Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla."— Sunum transkripti:

1

2 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

3 Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla bulunmasında vücut ağırlığının artması zorunlu değildir.

4 Obezite Değerlendirilmesi Vücut Ağırlığı (kg) Beden kitle indeksi  Boy karesi (m 2 ) < 18.5 zayıf normal toplu 30 obez 40 Ağır obez

5 ABD de Erişkinlerde Obezite ve Diabet Sıklığı (Mokdad et al. JAMA 286: 1195,2001) Yaş GrupuObezite % (SE)Diabet % (SE) (0.33)1.9 (0.13) (0.36)3.8 (0.18) (0.41)5.8 (0.27) (0.47)10.9 (0.37) (0.50)14.5 (0.44)  (0.41)14.9 (0.42)

6 ABD de ırklara göre obezite ve diabet dağılımı (JAMA 286: 1195, 2001) IrkObezite % (SE)Diabet % (SE) Beyaz18.5 (0.17)6.6 (0.11) Siyah29.3 (0.59)11.1 (0.39) Hispanik23.4 (0.77)8.9 (0.59) Diğer12.0 (0.68)6.7 (0.65)

7 KALP HAFTASI Yerel Belediyeler İl Sağlık Müdürlükleri İşbirliği ile...

8 KALP HAFTASI 9-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Kalp Haftası” boyunca Knoll Alman, ÇorluTrabzon GebzeOrdu KayseriSivas SamsunTokat GiresunAmasya “Hipertansiyon ve Obezite Tarama Proğramı” etkinliğini gerçekleştirdi.

9 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Son 10 yılda obezite birçok batı ülkesinde % arasında prevalans artışı göstermiştir. Danimarka rakamlarına göre arasında obezite, kadınlarda azalmış, erkeklerde artmıştır. ABD’da arasında obezite ancak hafif şekilde artmış iken, arasında, dikkat çekici bir artış göstermiştir.

10 OBEZİTE VE EPİDEMİYOLOJİSİ (ABD, 1955) -Birleşik Amerika’da her beş kişinin biri, olması gereken vücut ağırlığı üzerindedir. -Gallup Enstitüsüne göre, yaş arasında bir şahısta, ideal ağırlığın 5 kg üzerinde oluşun sebep olduğu mortalite artışı % 8’dir. -Bu fazlalık 15 kg olursa mortalite artışı %28, fazlalık 25 kg ise, mortalite artışı % 56’dır. Kaynak: Lawrence Carey. The Medical Clinics of North America Kasım 1995

11 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ (George Bray Los Angeles 1987) -Vücut kitle indeksinin 95 persentilinde olanlar ve aşanlar dikkate alınırsa, ABD’de erkeklerin % 5.8’i kadınların % 27.1’i obezdir. -Başka bir istatistiğe göre ABD’de kadınların % 27.1’i erkeklerin % 24.2’si obezdir. -Birleşik Amerika’da, toplu olanların (BMI 25-30) oranı % 30, BMI 30’u geçenlerin oranı % 12’dir.

12 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ (TÜRKİYE) Kırsal bölgede (Çubuk Sağlık Ocağı) erkeklerin %23’ü obez, % 23’ü hafif şişman, % 43.5’i normal, % 10.2’si zayıftır. Çubuk’ta kadınların % 53.6’sı obez, % 24.9’u hafif şişman, % 22’si normal, % 0.9’u zayıftır yaşlarına göre standardize edilmiş nüfusta ortalama BMI, erkeklerde 25.4, kadınlarda 27.7’dir. (Onat et al 1991) Sadece yaş grubu dikkate alınırsa erkeklerin % 15.9’u kadınların % 41.6’sı obezdir. (Onat et al 1991)

13 OBEZİTE ARTIŞ SEBEPLERİ Fizik etkinliğin azalması, sedanter hayat sürmek. Prentice ve Jeb (1995) fizik etkinliğin azalmasının, aşırı beslenmeden daha önemli bir rolü olduğunu belirtmişlerdir.

14 SOSYO KÜLTÜREL FAKTÖRLER -Obezite, evliler arasında daha sıktır. -Yüksek gelirli gruplar arasında daha sık. -Eğitim derecesi yükselirse obezite sıklığı azalmaktadır. -Kaynak: Jacob Seidell 1998.

15 OBEZİTE VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER -Yaş: Obezite, yaşlara kadar yaşlandıkça artar. -Kadınlarda obezite, erkeklere göre biraz sıktır. -Farklı ırk ve etnik gruplar arasında yapılan gözlemler, bu farkların çocuk obezitesinde daha belirgin olduğunu göstermiştir. Hollandalı çocuklarda obezite sıklığı, göçmen çocuklarına göre daha azdır (Brugman 1995).

16 Tablo 1a: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre BKİ değerleri YaşKadınErkekToplam <=20 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 23,70 4,71 16,36 41, ,88 2,96 16,14 36, ,15 3,65 16,14 41, Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 25,22 5,15 14, ,89 3, ,00 4,06 14, Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 28,23 5, , ,82 3, ,22 4, ,

17 Tablo 2b: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre BKİ değerleri YaşKadınErkekToplam Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 30,44 5, , ,77 3, ,42 4, , Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 30,71 5, , ,17 4,08 14, ,42 4, , Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 30,02 5, , ,90 4, , ,29 4, ,

18 Tablo 2c: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre BKİ değerleri YaşKadınErkekToplam >=71 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 28,11 4,97 14,67 41, ,98 4,08 17, ,18 4,27 14, Toplam Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 28,75 5, , ,21 4, ,59 4, ,

19 Şekil 1: Kadınlarda BKİ dağılımı

20 Şekil 2: Erkeklerde BKİ dağılımı

21 Şekil 3: Toplam grupta BKİ dağılımı

22 TOHTA tarama materyalinde normal BKİ, toplu ve şişman (obez) olan kadın ve erkeklerin yüzde oranı KadınErkekToplam Kadın: <=24,00 Erkek: <=25, (22,89)5281 (34,08)6460 (31,29) Kadın: 24,01-29,00 Erkek: 25,01-30, (34,47)6875 (44,36)8650 (41,89) Kadın: >=29,01 Erkek: >=30, (42,64)3341 (21,56)5537 (26,82 Toplam5150 (100,00)15497 (100,00)20647 (100,00)

23 Tablo 2: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre SKB, DKB, ve BKİ ortalamalarının karşılaştırılması (ANOVA-iki yönlü) Kare. Top. (Tip III) s.d.Ortalama Kare Fp SKB Cinsiyet Yaş Cinsiyet*Yaş DKB Cinsiyet Yaş Cinsiyet*Yaş BKİ Cinsiyet Yaş Cinsiyet*Yaş 27603, , , , , , , , , , , , , , , ,63 368,82 23,80 44,88 776,13 33,22 70,94 405,72 25,77 253,76 368,82 23,80 0,005

24 Tablo 3: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre obezite dağılımı YaşKadın BKİ>=29 Erkek BKİ>=30 Toplam <= >=70 9,79 20,33 40,08 59,38 60,96 55,39 38,04 2,81 8,88 22,26 30,19 34,38 31,09 23,81 5,14 12,57 27,34 37,25 40,38 35,52 26,33 x2px2p 513,32 0, ,85 0, ,68 0,0005

25 Tablo 4: Pearson korelasyon değerleri SKB DKB BKİ DKB r p n BKİ r p n Yaş r p n 0,769 0, ,237 0,219 0, , ,431 0,313 0,214 0,0005 0,0005 0,

26 Tablo 5: Kısmi korelasyon değerleri (kontrol değişkeni: Yaş) SKB DKB DKB r p n BKİ r p n 0,737 0, ,166 0,

27 Tablo 6a: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % <=20 < >37 5 3, , , ,58 5 3,50 3 2,10 4 2,80 5 1, , , ,50 6 2,10 2 0, , , , , ,57 5 1,17 4 0,93 Toplam , , ,00

28 Tablo 6b: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % < > , , , , , , ,80 9 0, , , , , ,70 3 0, , , , , , , ,02 Toplam , , ,00

29 Tablo 6c: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % < >37 5 0, , , , , , ,56 6 0, , , , , , , , , , , , , ,12 Toplam , , ,00

30 Tablo 6d: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % < >37 4 0, , , , , , ,61 9 0, , , , , , , , , , , , , ,46 Toplam , , ,00

31 Tablo 6e: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % < > , , , , , ,23 9 0, , , , , , ,70 9 0, , , , , , ,64 Toplam , , ,00

32 Tablo 6f: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % < >37 2 0, , , , , , ,32 6 0, , , , , , ,20 8 0, , , , , , ,47 Toplam , , ,00

33 Tablo 6g: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % >=71 < >37 1 0, , , , , ,20 9 5,52 2 0, , , , , , ,50 3 0, , , , , , ,18 Toplam , , ,00

34 Tablo 6h: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % Toplam < > , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Toplam , , ,00

35 Cinsiyete ve yaş gruplarına göre obezite dağılımı

36 Obezite

37 Erkek ve kadınlarda ideal ağırlıkta, toplu (over-weight) ve obez olanların oranı BKİKadınErkekToplam <=25, (29.96)5281 (34.08)6824 (33.05) 25,01-30, (33.86)6875 (44.36)8619 (41.74) >30, (36.17)3341 (21.56)5204 (25.20) Toplam5150 (100.00)15497 (100.00)20647 (100.00)

38 BKİ 30’u aşan (obez) kadın ve erkeklerin oranı BKİKadınErkekToplam <=25, (29.96)5281 (34.08)6824 (33.05) 25,01-30, (33.86)6875 (44.36)8619 (41.74) >30, (36.17)3341 (21.56)5204 (25.20) Toplam5150 (100.00)15497 (100.00)20647 (100.00)

39

40


"OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları