Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla."— Sunum transkripti:

1

2 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

3 Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla bulunmasında vücut ağırlığının artması zorunlu değildir.

4 Obezite Değerlendirilmesi Vücut Ağırlığı (kg) Beden kitle indeksi  Boy karesi (m 2 ) < 18.5 zayıf 18.5-24.9 normal 25.0-29.9 toplu 30 obez 40 Ağır obez

5 ABD de Erişkinlerde Obezite ve Diabet Sıklığı (Mokdad et al. JAMA 286: 1195,2001) Yaş GrupuObezite % (SE)Diabet % (SE) 18-2913.5 (0.33)1.9 (0.13) 30-3920.2 (0.36)3.8 (0.18) 40-4922.9 (0.41)5.8 (0.27) 50-5925.6 (0.47)10.9 (0.37) 60-6922.9 (0.50)14.5 (0.44)  70 15.5 (0.41)14.9 (0.42)

6 ABD de ırklara göre obezite ve diabet dağılımı (JAMA 286: 1195, 2001) IrkObezite % (SE)Diabet % (SE) Beyaz18.5 (0.17)6.6 (0.11) Siyah29.3 (0.59)11.1 (0.39) Hispanik23.4 (0.77)8.9 (0.59) Diğer12.0 (0.68)6.7 (0.65)

7 KALP HAFTASI Yerel Belediyeler İl Sağlık Müdürlükleri İşbirliği ile...

8 KALP HAFTASI 9-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Kalp Haftası” boyunca Knoll Alman, ÇorluTrabzon GebzeOrdu KayseriSivas SamsunTokat GiresunAmasya “Hipertansiyon ve Obezite Tarama Proğramı” etkinliğini gerçekleştirdi.

9 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Son 10 yılda obezite birçok batı ülkesinde % 10-40 arasında prevalans artışı göstermiştir. Danimarka rakamlarına göre 1960-80 arasında obezite, kadınlarda azalmış, erkeklerde artmıştır. ABD’da 1960-1978 arasında obezite ancak hafif şekilde artmış iken, 1978-1991 arasında, dikkat çekici bir artış göstermiştir.

10 OBEZİTE VE EPİDEMİYOLOJİSİ (ABD, 1955) -Birleşik Amerika’da her beş kişinin biri, olması gereken vücut ağırlığı üzerindedir. -Gallup Enstitüsüne göre, 45-50 yaş arasında bir şahısta, ideal ağırlığın 5 kg üzerinde oluşun sebep olduğu mortalite artışı % 8’dir. -Bu fazlalık 15 kg olursa mortalite artışı %28, fazlalık 25 kg ise, mortalite artışı % 56’dır. Kaynak: Lawrence Carey. The Medical Clinics of North America Kasım 1995

11 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ (George Bray Los Angeles 1987) -Vücut kitle indeksinin 95 persentilinde olanlar ve aşanlar dikkate alınırsa, ABD’de erkeklerin % 5.8’i kadınların % 27.1’i obezdir. -Başka bir istatistiğe göre ABD’de kadınların % 27.1’i erkeklerin % 24.2’si obezdir. -Birleşik Amerika’da, toplu olanların (BMI 25-30) oranı % 30, BMI 30’u geçenlerin oranı % 12’dir.

12 OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ (TÜRKİYE) Kırsal bölgede (Çubuk Sağlık Ocağı) erkeklerin %23’ü obez, % 23’ü hafif şişman, % 43.5’i normal, % 10.2’si zayıftır. Çubuk’ta kadınların % 53.6’sı obez, % 24.9’u hafif şişman, % 22’si normal, % 0.9’u zayıftır. 35-64 yaşlarına göre standardize edilmiş nüfusta ortalama BMI, erkeklerde 25.4, kadınlarda 27.7’dir. (Onat et al 1991) Sadece 40-59 yaş grubu dikkate alınırsa erkeklerin % 15.9’u kadınların % 41.6’sı obezdir. (Onat et al 1991)

13 OBEZİTE ARTIŞ SEBEPLERİ Fizik etkinliğin azalması, sedanter hayat sürmek. Prentice ve Jeb (1995) fizik etkinliğin azalmasının, aşırı beslenmeden daha önemli bir rolü olduğunu belirtmişlerdir.

14 SOSYO KÜLTÜREL FAKTÖRLER -Obezite, evliler arasında daha sıktır. -Yüksek gelirli gruplar arasında daha sık. -Eğitim derecesi yükselirse obezite sıklığı azalmaktadır. -Kaynak: Jacob Seidell 1998.

15 OBEZİTE VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER -Yaş: Obezite, 50-60 yaşlara kadar yaşlandıkça artar. -Kadınlarda obezite, erkeklere göre biraz sıktır. -Farklı ırk ve etnik gruplar arasında yapılan gözlemler, bu farkların çocuk obezitesinde daha belirgin olduğunu göstermiştir. Hollandalı çocuklarda obezite sıklığı, göçmen çocuklarına göre daha azdır (Brugman 1995).

16 Tablo 1a: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre BKİ değerleri YaşKadınErkekToplam <=20 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 23,70 4,71 16,36 41,21 143 22,88 2,96 16,14 36,65 285 23,15 3,65 16,14 41,21 428 21-30 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 25,22 5,15 14,45 46 856 24,89 3,42 15 42 1801 25,00 4,06 14,45 46 2657 21-30 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 28,23 5,42 14 46,88 1295 26,82 3,85 16 44 3244 27,22 4,40 14 46,875 4539

17 Tablo 2b: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre BKİ değerleri YaşKadınErkekToplam 41-50 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 30,44 5,54 16 48,89 1216 27,77 3,98 13 46 3812 28,42 4,55 13 48,89 5028 51-60 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 30,71 5,36 18 46,07 899 28,17 4,08 14,84 46 3812 28,42 4,55 13 48,89 5028 61-70 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 30,02 5,41 16 46,07 547 27,90 4,14 14 45,66 2451 28,29 4,47 14 46,07 2998

18 Tablo 2c: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre BKİ değerleri YaşKadınErkekToplam >=71 Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 28,11 4,97 14,67 41,21 163 26,98 4,08 17,24 44 756 27,18 4,27 14,67 44 919 Toplam Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum n 28,75 5,75 14 48,89 5119 27,21 4,09 13 46 15435 27,59 4,61 13 48,89 20554

19 Şekil 1: Kadınlarda BKİ dağılımı

20 Şekil 2: Erkeklerde BKİ dağılımı

21 Şekil 3: Toplam grupta BKİ dağılımı

22 TOHTA tarama materyalinde normal BKİ, toplu ve şişman (obez) olan kadın ve erkeklerin yüzde oranı KadınErkekToplam Kadın: <=24,00 Erkek: <=25,00 1179 (22,89)5281 (34,08)6460 (31,29) Kadın: 24,01-29,00 Erkek: 25,01-30,00 1775 (34,47)6875 (44,36)8650 (41,89) Kadın: >=29,01 Erkek: >=30,01 2196 (42,64)3341 (21,56)5537 (26,82 Toplam5150 (100,00)15497 (100,00)20647 (100,00)

23 Tablo 2: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre SKB, DKB, ve BKİ ortalamalarının karşılaştırılması (ANOVA-iki yönlü) Kare. Top. (Tip III) s.d.Ortalama Kare Fp SKB Cinsiyet Yaş Cinsiyet*Yaş DKB Cinsiyet Yaş Cinsiyet*Yaş BKİ Cinsiyet Yaş Cinsiyet*Yaş 27603,87 2863986,96 122585,50 16551,40 567987,87 36073,94 4752,63 41445,12 2674,66 166166166166166166 27603,87 477331,16 20430,92 16551,40 94664,64 6012,32 4752,63 368,82 23,80 44,88 776,13 33,22 70,94 405,72 25,77 253,76 368,82 23,80 0,005

24 Tablo 3: Cinsiyete ve yaş gruplarına göre obezite dağılımı YaşKadın BKİ>=29 Erkek BKİ>=30 Toplam <=20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >=70 9,79 20,33 40,08 59,38 60,96 55,39 38,04 2,81 8,88 22,26 30,19 34,38 31,09 23,81 5,14 12,57 27,34 37,25 40,38 35,52 26,33 x2px2p 513,32 0,0005 556,85 0,0005 876,68 0,0005

25 Tablo 4: Pearson korelasyon değerleri SKB DKB BKİ DKB r p n BKİ r p n Yaş r p n 0,769 0,0005 23789 0,237 0,219 0,0005 20,595 20562 0,431 0,313 0,214 0,0005 0,0005 0,0005 23814 23779 20553

26 Tablo 5: Kısmi korelasyon değerleri (kontrol değişkeni: Yaş) SKB DKB DKB r p n BKİ r p n 0,737 0,0005 20465 0,166 0,0005 20465

27 Tablo 6a: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % <=20 <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 5 3,50 52 36,36 46 32,17 28 19,58 5 3,50 3 2,10 4 2,80 5 1,80 99 34,70 143 50,20 30 10,50 6 2,10 2 0,70 10 2,34 151 35,28 189 44,16 58 13,55 11 2,57 5 1,17 4 0,93 Toplam143 100,00285 100,00428 100,00

28 Tablo 6b: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % 21-30 <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 23 2,69 205 23,95 307 35,86 185 21,61 68 7,94 44 5,14 24 2,80 9 0,50 310 17,20 842 46,80 479 26,60 126 7,00 31 1,70 3 0,20 32 1,20 515 19,39 1149 43,26 664 25,00 194 7,30 75 2,82 27 1,02 Toplam856 100,001800 100,002656 100,00

29 Tablo 6c: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % 31-40 <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 5 0,39 117 9,04 350 27,05 380 29,37 219 16,92 151 11,67 72 5,56 6 0,20 265 8,20 1089 33,60 1159 35,80 576 17,80 122 3,80 24 0,70 11 0,24 382 8,42 1439 31,73 1539 33,94 795 17,53 273 6,02 96 2,12 Toplam1294 100,003241 100,004535 100,00

30 Tablo 6d: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % 41-50 <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 4 0,33 53 4,36 197 16,20 328 26,97 293 24,10 212 17,43 129 10,61 9 0,20 209 5,50 981 25,70 1462 38,40 866 22,70 240 6,30 45 1,20 13 0,26 262 5,21 1178 23,43 1790 35,60 1159 23,05 452 8,99 174 3,46 Toplam1216 100,003812 100,005028 100,00

31 Tablo 6e: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % 51-60 <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 22 2,45 141 15,68 257 28,59 219 24,36 168 18,69 92 10,23 9 0,30 140 4,50 724 23,50 1151 37,30 796 25,80 212 6,90 53 1,70 9 0,23 162 4,07 865 21,71 1408 35,34 1015 25,48 380 9,54 145 3,64 Toplam899 100,003085 100,003984 100,00

32 Tablo 6f: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % 61-70 <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 2 0,37 14 2,56 107 19,56 164 29,98 135 24,68 74 13,53 51 9,32 6 0,20 113 4,60 627 25,60 942 38,40 569 23,20 140 5,70 53 2,20 8 0,27 127 4,24 734 24,49 1106 36,90 704 23,49 214 7,14 104 3,47 Toplam547 100,002450 100,002997 100,00

33 Tablo 6g: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % >=71 <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 1 0,61 11 6,75 44 29,99 56 34,36 27 16,56 15 9,20 9 5,52 2 0,30 60 7,90 236 31,20 278 36,80 130 17,20 39 5,20 11 1,50 3 0,33 71 7,73 280 30,47 334 36,34 157 17,08 54 5,88 20 2,18 Toplam163 100,0015491 100,00919 100,00

34 Tablo 6h: Yaş gruplarında BKİ frekans dağılımı KadınErkekToplam Yaş BKİ(kg/m2)Sayı % Toplam <18 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 >37 42 0,82 476 9,24 1201 23,32 1405 27,29 969 18,82 674 13,09 382 7,42 46 0,30 1198 7,73 4660 30,08 5523 35,65 3086 19,92 789 5,09 189 1,22 88 0,43 1674 8,11 5861 28,40 6928 33,57 4055 19,65 1463 7,09 571 2,77 Toplam5149 100,0015491 100,0020640 100,00

35 Cinsiyete ve yaş gruplarına göre obezite dağılımı

36 Obezite

37 Erkek ve kadınlarda ideal ağırlıkta, toplu (over-weight) ve obez olanların oranı BKİKadınErkekToplam <=25,001543 (29.96)5281 (34.08)6824 (33.05) 25,01-30,001744 (33.86)6875 (44.36)8619 (41.74) >30,011863 (36.17)3341 (21.56)5204 (25.20) Toplam5150 (100.00)15497 (100.00)20647 (100.00)

38 BKİ 30’u aşan (obez) kadın ve erkeklerin oranı BKİKadınErkekToplam <=25,001543 (29.96)5281 (34.08)6824 (33.05) 25,01-30,001744 (33.86)6875 (44.36)8619 (41.74) >30,011863 (36.17)3341 (21.56)5204 (25.20) Toplam5150 (100.00)15497 (100.00)20647 (100.00)

39

40


"OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Obezite Tanımı Obezite yağ kitlesinin mutlak kitle olarak veya göreceli oranının artmasıdır. Yağın fazla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları