Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİMÜLATÖRLER MERKEZİ. Eğitim Araştırma Geliştirme Kurslar Sosyal faaliyetler Faaliyetler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİMÜLATÖRLER MERKEZİ. Eğitim Araştırma Geliştirme Kurslar Sosyal faaliyetler Faaliyetler."— Sunum transkripti:

1 SİMÜLATÖRLER MERKEZİ

2 Eğitim Araştırma Geliştirme Kurslar Sosyal faaliyetler Faaliyetler

3 Maritime Practical Studies: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programının 5.YY, Güz dönemi dersidir. Haftada 8 saat olarak verilmekte olan dersi ortalama öğrenci sayısı 120 kişidir. Eğitim Faaliyetleri

4 Ship Management: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programının 8.YY. Bahar dönemi dersidir. Eğitim Faaliyetleri

5 Bridge Team Management: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün SUNY Programının 8.YY bahar dönemi dersidir. Eğitim Faaliyetleri

6 Y. Lisans derslerinin birçoğu simülatör merkezinceki CBT odasında veya konferans salonunda verilmiştir. Eğitim Faaliyetleri

7 Gemiadamlarına Yönelik Sertifikasyon Kursları: Bu eğitimlerin bir kısmı Denizcilik Müsteşarlığının Fakültemizi yetkilendirmesi ile verilmektedir. Bir kısmı ise özel olarak Fakültemiz tarafından organize edilmektedir Eğitim Faaliyetleri

8  BTM/BRM; Bridge Team/Recource Management (Köprüüstü Takım/Kaynak Yönetimi)  ECDIS; Electronic Chart Display Information System (Elektronik Harita ve Bilgi Sistemi)  SHT; Ship Handling Training (Uygulamalı Gemi Manevrası Eğitimi)  ERTM ; Makine Dairesi Takım Yönetimi Eğitimi  CH; Yük ve Balast İşlemleri Tanker Simülatörü Eğitimi  VTS: Vessel Traffic System (Gemi Trafik Hizmetleri )  ERS: Engine Room Simulatör (Makine Dairesi Simülatörü)  CBT: Computer Based Training (Bilgisayar Temelli Eğitim)  GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System (Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi) Eğitim Faaliyetleri

9  Simülatörler merkezinde toplam 277 gemi adamına mezuniyet sonrası sertifikasyon eğitimleri olarak kurslar verilmiştir.

10

11 Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi Genel Operatör Kursu (ECDIS) Köprüüstü Kaynak Yönetimi Köprüüstü Takım Yönetimi(BRM/BTM TRAINING COURSE) Uygulamalı Gemi Manevrası Eğtimi(SHIPHANDLING TRAINING) Kılavuz Kaptanlık Temel EğitimiKılavuz Kaptanlık Temel EğitimiKılavuz Kaptanlık Temel Eğitimi ERTM Makine Dairesi Takım Yönetimi Eğitimi )(ENGINE ROOM TEAM MANAGEMENT TRAINING COURSE) 2010 Yılında simülatörde verilen kurslar

12 15 Mart 2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine dair Tebliğ (Tebliğ No: 20009/2) de belirtilen modelleme raporunun ve fizibilite raporunun hazırlanması. 15 Mart 2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine dair Tebliğ (Tebliğ No: 20009/2) de belirtilen modelleme raporunun ve fizibilite raporunun hazırlanması. Araştırma ve Geliştirme

13  Liman bölgesine ait, topografik, meteorolojik ve oşinografik verilerin toplanması ve analiz edilmesi,  Liman trafiğine ait verilerin analiz edilmesi,  Eş zamanlı benzetim (Real Time Simulation-RTS) kullanılarak uygulamaların yapılması,  Uygulamaların; kılavuz kaptanlar nezaretinde gerçekleştirilmesi,  Uygulamalar sonucunda elde edilen verilerin Risk Değerlendirme Modeline uygulanması,  Modelden elde edilen sonuçların risk analizinin ve risk değerlendirmelerinin yapılması;  Yapılan tüm çalışmaların, uygulamaların ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi. (Modelleme raporu hazırlanması)  Fizibilite Raporu için gereken verilen toplanması ve analiz edilmesi; raporun 15 Mart 2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine dair Tebliğ (Tebliğ No: 20009/2)’ de belirtilen formatta hazırlanması. Eğitim Faaliyetleri

14 (1) Alan oluşturma / düzeltme fonksiyonu (2-3 gün) (2)Trafik akışını oluşturma / düzeltme fonksiyonu (2 gün) (3)Senaryo oluşturma / düzeltme fonksiyonu (2 gün) (4) Senaryo uygulama (5-10 gün) (5) Değerlendirme, risk analizi (2 gün) (6) Rapor haline getirme (2 gün) Toplam 20 gün (net), brüt (2,5-3 ay) Modelleme raporu safhaları

15 Eğitim Faaliyetleri (1) Alan oluşturma (2-3 gün) 2 kişi (2)Trafik akışını oluşturma / (2 gün) 1 kişi (3)Senaryo oluşturma / düzeltme fonksiyonu (2 gün) 2 kişi (4) Senaryo uygulama (5-10 gün) kapt. kılavuz kpt. 3-4 kişi (5) Değerlendirme, risk analizi (2 gün) (1 kişi) (6) Rapor haline getirme (2 gün) (2 kişi) (7) Teknik servis 1-2 kişi sürekli toplam 7-8 öğretim elemanı + kılavuz kaptanlar

16  Simülatör merkezine yapılan demirbaş alımları ve müstehlik malzeme alımlarında, genel olarak verilmekte olan kurslardan kazanılmış ve SEM ile kurulan koordinasyonlarla satın alınma suretiyle kazanılmıştır. MALİ YAPI

17  Yapılan proje ve kurslardan kazanılan döner sermayede birikmekte olan öğretim üyesi payından ve hizmet malzeme alımı paylarından simülatörün ve fakültenin ihtiyacı olan bazı malzeme alımlarının masraflar karşılanmaktadır. MALİ YAPI

18  PROJE ADI VE KONUSU BAŞLAMA VE TESLİM TARİHİ  Alsancak Kruvaziyer Limanı Gemi Manevra Simülasyon Modelleme Raporu 25.05.2011- 04.07.2011  Altıntel Limanı ve Terminal İşletmeleri A.Ş. 20.09.2010 - 28.12.2010  BP Gemlik Tesisleri 50000 Deplasman Tonajlı Tankerler için Yeni Yanaşma Yapısı Projesi Kapsamında Gemi Manevra Simülasyonu 22.11.2010 -22.12.2010  Ceyhan İskelesi ve Dolgu Alanı Projesi Modelleme Raporu 15.04.2011 - 25.05.2011  Yeni İmar Planı Çerçevesinde BP Gemlik Tesisleri’nin Mevcut Hali ile ilgili Gemi Manevrası Simülasyonu-Modelleme Raporu 01.06.2011 - 27.06.2011  Ambarlı Ro-Ro İskele Projesi Modelleme Raporu20.11.2010 - 03.02.2011  PETKİM Petrokimya A.Ş. Aliağa Limanı Modelleme Raporu09.12.2010 - 07.03.2011Vopak Terminali /Limanı Gemi Manevra simülasyonu modelleme Raporu 09.06.2011 -04.07.2011  Kocaeli İli Körfez İlçesi 1440 Ada 1 Parsel Önü Tüpraş İzmit Rafinerisi B Bölgesi (Eski Petkim Tesisleri) İskelesi ve Rıhtımı Gemi Manevrası Simülasyonu Modelleme Raporu 20.05.2011-20.06.2011  Petrol Ofisi Aliağa Terminali Modelleme Raporu11.01.2011- 28.02.2011Limaş Limanı Gemi Manevrası Simülasyonu Modelleme Raporu01.08.2011- 01.11.2011 MALİ YAPI

19 Köprüüstü ve Makine Simülatörleri için yeni projeler. Bilgisayar programlama ve gemi inşa ile ortak gemi modeli oluşturma. Römörkör simülatörü. İhtiyaçlar


"SİMÜLATÖRLER MERKEZİ. Eğitim Araştırma Geliştirme Kurslar Sosyal faaliyetler Faaliyetler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları