Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tedarik Zinciri ve Lojistik Dış Kaynak Kullanımı Projeleri 4. Kararın Gelişimi Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tedarik Zinciri ve Lojistik Dış Kaynak Kullanımı Projeleri 4. Kararın Gelişimi Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM)"— Sunum transkripti:

1

2 Tedarik Zinciri ve Lojistik Dış Kaynak Kullanımı Projeleri 4. Kararın Gelişimi Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM)

3 3 Metodoloji yerel bilginin geniş kullanımı üzerine kuruludur Yaklaşım iki parçadan oluşmaktadır:  Öncelik matrisinde yerleşim. Boyutlar aşağıdaki şekilde değerlendirilir:  Mevcut durum  Hedeflenen durum  Aşağıdaki başlıkları içeren soruları açın:  Memnuniyet ve memnuniyetsizlik noktalarının belirleyin  Daha detaylı lojistik performans değerlendirme  Değerlendirme önerileri

4 4 Ölçüm motivasyonu... Ölçmediğiniz şeyleri kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz şeyleri yönetemezsiniz! Tabela olmadan bir oyunu kazanamazsınız! Ölçmeye başladığınız anlarda bir şeyler iyileşmeye başlar! Bilgi

5 5 Performans ölçümümünün 4 kanunu Ölçmediğiniz şeyleri yönetemezsiniz, Performans standartları ölçülebilir ve erişilebilir olmalıdır, Ölçme en önemli olan konudur Performans ölçümü dengelenmiş olmalıdır

6 6 Ölçüm için engeller … Zor Ölçüm ile strateji arasındaki ilişki belirsizdir Fonksiyonlar ve süreçler karmaşıktır ve sıklıkla uyumlu değildir. Ölçülen insanlar bilgiyi paylaşmakta isteksizdir. Terminolojide uzlaşma eksikliği vardır.

7 7 Lojistiğin kaynak optimizasyonu hedefi Stok optimizasyonu Minimize et: Stok taşıma maliyeti (ICC) İlgili: Uygunluk Tedarik optimizasyonu Minimize et: Toplam Tedarik maliyeti(TSC) İlgili: Uygunluk, çevrim süresi, Mükemmel sipariş oranı Nakliye optimizasyonu Minimize et: Toplam nakliye maliyeti (TTC) İlgili: Cevap süresi Depolama optimizasyonu Minimize et: Toplam depolama maliyeti (TWC) İlgili : Uygunluk, çevrim süresi, Mükemmel sipariş oranı Lojistik optimizasyon Minimize et: Toplam Lojistik Maliyeti (TLC) (TLC = ICC + TSC + TTC + TWC) İlgili: Müşteri hizmetleri politikası(CSP) = Uygunluk, Cevap süresi, Mükemmel Siparişler

8 8 Tedarik zinciri GAP analizi: Bir resim bir sözcüğe bedeldir Source: Company X Chain Scorecard, 2003 Data Company X 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 Toplam lojistik maliyeti/ Satış oranı Toplam stok devrinin Satışlara oranı Stok yoğunluğu Müşteri sipariş süresi Zaman (günler) Araç kapasite Kullanım oranı Toplam mükemmel siparişler Rockwool Benelux World-Class Benchmarks söz verilen sürede hazır olan siparişlerin oranı

9 9 Bir kez LPS şirket içinde uygulanmaya başlarsa kendi süreçlerini ya da diğer şirketlerin süreçlerini inceleyebilir. GAP analizi farklılıkları ortaya koymak için iyi bir fısattır. Lojistik performans GAP analizi lojistikteki kritik başarı faktörlerini kıyaslama verileri ile karşılaştırılmasını sağlar. Bulunan farklılıklar (GAP’lar) kuvvetli yönleri ve zayıf noktaları bulmaya yarar. Böylelikle tamamlayıcı lojistik kıyaslama partnerları belirlenir ve dünya çapındaki lojistik faaliyetleriyle fayda maliyet analizine dayalı bir işbirliği geliştirilebilir

10 10

11 11 Finan sal göstergeler Üretkenlik göstergeleri Kalite Göstergeleri Cevap süresi göstergeleri Müşteri hizmetleri & Sipariş işleme To plam cevap maliyeti Müşteri siparişi başına cevap maliyeti Adam saat başına müşteri siparişi Sipariş girişi doğruluğu Sipariş giriş süresi Sipariş işleme süresi Stok planlama & Yönetimi Toplam stok maliyeti Stok devir hızı Planlamacı başına SKU Karşılama oranı Tahmin doğruluğu Tedarik Toplam tedarik maliyeti Mükemmel sipariş başına tedarik maliyeti Adam saat başına mükemmel sipariş Alıcı başına SKU Mükemmel sipariş oranı Satınalma sipariş çevrim süresi Nakliye Toplam nakliye maliyetleri Mil başına nakliye maliyeti Rota başına duruş süresi Konteyner kapasite kullanım oranı Zamanında teslim oranı Hasar oranı Kazalar arası mil miktarı Transit süre Dağıtım merkezi operasyonları Toplam depolama maliyeti Metrekare başına maliyet Çalışan başına birim Stok yoğunluğu Stok doğruluğu Toplama doğruluğu yükleme doğruluğu Hasar oranı Kazalar arası süre Depolama sipariş çevrim süresi LO JİSTİK Logistics Expenses Logistics Profit Logistics Asset Value Logistics Asset Turnover Logistics Capital Charges Total Logistics Cost Logistics Cost-Sales Ratio Return on Logistics Assets Logistics Value Added FTE başına Mükemmel sipariş Mükemmel sipariş oranı Toplam lojistik çevrim süresi

12 12 Finansal Düzenleme Rockwool’s mevcut performans Toplam kaynak tüketimi Rockwool’s iyileşen performans (Kıyaslama veya iç hedefler) Yeni kaynak kullanımı Tasarruf kaynakları Kaynakların maliyeti * - KAynak tasarrufu = TOTAL FINANCIAL SAVINGS

13 13 Finansal Düzenleme * = Storage Density Savings Potential Savings COMPANY X

14 14 Sipariş karşılama Ölçümhesaplama bugüngelecek değer Zamanında teslim Zamanın sipariş Toplam yüklenen sipariş Aktüel yükleme tarihi - müşteri sipariş tarihi Tamamlanmış siparişler Toplam yüklenen sipariş Mükemmel teslimler Toplam yüklenen sipariş Hatasız hatlar Toplam yüklenen hatlar Hatasız siparişler Toplam yüklenen sipariş Sipariş karşılama oranı Sipariş doğruluğu Hat doğruluğu Sipariş çevrim süresi Mükemmel sipariş tamamlama % % % % % % % % saat % % $ $ $ $ $ $

15 15 ÖlçümHesaplama BugünGelecek Değer Stok doğruluğu SKU başına Mevcut Qty Raporlanan Qty Toplam sahadan stoğa giriş süresi Toplam alışlar Toplam hasar $$$ Stok değeri (Maliyet) Fatura giriş süresi- Fiziksel Fatura süresi Ort.İşgal edilen m2 Toplam stoklama kapasitesi Ort.Mo. Stok $ Ort. Günlük Satışlar/Mo. Hasarlı stok Eldeki günler Stok kapasite kullanımı Sahadan stoğa giriş süresi Stok izlenebilirliği % % % % Days % % Hrs $ $ $ $ $ $ Stok Yönetimi

16 16

17 17 ZAMANINDA TESLİM SİPARİŞ KARŞILAMA ORANI SİPARİŞ DOĞRULUĞU HAT DOĞRULUĞU SİPARİŞ ÇEVRİM SÜRESİ HASAR ELDEKİ GÜNLER STOK KULLANIMI SAHADAN STOĞA İZLENEBİLİRLİK SİPARİŞ / SAAT SAAT BAŞINA HAT SİPARİŞ BAŞINA MALİYET SATIŞLARIN ORANI OLARAK MALİYET SCV ÖLÇÜMLER ADCTMSMH 44444444444444444444 44444444444444444444 4444444444 4444444444 Zamaninda sipariş Toplam yüklene sipariş Tamamlanmış siparişler Toplam yüklenen siparişler Hatasız siparişler Toplam yüklenen siparişler Hatasız hatlar Toplam yüklenen hatlar Yükleme tarihi - (eksi) Müşteri sipariş tarihi Toplam hasar $ Toplam stok $ Ort. Stok değeri Ort. Günlük satışlar Ort.Stok m2’si Stoklama kapasitesi m2 Ort. Fatura başına Sahada stoğa süresi (saat) Fatura bilgisi girişi tarihi - Fiziksel fatura tarihi Sipariş toplama&paketleme Toplam işgücü saati Hat toplama&paketleme Toplam işgücü saati Toplam Lojistik maliyeti Toplam siparişler Toplam Lojistik maliyeti Toplam gelirler 44444444 44444444 44 44 444444 444444 4 4 4 4 4444 4444 4 4 4 4 Tahmin/Plan AOM W/LMS 444444444444444444444444 444444444444444444444444 44444444444444444444444444 44444444444444444444444444 Destekleyen Teknoloji ve Sistemler 4 4

18 18 Perfomans İyileştirme Potensiyeli

19 19 İyi veri nedir? Zamanında Uygun Düzenli Uygun formda Elde edilebilir

20 20 Bir 3PL’in gelişebilmesi için bazı teknolojiler kritiktir. Entegrasyon, izlenebilirlik, açıklık ve esneklik ihtiyaçlardan bazılarıdır. Event Server Entegrasyon Platformu Veri yolu Entegre iş izlenebilirliği ve bilgisi Yönetim KPI’ları AnalizlerRaporlarTahminSorgular Oeprasyon SLA Gösterge ve Alarmlar Event Metadata Event Store Veri Tabanı SAPSeibelRetekEpiphanyPeopleSoft Veri ve Olay Yönetimi Trading Partners

21 21 3PL ile müşterileri arasındaki başarılı bir ilişkinin temel performans göstergelerinden biri raporlamadır. Teknoloji sadece uygun verilerin hazırlanması için değil aynı zamanda veri toplama ve raporlama sisteminin açıklığı içinde izlenebilirlik için ihtiyatır.

22 22 Organizasyonun destek operasyonlar için hazırlanması için açık sorular

23 23 Memnuniyet ve memnuniyetsizlik noktaları Soru 1: –İç lojistiğiniz için temel çekinceleriniz nelerdir? Soru 2: –İş birimlerinin başa çıkmakta zorlandığı lojistik alanları nelerdir? (lojistik departmanı tarafından yapılan) Soru 3: –İşi yapanlar ile lojistik departmanları arasındaki ilişkide başarı unsurları nelerdir?

24 24 Daha Detaylı Lojistik Performansı (1/2) Soru 4: –Lojistik maliyet seviyesi için ne düşünüyorsunuz? Soru 5: –Lojistik servislerle ilgili tatmin olduğunuz veya olmadığınız noktalar nelerdir? Soru 6: –Lojistik süreçlerinin esnekliği ile ilgili mevcut seviyeyle ilgili fikriniz nelerdir? Soru 7: –Reaksiyon ile ilgili beklentileriniz nelerdir? (sıklık, pazara giriş süresi) Soru 8: –Lojistik çözümlerin sürekli bir adaptasyonunu gerektiren uygulama çözümleri ile ilgili çekinceleriniz nelerdir? (Örn: yeni dağıtım sisteminin tasarımıvb.) –Soru 9: –Servis seviyesi sözleşmelerinden memnun musunuz?

25 25 Daha Detaylı Lojistik Performansı(2/2) Soru 10: –Farklı servisler ve alternatif katma değer sağlayan servislerle ilgili önerilecek lojistik kapasiteler için ne düşünürsünüz? Soru 11: –Lojistik çözümlere destek sağlayan bilgi sistemlerinin lojistik aktörler tarafından yeteri kadar desteklendiğiniz düşünüyor musunuz? Soru 12: –Lojistik kararlarınızı iyileştirmek için gerekli eksik bilgiler nelerdir? Soru 13: –En iyi lojistik uygulamaları kim belirler? Soru 14: –Mevcut lojistik organizasyonun prensipleri nelerdir? Soru 15: –Lojistiğin maliyet unsurları nelerdir?

26 26 İyileştirme teklifleri (1/2) Soru 16: –Müşteriye özel ürünler için lojistik süreçleriniz uygun bir aralık sağlayabiliyor mu? Soru 17: –Ne tip bir dış işbirliğini önemli olarak görüyorsunuz? Soru 18: –İş ve global performansınızı lojistik süreçlerin nasıl etkileyeceğinizi düşünüyorsunuz? Soru 19: –Vizyonunuzda olan ana bilgi sistemleri geliştirmeleri nelerdir?

27 27 İyileştirme teklifleri(2/2) Soru 20: –Hangi lojistik yetkinlikler sizin için önemlidir ve ekiplerinizin yetkinliklerini artırmak için nasıl eğitimler uygulamayı düşünüyorsunuz? Soru 21: –Mevcut organizasyonla lojistik konuların çözülebileceğini düşünüyor musunuz? Soru 22: –Mevcut lojistik proje yatırımları mevcut seviyeleri için ne düşünüyorsunuz? Soru 23: –Kısa vadede alınması gereken 2-3 öncelikli aksiyonunuz nelerdir?


"Tedarik Zinciri ve Lojistik Dış Kaynak Kullanımı Projeleri 4. Kararın Gelişimi Top Management Program in Logistics & Supply Chain Management (TMPLSM)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları