Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LYSIGIN Staphylococcus aureus Bakterini Boehringer Ingelheim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LYSIGIN Staphylococcus aureus Bakterini Boehringer Ingelheim."— Sunum transkripti:

1 LYSIGIN Staphylococcus aureus Bakterini Boehringer Ingelheim

2 Sığır Mastitis Aşısının (Bakterini) Üretiminde Kullanılan Staphylococcus aureus Suşlarının Serotiplerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Serotypes of Staphylococcus aureus Strains Used in the Production of a Bovine Mastitis Bacterin) J.Ma, J. Cocchiaro ve J. C. Lee Journal of Dairy Science. 87:178-182

3 S. aureus suşları, faj tipine göre sınıflandırılmakta idi. S. aureus suşları, faj tipine göre sınıflandırılmakta idi. Ancak, son yıllarda bu faj tiplendirilmesinin klinik veya immunolojik belirginliği kanıtlamadığı için; Ancak, son yıllarda bu faj tiplendirilmesinin klinik veya immunolojik belirginliği kanıtlamadığı için;

4 Yerine, S. aureus’un kapsular polisakkaritlerine bağlı olan serotiplendirme kullanılmaya başlandı. Yerine, S. aureus’un kapsular polisakkaritlerine bağlı olan serotiplendirme kullanılmaya başlandı. Bu yeni serotiplendirme, aşı AR-GE alanında önemli bir rol oynamaktadır (Karakawa ve ark. 1982; Lee, 2001b). Bu yeni serotiplendirme, aşı AR-GE alanında önemli bir rol oynamaktadır (Karakawa ve ark. 1982; Lee, 2001b).

5 Lysigin isimli ticari aşının, üretiminde kullanılan 5 adet S. aureus suşu, kapsular ve yüzey polisakkarit serotipleri açısından incelendi. Lysigin; Serotip 5, Serotip 5, Serotip 8 ve Serotip 8 ve Serotip 336 bulundurmaktadır. Serotip 336 bulundurmaktadır.

6 Bu 3 serotip, sığır mastitisinden başlıca sorumlu olan serotiplerdir (predominant). ABD’de, 1997 yılında yapılan bu çalışmada, S. aureus ile ilgili mastitis vakalarından izole edilen serotiplerin %100’ünün bu üç serotipten oluştuğu tespit edilmiştir.

7 Yine Fransa, Hollanda, Almanya ve İngiltere’de yapılan bir çalışmada süt örneklerinde S. aureus mastitisine neden olan serotiplerin %98’inin bu üç serotipten oluştuğu bulundu.

8 S. aureus bulaşıcı sığır mastitisinin yaygın bir etiyolojik ajanıdır. S. aureus bulaşıcı sığır mastitisinin yaygın bir etiyolojik ajanıdır. Enkapsule, gram (+) bakteridir. Enkapsule, gram (+) bakteridir. Kapsular polisakkarit, anti-fagositik özelliktedir. Kapsular polisakkarit, anti-fagositik özelliktedir.

9 Kapsular polisakkarit, S. aureus’un pek çok virulans faktörlerinden biridir Kapsular polisakkarit, S. aureus’un pek çok virulans faktörlerinden biridir (Peterson ve ark. 1978; Karakawa ve ark. 1982; Thakker ve ark. 1998). (Peterson ve ark. 1978; Karakawa ve ark. 1982; Thakker ve ark. 1998). S. aureus’un kapsular polisakkaritleri, serotip spesifiktir. S. aureus’un kapsular polisakkaritleri, serotip spesifiktir.

10 Bu polisakkaritlere karşı oluşan antikorlar, S. aureus’un lökositler tarafından opsonofagotik yolla öldürülmesini kolaylaştırarak, Bu polisakkaritlere karşı oluşan antikorlar, S. aureus’un lökositler tarafından opsonofagotik yolla öldürülmesini kolaylaştırarak, Staphylococcal enfeksiyonlara karşı immuniteyi arttırır (Karakawa ve ark. 1988; Lee ve ark. 1997; Thakker ve ark. 1998). (Karakawa ve ark. 1988; Lee ve ark. 1997; Thakker ve ark. 1998).

11 http://gsbs.utmb.edu/microbook/ch029.htm Aşılanmış(immunized) hayvanda antikor yardımı ile fagositozun gerçekleşmesi ve aşılanmamış ( unimmunized) hayvanda ise fagositozun olmaması

12 S. aureus’un 1, 2, 5 ve 8 no’lu serotiplerinin purifiye edilen polisakkaritleri, biyokimyasal olarak karakterize edildi (Lee 2001a). S. aureus’un 1, 2, 5 ve 8 no’lu serotiplerinin purifiye edilen polisakkaritleri, biyokimyasal olarak karakterize edildi (Lee 2001a). 336 olarak adlandırılan yeni serotip ise Guidry ve ark. tarafından 1988 yılında rapor edildi. 336 olarak adlandırılan yeni serotip ise Guidry ve ark. tarafından 1988 yılında rapor edildi.

13 Mastitis, süt sığırcılığı endüstrisinde ekonomik kayıpların en belirgin nedenidir. Mastitis, süt sığırcılığı endüstrisinde ekonomik kayıpların en belirgin nedenidir. ABD’de yıllık 1.8 milyar Dolardan fazla kayıp rapor edilmektedir (Clements 1988). ABD’de yıllık 1.8 milyar Dolardan fazla kayıp rapor edilmektedir (Clements 1988). Staphylococcal enfeksiyonu olan inekler, sürüde yeni enfeksiyonlar oluşmasına kaynak oluşturur. Staphylococcal enfeksiyonu olan inekler, sürüde yeni enfeksiyonlar oluşmasına kaynak oluşturur.

14 S. aureus enfeksiyonları, özellikle meme bezi dokusunun derinliklerinde yerleştiği için antibiyotik tedavisi etkin olarak değerlendirilemez. S. aureus enfeksiyonları, özellikle meme bezi dokusunun derinliklerinde yerleştiği için antibiyotik tedavisi etkin olarak değerlendirilemez. Bu sebepten, sığır mastisinin önlenmesinde ve kontrolünde arzu edilen yöntem, immunoprofilaksidir. Bu sebepten, sığır mastisinin önlenmesinde ve kontrolünde arzu edilen yöntem, immunoprofilaksidir.

15 Hem deneysel aşılama çalışmaları hem de saha etkinlik çalışmaları ile, Lysigin isimli aşının, akut mastitis ve klinik mastitis vakalarında meme içi enfeksiyonları (IMI/Intra Mammary Infection) ve somatik hücre sayısını belirgin biçimde düşürdüğü gösterilmiştir (Williams ve ark. 1966, 1975).

16 3 laktasyon boyunca devam eden bir klinik araştırma sonucunda, söz konusu aşının (Lysigin) S. aureus ile enfekte memelerde somatik hücre sayısını düşürdüğü gösterilmiştir (Pankey ve ark. 1985).

17 Yine bu çalışmada; Lysigin’in, deneysel çalenç ile oluşturulmuş olan S. aureus kaynaklı meme içi enfeksiyonlarında kendiliğinden/doğal (Spontaneous) iyileşmeyi teşvik ettiği gösterildi. (Pankey ve ark., 1985).

18 Sütçü düvelerin kullanılması ile yapılan bir saha çalışmasında Lysigin’in etkinliği teyit edilmiştir (Nickerson ve ark. 1999). Sütçü düvelerin kullanılması ile yapılan bir saha çalışmasında Lysigin’in etkinliği teyit edilmiştir (Nickerson ve ark. 1999). Aşılanmış düvelerde, gebelik ve buzağılama esnasında belirgin olarak daha az S. aureus meme içi enfeksiyonu ve diğer Staphylococcus spp.’ye bağlı daha az sayıda kronik meme içi enfeksiyon olduğu gösterilmiştir (Nickerson ve ark. 1999). Aşılanmış düvelerde, gebelik ve buzağılama esnasında belirgin olarak daha az S. aureus meme içi enfeksiyonu ve diğer Staphylococcus spp.’ye bağlı daha az sayıda kronik meme içi enfeksiyon olduğu gösterilmiştir (Nickerson ve ark. 1999).

19 S. aureus’un yüzey polisakkarit antijenleri; S. aureus’un yüzey polisakkarit antijenleri; serotip – spesifik immunojenlerdir ve bu antijenlere karşı oluşan antikorların opsonik oldukları gösterilmiştir (Karakawa ve ark. 1998; Thakker ve ark. 1998; O’Brien ve ark. 2000)

20 Antikora bağlı fagositosis (antibody- mediated phagocytosis), sığır meme bezindeki bakteriyal enfeksiyonlarda en önemli savunma mekanizması olarak değerlendirilir (Paape ve ark. 1981). Antikora bağlı fagositosis (antibody- mediated phagocytosis), sığır meme bezindeki bakteriyal enfeksiyonlarda en önemli savunma mekanizması olarak değerlendirilir (Paape ve ark. 1981).

21 http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/generalbiology/Immunolo gy/ImmuneSystem/OrgansCells/WhatisImmunity/WhatisImmunity.htm http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/generalbiology/Immunolo gy/ImmuneSystem/OrgansCells/WhatisImmunity/WhatisImmunity.htm Hücreye bağlı immunofagositozun şematize anlatımı

22 Antikor olmadığında fagositozun olmayışı (üstteki resim) Antikor varlığında ise fagositozun gerçekleşmesi (alttaki resim)

23 Lysigin’in kompozisyonu, sığır mastitisi yapan S. aureus patojenlerinin tüm başlıca serotiplerini bulundurmaktadır. Lysigin’in kompozisyonu, sığır mastitisi yapan S. aureus patojenlerinin tüm başlıca serotiplerini bulundurmaktadır.

24 Tüm bu üç serotipe karşı koruma, bir deneysel etkinlik çalışması ile gösterildi (William ve ark. 1975). Tüm bu üç serotipe karşı koruma, bir deneysel etkinlik çalışması ile gösterildi (William ve ark. 1975). Bu çalışmada, Aşılanmış ve Aşılanmamış Holstein düvelere, meme içi yolla S. aureus’un söz konusu 5 suşunun karışımını bulunduran materyal ile çalenç uygulandı. Bu çalışmada, Aşılanmış ve Aşılanmamış Holstein düvelere, meme içi yolla S. aureus’un söz konusu 5 suşunun karışımını bulunduran materyal ile çalenç uygulandı.

25 Çalençten 3 ay sonra, aşılanmış grubun loblarının sadece % 6’sı kronik Staphylococcal mastitis oluşturdu, aşılanmamış grubun ise % 100’ü kronik Staphylococcal mastitis gösterdi. Çalençten 3 ay sonra, aşılanmış grubun loblarının sadece % 6’sı kronik Staphylococcal mastitis oluşturdu, aşılanmamış grubun ise % 100’ü kronik Staphylococcal mastitis gösterdi.

26 Lysigin Bakterinin, düve ve laktasyondaki ineklerde deneysel veya doğal çalenç yolu ile yeni veya kronik meme içi enfeksiyonların azalmasında ve klinik mastitis vakalarında kendiliğinde iyileşme oranını arttırdığı saha şartlarında gösterilmiştir Lysigin Bakterinin, düve ve laktasyondaki ineklerde deneysel veya doğal çalenç yolu ile yeni veya kronik meme içi enfeksiyonların azalmasında ve klinik mastitis vakalarında kendiliğinde iyileşme oranını arttırdığı saha şartlarında gösterilmiştir (Willams ve ark. 1966; Pankey ve ark. 1985; Nickerson ve ark. 1999).

27 S. aureus Bakterinin Yeni Meme İçi Enfeksiyonlar Üzerindeki Etkisi Vaccinated: Aşılanmış Control: Kontrol New IMI during pregnancy: gebelik süresince oluşan yeni meme içi enfeksiyon IMI becoming chronic: kronik hale gelen meme içi enfeksiyon New IMI at freshening: Buzağılamada meydana gelen yeni meme içi enfeksiyon

28 Bu çalışma ile Lysigin’in serotip kompozisyonu çok iyi bir şekilde karakterize edildi. Bu çalışma ile Lysigin’in serotip kompozisyonu çok iyi bir şekilde karakterize edildi. S. aureus’un mastitise neden olan suşlarının en çok görülen serotiplerinin her birine karşı doğrudan antikor oluşturduğu ve buna bağlı olarak aşının koruyucu etkinliği ortaya konmuştur. S. aureus’un mastitise neden olan suşlarının en çok görülen serotiplerinin her birine karşı doğrudan antikor oluşturduğu ve buna bağlı olarak aşının koruyucu etkinliği ortaya konmuştur.


"LYSIGIN Staphylococcus aureus Bakterini Boehringer Ingelheim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları