Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Yalçın ÇEBİ Arş. Gör. Özlem AKTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Yalçın ÇEBİ Arş. Gör. Özlem AKTAŞ"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Yalçın ÇEBİ Arş. Gör. Özlem AKTAŞ yalcin@cs.deu.edu.tr ozlem@cs.deu.edu.tr

2 Algoritma Nedir? Problemin çözümüne ulaştıran genel yöntemlerdir. Verilen bir problemi çözmek için tasarlanan talimatlar bütünüdür. Bir sorunun çözümü için sunulan mantıksal ve sembolik anlatımdır.

3 Algoritmanın Özellikleri Input / Girdi Output / Çıktı Anlaşılır Verimli Sonuca ulaşmalı

4 Programlama Dilleri Yüksek Seviyeli Diller Sembolik DillerMakina Dilleri Total = Num1 + Num2 Mov AX, Num1 Mov BX, Num2 Add AX, BX Mov Total, AX Fortran (FORmula TRANslator, 1957) Cobol (Common Business Oriented Language, 1959) Basic (Beginners All purpose Symbolic Instructional Code, 1964) Pascal, 1968 C, 1972 10101010111011111010 01011101111110011111 1....

5 Programlama Dili Elemanları Anahtar Sözcükler Değişkenler Operatörler Sabitler Noktalama işaretleri

6 Değişken Değişkenler; bellekte belli bir yer işgal eden ve içerisinde bir değeri tutan bellek alanlarıdır. Değişken Özellikleri İsim Tür Değer

7 Değişken İsimleri İlk karakter mutlaka harf olmak zorundadır. İlk karakterden sonra karakter, alt cizgi yada sayı olabilir. Değişken isimlerinde Türkçe harfler bulunmamalıdır. Özel karakterler kullanılmamalıdır. ‘ ’ Boşluk, Virgül! Ünlem. Nokta; Noktalı virgül : İki nokta ‘ Tırnak“ Çift tırnak| Duvar ( Sol parantez ) Sağ parantez[ Sol köşeli parantez ] Sağ köşeli parantez { Sol küme} Sağ küme / Bölme (slaş)\ Ters bölme~ Tilde + Artı- Eksi= Eşit < Küçük> Büyük# Diyez * Yıldız& Ve^ Üst ok (karet)

8 Değişken İsimleri Ayrılmış isimler kullanılmamalıdır. asmAutoBreak CharConstContinue DoubleElseEnum FloatForGoto İntİnterruptLong RegisterReturnShort StaticStructSwitch UnsignedVoidWhile _CS_BP_SI _ES_AX_BH

9 Değişken Tipleri TipBoyut (Bytes)Aralık int2-32,768..... 32,767 float4+-3.4E -38..... +-3.4E 38 (3.4 * 10 ^ 38) double4+-1.7E-308.......+-1.7E308 char1-128....+127 unsigned char10.....255 unsigned int20.....65,535

10 AÇIKLAMA SATIRLARI Kodlarla ilgili açıklamalar yazmak için açıklamanın başına // veya açıklamanın başına /* sonuna da */ yazmak gereklidir.

11 DIŞ ORTAMA DEĞER AKTARMA Program içinde elde edilen sonuçların dış ortama aktarılması için printf komutu kullanılır. printf cprintf fprintf sprintf

12 DIŞARIDAN VERİ ALMA Klavyeden veri almak için scanf komutu kullanılır. scanf cscanf fscanf sscanf

13 C Program Yapısı #include // Ekrana "Merhaba" yazdıran program void main(){ clrscr(); printf("Merhaba"); getch(); }

14 #include // Ekrandan iki sayı alıp toplamını ekrana yazan program void main() { clrscr(); int sayi1; int sayi2; int toplam; printf("1. sayiyi giriniz: "); scanf("%d",&sayi1); printf("2. sayiyi giriniz: "); scanf("%d",&sayi2); toplam=sayi1+sayi2; printf("Toplam=%d",toplam); getch(); }

15 Çıkış Format Karakterleri Sayısal Değerler İçin dTamsayı iİşaretli tamsayı uİşaretsiz tamsayı fGerçel sayı eÜssel gerçel sayı ldLong tamsayı lfDouble gerçel sayı Karakterler İçin cTek karakter sString (Karakter dizisi)

16 Escape Düzeni Karakterleri \nKursörü bir alt satırın başına getirir (Newline) \rKursörü satırın başına getirir (Carriage Return) \bKursörü bir harf kadar geri çeker (Back space) \aZil sesi verir (Alert / Bell) \tYatay tab (Horizontal Tab) \\Sadece \ karakterini yazar \’Sadece ‘ karakterini yazar \”Sadece “ karakterini yazar \0 NULL karakteri

17 Önişlemci Komutları #include # define #include “filename.h” #include #define isim yerini_tutacak_veri #define Pi 3.1415

18 Önişlemci Komutları - Örnek Yarıçap bilgisini kullanıcıdan alarak dairenin alanını bulup ekrana yazan programı yazınız.

19 Operatörler Aritmetiksel Operatörler ()Parantez ^Üs *Çarpma /Bölme +Toplam -Çıkarma =Atama

20 Operatörler İlişkisel Operatörler Büyüktür ==Eşit !=Eşit Değil <=Küçük Eşit >=Büyük Eşit Mantıksal Operatörler && And || Or ! Not

21 Akış Şeması (Flow-Chart) Sembolleri  Terminator : Programın başlangıç ve bitiş noktaları  Data Input or Output : Girdi ve çıktı gösterimi  Processing : İşlem, değişken ataması gibi  Decision : Karar ve karşılaştırma işlemleri, sonucun doğru yada yanlış olmasına göre program akışı değişir  Flow : Programın akış yönü

22 IF-ELSE ve GOTO

23 IF-Else Kontrol Yapısı Koşul1 sağlanıyorsa işlem A gerçekleşir. IF (koşul1) { İşlem A; } Evet Hayır İşlem A Koşul 1 İşlem B Evet İşlem A Koşul 1  Koşul1 sağlanıyorsa İşlem A, sağlanmıyorsa İşlem B gerçekleşir. IF (koşul1) { İşlem A; }else{ İşlem B; }

24 IF-Else Kontrol Yapısı Koşul1 sağlanıyorsa işlem A, koşul1 sağlanmıyorsa ve koşul2 sağlanıyorsa İşlem B, koşul1 ve koşul2 sağlanmıyorsa işlem C gerçekleşir. IF (koşul1) { İşlem A; } ELSE IF (koşul2){ İşlem B; } ELSE{ İşlem C; } Evet Hayır İşlem A Koşul 1 İşlem B Koşul 2 Evet Hayır İşlem C

25 IF-Else Kontrol Yapısı Üçlü kontrol yapısı : Koşul doğru ise İşlem1 işlem görür, yanlış ise İşlem2 işlem görür. (Koşul )? İşlem1 : İşlem2; Örnek: X= 10 Y=5 ise Z = (X > Y) ? 20 : 15;  Z = 20 olur Z = (X > Y) ? X : Y;  Z = 10 olur

26 GOTO GOTO komutu program içerisindeki ifadelerin çalışma sırasını değiştirir. Koşul sağlandığı takdirde program bir sonraki ifadeyi değil GOTO etiketinin olduğu satırı işler. goto ETIKET;....... ETIKET:... Programın sonuna etiket konulması istenirse mutlaka ; karakteri de etikete eklenmelidir. ETIKET: ;

27 Örnekler 1- En ve boy bilgileri verilen bir tarlanın alanının bulunması 2- Girilen üç sayının ortalamasının bulunması 3- Girilen üç sayının kareler ortalamasını ekrana yazdırma 4- Girilen iki sayının toplamını, farkını, çarpımını ve bölümünü ekrana yazdıran programı yazınız. 5- Girilen sayıların ortalamasının bulunması 6- Sınav notu girilen bir öğrencinin sınavı geçip geçmediğini bulma 7- Satın alınan ürünlerin toplam fiyat tutarının ve %18 kdv dahil genel toplam tutarının bulunması 8- Girilen bir sayının çift mi tek mi olduğunu yazma 9- Girilen iki sayının büyük olanını ekrana yazma / İki sayıyı karşılaştırma 10 – Girilen ortalama 100-85 ise “PEKİYİ”, 84-70 ise “İYİ”, 69-50 ise “ORTA”, 50’den küçük ise "KALDI” yazan program

28 Örnekler 11- 3 tane sayının toplamını GOTO deyimi kullanarak bulan program 12- N tane sayının ortalamasını bulan program 13- Kullanıcıdan sıfır girinceye kadar sayı okuyup, sıfır girince girilen sayıların toplamını ekrana yazan program 14- Kullanıcıdan sıfır girinceye kadar alınan sayıların içerisinde 5 ile bölünebilen sayıların toplamını bulma

29 Switch – Case Yapısı

30 Switch - Case Statement Birden fazla karşılaştırma gereksiniminde kullanılır. Switch(değişken ) { case sabit1 : işlemler ; break; case sabit2: işlemler ; break; default: işlemler ; }

31 Switch - Case Örnek IF (Score == 90) { Grade = "A" ;} ELSE IF (Score == 80) { Grade = "B“; } ELSE IF (Score == 70) { Grade = "C“;} ELSE IF (Score == 60) { Grade = "D“; } ELSE { Grade= "F“ ; }  Switch (Score){ case 90 : Grade = "A" ; break; case 80 : Grade = "B" ; break; case 70 : Grade = "C" ; break; case 60 : Grade = "D“; default: Grade = "F" }


"Doç. Dr. Yalçın ÇEBİ Arş. Gör. Özlem AKTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları