Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuarımızda Sanayicilerimize.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuarımızda Sanayicilerimize."— Sunum transkripti:

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuarımızda Sanayicilerimize Nasıl Hizmet Verebiliriz? Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE E.Ü. Tek. Arş. Uyg. Mer. Müdürü

2 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 1995 tarihinde kurulmuştur.

3 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Merkezin görevleri   Teknolojik ve diğer alanlarda yapılacak çalışmalara destek sağlamak   Teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda çalışmalar yapmak.

4 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Merkezin görevleri   Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel kuruluşlardan gelebilecek ortak proje önerilerini değerlendirmek   Araştırmalar yapmak,   Teknolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

5 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Merkezimiz Laboratuarındaki Mevcut Temel Cihazlar Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve WDX Spektrometreli X-Işını Toz Difraktometresi (XRD) Dalga boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spectrometresi (WD/XRF) Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

6 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İndüktif Eşlemeli Plazma-kütle spektrometri (ICP/MS) Termal Kamera Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü Çok Fonksiyonlu Kalibrasyon Test cihazı Merkezimiz Laboratuarındaki Mevcut Temel Cihazlar

7 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Merkezimiz Laboratuarına Alınacak Temel Cihazlar Confocal Laser Mikroskop (CLM) Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR)

8 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SEM ile; sıvı olmayan her türlü numune incelenebilir. Malzemenin yüzey mikroyapı’sının incelenmesinde son derece yararlı bir cihaz. 300.000 kat büyüterek görüntüleme kapasitesine sahiptir. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve WDX Spektrometreli

9 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Yüzey mikro yapısının görüntülenmesi Malzemedeki farklı fazların belirlenmesi Tane(grain) boyutu, şekli ve tane sınırları Farklı fazların kompozisyonunun EDX ve WDX Spektrometreleri ile elementer analiz yapılarak tespiti Küçük boyutlu safsızlıkların nokta analizi (EPMA) ile tespiti Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) incelemesi ile elde edilecek bilgiler

10 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Kurşun Kadmiyum Alaşımı x15.000 Kurşun Kadmiyum Alaşımı x5.000

11 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Aluminyum Titan Alaşımı x2.500 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Seramik x10.000

12 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Biyolojik numunelerin yapıları incelenebilir. Polen x2.000 Polen x1.250 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler

13 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Karıncanın Gözü x2.000 Karıncanın Gözü x400

14 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Tekstil örneklerinin, Fiberlerin, Polimerlerin Mikro yapıları incelenebilir. Kumaş x486 Eski Kumaş x486 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler

15 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ X-Işını Toz Difraktometresi (XRD) Toz ve Katı polikristal numunelerin X-Işını toz difraksiyon desenlerinden Kristal yapı ve birim hücre parametreleri belirlenebilir Tek kristal yönlenimi tespit edilebilir Numunenin bileşik olarak analizi yapılabilir Farklı fazlar bileşik olarak belirlenebilir

16 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Dalga boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spectrometresi (WD/XRF) Bor (B) dan Uranyum (U)’kadar olan tüm elementleri, sub. ppm seviyesinden %100 seviyesine konsantrasyon aralığında Katı (mineral, metal, polimer), Sıvı (su, yağ, petrol ürünleri) İnce film ve preslenmiş toz gibi her formdaki numunede standart numune setine ihtiyaç duymadan kantitatif elementer analiz yapabilmektedir

17 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin kütle değişimini (TGA) ve referans ve örnek arasındaki sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçmektedir. TGA/DTA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, redüklenme, sinterizasyon, korozyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir.

18 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) TGA ile Kimyasal ve doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin (lif, iplik, kumaş) ısıya ve aleve dayanıklılığı kalite kontrol amacı ile test edilebilmektedir. DTA, erime, kaynama, parçalanma noktalarını yüksek bir doğrulukla tayin eder. Ayrıca kristallenme ve faz değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

19 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) DSC ile enerjinin sıcaklığa ve zamana bağlı olarak değişimi elde edilir (-70 o C -730 o C) Polimer ve plastiklerde karakterizasyon, kalite kontrol, organik maddelerde polimorfizm, saflık tayini, termal kararlılık; inorganik maddelerde dehidrasyon, faz geçişi, dekompozisyon; metallerde faz geçişi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Kinetik analizi yapılabilir ve ısı kapasitesi hesaplanabilir. DSC ve DTA testleri Doğal ve sentetik esaslı tekstil malzemelerinin erime, bozunma, camsı geçiş ve kristallenme sıcaklıklarının tespitinde kullanıldığı gibi kristallenme oranlarının tespitinde de hem AR- GE hem de kalite kontrol maksadı ile kullanılabilmektedir.

20 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İndüktif Eşlemeli Plazma-kütle spektrometri (ICP/MS) ICP-MS, çevre, gıda, su ve atık su, mineral, toprak, metalurjik örnekler ve biyolojik sıvılarda ppb (milyarda bir), ppt (trilyonda bir) gibi çok düşük derişimlerde bulunan ağır metallerin aynı anda ve kısa bir sürede analizi için kullanılır. ICP-MS çok duyarlı ve hızlı bir analiz metodudur. Örnek uygulamaları Nitrik asit (HNO3)’deki eser safsızlıkların (Na, Mg, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, As…vs) tayini İçme suyu örneklerindeki eser elementlerin (B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu….vs) tayini Toprak ve sediment örneklerindeki eser elementlerin (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb) tayini Irmak suyundaki eser elementlerin tayini Kan örneklerinde Hg, Pb ve Cd tayini

21 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Termal Kamera Infrared termografi kameraları infrared banda ait sıcaklık radyasyonunu görüntüler. Böylece kesin ve temassız sıcaklık ölçüm olanağı sunar. Endüstride üretim verimliliğini arttırmaya, Enerjiyi yönetmeye, üretim kalitesini arttırmaya İş güvenilirliliğini iyileştirmeye çalışırken, infrared kameralar için yeni uygulama alanları da doğmaya devam etmektedir. Fabrikalar için ısı-enerji kaybını ve risklerini azaltıcı ön-kestirimci bakım, Proses izleme, NDT, AR-GE, tıbbi bilim, sıcaklık ölçümü ve termal test’ten yürütme, Güvenlik izleme, güvenlik ve üretim proses kontrolüne kadar, kurumumuz laboratuarında bulunan FLIR P-65 Termal kameramızdan yararlanabilirsiniz.

22 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Radyatör

23 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

24

25

26 Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü Titreşimler genelde istenmeyen sistem özelliği olarak bilinir. Zira, bir makinede titreşim, dinamik etkilerle istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu istenmeyen sonuçlar kırılmayla neticelenebilir. Titreşimlerin makinelerde meydana getirdiği olumsuz etkilerin yanı sıra operatör veya aynı ortamda bulunan insanlarda yorulma, dikkat zayıflaması gibi çeşitli meslek hastalıklarına ve iş kazalarına sebep olabilmektedir. Titreşim ve gürültü ölçümlerini yapabilecek “Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü” incelenecek mekanik sistemin 5 ayrı noktasından ve beş farklı doğrultu için titreşim frekanslarını ölçebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca sistem statik yapıların modal analiz testlerini de yapabilmektedir.

27 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Çok Fonksiyonlu Kalibrasyon Test cihazı Esas itibarı ile kalibrasyon laboratuarlarında bir standard olarak kullanılmakta, çok fonksiyonlu bir kalibrasyon test cihazıdır. Voltaj, akım, direnç, kapasitans ve frekans ölçen herhangi bir ölçüm cihazının kalibrasyonu için kullanılabilir. Temel Özellikleri: 0  V-1000V kalibre edilmiş AC ve DC Voltaj üretimi 0  A-20A DC ve AC akım (50  A-1000A) Maksimum frekans aralığı 20Hz-50KHz Direnç aralığı 0  -50M  Kapasitans aralığı 1nF-50  F

28 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Lazer Taramalı Konfocal Mikroskop (LCM) Biyolojik araştırmalar Kanser araştırmaları Bitki hücreleri Nano ve mikro teknoloji Kalite kontrol Gıda teknolojisi ve daha bir çok farklı uygulama Kan hücresi

29 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Yüksek çözünürlükte malzeme yüzeylerinin incelenmesi (Metal,seramik, polimer) Nano boyutta sertlik ölçümü, Nano Aşınma Nano ölçekte kaplama tabaka kalınlığı ölçülmesi Sürtünme kuvveti tespiti Malzemelerde mağnetik kuvvet ölçümü Malzemelerin termal iletkenliğinin ölçümü Elektriksel özelliklerin incelenmesi Korozyon Çalışmaları Diş kaplama yapısı ve sentezlemesi Gıda endüstrisi uygulamaları Biyolojik numunelerin incelenmesi Akışkanların incelenmesi

30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR) NMR Spektrometresinin uygulama alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Tabii ürünlerin yapılarının aydınlatılması Polimer araştırmaları Sentetik kimya, Petrokimya, Biyokimya Tekstil, Gıda, Boya, ilaç, Tarım Endüstrileri Organik ve metalorganik maddelerin analizleri

31 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 1999-2007 arası Hizmet Verdiğimiz Bazı Sanayi Kuruluşları:KURULUŞANALİZ Elbak A.Ş. SEM Hes Fibel SEM, XRD Onur Medikal San. SEM Meltem Plastik Ltd. SEM Erenler Madencilik SEM Aygar Kaolin Ltd. Şti. XRD Hes Kimya SEM, XRD Belen Madencilik San. Tic. SEM Eyuit Seramik San. Tic. SEM Mestaş Metal Endüstri San. Tic. SEM Nuh Yaşar Raf San. T.A.Ş. SEM Elmacıoğlu Tekstil San. Tic. SEM Has Karaman A.Ş. SEM

32 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULUŞANALİZ Deva Holding XRD IsısanSEM,XRD Zorlu Enerji SEM,XRD ErbetonSEM,XRD ÖzacarSEM Zeb Metal SEM Fatih Madencilik SEM Altın Tel Madencilik SEM Doganay Madencilik SEM, XRD Edelinox Metal SEM Sebat Metal ve Makine End. A.Ş. SEM 1999-2007 arası Hizmet Verdiğimiz Bazı Sanayi Kuruluşları:

33 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 1999-2007 arası Hizmet Verdiğimiz Bazı Üniversiteler: ÜNİVERSİTEANALİZ Fırat Üniversitesi (Elazığ) Çukurova Üniversitesi (Adana) Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İnönü Üniversitesi (Malatya) Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Gazi Üniversitesi (Ankara) SEM, XRD Karaelmas Üniversitesi(Zonguldak) Niğde Üniversitesi(Niğde) Selçuk Üniversitesi(Konya) Marmara Üniversitesi(İst.) Mersin Üniversitesi(Mersin) Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) SEM SEM, XRD SEMSEMSEMSEM

34 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ % 73 % 21 % 6 2006 Yılında Hizmet Verilen Kurumlar Erciyes Üniversitesi Diğer Üniversiteler Sanayi

35  Merkezimizin Yerini Gösterir Kroki

36 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İletişim Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 38039, Talas/KAYSERİ Tel: 0352 437 58 19 Dahili Hat: 0352 437 49 01 /132 00,132 03, 132 04, Fax: 0352 4372907 E-Mail: tekno@erciyes.edu.trtekno@erciyes.edu.tr Web: http://teknopark.erciyes.edu.trhttp://teknopark.erciyes.edu.tr * Merkezimiz Randevu Usulü Çalışmaktadır.


"T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuarımızda Sanayicilerimize." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları