Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTAE YAZILIMDA SÜREÇ OLGUNLUK YETENEK MODELLERİ Doç Dr Fuat İnce Boğaziçi Üniversitesi 23 Aralık 1998.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTAE YAZILIMDA SÜREÇ OLGUNLUK YETENEK MODELLERİ Doç Dr Fuat İnce Boğaziçi Üniversitesi 23 Aralık 1998."— Sunum transkripti:

1 BTAE YAZILIMDA SÜREÇ OLGUNLUK YETENEK MODELLERİ Doç Dr Fuat İnce Boğaziçi Üniversitesi 23 Aralık 1998

2 BTAE Yazılım Nedir ? F Bilim mi ? F Endüstri mi ? F Mühendislik mi ? F Sanat mı ?

3 BTAE Rekabet Gücü Unsurları F Verim F Kalite F Zamanlama (time to market)

4 BTAE Yazılımın mühendislik olması için 1. Standartlara dayanması gerekir. 2. Ölçülebilmesi gerekir. Kalite standartları, kalitenin ölçülebilmesi Verimin standartları, verimin ölçülebilmesi

5 BTAE Tarihsel Gelişmeler (1) Yazılım yeni bir konudur : 50 yıl önce yoktu. 1950ler 1960larda : Yazılım Mühendisliği = Programcılık. “Yazılım Krizi”, ilk olarak 1968, yoğun kullanım 1980ler. 1990lara kadar büyük projelerde başarı oranı çok düşük. ABD’de 1970lerde kamu tarafından sipariş yolu ile satın alınan yazılım ürünlerinin ancak % 5’i kabul edilip kullanılabilmiştir. % 40’ı hiç kullanılamamış, geri kalanı ise maliyet artışı, zaman artışı, performans eksikliği veya özelliklerden taviz verilerek kullanılabilmiştir. 

6 BTAE Tarihsel Gelişmeler (2) Yazılımda ilk yaklaşımlar diğer mühendislik dallarından örnek almıştır. - Yapısallaştırma (parçalara ayırma) - Metodolojiler (SSADM, OOM vb.) - CASE ve ICASE

7 BTAE Tarihsel Gelişmeler (3) 1984 ABD DoD girişimi ve SEI kuruluşu (Carnegie Mellon Univ. Software Engineering Institute) Watts Humphrey ve Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model, CMM ) - ISO 9001, ISO 9000-3, TickIT modelleri - Diğer modeller : Bootstrap (AK), Trillium (Kanada) vb. - SPICE modeli (ISO 15504 taslak standardı) ve ESI

8 BTAE Kalitenin tanımı “tanımı zor, tanıması kolay, ölçmesi imkansız” (Kitchenham) “amaca uygunluk” (Juran) “sıfır hata” (Crosby) “müşteri isteklerini karşılama” “spesifikasyonlara uyum” “Bir ürünün veya hizmetin, belirlenen ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğine yönelik özelliklerin bütünü.” (IEEE) (the totality of features and characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy given needs)

9 BTAE Yazılımda Kalite Hata sayısında düşük düzey (sıfıra yaklaşma) F Kullanıcı isterlerine cevap (tamamını yapabilme) F Arızalar arası zamanın uzunluğu (uzun MTBF) F Destek ve gelişme.

10 BTAE Kalitenin Maliyeti - Önlem : Planlama, eğitim, süreç iyileştirme - Denetleme/değerlendirme : tasarım ve kod kontrolu, testler vb. - Hata düzeltme (iç) : kod düzeltme, tekrar test, iç denetleme - Hata düzeltme (dış) : müşteri garantisi, alanda destek vb. Optimum denge önemlidir. Ancak; Hatanın maliyeti iş ilerledikçe artar. Genelde bir hatayı oluşmadan önlemek en ucuz yoldur.

11 BTAE Yazılımda kalite ilkeleri, en iyi pratiklerle (EP) ortaya çıkmıştır. (best practises, BPs, best current practises, BCPs) EPler birer rehberdir (guideline), mutlak koşul değil. Ancak Kabul görmüş kalite modellerinin temelleri bunlar olmuştur. - Erken tanı, erken çözüm maliyeti düşürür. - Ürün değil, süreç önemlidir. Süreç iyileştirilmelidir. - Sürekli iyileşme, gelişme yolu açık olmalıdır. - Standartlar ve ölçütler kullanılmalı. (ölç, referanslı çalış)

12 BTAE Bazı EPler - Müşteri tatmin araştırması yap. - Proje kestrim araçları kullan. - Süreçlerini iyi belgele. - Metodoloji kullan ve iyi belgele. - Krıtik tasarım değerlendirmesi (CDR) yap. - Kod denetlemesi (walkthrough, inspection) yap. - Konfigürasyon yönetimi aracı kullan. - Hataları ve güvenilirliği ölç, kaydet, analiz yap - Hataları ve güvenilirliği tahmin modelleri kullan. - Temel nedenlere (root cause) in. (ürün değil süreç) - Proje sonrası değerlendirme yap.

13 BTAE Olgun Olmayan ve Olgun Yazılım Organizasyonları F Olgun organizasyonun karakteristikleri u yazılım geliştirme ve bakımını yönetecek organizasyon çapında yetenek mevcut. u yazılım süreci çalışanlara ve yeni elemanlara doğru bir şekilde iletiliyor. Aktiviteler plana uygun icra ediliyor. u Tanımlı süreçlerde roller ve sorumluluklar tüm projede ve organizasyonda belirlenmiş. Disiplinli bir süreç takip ediliyor. Katılan herkes bunun değerini biliyor.

14 BTAE Olgun Olmayan ve Olgun Yazılım Organizasyonları F Olgun olmayan organizasyonun karakteristikleri u yazılım süreçleri belgelenmemiştir. u yazılım süreçleri proje sırasında yönetici ve uygulayıcılar tarafından doğaçlanır. u bir yazılım süreci, belirtimi yapılmış olsa bile, kuvvetle takip edilmez ve mecbur tutulmaz. u yöneticiler sürekli kriz çözmekle meşguldür. u ürün kalitesini ölçmek için nesnel bir temel yoktur. u kaliteyi yükseltici etkinlikler (gözden geçirme, test gibi), projeler gecikince, çoğu kez atlanır.

15 BTAE YAZILIM VE SÜREÇ - Süreç bir işi yapma usulüdür. - Genelde, (altsüreç), adım ve işlemlerden oluşur. - Sürecin amacı bir standart oturtmak, değişkenliği azaltmak, iyileşmeye yol açmaktır. - Yazılı ve grafiksel belgelenmiştir. - Tekrarlanırdır. - Girdileri çıktıları vardır. - Büyük (karmaşık) veya küçük (basit) tanımlanabilir. örnek: İsterlerin analizi süreci alt süreçlere ayrılabilir. pazar araştırması, müşteri isteklerinin belirlenmesi, fizibilite çalışması, spesifikasyonların belirlenmesi, ister modellemesi. vb.

16 BTAE Süreç İyileştirme ve Yetenek Belirleme Modelleri F CMM F TickIT F SPICE

17 CMM (Capability Maturity Model) VERSION 1.1 SOFTWARE ENGINEEERING INSTITUTE (SEI) BTAE

18 CMM Genel bakış F CMM etkin bir yazılım sürecinin anahtar elemanlarını tanımlayan bir çerçeve modeldir; olgun olmayan bir süreçten olgun ve disiplinli bir sürece giden evrimsel bir yol çizer. F CMM yazılım sürecinin olgunluğu üzerine hüküm vermek ve endüstrideki pratiklerle karşılaştırmak için bir ölçüm aracıdır.

19 BTAE CMM Süreç Olgunluk Çerçevesi F Organizasyon çapında yazılım sürecinin tanımlı olmadığı durumlarda, projelerde başarının tekrarı kişilere bağımlıdır; bu durum, uzun süreli verimliliği ve kaliteyi iyileştirmeye olanak vermez. F Sürekli iyileşme ancak, etkin yazılım mühendisliği ve yönetim pratiklerinden oluşan bir süreç altyapısı inşa ederek mümkündür. F CMM olgun bir yazılım organizasyona giden aşamaları, öncelik sırasıyla veren bir modeldir.

20 BTAE Optimize Edilen (5) Yönetilen (4) Başlangıç (1) Tekrarlanabilir (2) Tanımlı (3) Sürekli iyileştirilen Ön kestirim yapılabilir Standart tutarlı Disiplinli Yazılım Süreç Olgunluk Seviyeleri

21 BTAE CMM’in Yapısı Olgunluk Seviyeleri (maturity levels) Olgunluk Seviyeleri (maturity levels) Anahtar Süreç Alanları (key process areas ) Anahtar Süreç Alanları (key process areas ) Hedefler Ortak Öznitelikler ( common features) Ortak Öznitelikler ( common features) Gerçekleştirme veya Kurumsallaştırma Anahtar Uygulamalar (key practices) Anahtar Uygulamalar (key practices) Etkinlikler Süreç Yeteneği

22 BTAE Olgunluk Seviyesine Göre Anahtar Süreç Alanları Eniyileştirilen (5) Süreç Değişimi Yönetimi Teknoloji Değişim Yönetimi Hata Önleme Yönetilen (4) Yazılım Kalite Yönetimi Nicel Süreç Yönetimi Tanımlı (3) Gözden Geçirme (peer review) Grup İçi Düzenlemesi Yazılım Ürünü Mühendisliği Tümleşik Yazılım Yönetimi Eğitim Programı Organizasyon Süreç Tanımı Organizasyon Süreç Odaklanması Tekrarlanabilir (2) Yazılım Konfig. Yönetimi Yazılım Kalite Güvencesi Yazılım Taşaron Yönetimi Yazılım Projesi İzlemesi Yazılım Proje Planlaması İsterler Yönetimi Başlangıç (1)

23 BTAE The TickIT Guide

24 BTAE TickIT Scheme Kalite Sistemi Standartları F TickIT içinde kullanılan anahtar dokümanlar: – ISO 9001:1994, Kalite Sistemi Standardı, tasarım, geliştirme, kurma (installation) ve servis için bir model tanımlar. – ISO 9002:1994, Kalite Sistemi Standardı ikinci bölümüdür. ISO 9001’den farkı tasarım aktivitelerini içermez. – ISO 9000-3:1991, yazılım için kalite sistemlerinin uygulayıcıları ve denetimcileri için özel rehberlik bilgileri verir.

25 BTAE TickIT Scheme Sertifikasyon Süreci F Değerlendirme en az iki aşamalı bir süreçtir: – Organizasyonun kalite sistemi, standarda (TickIT için: ISO 9001) göre muhakeme edilir. – Organizasyon, pratikte gerçekten kendi kalite sistemine ve standarda uyumlu çalışıp çalışmadığı denetlenir, ve kalite sisteminin etkinlik derecesine bakılır.

26 BTAE SPICE (ISO 15504) F Software Process Imrovement and Capability dEtermination) F ISO/IEC JTC1/SC7 WG10 tarafından 1991’de çerçeve üst model oluşturma kararı alındı. Çalışmalar 1993’te başladı. İlk versiyon Haziran 1995’te, ikinci versiyon 1996 Kasımda yayınlandı. Üçüncü versiyon Ocak 1998’de çıktı. F İki boyutlu bir modeldir. Birinci boyutta süreçler ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır.

27 BTAE SPICE Amacı 1. Süreç İyileştirme (içe dönük) 2. Yetenek Belirleme (dışa veya içe dönük)

28 BTAE SPICE Kapsamı : Yazılım satın alma, tedarik, geliştirme, işletim, bakım ve destek için: planlama, yönetim, icra, denetim ve iyileşme aracı.

29 BTAE SPICE İlkeler - Ortak, modellerüstü, uluslararası kapsamlı çerçeve - Diğer modelleri destekleyen, uyum sağlayabilen - Her organizasyona, endüstriye, duruma uyabilen - Büyük küçük projelere, gruplara, firmalara uygun - İyileşmeyi, gelişmeyi ölçebilen - Nesnel, tutarlı ve tekrarlanabilir - Sertifikasyon amacı taşımayan - Bir süreç standardı, ürün standardı değil.

30 BTAE SPICE Temel Model İki boyutludur: - Süreçler - Yetenek Düzeyi YD 5 - YD 4 - YD 3 - YD 2 - YD 1 - YD 0 - S1 S2 S3

31 BTAE SÜREÇ GRUPLARI F Müşteri-satıcı (customer-supplier) süreçleri F Mühendislik (engineering) süreçleri F Yönetim (management) süreçleri F Destek (support) süreçleri F Örgüt (organisation) süreçleri

32 BTAE YETENEK DÜZEYLERİ 0. Eksik (incomplete) düzey 1. Varolan (performed) düzey 2. Yönetilen (managed) düzey 3. Yerleşmiş (established) düzey 4. Kestirilebilir (predictable) düzey 5. Eniyileşen (optimizing) düzey

33 BTAE SPICE Belgeleri Part 1 : Kavramlar ve Giriş Part 2 : Referans Modeli (zorunlu model) Part 3 : Değerlendirme İsterleri Part 4 : Değerlendirme Rehberi Part 5 : Uyumlu Model Part 6 : Değerlendiricilerin Nitelikleri Rehberi Part 7 : Süreç İyileştirme Rehberi Part 8 : Yetenek Belirleme Rehberi Part 9 : Sözlük

34 BTAE UYUMLU (ÖRNEK) MODEL (PART 5) SPICE değerlendirmesi referans modeline göre değil, uyumlu bir modele göre yapılır. SPICE belgeleri kendi içinde uyumlu bir model vermiştir. Başka uyumlu modeller de vardır, veya olabilir. (uyumlu Bootstrap vb.) Bir süreç değerlendirme modelinin uyumlu olabilmesi için : - en az bir süreci kapsaması, - en az iki yetenek düzeyini, 0’dan başlayarak ve kesintisiz, kapsaması. - referans modeline bire bir izdüşüm (mapping) bulunması, - modelle referans modeli arasında not dönüştürme mekanizması olması.

35 BTAE Süreç Boyutu F Değerlendirme modelinde her sürecin eksiksiz tanımı şu bilgileri içerir: u sürecin amacının tanımı (Referans Model ile aynı) u amacın tanımını güçlendirici açıklayıcı notlar u sürecin temel pratikler (base practices); sürecin amacına ulaşması için gerekli aktiviteler ve görevler u her süreç ile ilgili girdi/çıktı iş ürünleri (work products) u her iş ürününün karakteristikleri

36 BTAE Süreç kategorileri ve süreçler F Müşteri-satıcı süreç kategorisi – CUS.1Yazılım edin(acquire software) – CUS.2Müşteri ihtiyaçlarını yönet – CUS.3Yazılım sağla(supply software) – CUS.4Yazılımı işlet(operate software) – CUS.5Müşteri hizmeti sağla

37 BTAE Süreç kategorileri ve süreçler F Destek süreç kategorisi – SUP.1Dokümantasyon geliştir – SUP.2Konfigürasyon yönetimi yap – SUP.3Kalite güvencesi sağla – SUP.4İş ürünlerini doğrula(verify) – SUP.5iş ürünlerini sağla(validate) – SUP.6Ortak gözden geçirmeler yap – SUP.7Denetimler yap – SUP.8Problemleri çözümle

38 BTAE Süreç kategorileri ve süreçler F Mühendislik süreç kategorisi – ENG.1Sistem isterlerini ve tasarımını geliştir – ENG.2Yazılım isterlerini geliştir – ENG.3Yazılım tasarımını geliştir – ENG.4Yazılım tasarımını uygula – ENG.5Yazılımın entegrasyonu ve testini yap – ENG.6Sistem entegrasyonu ve testini yap – ENG.7Sistemin ve yazılımın bakımını yap

39 BTAE Süreç kategorileri ve süreçler F Yönetim süreç kategorisi – Man.1Projeyi yönet – Man.2Kaliteyi yönet – Man.3Risk yönetimi yap – Man.4Taşaronları yönet

40 BTAE Süreç kategorileri ve süreçler F Organizasyon süreç kategorisi – ORG.1İşin mühendisliğini yap(engineer the business) – ORG.2Süreci tanımla – ORG.3Süreci iyileştir – ORG.4Kaliteli iş gücü temin et – ORG.5Yazılım mühendisliği altyapısı sağla

41 BTAE Süreç Tanımları ve Temel Pratikler F ENG.2Yazılım isterlerini geliştir – Sürecin amacı, sistemin yazılım bileşeni için isterlerin saptanmasıdır. Sürecin başarıyla uygulanması sonucu olarak: u Sistemin yazılım bileşenlerine ve arabirimlerine ayrılan (allocated) isterleri, müşterinin yazılı veya ima edilen ihtiyaçlarına uygun olarak, tanımlanacak u Analizi yapılmış, doğru ve test edilebilir yazılım isterleri geliştirilecek

42 BTAE Temel Pratikler ENG.2 F ENG.2.1 Yazılım isterlerinin belirtimini yap F ENG.2.2 İşletim çevresinin etkilerini belirle F ENG.2.3 İsterleri müşteri ile değerlendir F ENG.2.4 Sürüm stratejisi belirle F ENG.2.5 Bir sonraki iterasyon için isterleri güncel yap F ENG.2.6 Yazılım isterlerini ilet

43 BTAE Süreçler ve ilgili iş ürünleri ENG.2 Yazılım isterlerini geliştir GirdiÇıktı Müşteri İsterleriYazılım isterleri Bakım isterleriAnaliz sonuçları Müşteri isteği Değişiklik isteği Sistem tasarımı/yapısı Problem raporları İletişim mekanizması

44 BTAE Yetenek Düzeyleri (YD) YD 0 : Eksik (incomplete) YD 1 : Varolan (performed) YD 2 : Yönetilen (managed) YD 3 : Yerleşmiş (established) YD 4 : Kestirilebilir (predictable) YD 5 : Eniyileşen (optimizing)

45 BTAE Yetenek Düzeyleri (YD) - SPICE, yetenek düzeyini daha ayrıntılı, tekrarlanabilir ve nesnel notlama amacıyla, alt düzeyde, süreç nitelikleri (process attributes) tanımlamıştır. - Yetenek Düzeyi boyutunda temel pratikler ve dokuz süreç niteliği vardır. - Her yeni nitelik yükselen yetenek düzeyini gösterir. - Süreç Yeteneği Düzeyi başarılan niteliklerle belirlenir.

46 BTAE Süreç nitelikleri F Süreç nitelikleri, süreç yeteneğinin ölçümünü veren, ve bir başarı skalasında değerlendirilebilen, özelliklerdir. F Her süreç niteliği, sürecin amacına ulaşması için, o sürecin etkinliğini iyileştirme ve yönetme yeteneğinin bir yönünü tanımlar. F Bir yetenek seviyesi, bir süreci yerine getirme yeteneğinde önemli artış sağlayan, nitelikler kümesidir.

47 BTAE YD 1 : 1.1 Süreci Yerine Getirme (process performance) niteliği YD 2 : 2.1 Başarım Yönetim (performance management) niteliği 2.2 İş ürünü Yönetim (work product management) niteliği YD 3 : 3.1 Süreç Tanım (process definition) niteliği 3.2 Süreç Kaynak (process resource) niteliği YD 4 : 4.1 Süreç Ölçüm (process measurement) niteliği 4.2 Süreç Denetim (process control) niteliği YD 5 : 5.1 Süreç Değişim (process change) niteliği 5.2 Sürekli İyileşme (continuous improvement) niteliği

48 BTAE Süreç nitelikleri Örnek- 2. seviyenin süreç niteliklerini – PA 2.1: Performans yönetimi niteliği Kendisinden beklenen ürünleri belirtilen zaman ve kaynak gereksinimleri dahilinde verebilmesi için sürecin, ne ölçüde iyi yönetildiği – PA 2.2: İş ürünü yönetimi niteliği Ortaya çıkardığı iş ürünlerinin dokümante edilmiş, kontrol altında, işlevsel isterlerini karşılayan, istenen kalitede olması için, süreç ne ölçüde iyi yönetildiği

49 BTAE Yönetim pratikleri F Her süreç niteliği için, yeterli düzeyde yerine getirildikleri zaman, o niteliğin karakteristiklerini başaran, bir dizi yönetim pratikleri tanımlanmıştır. F Yönetim pratikleri genel amaçlı yönetim aktivitleridir ve tüm süreçlere uygulanabilir olmaları amaçlanmıştır.

50 BTAE Yönetim pratikleri F Yönetim pratikleri, planlama, örgütleme, kaynak sağlama ve kontrol etme gibi temel yönetim işlevlerinin başarılması etrafında tasarlanmışlardır. F Her süreç niteliği için genel olarak dört yönetim pratiği vardır.

51 BTAE 2. seviyenin yönetim pratikleri performans yönetimi 2.1.1süreci planlamak ve izlemek için kaynak gereksinimlerini belirle 2.1.2süreç aktivitelerini belirleyerek, ayrılan kaynaklarla sürecin icrasını planla 2.1.3sürecin amacına ulaşması için, tanımlanan aktiviteleri uygula 2.1.4belirtilen zaman ve kaynak gereksinimleri içinde iş ürünlerini çıkarmak için, aktivitelerin icrasını yönet

52 BTAE 2. seviyenin yönetim pratikleri iş ürünü yönetimi 2.2.1iş ürünlerinin kalitesi ve bütünlüğü için isterleri belirle 2.2.2iş ürünlerinin kalite ve bütünlük isterlerini başarmak için gerekli aktiviteleri belirle 2.2.3bütünlüklerini güvenceye almak için iş ürünlerin konfigürasyonunu yönet 2.2.4İşlevsel ve diğer isterleri karşıladıklarını güvenceye almak için ürünlerin kalitesini yönet

53 BTAE Notlama dört not üstünden yapılır N : (not achieved) yapılmıyor. P : (partly achieved) kısmen yapılıyor. L : (largely achieved) büyük oranda yapılıyor. F : (fully achieved) tam yapılıyor. Değerlendirme sonucu bir profildir. Tek bir not değildir. Profilin yatay ekseni değerlendirilen süreçleri, dikey ekseni de değerlendirme sonucunu, verilen notları, gösterir.

54 BTAE SÜREÇLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPI ISO 9001 CMMSPICE 2 düzey 5 düzey2 boyut, çok düzey

55 BTAE ISO 9001CMMSPICE sertifikasyonyetenek belirlemeiyileş(tir)me ve (dış)ve sertifikasyonyetenek belirleme (iç ve dış)(iç ve dış) ANA AMAÇ:

56 BTAE ISO 9001CMMSPICE kısauzuncauzun soyutsomutçasomut ve ayrıntılı genel kökenliyazılıma özgüyazılıma özgü (ISO 9000)ABD bağımsız gelişme ISO üst model BELGELER:

57 BTAE ISO 9001CMM SPICE denetlemedeğerlendirme değerlendirme soyut krıtersomut krıter somut krıter dış uzmaniç - dış uzman iç - dış uzman kısa özuzun ayrıntılı uzun ayrıntılı hata arayan gerçek arayan kanıt isteyen gösterge isteyen negatif tutum positive tutum karşı güçler işbirlikçi savunmacı saydam DEĞERLENDİRME (1)

58 BTAE DEĞERLENDIRME (2) ISO 9001CMMSPICE kapsamlı kapsamlıküçük çapta yada değerlendirmedeğerlendirmekapsamlı olabilir tüm organizasyontüm org. için -her süreç için tek nottek değerlendirme-her proje için alıryapılır-her grup için ayrı yapılabilir

59 BTAE ISO 9001CMM SPICE rehber değilrehber olma rehber olma niteliği var çok sınırlıiyileşme yolu var -esnek iyileşme yolları (corrective action)(improvement path) -amaca göre iyileşme İYİLEŞTİRME AMAÇLI OLARAK:

60 BTAE SONUÇLARIN YORUMLANMASI ISO 9001CMM SPICE basitkolay zorca, model bilgisi gerektirir. süreçlere bağımlı doğrudan karşılaştırılamaz.

61 BTAE F ISO 9001 sertifikasyonu almış bir firma vardı. Ancak? F MAM’ın ESI ile işbirliği F MAM, SPICE değerlendirmesi yapmakta (15 kadar firma oldu) F MAM’ın MAK içinde değerlendirme / sertifikasyon merkezi olma planları var TÜRKİYEDE DURUM

62 BTAE F ABD’de CMM yaygın ve tek F İngiltere, Hindistan ve kısmen Avrupanın bazı ülkelerinde ISO 9001 ve TickIT yaygın F Avrupa’da CMM ve SPICE yayılmakta F SPICE’ın 1998’de tam ISO standardı olması ABD’nin geciktirmesi ile 2001’e kalmış gibi F Sonuçta ISO 15504 (SPICE) üst model olacak. F Tüm diğer modeller SPICE uyumlu olacak. DÜNYA’DA DURUM

63 BTAE Teşekkür Ederim Fuat İNCE


"BTAE YAZILIMDA SÜREÇ OLGUNLUK YETENEK MODELLERİ Doç Dr Fuat İnce Boğaziçi Üniversitesi 23 Aralık 1998." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları