Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E. COLİ O157:H7 GIDA ZEHİRLENMELERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E. COLİ O157:H7 GIDA ZEHİRLENMELERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim."— Sunum transkripti:

1 E. COLİ O157:H7 GIDA ZEHİRLENMELERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim

2 GİRİŞ:  İlk kez 1895 Alman pediartrist Dr.T.Escherich : Bakterium coli commune  En önemli fırsatçı patojenlerden  Doğumdan birkaç saat- birkaç gün içinde gastrointestinal kanala  Normal flora üyesi E. coli, barsaklarda patojen mikroorganizmaların kolonize olmalarını önler

3  Gram negatif, Enterobacteriaceae  Escherichia genusuna bağlı, fakültatif anaerob  Peritrik flagellaları ile hareketli, hareketsiz suşlar da var  Sporsuz, çubuk  K.hidrat asit-gaz oluşumu, Katalaz, İndol-MR (+), Üre, H 2 S,VP, Sitrat, Oksidaz (-) GENEL ÖZELLİKLERİ:

4  Domain: BakteriBakteri  Filum: Proteobakterilerden Proteobakterilerden  Sınıf: Gammproteobacteria Gammproteobacteria  Order: Enterobacteriales Enterobacteriales  Aile: Enterobacteriaceae Cins: Escherichia EnterobacteriaceaeEscherichia  Tür: E. coli  ETEC (Enterotoksijenik E.coli),  EPEC (Enteropatojenik E.coli),  EIEC (Enteroinvasiv E.coli),  EHEC (Enterohemorajik E.coli)  EaggEC (Enteroaggregative) ENTEROTOKSİNLERİNE GÖRE: KLASİFİKASYON:

5  Ölümle sonuçlanan çoğu gıda enfeksiyonlarından sorumlu  1982 yılında ilk kez ABD’de identifiye  MİD çok düşük (10-200 kob/gr., bazen tek bir hücre)  Virülensi çok yüksek (stx1-2, aderenz sağlayan intimin,enterohemolizin)  Başta asit çoğu intrinsik ve ekstrinsik faktörlere dirençli E. COLİ O157:H7

6  3 temel özelliği:  Sorbitolü fermente etmemesi  4-methyl umbelliferone glukuronide’i (MUG) hidrolize eden β- glukuronidase yok  44-45°C’lerde zayıf gelişmesi E. COLİ O157:H7  Isıya duyarlı  Korunma: termal inaktivasyon  72 °C’de 15 saniye pastörizasyon 10.000 adet/ml. düzeyinde inaktive  - 20°C’de donmuş kıymalarda canlı  Optimum üreme ısısı 37°C (7°C - 50°C)  pH 4.0-9.0 aralığında üreyebilir (fermente sucuk-elma suyu)

7  Yapılan çalışmalar; -80 ve -20°C’lerde dondurulmuş kıymalarda, 9 ay gelişimini sürdürebildiği  5 ve 23°C’lerde pH 5.0’de depolanmış ketçap, 23°C’de daha kısa 5°C’de daha uzun canlı  Klorlanmış içme suyunda 5°C’de 70 gün canlı  Antibiyotiklere duyarlı bazı çalışmalarda çoklu direnç (sufaksazol, tetrasiklin, streptomisin, nalidiksik asit, kloramfenikol, oksitetrasiklin trimetophrim) E. COLİ O157:H7

8  Yapılan taramalar:  Süt sığırlarının % 3.2’si, besi sığırlarının % 1.6’sı E.coli O157:H7 içerdiği  Sığır dışkısında 5°C’de 70 güne kadar canlı  Verotoksin üretme kapasitesi var  Dışkının yanı sıra su ve yemlerden de izolasyon EPİDEMİYOLOJİ :  İnsana geçiş:  Direkt hayvanla temas,  İndirekt olarak dışkı ve atıklarla kontamine gıda, içmesuyu tüketilmesi  Halka açık yüzme havuzu, göller  Çiğ ya da yetersiz pişirilmiş gıdalara temas eden araçlar, eller (çapraz kontaminasyon)  Kişiden kişiye temas, asemptomatik taşıyıcı (oral-fekal)

9  Riskli gıdalar:  Hayvansal gıdalar;  Yetersiz pişirilmiş hamburger  Soğuk sandviçler, hot dogs  Rosto, kurutulmuş kürlenmiş salam, kurutulmuş fermente sucuk  Çiğ sütten yapılan peynirler, yoğurt  Pastörize olmamış meyve suları (elma, portakal)  Çiğ meyve ve sebzeler (marul)  Mayonez, pişmiş mısır EPİDEMİYOLOJİ :

10  Bazı salgınlar:  En büyük salgın 1996’da Japonya’da  Okul yemeğine katılan beyaz turp filizlerinden 9451 adet enfeksiyon vakası  12 çocuk ölümü  1991 Massachusetts’de  Pastörize edilmemiş taze sıkılmış elma suyu, elmalar yerden fekal kontaminasyon  18 kişi etkilenmiş, 4 çocukta HUS’un geliştiği EPİDEMİYOLOJİ :  Bazı salgınlar:  1991, Missouri’de kaynak sularının dezenfekte edilmemesi  243 kişi etkilenmiş ve 4 kişi ölmüş

11  Bazı salgınlar:  İngiltere’de aynı anda 8 farklı kasaba  16 diyare vakası  11’i 10 yaş ve altında  5 tanesinde HUS’un şekillenmiş  Yerel bir imalathanede pastörize sütten çocuklar için üretilen tatlandırılmış yoğurt EPİDEMİYOLOJİ :  Bazı salgınlar:  İngiltere’de 1992-1994 arası olgu sayısı 273  1996’da 660 olgu bildirilmiş  1995 ABD’de 25.000 olgu ve 251 ölüm rapor edilmiş  Son yıllarda ABD ‘de yıllık ortalama 75.000

12

13  Türkiye’de:  Gıda tarama çalışmalarında E.coli O157:H7 serotipine çok fazla rastlanmamış olması:  Analiz yönteminde mi eksiklik var ?  Son yıllarda daha hassas analiz yöntemleri  Kıyma-karkas ve sütten izolasyon  Ör: 2005’te Kafkas Vet. Fak. 126 kıyma örneğinde % 0.79  2007’de Afyon Vet. Fak. çiğ sütte % 3 peynirde % 1 E.coli O157:H7 izolasyon EPİDEMİYOLOJİ :

14

15 PATOGENEZ :  Virülens faktörler; kapsül, fimbria, endotoksin, ekzotoksin (stx1-stx2), endothel hücrelere adhezyon  Stx primer hedefi: Vasküler endotheliyal hücreler  Kolonda aktif toksinler, endotelial hücrelere bağlanarak Hemorajik kolitis (HC)  Akut, önce sulu 1-3 gün içinde kanlı diyare A- Etkenin istilası ve adezyonu, B- Toksin salgılanması sonucu hücreler arası bariyerin yıkımlanması, C- Yıkımlanma sonucu daha fazla kolonizasyon, D- Emilimin bozulması, hemorajik kolitis

16  Shigella dysanteria tip I toksinine benzeyen (Shiga like toxin - SLT - stx), verotoxin (VT1-VT2-VT3) üretimi  Toksinlerin reseptörü Gb3 (glikolipid); böbrek epitel hücrelerinde  Sonuç: Hemolitik üremik sendrom  Böbrek yetmezliği, trombositopeni, hemolitik anemi PATOGENEZ :

17 Bazı glomerül kapillerlerinde eritrosit ve trombüs birikimi Tubuler hücre nekrozu, trombüs ve vakouler dejenerasyon Arterioller ve glomerül kapillerlerinde eritrosit birikimi, yaygın eritrosit infiltrasyonu

18 SEMPTOMLAR :  Hemorajik kolitis:  Neden sitotoksin, küçük çocuklar, yaşlılar ve immun sistemi zayıf insanlar duyarlı  Aniden kramplı karın ağrıları, mide bulantısı  24 saat içinde başta sulu sonraları yoğun kanlı diyare  2-9 gün, ya çok düşük ateş var yada şiddetli ateş yok (tipik özellik)  Günde yirmi kezden fazla ağrılı, az miktarda ve çoğunlukla kanlı diyare, ağır olgu: yalnızca kan  6-10 gün içerisinde iyileşme olmazsa “Hemolitik üremik sendrom” (HUS)  (10 yaşın altındaki çocuk hastaların yaklaşık %10’u)

19 SEMPTOMLAR :  Hemolitik üremik sendrom:  Olguların %85-95’inin sebebi E.coli O157:H7  3 karateristik özelliği:  Hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği  Oligüri, anüri, ödem, nöbet  Cilt döküntüleri, artralji ve hiperbilurubinemi  Daha çok çocuklar, az olarak yaşlılar  Kuvvetli kronik böbrek yetmezliği: ömür boyu diyaliz cihazına bağımlı kalabilir

20 SEMPTOMLAR :  Hemolitik üremik sendrom:  Trombotik trombositopenik purpura  TTP’da ateş ve beyinde hasara sebep olan semptomlar  Daha çok yetişkinlerde HUS’un FATURASI :  Hastaların çoğu destek tedavisi ile iyileşir  Etkilenen çocukların % 3-5’inde ölüm  % 12-30’unda böbrek yetmezliği  Hipertansiyon veya merkezi sinir sistemi bozukluğu gibi sekeller

21

22 TEŞHİS :  Klinik Teşhis:  Semptomlar değerlendirilir  Kesin tanı lab. muayeneleri  Kültür:  Hem hasta örneklerinden, hem de şüpheli gıdalardan  Selektif zenginleştirme  Modifiye EC Broth (mEC)  Modifiye Triptic Soy Broth (mTSB)  Lauryl Sulfate Broth (LST)

23 TEŞHİS :  Selektif katı besiyerleri  Sorbitol Mc-Conkey Agar  Sefiksim-tellürit ile desteklenmiş CT-SMAC Agar  Florocult E.coli O157:H7 Agar  Florocult HC Agar  18-24 saat zenginleştirici besi ortamında inkübe  0,1 ml. selektif katı besiyerine İndol pozitif E coli O157:H7 kolonisi

24

25

26  Koloni morf., Gram boyama  Katalaz (+), oksidaz (-)  İndol (+), sitrat (-),  Laktoz ve mannit fermentasyonu (+), Voges-Proskauer reaks. (-) = E.coli  Sorbitol ve Floresan negatif koloniler (florocult besi yeri) E.coli O157 serotipi olabilir  Latex test ile kontrol pozitif sonuç sadece E.coli O157  H7 için H7 antiserumu ile test TEŞHİS :

27  İmmunomanyetik seperasyon (IMS)  PCR  rfbO157 (O157 lipopolisakkarit), fliC (H7 flagella)  İntimin, enterohemolysin, verotoksin 1-2, Stx1, Stx2 ‘yi kodlayan genler TEŞHİS :

28  Henüz spesifik bir tedavi planlaması yok  EHEC ishaline uygun bir tedavi geliştirilememiş  Antibiyotik faydasız, barsak mikroflorasını bozar, komplikasyonu artırabilir, sakıncalı  Antidiyareller barsak hareketini durdurur, toksin emilimi artar, sakıncalı  Böbrekler üzerindeki dehidrasyon stresini kaldırmak  Oral ve intavenöz rehidrasyon destek tedavisi  Plasma-immunglobulin transfüzyonu  Devamlı müşahede (kan basıncı-böbrek fonksiyonu)  Kan takviyesi ve steroidler TEDAVİ:

29  Tarımsal üretimden, işleme ve hazırlama prosesleri kontrol (çiftlikten-çatala)  Hijyenik kesim  Deri yüzme ve iç organ çıkarma (kritik noktalar)  Karkas dekontaminasyon işlemleri  Et ısısı kesim sonrası hızla 7ºC’nin altına  Sağım hijyeni sütün ısısı hızla 5 ºC’nin altına  Personel eğitimi KORUNMA:

30

31  Özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığı  En etkili metod ısıtma (pişirme merkez sıcaklık 70ºC veya pastörizasyon)  Pastörize edilmemiş süt ürünleri meyve suları  Yetersiz pişirilmiş kıyma, et ürünleri hamburger tüketilmemeli  Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalıdır KORUNMA:

32  Klorlanmamış sular içilmemeli  Gıda işlemelerindeki ekipmanların yüzey temizliğinde kullanılmamalı  İşlem görmemiş havuz veya göl suları patojen riski  GMP (Good manufacturing practice) ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)  Aşı yok, çalışmaları devam ediyor KORUNMA:

33 TEŞEKKÜR EDERİM…


"E. COLİ O157:H7 GIDA ZEHİRLENMELERİ Yunus KILIÇOĞLU Veteriner Hekim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları