Uygulama Talimatı 1/Şubat/2003 tarih, 25011 sayılı R.G.
Antibiyotiklerin rasyonel kullanımına,diğer bir deyişle hasta talep/baskısı ile hastaların kendi kendilerine antibiyotik kullanmalarını azaltmaya yönelik ve ödemenin belirli kurallara bağlanması amacıyla Bütçe Uygulama talimatı Ek-2/A’da Antibiyotik Reçeteleme Kuralları yayınlanmıştır.

23 ANTİBİYOTİK REÇETELEME KURALLARI
Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir:

24 1. BETA LAKTAM ANTİBİYOTİKLER: PENİSİLLİNLER
Uz.Dr.Reç Mezlosillin 7 KY Bakampisillin 6 Azidosillin 5 Ampisillin-Sulbaktam (oral) Ampisillin-Sulbaktam (parenteral) 4 Ampisilin 3 Amoksisillin-Klavulonat (oral) Amoksisillin-Klavulonat (parenteral) 2 Kısıtlama Yok Amoksisillin 1

25 72 saatten uzun süre kullanılacaksa EHU onayı gereken Ant.
8 Penisillin (Prokain, benzatin, kristalize, fenoksimetil) KY 9 Piperasillin UD A-72 10 Piperasillin-Tazobaktam Enf. Hast. Uz. 11 Tikarsillin 72 saatten uzun süre kullanılacaksa EHU onayı gereken Ant. 12 Tikarsillin- Klavulonat EHU 13 Azlosilin 14 Karbenisilin

26 B) SEFALOSPORİNLER: 1. kuşak sefalosporinler 15 Sefadroksil KY 16 Sefaleksin 17 Sefazolin 18 Sefradin 2. kuşak sefalosporinler 19 Sefaklor 20 Sefoksitin UD 21 Sefprozil 22 Sefuroksim (parenteral) Sefuroksim aksetil Karbasefemler 23 Lorakarbef

27 3. kuşak sefalosporinler
24 Sefiksim KY 25 Sefodizim UD A-72 26 Sefoperazon 27 Sefoperazon-Sulbaktam 28 Sefotaksim 29 Seftazidim 30 Seftizoksim 31 Seftriakson* A-72 (*APAT ta KY) Ayaktan Parenteral Ant. Tedavisinin Uygunluğunu Gösteren İbare, Reç.de belirtilir. 4. kuşak sefalosporinler 32 Sefepim

28 C) DİĞER BETA LAKTAM ANTİBİYOTİKLER:
C-1) Monobaktamlar 33 Aztreonam UD A-72 C-2) Karbapenemler 34 İmipenem EHU 35 Meropenem

29 2. MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER:
Makrolidler 36 Azitromisin KY 37 Diritromisin 38 Eritromisin 39 Klaritromisin (oral) Klaritromisin (parenteral) UD 40 Roksitromisin 41 Spiramisin 42 Troleandomisin

30 Klindamisin (parenteral)
B) Linkozamidler 43 Klindamisin (oral) KY Klindamisin (parenteral) 44 Linkomisin (parenteral )

31 3. TETRASİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLER:
45 Doksisiklin KY 46 Tetrasiklin

32 4. AMFENİKOLLER: 47 Kloramfenikol (parenteral) KY Kloramfenikol (diğer formlar) 48 Tiamfenikol Tiamfenikol (parenteral)

33 5. AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER:
49 Amikasin UD A-72 50 Gentamisin KY 51 İsepamisin 52 Kanamisin 53 Netilmisin 54 Streptomisin 55 Tobramisin 56 Diğer Formlar

34 6. KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER:
57 Siprofloksasin (oral) KY Siprofloksasin (parenteral) UD A-72 58 Enoksasin 59 Norfloksasin 60 Ofloksasin (oral) Ofloksasin (parenteral) 61 Pefloksasin Pefloksasin parenteral 62 Levofloksasin (oral) * Levofloksasin (parenteral) 63 Moxifloksasin (oral)* Maxifloksasin (parenteral) *Akut tonsillit, akut otit, akut sinüsit’de UD (Uzman Tabipçe)

35 7. ANTİSTAFİLOKOKKAL ANTİBİYOTİKLER:
Antistafilokokkal penisillinler 64 Flukloksasillin KY 65 Nafsillin UD B) Glikopeptid antibiyotikler 66 Vankomisin EHU 67 Taykoplanin C) Diğer antistafilokokkal antibiyotikler 68 Fusidik asit KY 69 Mupirosin

36 Rifamisin (parenteral)
8. ANSAMİSİNLER: 70 Rifabutin UD 71 Rifamisin (oral) Rifamisin (parenteral) 9. SÜLFONAMİD ANTİBİYOTİKLER (VE TRİMETOPRİM OMBİNASYONLARI): 72 Sulfisoxazole KY 73 Sulfadiazin 74 Sulfametoksipridazin 75 Sulfometoksazol 76 Trimetoprim 77 Trimetoprim- Sulfometoksazol Parenteral

37 10. ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER:
78 Metronidazol (parenteral) KY 79 Metronidazol (diğer) 80 Ornidazol (parenteral) 81 Ornidazol (diğer) 82 Seknidazol 83 Tinidazol

38 11. ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER:
84 Amfoterisin B (Klasik) UD A-72 85 Fulukonazol (parenteral) Fulukonazol (oral ) KY 86 Itrakonazol 87 Ketokonazol 88 Lipit Amfoterisin B (lipozomal olmayanlar) EHU 89 Liposomal Amfoterisin B 90 Terbinafin 91 Griseofulvin

39 12. ANTİVİRAL ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER:
HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR 92 Didanozin EHU 93 Efavirenz 94 İndinavir 95 Lamivudin (150 mg) 96 Nevirapin 97 Ritonavir 98 Zidovudin

40 B) DİĞER ANTİVİRALLER 99 Asiklovir (parenteral) UD 100 Asiklovir (Oral ) KY 101 Famsiklovir 102 Gansiklovir EHU 103 Valasiklovir 104 Lamivudin (100 mg) 105 Ribavirin

41 13. ANTİTÜBERKÜLOZ ANTİBİYOTİKLER * 106 Etambutol UD 107 İzoniazid 108
p-Aminosalisilik asit 109 Pirazinamid/Morfozinamid 110 Protionamid Rifabutin Rifampisin Streptomisin * : Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY.

42 14. DİĞERLERİ 111 Üriner Antiseptikler KY

43 AÇIKLAMALAR : 1. KY: Kısıtlama olmayan antibiyotikler.
2. UD: Kullanımı için uzman doktorun reçetelemesi gereken antibiyotikler. 3.EHU: (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler. Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler. Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) İç Hastalıkları Uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur. 4. A-72: Reçeteleme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nın onayının alınması gereken antibiyotikler. Bu antibiyotikler için, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmayan yerlerde, İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı onayı yeterlidir.

44 5. APAT:“AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK UYGULAMASI”
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır. APAT uygulaması sadece, ilacın prospektüsünde yer alan onaylı endikasyonlar için geçerlidir. APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer: 1.Hastanın mutlaka parenteral tedaviye gereksinimi olması ve durumunun ayaktan tedaviye uygun olması, 2.Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olması. Örneğin, kemik ve eklem infeksiyonları, diyabetik ayak, pnömoni, endokardit, pelvik inflamatuar hastalık, piyelonetrit, gonore, akut bakteriyel otit gibi. 6. Lokal uygulanan antibiyotik içeren Preparatlar (krem, damla v.b.) (K Y)

45 UYGUN OLMAYAN İLAÇ / ANTİBİYOTİK KULLANIMININ,
HASTALARIN İLAÇ YAZDIRMA TALEP / BASKILARININ KONTROL ALTINA ALINABİLMESİNİ, EKONOMİK – ETKİN VE UYGUN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN YURT ÇAPINDA VE İSTENEN SEVİYEDE SAĞLANABİLMESİNİ DİLİYORUZ.

46 İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü
Teşekkür Ederiz. Ecz. Hayriye Mıhçak T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü


"24 Şubat 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları