Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuarımızda Sanayicilerimize Nasıl Hizmet Verebiliriz? Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE E.Ü. Tek. Arş. Uyg. Mer. Müdürü

2 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 1995 tarihinde kurulmuştur.

3 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Merkezin görevleri Teknolojik ve diğer alanlarda yapılacak çalışmalara destek sağlamak Teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda çalışmalar yapmak.

4 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Merkezin görevleri Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel kuruluşlardan gelebilecek ortak proje önerilerini değerlendirmek Araştırmalar yapmak, Teknolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

5 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Merkezimiz Laboratuarındaki Mevcut Temel Cihazlar Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve WDX Spektrometreli X-Işını Toz Difraktometresi (XRD) Dalga boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spectrometresi (WD/XRF) Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

6 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Merkezimiz Laboratuarındaki Mevcut Temel Cihazlar İndüktif Eşlemeli Plazma-kütle spektrometri (ICP/MS) Termal Kamera Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü Çok Fonksiyonlu Kalibrasyon Test cihazı

7 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Merkezimiz Laboratuarına Alınacak Temel Cihazlar Confocal Laser Mikroskop (CLM) Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR)

8 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve WDX Spektrometreli SEM ile; sıvı olmayan her türlü numune incelenebilir. Malzemenin yüzey mikroyapı’sının incelenmesinde son derece yararlı bir cihaz. kat büyüterek görüntüleme kapasitesine sahiptir.

9 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) incelemesi ile elde edilecek bilgiler Yüzey mikro yapısının görüntülenmesi Malzemedeki farklı fazların belirlenmesi Tane(grain) boyutu, şekli ve tane sınırları Farklı fazların kompozisyonunun EDX ve WDX Spektrometreleri ile elementer analiz yapılarak tespiti Küçük boyutlu safsızlıkların nokta analizi (EPMA) ile tespiti

10 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Kurşun Kadmiyum Alaşımı x5.000 Kurşun Kadmiyum Alaşımı x15.000

11 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Aluminyum Titan Alaşımı x2.500 Seramik x10.000

12 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Biyolojik numunelerin yapıları incelenebilir. Polen x2.000 Polen x1.250

13 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Karıncanın Gözü x2.000 Karıncanın Gözü x400

14 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) alınmış bazı görüntüler Tekstil örneklerinin, Fiberlerin, Polimerlerin Mikro yapıları incelenebilir. Kumaş x486 Eski Kumaş x486

15 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
X-Işını Toz Difraktometresi (XRD) Toz ve Katı polikristal numunelerin X-Işını toz difraksiyon desenlerinden Kristal yapı ve birim hücre parametreleri belirlenebilir Tek kristal yönlenimi tespit edilebilir Numunenin bileşik olarak analizi yapılabilir Farklı fazlar bileşik olarak belirlenebilir

16 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Dalga boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spectrometresi (WD/XRF) Bor (B) dan Uranyum (U)’kadar olan tüm elementleri, sub. ppm seviyesinden %100 seviyesine konsantrasyon aralığında Katı (mineral, metal, polimer), Sıvı (su, yağ, petrol ürünleri) İnce film ve preslenmiş toz gibi her formdaki numunede standart numune setine ihtiyaç duymadan kantitatif elementer analiz yapabilmektedir

17 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin kütle değişimini (TGA) ve referans ve örnek arasındaki sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçmektedir. TGA/DTA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, redüklenme, sinterizasyon, korozyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir.

18 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) TGA ile Kimyasal ve doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin (lif, iplik, kumaş) ısıya ve aleve dayanıklılığı kalite kontrol amacı ile test edilebilmektedir. DTA, erime, kaynama, parçalanma noktalarını yüksek bir doğrulukla tayin eder. Ayrıca kristallenme ve faz değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

19 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) DSC ile enerjinin sıcaklığa ve zamana bağlı olarak değişimi elde edilir (-70oC-730oC) Polimer ve plastiklerde karakterizasyon, kalite kontrol, organik maddelerde polimorfizm, saflık tayini, termal kararlılık; inorganik maddelerde dehidrasyon, faz geçişi, dekompozisyon; metallerde faz geçişi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Kinetik analizi yapılabilir ve ısı kapasitesi hesaplanabilir. DSC ve DTA testleri Doğal ve sentetik esaslı tekstil malzemelerinin erime, bozunma, camsı geçiş ve kristallenme sıcaklıklarının tespitinde kullanıldığı gibi kristallenme oranlarının tespitinde de hem AR-GE hem de kalite kontrol maksadı ile kullanılabilmektedir.

20 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
İndüktif Eşlemeli Plazma-kütle spektrometri (ICP/MS) ICP-MS, çevre, gıda, su ve atık su, mineral, toprak, metalurjik örnekler ve biyolojik sıvılarda ppb (milyarda bir), ppt (trilyonda bir) gibi çok düşük derişimlerde bulunan ağır metallerin aynı anda ve kısa bir sürede analizi için kullanılır. ICP-MS çok duyarlı ve hızlı bir analiz metodudur. Örnek uygulamaları Nitrik asit (HNO3)’deki eser safsızlıkların (Na, Mg, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, As…vs) tayini İçme suyu örneklerindeki eser elementlerin (B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu….vs) tayini Toprak ve sediment örneklerindeki eser elementlerin (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb) tayini Irmak suyundaki eser elementlerin tayini Kan örneklerinde Hg, Pb ve Cd tayini Son yıllarda eser element analizleri, eser elementlerin değişik alandaki fonksiyonları anlaşıldıkça önem kazanmıştır. Biyolojik sistemlerde eser elementlerin rolü, bitki ve hayvanlar için çok sayıda faydalı, zararlı veya toksik eser elementler içermesi açısından oldukça karmaşıktır. Gerekli olan eser elementlerin eksikliği değişik hastalıklara sebep olurken, aşırı miktarının varlığı toksik etki göstermektedir. Bazı elementlerin faydalı optimum derişim aralığı nispeten dar iken bazılarınınki geniş olabilmektedir. Yine eser düzeydeki elementlerin insan vücudu ve metabolizmasına etkileri, eser elementlerin tayinlerini daha da önemli hale getirmiştir. Bu sebeplerle pek çok alanda eser element analizleri yapılmakta ve bu alandaki çalışmalar devam etmektedir.

21 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Infrared termografi kameraları infrared banda ait sıcaklık radyasyonunu görüntüler. Böylece kesin ve temassız sıcaklık ölçüm olanağı sunar. Endüstride üretim verimliliğini arttırmaya, Enerjiyi yönetmeye, üretim kalitesini arttırmaya İş güvenilirliliğini iyileştirmeye çalışırken, infrared kameralar için yeni uygulama alanları da doğmaya devam etmektedir. Fabrikalar için ısı-enerji kaybını ve risklerini azaltıcı ön-kestirimci bakım, Proses izleme, NDT, AR-GE, tıbbi bilim, sıcaklık ölçümü ve termal test’ten yürütme, Güvenlik izleme, güvenlik ve üretim proses kontrolüne kadar, kurumumuz laboratuarında bulunan FLIR P-65 Termal kameramızdan yararlanabilirsiniz. Termal Kamera Termal ya da infrared enerji dalga uzunluğu insan gözünün tespit edemeyeceği kadar uzun olduğu için insan gözü tarafından algılanamaz, ama infrared dalgalar elektro-manyetik spektrumun bizim sıcaklık olarak algıladığımız bir parçasıdır. Görünür ışığın aksine, infrared dünyasında mutlak sıfırın üzerinde sıcaklığa sahip her şey ısı yansıtır. Hatta buz küpleri gibi çok soğuk nesneler bile infrared yayarlar.

22 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Radyatör

23 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

24 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

25 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

26 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü Titreşimler genelde istenmeyen sistem özelliği olarak bilinir. Zira, bir makinede titreşim, dinamik etkilerle istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu istenmeyen sonuçlar kırılmayla neticelenebilir. Titreşimlerin makinelerde meydana getirdiği olumsuz etkilerin yanı sıra operatör veya aynı ortamda bulunan insanlarda yorulma, dikkat zayıflaması gibi çeşitli meslek hastalıklarına ve iş kazalarına sebep olabilmektedir. Titreşim ve gürültü ölçümlerini yapabilecek “Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü” incelenecek mekanik sistemin 5 ayrı noktasından ve beş farklı doğrultu için titreşim frekanslarını ölçebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca sistem statik yapıların modal analiz testlerini de yapabilmektedir. İlgili standartlara göre titreşim, herhangi bir büyüklüğün en az iki defa yön değiştirmesi ile meydana gelir. Dinamik sistemlerdeki titreşimler, dış kuvvetler ve sistemin bu dış kuvvetlere cevap verme özelliğinden kaynaklanır. Dolayısıyla, basit bir bakışla dış kuvvetler veya sistemin bu kuvvetlere cevap verme özelliği değiştirilerek sistemin titreşim karakteri değiştirilmiş olur. Uyarıcı kuvvetler, herhangi bir dış kuvvet, sistemin bağlı olduğu temelden gelen bir etki, dönen sistemlerde veya motorlarda dengelenmemiş büyüklükler, darbe etkisi, deprem vb. titreştirici özellikteki unsurlar olabilir. Sistemler henüz dizayn safhasında genel bir titreşim analizine tabi tutulur ve titreşimleri önceden belirlenmiş veya kabul edilebilir sınırlar içinde kalacak şekilde tasarımı yapılır. Ayrıca imal edilmiş sistemlerin de titreşim analizini, titreşim izolasyonunu ve kontrolünü yapmak mümkündür. Konveyör, elek, titreşimli besleyiciler ve kompresör gibi sistemlerde titreşimler fonksiyon bakımında arzu edilmelerine rağmen genelde istenmeyen sistem özelliği olarak bilinir

27 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Çok Fonksiyonlu Kalibrasyon Test cihazı Esas itibarı ile kalibrasyon laboratuarlarında bir standard olarak kullanılmakta, çok fonksiyonlu bir kalibrasyon test cihazıdır. Voltaj, akım, direnç, kapasitans ve frekans ölçen herhangi bir ölçüm cihazının kalibrasyonu için kullanılabilir. Temel Özellikleri: 0mV-1000V kalibre edilmiş AC ve DC Voltaj üretimi 0mA-20A DC ve AC akım (50mA-1000A) Maksimum frekans aralığı 20Hz-50KHz Direnç aralığı 0 W-50M W Kapasitans aralığı 1nF-50 mF

28 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Lazer Taramalı Konfocal Mikroskop (LCM) Biyolojik araştırmalar Kanser araştırmaları Bitki hücreleri Nano ve mikro teknoloji Kalite kontrol Gıda teknolojisi ve daha bir çok farklı uygulama Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop araştırmacılara floresan veya yansıtıcı problar ile işaretlenmiş kemik, beyin ve diğer benzeri dokuların oldukça kalın kesitleri, gelişmekte olan embriyolar gibi küçük organizmalar ve bütün haldeki hücre örnekleri ile çalışma imkanı sağlar. Bu teknoloji araştırmacılara ulaşılabilecek en yüksek ışık mikroskobu çözünürlüğü ile hücre altı yapılar, fonksiyonları ve hücre/organizma yapısının temiz bir şekilde görüntülenmesini sağlar Kan hücresi

29 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Yüksek çözünürlükte malzeme yüzeylerinin incelenmesi (Metal,seramik, polimer) Nano boyutta sertlik ölçümü, Nano Aşınma Nano ölçekte kaplama tabaka kalınlığı ölçülmesi Sürtünme kuvveti tespiti Malzemelerde mağnetik kuvvet ölçümü Malzemelerin termal iletkenliğinin ölçümü Elektriksel özelliklerin incelenmesi Korozyon Çalışmaları Diş kaplama yapısı ve sentezlemesi Gıda endüstrisi uygulamaları Biyolojik numunelerin incelenmesi Akışkanların incelenmesi UYGULAMA ALANLARI Metal malzemelere uygulanması Nano Boyutta Sertlik Ölçümü Nano Ölçekte Kaplama Kabaka kalınlığı ölçülmesi Sürtünem Kuvveti Tespiti Malzemelerde Mağnetik Kuvvet Ölçümü Image Processing İnce Film Kesitlerinin İncelenmesi Malzemelerin Termal İletkenliğinin Ölçümü Nano Aşınma Korozyon Çalışmaları Diş kaplama Yapısı ve Sentezlemesi Elektrik Karakterizasyon Çalışmaları Polimerik Malzeme Uygualamaları Seramik malzemeler Gıda Endüstrisi Uygulamaları Biyolojik Uygulamalar (Bakterilerin yapışma durumunun incelenmesi) DNA-Protein Etkileşimlerinin İncelenmesi Mikrobiyolojik Hücrelerin İncelenmesi Akışkanların İncelenmesi Yüksek Çözünürlükte Malzeme Yüzeylerinin İncelenmesi

30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR) NMR Spektrometresinin uygulama alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Tabii ürünlerin yapılarının aydınlatılması Polimer araştırmaları Sentetik kimya, Petrokimya, Biyokimya Tekstil, Gıda, Boya, ilaç, Tarım Endüstrileri Organik ve metalorganik maddelerin analizleri Bir molekülün yapısında hangi atomların hangi atomlarla bağlı oldukları ve bunların uzayda birbirlerine göre göreceli olarak bulundukları noktaların tespit edilmesine yarar. Moleküllerin çoğu cm’den küçük oldukları için yapılarının aydınlatılmasında NMR gibi tekniklere ihtiyaç vardır. FT-NMR tekniğinde bir molekülü mikroskop altında izliyormuşuz gibi yapısını tespit edebiliriz. Eğer bu yöntem, diğer spektroskopik yöntemlerle alınan sonuçlarla birleştirilirse bir molekülün yapısı kesin bir şekilde tespit edilebilir. NMR olmadan bileşiğin açık yapısını tahmin etmek neredeyse imkansızdır.

31 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
arası Hizmet Verdiğimiz Bazı Sanayi Kuruluşları: KURULUŞ ANALİZ Elbak A.Ş. SEM Hes Fibel SEM, XRD Onur Medikal San. Meltem Plastik Ltd. Erenler Madencilik Aygar Kaolin Ltd. Şti. XRD Hes Kimya Belen Madencilik San. Tic. Eyuit Seramik San. Tic. Mestaş Metal Endüstri San. Tic. Nuh Yaşar Raf San. T.A.Ş. Elmacıoğlu Tekstil San. Tic. Has Karaman A.Ş.

32 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
arası Hizmet Verdiğimiz Bazı Sanayi Kuruluşları: KURULUŞ ANALİZ Deva Holding XRD Isısan SEM,XRD Zorlu Enerji Erbeton Özacar SEM Zeb Metal Fatih Madencilik Altın Tel Madencilik Doganay Madencilik SEM, XRD Edelinox Metal Sebat Metal ve Makine End. A.Ş.

33 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
arası Hizmet Verdiğimiz Bazı Üniversiteler: ÜNİVERSİTE ANALİZ Fırat Üniversitesi (Elazığ) Çukurova Üniversitesi (Adana) Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İnönü Üniversitesi (Malatya) Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Gazi Üniversitesi (Ankara) SEM, XRD Karaelmas Üniversitesi(Zonguldak) Niğde Üniversitesi(Niğde) Selçuk Üniversitesi(Konya) Marmara Üniversitesi(İst.) Mersin Üniversitesi(Mersin) Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) SEM

34 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2006 Yılında Hizmet Verilen Kurumlar % 6 Sanayi % 21 Diğer Üniversiteler % 73 Erciyes Üniversitesi

35 Merkezimizin Yerini Gösterir Kroki Merkezimizin Yerini Gösterir Kroki

36 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
İletişim Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 38039, Talas/KAYSERİ Tel:   Dahili Hat: /132 00,132 03, , Fax: Web: * Merkezimiz Randevu Usulü Çalışmaktadır.


"T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları