Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KAMU PERSONEL S İ STEM İ NDE SON 11 YILDA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER (Ocak – 2014)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KAMU PERSONEL S İ STEM İ NDE SON 11 YILDA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER (Ocak – 2014)"— Sunum transkripti:

1 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KAMU PERSONEL S İ STEM İ NDE SON 11 YILDA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER (Ocak – 2014)

2 Hükümet olarak, halktan aldığı yetki ve güçle, halkın taleplerine dayalı olarak sorun çözen bir yönetim anlayışını esas almaktayız. Sayın Başbakanımızın liderliğinde; “Devlet, millete hizmet etmek için vardır” ilkesiyle, demokratik uygulamaları hızla Ülkemize kazandırıyoruz. Kamu personel sisteminin aksayan yönlerine ilişkin sorunları, öncelikle ele aldık. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz Anayasa değişikliğiyle çalışanlarımızın sendikal hak ve özgürlüklerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Memur sendikalarına getirilen toplu sözleşme hakkı bunların en önemlilerinden biridir. Ekonomik ve Sosyal Konseye Anayasal güvence sağlayarak sosyal diyalog yolunda güçlü bir adım attık. Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alması için yaptığımız çalışmalar kısa zamanda sonuç vermekle birlikte, kamu ve özel sektördeki engelli kontenjanlarının kullanılmasına yönelik tedbirleri almaya kararlılıkla devam ediyoruz. TAKDİM

3 Bunun yanında kadın istihdamı alanındaki mevcut sorunların tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik ilgili tüm tarafların katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hazırladığımız teşvik uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Hükümet olarak, 2023 Türkiye’si vizyonu çerçevesinde şekillenen yönetim anlayışımız ve stratejilerimizle; önümüzdeki dönemde de evrensel standartlara uygun ve kaliteli bir çalışma hayatı tesis etmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Elinizdeki bu kitapçık, Devlet Personel Başkanlığımızın sahip olduğu köklü Devlet geleneği, bilgi birikimi ve tecrübe ile yoğrulmuş çalışmalarının sonuçlarını yansıtmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı bundan sonra da başarılı çalışmaları ile hedefimiz olan 2023 vizyonunda üzerine düşen görevi etkili bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

4 SUNUŞ Devlet Personel Başkanlığı yarım asrı aşan bir süredir; kamu yönetimi sistemimizi ülkemizin kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak biçimde düzenlenmesi, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyon sağlanması, mevzuatın değişen şartlara göre değiştirilmesi ve geliştirilmesi, kamu görevlilerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin sağlanması, buna ilişkin uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi; kullanılan idari usul ve metotların değerlendirilmesi ve geliştirmesi için gerekli mevzuat çalışmalarının yürütmektedir. Artan bir hızla başta kamu personel yönetimi ile idarenin teşkilatlanması olmak üzere pek çok alanda çağa ayak uyduracak ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Yaptıklarımızla yetinmeyerek kamu personel sistemimizi, kamu çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürüyoruz.

5 Devlet bütçesinin yaklaşık üçte birinin personel giderlerine ayrıldığını dikkate aldığımızda böyle bir kaynağın etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak en önemli görevimizdir. Bunu başarmak, aynı zamanda Hükümetimizin ortaya koyduğu 2023 vizyonuna ulaşmak için bir zorunluluktur. Elinizdeki kitapçık, Devlet Personel Başkanlığınca yürütülen çalışmaların bir göstergesidir. Bununla birlikte, elde ettiğimiz sonuçlarla yetinmeyerek güçlü Türkiye’nin oluşturulması amacıyla, kamu yönetimimizin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Mehmet Ali KUMBUZOĞLU Devlet Personel Başkanı

6 İÇİNDEKİLER  Hedefimiz: Daha İyi Kamu Hizmeti Daha Mutlu Vatandaş 1  Kamu Personel Sayısında Son 11 Yılda Önemli Miktarda Artış Sağlandı. 3  Kamu Çalışanlarımızın Mali ve Sosyal Hakları İyileştirildi. 6  Sözleşmeli Personelimizin (4/B) Özlük Haklarında İyileştirmeler Sağlandı. 10  Geçici Personelimizin (4/C) Mali ve Özlük Haklarında İyileştirmeler Sağlandı. 13

7 İÇİNDEKİLER  Memurlarımız Enflasyona Ezdirilmedi. 14  Kurumlar arası Ücret Adaletsizliği Giderildi. 16  Kariyer Meslek Personeli Sayılarında Artış Sağlandı. 17  Engelli Vatandaşlarımızın Kamuda İstihdam İmkanları Genişletildi. 18  KPSS’ye Dayalı Olarak İstihdam Edilenlerin Sayısı Artırıldı. 22  Özelleştirilen Kuruluşların Personelini Mağdur Etmeksizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Sağlandı. 23

8 İÇİNDEKİLER  Görevlerinden Ayrılan Askerlerimizin Mağduriyetleri Giderildi. 24  Kamu Görevlilerinin Sendikal Haklarında Önemli İyileştirmeler Sağlandı. 27  Toplu Görüşme ve Sözleşmelerle Kamu Çalışanlarına Önemli Kazanımlar Sağlandı. 31  Kamu Görevlilerin Sendikalaşma Oranlarında Büyük Artış Sağlandı. 34  Devlet Memurlarımızın Yurt Dışı Eğitimlerine Önem Verildi. 37  Üst Düzey Yöneticilerimiz ile Diğer Kamu Görevlilerine Sürekli ve Düzenli Eğitim Desteği Sağlandı. 39

9 HEDEFİMİZ: DAHA İYİ KAMU HİZMETİ DAHA MUTLU VATANDAŞ (I)  Son 11 yılda daha iyi kamu hizmeti hedefi çerçevesinde bütün istihdam türlerinde kamu personel sayısında yıllar itibariyle artış gerçekleştirildi. 1

10 HEDEFİMİZ: DAHA İYİ KAMU HİZMETİ DAHA MUTLU VATANDAŞ (II)  Örnek verecek olursak; 2003 yılında 553.415 öğretmen, 172.509 polis, 48.004 doktor istihdam edilmekteyken, 2013 yılı itibariyle 771.885 öğretmen, 251.910 polis, 72.965 doktor istihdam edilmektedir.  Bu çerçevede, öğretmen istihdamında %39, polis istihdamında %46, doktor istihdamında ise %52 oranında artış sağlanmıştır. 2

11 KAMU PERSONEL SAYISINDA SON 11 YILDA ÖNEMLİ MİKTARDA ARTIŞ SAĞLADIK YILLAR İTİBARİYLE İSTİHDAM RAKAMLARI Bilgi Notu 1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker sayısı dahil değildir. 2) TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Merkez Bankası ile mahalli idareler kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir. 3) 2010 yılı sonrasında Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası gibi kamu bankalarının işçi kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir. 4) 2010 yılı ve sonrası KADRO-NET Projesi üzerinden kamu kuru ve kuruluşlarının gönderdiği online toplanan verilerden derlenmiştir. 5) 2011 yılı sonrası TSK da çalışan idari personel ve özel kuruluş olan TRT kurumuna ait veriler dahil edilmiştir. 6) Geçici işçi sayıları dahil edilmemiştir. YILLARMEMUR HAKİM/ SAVCI ÖĞRETİM ELEMANLARI SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL İŞÇİTOPLAM 2003 1.603.35810.37778.156157.157 338.551 2.187.599 2004 1.582.32410.06979.655131.914 333.201 2.137.163 2005 1.595.68710.16480.568135.405 280.093 2.101.917 2006 1.600.31410.29484.403134.485 209.752 2.039.248 2007 1.620.23511.62985.131188.875 209.110 2.114.980 2008 1.628.88812.04385.264220.46116.336206.556 2.169.548 2009 1.671.41012.54691.693271.91516.989214.522 2.279.075 2010 1.672.00112.71096.075252.45418.481220.087 2.271.808 2011 1.676.44213.180101.235260.23121.872146.453 2.219.413 2012 2.061.34913.566107.996135.27820.897149.501 2.488.587 2013 2.253.61914.733114.776147.41924.028287.4462.842.021 3

12 İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE KAMU PERSONEL SAYILARI KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İSTİHDAM ŞEKİLLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI İSTİHDAM TÜRÜ BAKANLIKLAR, BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLAR KİT'ler MAHALLİ İDARELER(*) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MERKEZ BANKASI VE KAMU BANKALARI (**) GENEL TOPLAM MEMUR 657-4/A 2.128.3335.531106.72128.254 2.268.839 HAKİM VE SAVCILAR 14.733 ÖĞRETİM ELEMANLARI 115.293 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 657-4/B 45.630 71.05519.534 147.419 DİĞER SÖZLEŞMELİ 11.200 SÜREKLİ İŞÇİ 657- 4/D 80.94955.915123.88120.743 281.488 GEÇİCİ İŞÇİ 9.15213.6189.467 32.237 GEÇİCİ PERSONEL 657- 4/C 24.028 KAPSAM DIŞI PERSONEL 3.281 ASKERİ PERSONEL SAYISI 209.313 ÖZEL HÜKÜMLERE TABİ PERSONEL SAYISI 58.306 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 625 TBMM 5.062 TOPLAM2.429.318149.400259.603258.31058.3063.160.624 TÜM KAMU PERSONELİNİN GENEL TOPLAMI 3.160.624 Bilgi Notu Ocak – 2014 1-) MİT Müsteşarlığı kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir. 2-) (*) Belediyeler, belediyelere bağlı idareler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri verileri 2012 yılı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. 3-) (**) Kamu Bankaları (T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O) 4-) Askeri Personelin 344’ ünü general ve amiraller, 39 bin 357’ sini subaylar, 95 bin 368’ini astsubaylar, 23 bin 735’ini uzman jandarma, 50 bin 509’unu uzman erbaş, 2 bin 323’ünü ise sözleşmeli er ve erbaş oluşturuyor. 4

13 300 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇİRİLDİ  2011 yılında; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere 200 bin sözleşmeli personel,  2013 yılında ise; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli, Özel kanunların verdiği yetkiye dayalı olarak kurumlarda istihdam edilen diğer sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 100 bin sözleşmeli personel kadroya geçirildi. Böylece, iki yıl içerisinde 300 bin sözleşmeli personel kadroya geçirildi. 5

14 KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN MALİ VE SOSYAL HAKLARINI İYİLEŞTİRİLDİ (I)  Kamu personeline ilişkin temel sorunlar öncelikle çözüme kavuşturuldu.  Bu kapsamda;  399 sayılı KHK’ya tabi KİT sözleşmeli personelinin izin hakları iyileştirilerek memurlarla paralel hale getirildi.  Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı da yargı yoluna başvurma hakkı sağlandı.  Devlet memurlarının tedavi görmekte olan bakıma muhtaç yakınlarına refakat edebilmesi için ücretli refakat izni getirildi. (3 + 3 ay olmak üzere toplamda 6 ay ücretli izin hakkı tanınmış oldu.) 6

15 KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN MALİ VE SOSYAL HAKLARINI İYİLEŞTİRİLDİ (II)  Doğum yapan memurun gece nöbeti ve gece vardiyasından muafiyet süresi bir yıldan iki yıl çıkarıldı.  Doğum yapan memura, 24 aya kadar aylıksız izin kullanma hakkı getirildi.  Eşi doğum yapan memura da 24 aya kadar aylıksız izin kullanma hakkı sağlandı. 7

16 KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN MALİ VE SOSYAL HAKLARINI İYİLEŞTİRİLDİ (III)  Eşi doğum yapan memurun “babalık izni” 3 günden 10 güne çıkarıldı.  Devlet memurlarının, evlilik veya ölüm hallerinde kullandıkları izin süresi 5 günden 7 güne çıkarıldı.  Sözleşmeli personele, memurlarla aynı şartlarda aile yardımından ve yiyecek yardımından yararlanma hakkı getirildi.  Kılık kıyafet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle görevlerine son verilen aday memurlara yeniden atanma hakkı getirildi. 8

17 KAMU ÇALIŞANLARIMIZIN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI (IV)  Yükseköğretim kurumlarında öğrenci iken ilişiği kesilen, ancak daha sonra dönüp öğrenimlerini bitirenler için, kamu görevlerine atanmada yaş şartı kaldırıldı.  Terör eylemlerine bağlı sakatlık veya malullük durumunda var olan kamuda istihdam hakkı harp malulleri ve vazife mallullerini de kapsayacak şekilde genişletildi. 9

18 SÖZLEŞMELİ PERSONELİN (4/B) ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI  Sözleşmeli personelin, Ücretleri emsali memurlar ile aynı düzeye getirildi, Giyim yardımından faydalandırılması sağlandı.  Sözleşmeli personelden hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatı ödenmesi sağlandı.  Sözleşmeli kadın personelin doğum ve süt izni süreleri memurlar ile eşit hale getirildi. 10

19 SÖZLEŞMELİ PERSONELİN (4/B) ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI (II)  Radyoaktif ışınlara maruz kalanlara ücretli sağlık izni verilmesi sağlandı.  Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen personelin askerlik sonrası işe başlayabilmesine imkanı sağlandı.  Sözleşmeli personelin doğum izninin bitiminde müracaatı halinde işe başlayabilmesi imkanı sağlandı.  Becayiş talebinde bulunabilmesine imkan sağlandı. 11

20  Sözleşmeli personelin eş durumu tayini talebinde bulunabilmesi imkanı sağlandı.  Sözleşmeli personelin sağlık mazeretinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilmesi imkanı sağlandı. SÖZLEŞMELİ PERSONELİN (4/B) ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI (III) 12

21 GEÇİCİ PERSONELİMİZİN (4/C) MALİ VE ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI  Özelleştirme işlemleri nedeniyle kamu kurumlarında iş akitleri feshedilen işçilerden 32.156’inin kamuda istihdamı sağlandı.  Geçici personelin çalışma süreleri 11 ay 28 gün olacak şekilde artırıldı.  Ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.  Aile yardımı ödeneği verilmesi kararlaştırıldı. Bu bağlamda; çalışmayan eş ve iki çocuk sahibi geçici personel için aile yardımı ödeneği brüt tutarı: 1/1/2014-31/12/2014 dönemlerinde 240,77 TL olarak belirlendi.  Geçici personel ücretlerinde brüt 350 TL artış sağlandı. 13

22 MEMURLARIMIZ ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ  2002 Aralık – 2013 Haziran döneminde TÜFE’ deki kümülatif değişme % 152 olmasına rağmen; aynı dönem en düşük memur maaşında reel olarak %91, ortalama memur maaşında ise reel olarak %50 oranında artış sağlandı. 20022014/OCAK En düşük memur maaşı Aile Yardımı Dahil* 392 2.025 TL (% 417 oranında artış) Aile Yardımı Hariç 366 1.803 TL (%393 oranında artış) * Aile yardımı hesabında; çalışmayan eş ve iki çocuk esas alınmıştır.  2002 yılında en yüksek Devlet memuru aylığı en düşük Devlet memuru aylığının 7 katı iken, 2013 itibariyle bu oran 3,7’ye kadar gerilemiştir. 14

23  2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile: 2014 yılı için, taban aylık 175 TL artırılmak suretiyle; Çalışanlarımızın ücretlerinde net 123 TL, Emeklilerimizin maaşlarında ortalama net 140 TL, artış sağlanmıştır. Öğretmenlerimizin eğitim öğretim tazminatları 2014 yılının birinci yarısında 75 TL, ikinci yarısında da 75 TL olmak üzere 150 TL artırılmıştır. Taban aylıktaki artış da dikkate alındığında öğretmenlerimizin maaşlarında 2014 yılında yaklaşık 273 TL net artış sağlanmıştır. 2015 yılında kamu görevlilerinin maaşlarında birinci altı aylık dönemde yüzde 3, ikinci altı aylık dönemde yüzde 3 oranında artış yapılacaktır. MEMURLARIMIZ ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ (II) 15

24 KURUMLAR ARASI ÜCRET ADALETSİZLİĞİ GİDERİLDİ  “Eşit işe eşit ücret” ilkesi hayata geçirildi.  Farklı kurumlarda görev yapan aynı unvanlı memurların maaşları eşitlendi.  Kariyer meslek mensupları ile yöneticilerin ücretlerinde iyileştirilmeler yapıldı. 16

25 KARİYER MESLEK PERSONEL SAYILARINDA ARTIŞ SAĞLANDI  Kamu kurumlarında kariyer meslek yapılanmasına geçilerek kariyer meslek mensuplarının sayısı planlı bir şekilde tüm bakanlıklara yaygınlaştırılmak suretiyle arttırıldı. KARİYER UNVAN GRUPLARININ YILLARA GÖRE DOLU KADRO DAĞILIMLARI 20032004200520062007200820092010201120122013 UZMAN YARDIMCISI9241.2422.0462.3612.7973.1683.8912.9375.7586.5426.849 UZMAN1.6531.7141.9662.0025.2548.59210.43614.39817.53123.16824.069 KONTROLÖR VE DENETMEN 2622522779989149329316981.1984.0514.420 MÜFETTİŞ YARDIMCISI 7434572683586477669039681.126820906 MÜFETTİŞ5.1925.8055.0465.9715.8126.1676.4736.3536.6373.9213.978 TOPLAM 8.7749.4709.60311.69015.42419.62522.63425.35432.25038.50240.222 Bilgi Notu : 1 ) Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir. 2 ) TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ile mahalli idareler kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir. 3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker sayısı dahil değildir. 17

26 ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN KAMUDA İSTİHDAM İMKANLARI GENİŞLETİLDİ (I)  Kamu kurumlarında engellilere ilişkin zorunlu istihdam oranı artırılarak %3’e çıkarıldı.  Dünyada ve ülkemizde ilk defa kamu kesiminde engelli istihdamına ilişkin merkezi sınav ve kura usulü uygulaması 2012 yılında yapıldı. 18

27  Sayın Başbakanımızın da katıldığı törenle Özürlü (Engelli) Memur Seçme Sınavı/Kura usulü sonuçlarına göre yerleştirme işlemlerinin ilki 9 Ağustos 2012 tarihinde, ikincisi 14 Mart 2013 tarihinde yapıldı. Yerleştirmeler işlemleri ara vermeden devam ediyor. 2014 yılı Şubat Ayı içerisinde 1620 Engelli Vatandaşa farklı unvanlarda istihdam imkanı sağlanacaktır. ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN KAMUDA İSTİHDAM İMKANLARI GENİŞLETİLDİ (II) 19

28 ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN KAMUDA İSTİHDAM İMKANLARI GENİŞLETİLDİ (III)  Başkanlığımıza bildirilen verilere göre istihdam edilen engelli memur sayısı; 2002 yılında toplam 5.777 kişi iken, 2013 yılı itibarıyla 32.781 kişiye ulaşmıştır.  Bu sayıya Şubat 2014 tarihinde yerleştirme işlemleri yapılan ve henüz atama işlemleri devam eden yaklaşık 1.620 kişi de ilave edildiğinde, engelli memur sayısı 56 bini aşacaktır. 20

29  2002 ile 2013 yılları arasındaki değişime bakıldığında engelli memur istihdamındaki artış oranı yaklaşık % 567 olmuştur. ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN KAMUDA İSTİHDAM İMKANLARI GENİŞLETİLDİ (IV) 21

30 KPSS’YE DAYALI OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTIRILDI  Kamu Personeli Seçme Sınavına dayalı olarak kamuda adil ve tarafsız istihdam sağlandı. KPSS’YE DAYALI OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERE İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER 200220032004200520062007200820092010201120122013TOPLAM MEMUR8.4837.8058.72112.10521.41123.49418.81716.50320.47625.29924.81018.846207.130 ÖĞRETMEN40.00020.00018.13420.07530.00029.30037.95123.94140.89540.15356.08840.362396.899 22

31 ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARIN PERSONELİNİ MAĞDUR ETMEKSİZİN KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRİLMESİ SAĞLANDI  Özelleştirme işlemleri çerçevesinde; istihdam fazlası ve nakle tabi personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.  Özelleştirme uygulamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına 72.164 kişinin nakil işlemleri gerçekleştirilmiş ve bunlardan 64.201’i göreve başlamıştır. 23

32 GÖREVLERİNDEN AYRILAN ASKERLERİMİZİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLDİ YAŞ KARARI SONUCU MAĞDUR OLANLAR  Yüksek Askeri Şura Kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen askeri personelin kamuda tekrar istihdam edilebilmelerine olanak sağlandı. 24

33 GÖREVLERİNDEN AYRILAN ASKERLERİMİZİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLDİ (I)  Yüksek Askeri Şura kararları sebebiyle meslekten ihraç edilmiş olan 698 askeri personel kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi. 25

34 GÖREVLERİNDEN AYRILAN ASKERLERİMİZİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLDİ (II) İŞSİZ KALAN UZMAN ERBAŞLARIN YENİDEN İSTİHDAMI  Uzman erbaşlara, 45 yaşına kadar istihdam edilme imkanı sağlandı.  Uzman erbaşlardan isteklilerin, Devlet Memuru olarak istihdam edilebilmeleri sağlandı. 26

35 KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL HAKLARINDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI (I)  4688 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak 2010 Anayasa değişikliğine uyum sağlandı.  Bağlayıcılığı olmayan toplu görüşme sisteminin yerine toplu sözleşme sistemine geçildi.  Kamu görevlilerinin sendikal haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirildi.  Kamu görevlilerinin örgütlenme hakkının kapsamı genişletildi. 27

36 KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL HAKLARINDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI (II)  Kamu görevlileri sendikalarının kuruluş ve işleyiş prosedürleri kolaylaştırıldı.  Sendika kurucusu olmak için yıl şartı kaldırıldı. Aday memurların da sendika kurucusu olmalarının önü açıldı.  Sendika yönetici ve temsilcilerinin izin hakları yeniden düzenlendi.  Kamu görevlilerinin sendikalar aracılığı ile idareye sorunlarını iletmelerinin yolu açıldı ve sorunların çözüm süreci daha etkin hale getirildi.  Emekli kamu görevlilerine, toplu sözleşmede belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarının emekli maaşlarına yansıtılması suretiyle toplu sözleşmeden faydalanabilme imkanı sağlandı. 28

37 KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL HAKLARINDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI (III)  2012 yılında Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında ilk toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı.  Kamu personelini ilgilendiren genel nitelikli konularda istişareye imkan veren Kamu Personeli Danışma Kurulu oluşturuldu. 29

38 KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL HAKLARINDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI (IV)  Toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık çıkması halinde nihai karar verme yetkisi sosyal tarafların temsilcilerinden oluşturulan Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna verildi.  Mahalli idarelerde çalışan personel için ihtiyari nitelikte sözleşme yapılabilmesinin önü açıldı. Bu sözleşmeye göre mahalli idare personeline sosyal denge tazminatı ödenebilecek duruma getirildi. 30

39 TOPLU GÖRÜŞME VE SÖZLEŞMELERLE KAMU ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI (I) 2002 Yılında;  Devlet memurlarına verilen yiyecek yardımından, sözleşmeli personelin de yararlanması sağlandı.  Emekli olan memurların, harcırah tutarı 1.041 TL’ye yükseltildi.  Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verildi.  Bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde, il sınırının esas alınması kararlaştırıldı. 31

40 TOPLU GÖRÜŞME VE SÖZLEŞMELERLE KAMU ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI (II)  Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı genişletildi.  İtfaiyecilerin genel idare hizmetleri sınıfına ait haklardan, programcı ve çözümleyicilerin ise teknik hizmetler sınıfına ait haklardan yararlanması sağlandı.  Toplu sözleşme ikramiyesi 60 TL ye çıkarıldı.  Sözleşmeli personel de dahil Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmet kolunda görev yapan tüm personele ek ödeme yapılması sağlandı.  Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2014 yılında 850 TL, 2015 yılında 950 TL olarak belirlendi. 32

41 TOPLU GÖRÜŞME VE SÖZLEŞMELERLE KAMU ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI (III)  Mahalli idarelerde görev yapan memurlara başarı durumlarına göre ödenen ikramiyelerin miktarı artırıldı.  Sendika temsilcilerinin yükseköğretim kurumlarının disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alması sağlandı.  Bazı hizmet kollarında özel görevlerde bulunan personele, koruyucu gıda, giyim ve donanım malzemesi yardımı yapılması kararlaştırıldı.  Dini bayram günlerinde çalışan “imam” ve “müezzin” kadrosundaki personele fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı olarak bilinen İLKSAN üyeliği mecburi olmaktan çıkarıldı. 32

42 TOPLU GÖRÜŞME VE SÖZLEŞMELERLE KAMU ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI (IV)  Akademik jüri olarak doçentlik sınavlarında görevlendirilen öğretim üyelerine ücret ödenmesi kararlaştırıldı. 33

43 YILLAR İTİBARİYLE SENDİKALAŞMA ORANI Yıl Sendika Üyesi Olabilecek Toplam Kamu Gör. Sayısı Sendika Üyesi Toplam Kamu Gör. Sayısı Sendikalaşma Oranı (%) 20021.357.326650.77047,95 20031.272.267788.84662,00 20041.564.777787.88250,35 20051.584.490747.61747,18 20061.568.324779.39949,70 20071.617.410855.46352,89 20081.691.299931.43555,07 20091.784.4141.017.07257,00 20101.767.7371.023.36257,89 20111.874.5431.195.10263,75 20122.017.9781.375.66168,17 20132.134.6381.468.02168,77 KAMU GÖREVLİLERİN SENDİKALAŞMA ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ SAĞLANDI 2002 yılında sendika üyesi kamu personeli sayısı 650.770 (sendikalaşma oranı %47,95) iken, 2013 yılı itibariyle bu sayı 1.468.021 (sendikalaşma oranı %68,77)’e ulaşmıştır. 34

44 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI 2013 SAYISAL VERİLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI 2013 YILI SAYISAL VERİLERİ Hizmet Kolu Sayısı11 Toplam Sendika Sayısı115 Bağımsız Sendika Sayısı40 Toplam Konfederasyon Sayısı8 Sendika Üyesi Olabilecek Toplam Kamu Görevlisi Sayısı 2.134.638 Toplam Sendika Üyesi Kamu Görevlisi Sayısı 1.468.021 Sendikalaşma Oranı (%)68,77 MEMUR-SEN’in Yetkili Olduğu Hizmet Kolu Sayısı 10 KESK’in Yetkili Olduğu Hizmet Kolu Sayısı 1 35

45 KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ 2013 YILI SAYISAL VERİLERİ KONFEDERASYONLARIN 2013 YILI SAYISAL VERİLERİ KONFEDERASYON BAĞLI SENDİKALARIN TOPLAM ÜYE SAYISI KAMU GÖREVLİLERİ İÇİNDEKİ SENDİKA ÜYESİ ORANI (%) MEMUR-SEN707.65248,20 T. KAMU-SEN444.93530,30 KESK237.18016,15 BİRLEŞİK KAMU-İŞ40.0412,72 TÜM MEMUR-SEN8.0470,54 DESK4.6990,32 HAK-SEN4.0720,27 BASK3.0200,20 BAĞIMSIZLAR18.3751,25 TOPLAM 1.468.021 100 36

46 DEVLET MEMURLARIMIZIN YURT DIŞI EĞİTİMLERİNE ÖNEM VERİLDİ  Kamu personelinin modern kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yetiştirilmesi ve uluslararası tecrübelerinin arttırılması amacıyla yurt dışında düzenlenen eğitim, staj, master ve doktora gibi eğitim faaliyetleri için 4597 kişinin yurt dışına gönderilmesi imkanı sağlandı. 37

47 ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİMİZ İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE SÜREKLİ VE DÜZENLİ EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANDI (I)  Başkanlığımızca orta ve üst kademe yöneticilere yönelik “Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitim Programı” düzenlenmektedir.  2010 yılından bu yana kamu kurumlarının merkez teşkilatında görev yapan toplam 900 orta ve üst düzey yöneticiye yöneticilik yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimler verildi. 38

48  Ayrıca, ülkemizin tüm illerinde yaklaşık 5000 müdür ve üstü unvanda bulunan kamu personeline mevzuat ve yöneticilik yetkinliği alanlarında düzenlenen eğitimler devam etmektedir. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİMİZ İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE SÜREKLİ VE DÜZENLİ EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANDI (II) 39

49 Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara – Türkiye Tel: (0312) 418 80 71 (0312) 418 83 07 -15 - 71- 72 – 74 e-posta: info@dpb.gov.trinfo@dpb.gov.tr


"T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KAMU PERSONEL S İ STEM İ NDE SON 11 YILDA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER (Ocak – 2014)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları