Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik Personelin Özlük Hakları PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜ Ş HANE ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik Personelin Özlük Hakları PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜ Ş HANE ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 Akademik Personelin Özlük Hakları PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜ Ş HANE ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü

2 İ ÇER İ K  Öğretim Elemanı Tanımına Giren Personelin Sınıflandırılması  Aylıklar ve Ek Göstergeler  Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesinin Şekil/Şartları  Sosyal Haklardan Yararlanma  Ek Ders Ücreti  Üniversite, İdari Görev, Geliştirme Ödenekleri  Emekli ve Yabancı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılma Usul ve Esasları 22 22 HAZİRAN 2010 SALI2010 SALI 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

3 Kapsam: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar. 22 HAZİRAN 2010 SALI 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4 Öğretim elemanı tanımına giren personel kimlerdir?? 22 HAZİRAN 2010 SALI 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

5 Ö ğ retim Üyeleri Sınıfı Okutman Ö ğ retim Yardımcıları Sınıfı Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğretim Gör. Okutman Araş.Gör. Uzman Çevirici Eğit-Öğr. Pl. Ö Ğ RET İ M ELEMANLARI 22 HAZİRAN 2010 SALI 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 “Ö ğ retim Üyesi” En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

7 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Profesör

8 “Ö ğ retim Üyesi” Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

9 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Doçent

10 “Ö ğ retim Üyesi” Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

11 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yardımcı Doçent

12 Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir “ ö ğ retim elemanıdır ”. 22 HAZİRAN 2010 SALI 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

13 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğretim Görevlisi

14 Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan ö ğ retim yardımcısıdır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

15 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Araştırma Görevlisi

16 Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan ö ğ retim elemanıdır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

17 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Okutman

18 Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen ö ğ retim yardımcısıdır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 18 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

19 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uzman

20 Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan ö ğ retim yardımcısıdır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 20 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

21 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Çevirici

22 Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin planlanması ile görevli ö ğ retim yardımcısıdır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 22 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

23 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Planlamacısı

24 Ö ğ retim Elemanlarının Sınıflandırılması a. Profesörler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b. Doçentler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c. Yardımcı doçentler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin 22 HAZİRAN 2010 SALI 24 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ilk kademe aylığını alırlar.

25 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ö ğ retim Elemanlarının Sınıflandırılması Üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

26 Ö ğ retim Elemanlarının Sınıflandırılması Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri; Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 26 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

27 Görev Aylıkları: Öğretim elemanlarının görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur. Bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz. 22 HAZİRAN 2010 SALI 27 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

28 Görev Aylıkları Öğretim üyelerinden kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; & 657 sayılı DMK’nın 161.maddesi uygulanır.DMK’nın 161.maddesi Unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar Bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 22 HAZİRAN 2010 SALI 28 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

29 Görev Aylıkları Kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 29 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

30 Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında: ­ Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı - Ek gösterge cetvelinde unvan/derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 30 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

31 Ek Gösterge Cetveli: Ünvanı Derecesi Ek Gösterge a) Prof. (Rektör, Rektör Yrd, Dekan, Dekan Yrd, Yüksekokul Müdürü) ile Prof. kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar 1 6400 b) Profesörler 1 5300 c) Doçentler 1-3 4800 d) Yardımcı Doçentler 3-5 3600 e) Öğretim Görevlisi, Okutman ve diğer öğretim yardımcıları 1 3600 2 2700 3-7 2300 22 HAZİRAN 2010 SALI 31 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

32 Derece Yükseltilmesi: Öğretim elemanlarının bir üst dereceye yükseltilebilmesi için; Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş kadronun bulunması Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş olmaları Bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları gerekir. Derece yükseltilmesi üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 32 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

33 Kademe İ lerlemesi: İlgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır. Öğretim elemanlarının bulundukları kademede en az 1 yıl çalışmış Olumlu sicil almış olmalarına Aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. Kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 33 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

34 Hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır. Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra; 22 HAZİRAN 2010 SALI 34 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

35 Ek Ders Ücreti: Öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla ek ders ücreti ödenir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 35 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

36 Ek Ders Ücreti Öğretim elamanlarına en çok kaç saate kadar ek ders ücreti ödenir? 22 HAZİRAN 2010 SALI 36 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ a) 18 saat b) 10 saat c) 20 saat d) 15 saat e) 12 saat

37 Ek Ders Ücreti Öğretim elamanlarına; - Örgün öğretimde en çok 20 saate kadar, - İkinci öğretimde en çok 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 37 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

38 22 HAZİRAN 2010 SALI 38 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ünvanı Ücret Göst. Profesör300 Doçent250 Yardımcı Doçent200 Öğretim Görevlisi160 Okutman160 0,057383 Ek Ders Ücreti: ( DMK’ya göre aylıklar için belirlenen katsayı)

39 22 HAZİRAN 2010 SALI 39 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ünvanı Ek Ders Ücreti Profesör17,2149 Doçent14,34575 Yardımcı Doçent11,4766 Öğretim Görevlisi9,18128 Okutman9,18128

40 22 HAZİRAN 2010 SALI 40 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  17:00’den önce yapılan 2. öğretim derslerinde ek ders ücreti; örgün ek ders ücretinin 2 katıdır.  17:00’den sonra yapılan 2. öğretim dersleri ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretleri % 60 daha zamlı ödenir.  Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. Ek Ders Ücreti

41 22 HAZİRAN 2010 SALI 41 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ünvanı II.Öğretim (17.00’den önce) II.Öğretim (17.00’den sonra) Profesör 34,429855,08768 Doçent 28,691545,9064 Yardımcı Doçent 22,953236,72512 Öğretim Görevlisi 18,3625629,3801 Okutman 18,3625629,3801 Ek Ders Ücreti

42 Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır. Teorik derslerin, uygulamaların, tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak tespit edilecek ders yükü 5 saati, diğer faaliyetler için 1 saati geçemez. 22 HAZİRAN 2010 SALI 42 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

43 Ek Ders Ücreti Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır. Kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 43 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

44 Ek Ders Ücreti Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar kesilmez. 22 HAZİRAN 2010 SALI 44 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

45 Sınav Ücreti: Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde sınav ücreti ödenir. Sınav ücreti tespit edilirken; öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. 22 HAZİRAN 2010 SALI 45 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

46 22 HAZİRAN 2010 SALI 46 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamı) (0,057383) Sınav Ücreti

47 22 HAZİRAN 2010 SALI 47 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğretim Görevlisi Derya AKKURT, 85 kişilik sınıfına yaptığı sınavdan ne kadar sınav ücreti alır? Sınav Ücreti=(300 + 300)x0,057383=34,4298

48 22 HAZİRAN 2010 SALI 48 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğretim elemanlarına ara sınavlar ve bütünleme sınavları için ne kadar sınav ücreti ödenir? a) 15, 5930 b) 16, 3728 d) 14, 8534 c) 17, 6291

49 Üniversite Ödene ğ i: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; 1) Prof.(Rektör, Rek.Yrd, Dekan, Dekan Yrd. YO müd.) ile Prof.kadrosunda 3 yılını tamamlayanlara %245’i 2) Diğer Prof.kadrosunda bulunanlara %215’i 3) Doç.kadrosunda bulunanlara %175’i 4) Yrd.Doç.kadrosunda bulunanlara %165’i 5) Diğer Öğretim Elemanlarından; a) Birinci dereceden aylık alanlara %130’u b) İkinci dereceden aylık alanlara %117’i c) Üçüncü dereceden aylık alanlara %110’u d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara %104’ü e) Diğer derecelerden aylık alanlara %98’i her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 49 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Vergiye tabi tutulmaz (damga v.hariç)

50 İ dari Görev Ödene ğ i: Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının;  Rektörlere  Rektör Yardımcıları ve Dekanlara  Dekan Yardımcıları, Enstitü Yüksekokul Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına  Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına 22 HAZİRAN 2010 SALI 50 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ % 70'i % 30'u % 20’si % 15'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir.

51 İ dari Görev Ödene ğ i Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev ödeneğinden en yüksek olanı verilir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 51 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

52 22 HAZİRAN 2010 SALI 52 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Geliştirme ödeneği nasıl tespit edilir? Kimlere ödenir?

53 Geli ş tirme Ödene ğ i:  Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş  Yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına ödenir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 53 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÖK ile MEB’in görüşü Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

54 Geli ş tirme Ödene ğ i Öğretim elemanlarına; Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının, 657 sayılı DMK uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 22 HAZİRAN 2010 SALI 54 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

55 Devlet Konservatuarlarının Ö ğ retim Elemanları: Sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar;  Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi  Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşü üzerine  Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 55 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

56 Yabancı Ö ğ retim Elemanlarına Ödenecek Ücretler:  Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde  Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 56 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

57 Emekli Ö ğ retim Elemanlarının Sözle ş meli İ stihdamı: Üniversiteler, İhtiyaç duydukları dallarda 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 22 HAZİRAN 2010 SALI 57 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

58 Geçici Görev: Öğretim elemanları ile diğer kamu görevlileri; Rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. 22 HAZİRAN 2010 SALI 58 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

59 Di ğ er Kurum Mensupları: 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları, öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 59 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

60 E ğ itim Ö ğ retim Ödene ğ i: 22 HAZİRAN 2010 SALI 60 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödenir. Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

61 22 HAZİRAN 2010 SALI 61 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Eğitim-öğretim ödeneği kimlere ödenmez?

62 E ğ itim-Ö ğ retim Ödene ğ i Eğitim-Öğretim Ödeneği; 2547 sayılı Kanun’un 33, 38 ve 39.maddeleri uyarınca yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlara ödenmez. 22 HAZİRAN 2010 SALI 62 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

63 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 63 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Makam Tazminatı: Makam Tazminatı Tazminat Göstergeleri 0,057383

64 Makam Tazminatı Cetveli: Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Rektörler7.000 2 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar)6.000 3 Profesörler4.500 4 Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar)2.000 22 HAZİRAN 2010 SALI 64 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Makam Tazminatı

65 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 65 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Görev Tazminatı Cetveli: Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Rektörler17.000 2 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar)15.000 3 Profesörler11.500 4 Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar) 8.000

66 22 HAZİRAN 2010 SALI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 66 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ali Al, Kazanılmış hak aylığı 1.derece olan bir doçenttir. Kendisine ödenecek makam tazminatı ne kadardır? Hesaplayalım... 573,83 Makam Tazminatı=(2000 + 8000)x0.057383=573,83

67 22 HAZİRAN 2010 SALI 67 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÜnvanıMakam Tazminatı Rektörler1377,192 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar)1205,043 Profesörler918,128 Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar)573,83

68 Makam Tazminatı  Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro/görev unvanlarına atananlara ödenir.  Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.  Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.  Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez. 22 HAZİRAN 2010 SALI 68 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

69 2914 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 22 HAZİRAN 2010 SALI 69 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

70 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"Akademik Personelin Özlük Hakları PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜMÜ Ş HANE ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları