Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ İSMET YÜCEL KOÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ İSMET YÜCEL KOÇ"— Sunum transkripti:

1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ İSMET YÜCEL KOÇ

2

3 ABD tarihi üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu Kuzey Amerika topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihidir. Amerika Kıtası'nın 15. yüzyılın sonlarında Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesinden önce bu topraklarda yüzyıllar boyunca sadece Kızılderililer yaşamaktaydı. Keşiften sonra başta İspanya, Fransa ve Britanya olmak üzere aralarında Hollanda, İsveç ve Portekiz'in de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesi buralarda sömürgeler kurdular. Bu sömürgeler arasında Britanya'ya ait On Üç Koloni de vardı. Günümüzdeki ABD 18. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'na ait bu sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanması sonucu oluşmuştur. ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak yılları arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehditi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süpergüç haline gelmişti.

4 ABD tarihi üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu Kuzey Amerika topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihidir. Amerika Kıtası'nın 15. yüzyılın sonlarında Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesinden önce bu topraklarda yüzyıllar boyunca sadece Kızılderililer yaşamaktaydı. Keşiften sonra başta İspanya, Fransa ve Britanya olmak üzere aralarında Hollanda, İsveç ve Portekiz'in de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesi buralarda sömürgeler kurdular. Bu sömürgeler arasında Britanya'ya ait On Üç Koloni de vardı. Günümüzdeki ABD 18. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'na ait bu sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanması sonucu oluşmuştur. ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak yılları arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehditi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süpergüç haline gelmişti.

5 Genel olarak eğitim sistemi
A.B.D’ de eğitim sistemi yönetimi yerel yönetimlere (eyaletlere) devredilmiştir. Eyaletler düzeyinde eğitimden sorumlu birimler şunlardır: Eyalet Eğitim Kurulu:En yetkili birimdir. Eyalet Eğitim Müdürü:Vali tarafından atanır eğitim konusunda uzmanlık aranır. Eyalet Eğitim Dairesi:Eğitimle ilgili teknik işleri yürütür.

6 Eğitim Bakanlığı 1980 yılında dağınık biçimde bulunan birçok bölümün birleştirilmesiyle kurulmuş ve bugünkü halini almıştır. Bakanlığın fonsiyonu ülke çapında eğitim konularına önderlik etmek, sistemi değerlendirmek, plan ve hedefleri belirlemek, uluslararası eğitim faaliyetlerini düzenlemek gibi makro seviyedeki hususları içerir. Amerika eğitim sistemi, eğitimde yönetimleri yerel yönetimlere (eyaletlere) ayırmış bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine uygun bir şekilde örgütlenme ve çalıştırma hak ve sorumluluğuna sahiptir. Buna göre ABD’de teorik olarak 50’nin üzerinde farklı eğitim sisteminin bulunduğu söylenebilir.

7 Federal hükümetin eğitimle ilgili yasal bir sorumluluğu yoktur
Federal hükümetin eğitimle ilgili yasal bir sorumluluğu yoktur. Eyaletlerde ise eğitimle ilgili birçok uygulama eyalet anayasasında açık olarak belirtilmektedir. Eyaletlerin bazılarında eğitimle ilgili bazı yetki ve sorumluluklar daha alt birimler olan bölge idarelerine bırakılmıştır. Eğitim dili İngilizcedir. Anadili İngilizce olmayanlar yeterli düzeyde İngilizce öğrenene kadar kurslarda İngilizce eğitimi alabilmektedir. XVIII. Yüzyılın sonlarında kentleşmenin yaygınlaşmasıyla eğitimde “metropolitan deneyim” yaşanmaya başlamıştır. Endüstrinin gelişmesiyle de mesleki eğitim alanında adımlar atılmaya başlamıştır

8 1960’lara kadar A.B.D amaç eğitim öğretimin yaygınlaşmasıyken, Rusya’nın 1957 yılındaki uzaya çıkma başarısından sonra bu öncelikli amaç olmaktan çıkmıştır, seçkinler eğitimi ön plana çıkmıştır. Eğitimde ezbercilik yerine araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ağırlık verilmektedir Tek bir konuda uzmanlaşmak yerine değişik konularda ders alınarak geniş bilgi ve kültür birikimi oluşturulmasına önem verilir Çağdaş ABD eğitim sisteminin temel ilkeleri yılında kabul edilmiştir. Başlıca ilke eğitimde fırsat eşitliğidir. Irk, cinsiyet, sosyo-ekonomik ayrım yapmak yasaktır.

9 NÜFUS ÖZELLİKLERİ Toplam nüfus (2008) – 307 milyon % 50.7 Kadın % 49.3 Erkek Ortalama yaş:37 Nüfusun % 24.7 si 18 yaş altındadır. Ailedeki ortalama kişi sayısı 2.57 (Digenakis ve Stone,2010)

10 Öğrencinin erken yaşta tek bir konuda uzmanlaşması yerine mümkün olduğu kadar fazla ve değişik konuda ders alarak ve araştırma yaparak geniş bir bilgi ve kültür birikimi oluşturmasına, geniş ve hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmesine önem verilmektedir. Bu amaca yönelik bir programdan geçmiş kişinin olayları daha sağlıklı değerlendirebileceğine, değişen koşullara daha kolay uyum sağlayabileceğine, yenilikleri takip edeceğine, ortaya çıkabilecek ve hatta iş hayatında her gün karşılaşılması olağan problemlere daha kolay doğru çözüm bulabileceğine inanılmaktadır.

11 Amerika Birleşik Devletleri'nde halen yürürlükte olan eğitim sistemi ve felsefesi öğrencilere katı bir ders programı çerçevesinde tek kitaba ve öğretmenin diktesine dayalı bir takım bilgilerin ezberletilmesi yerine, bağımsız olarak bilgi edinme metotlarının öğretilmesine ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ağırlık vermektedir. Öğrenciye soru sormaya teşvik etmeden bildiğini okuyan öğretmen, ya da öğretmeni ses çıkarmadan dinleyip ancak soru sorulduğunda öğretmenin anlattıklarını ya da kitaptan ezberlediklerini tekrarlayan öğrenci makbul kabul edilmemektedir. (Güçlü ve Bayrakçı,2004)

12 Okul sisteminin yapısı
ABD de eğitim sistemi 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlköğretim (okul öncesi ve temel eğitim) Ortaöğretim Ortaöğretim sonrası eğitim kademeleri

13 Zorunlu eğitim eyaletlere göre 10 yıl ile 13 yıl arasında değişmektedir.
Eyaletlere bağlı olarak 5,6 ya da 7 yaşında başlar. Pek çok eyalette bir akademik yıl 180 okul gününden oluşur. Eğitim dönemi ağustos/eylül ayında başlar mayıs ayında biter.eğitim öğretim dönemi 2-3 dönem bazı eyaletlerde yaz okullarının da birleştirilmesiyle 4 döneme çıkar. Amerikan okullarında öğrencilere bir ders yılında verilen derslerin adedi normal olarak Türkiye'dekilerden azdır. Öğrencilerin bütün yönleri ile gelişmesi açısından, derslerden başka konulara da bol vakit ayırabilmesi arzu edilmektedir.

14 http://www.ed.gov Y.Lisans Derece Çalışması Anaokulu Kreş
Ortaöğretim (Akademik, Mesleki, Teknik) Okullar) İlköğretim veya İlkokul Eğitimi 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 K PK Sınıf (8-4) (6-3-3) (6-6) (4-4-4) İlkokul Ortaokul 17 16 15 14 13 Yaş Yüksek Lisans Derecesi Lisans Derecesi Ön Lisans Derecesi veya Sertifika 4 Yıllık Liseler Lise-2. kademe (Senior) Lise-1. kademe (Junior) Birleşik Liseler (Senior-Junior) Doktora veya İleri Düzeyde Profesyonel Derece Doktora sonrası Çalışma ve Araştırma Doktora Derece Çalışması Meslek Okulları (Tıp, İlahiyat, Hukuk, vb.) Lise Diploması Lisans Programları Mesleki Eğitim Ön lisans ya da Lisans 3. sınıf Ortaöğrenim Sonrası Eğitim (Yüksekokul,Üniversite, Mesleki,, Mesleki Teknik, Teknikerlik Okulları)

15 OKUL ÖNCESİ Genelde devlet okullarına bağlı anaokullarında (kindergarden) eğitim verilir. 4-5 yaşları arasındaki çocuklar eğitim görür ve 1-2 yıl sürer. Okul öncesi eğitim mecburi değildir ve çocukları okullara hazırlayıp kendilerine güvenlerinin sağlanması temel amaçtır. Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubu okullaşma oranı % 93 tür.

16

17 Zorunlu Eğitim Okul modelleri;
Çocuk bahçesi üzerine 8 yıllık bir ilkokulla, 4 yıllık High Schooldan olusan (8+4) modeli 6 yıllık bir ilkokulla 3 yıllık bir ortaokul ("Junior High School") ve 3 yıllık bir liseden (“Senior High School") olusan (6+3+3) modeli 6 yıllık bir ilkokulla 6 yıllık bir High School'dan olusan (6+6) modeli 4 yıllık elementary school veya primary school üzerine 4 yıllık middle school ve 4 yıllık high school (4+4+4) modeli 21. Yüzyıla girerken ilkokulun kısaltılması ve altı yıllık sürenin dört yıla indirilmesi eğilimi kendini göstermiştir.

18 Ortaöğretim 7. veya 9. sınıfta başlayıp 12. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir. Geleneksel dört yıllık "High School", ayrıca 3’er yıllık "Junior High School ve Senior High School" ve altı yıllık "High School"lar ortaöğretim okulları olup yas grubunu kapsamaktadırlar.

19 Ortaöğretimin 1. devresinde (junior) mesleki rehberliğe önem verilir.
Ortaöğretimin 2. devresinde (senior) ise temel derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlık, mesleki ve genel amaçlı dersler sunulur. Öğrenciler temel bir alan (major), ve bir de yan alan (minor) seçerler. Ortaöğretimde okullaşma oranı % 94’dür. Liseye devam edip ara sınıflarından ayrılan öğrenciler, akşam okullarına ya da yaz okullarına devam ederek lise diploması alabilmektedirler.

20 High School'lar, ilkokulu bitiren her öğrenciyi sınavsız kabul ederler
High School'lar, ilkokulu bitiren her öğrenciyi sınavsız kabul ederler. Ders geçme esası hakimdir. Temel derslerin dışında yaratıcı yazım, gazetecilik, komünizm, azınlıklar tarihi gibi değişik seçmeli dersler bulunmaktadır. Değerlendirme genelde A dan F ye kadar harf notlarıyla yapılır. Bir üst eğitim kurumuna geçerken veya iş başvurusunda ‘transcript’ önemlidir.

21 DİN EĞİTİMİ Amerika’da devletin ilk ve orta dereceli okullarında yasal olarak din eğitimi verilmez. Sadece tarih dersinde dünyadaki dinler hakkında bilgi verilir. Okul sonrası kulüp faaliyetleri arasında santranç,tiyatro,matematik kulüpleri gibi”hristiyan dostluk kulüplerinde”rehber öğretmen eşliğinde faaliyet gösterilir. Çocukların alacağı din eğitimi konusunda sorumluluk ailelere aittir.

22 Amerika da çocukların din eğitimini okul öncesi de dahil olmak üzere klise ve diğer dini cemaatler organize eder. Nufusun % 70 i kilise veya havraya üyedir. Çocuklar buralarda hafta içi okul sonrası veya hafta sonu Pazar günleri kurslara katılırlar.13 yaşın sonunda sertifika alırlar.

23 YÜKSEK ÖĞRETİM Genel olarak 3 çeşit yükseköğretim kurumu bulunmaktadır: Ön lisans veren meslek yüksekokulları (junior or community colleges, vocational technical institutions) Lisans derecesi veren 4 yıllık müstakil yüksekokullar (colleges) Üniversiteler

24 Günümüzde ABD de 3600 den fazla yükseköğretim kurumu vardır
Günümüzde ABD de 3600 den fazla yükseköğretim kurumu vardır. Bunların 2100 den fazlası 4 yıllık, den fazlası ise 2 yıllıktır. Yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 14 milyondur Yüksek öğretimde okullaşma oranı % 29 ‘dur. İster Kamuya ait isterse Özel olsun yüksek öğretim kurumları Özerktir

25 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ 2 yıllık yüksek okula girdikten sonra 3.4.yıllarda lisans tamamlamayla üniversiteye geçmek SAT dil ve matematik bölümlerinden oluşan ve her ay bir Cumartesi günü yapılan bir sınavdır. Öğrenci üniversitede gideceği bölüme göre en az 3 defa bu sınava girer 4 yıllık bir üniversiteye geçiş için “üniversite giriş sınav kurulu” tarafından organize edilen SAT (skolastik yetenek sınavı) notu, lise not ortalaması,tavsiye mektubu,gönüllü toplum hizmeti kayıtları,okul spor,müzik vs.kol faaliyet kayıtları ve neden üniversitede okumak istediğine dair bir denemeyle lise son sınıf başında istediği üniversitelere dosya halinde gönderir.

26 MESLEKİ EĞİTİM Mesleki eğitimin başlıca amacı öğrencilerin belli bir iş ya da mesleki alanda bilgi ve becerisini arttırmaktır. Mesleki eğitim çerçevesinde kişiye iş bulabilmek için nitelik kazandırmak ya da mevcut işiyle ilgili becerisini geliştirmek amacıyla 400’den fazla eğitim programı uygulanmaktadır Mesleki eğitim, genelde liseden sonra 2 yıldır ve yüksekokullar sistemi içerisinde yer alır. Bunun yanında lisenin 11 ve 12. mesleki eğitime yönelmek isteyen bazı özel amaçlı liseler ve büyük mesleki teknik okullar ortaöğretim düzeyinde teknik programlar uygular. Bu öğrencilere diploma yanında mesleki yeterlik belgesi de düzenlenmektedir.

27 Özel Eğitim Normal ve özel öğretimin,kaynaştırılmasının yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için charter (devlet destekli) okullar hizmet vermektedir. Special Education olarak da bilinen bu kavram Amerikan devlet okullarında başlı başına bir uzmanlık olarak değerlendirilmekte. Özel eğitim denilince kast olunan şey “yetersiz ya da özel ilgiye muhtaç” çocuklara verilen eğitim. Bu çocuklar genellikle normal sınıf ortamından alınıp daha az öğrencinin bulunduğu özel sınıflara yerleştirilip yavaşlatılmış eğitime tabi tutuluyorlar. Burada amaç, öğrencinin zorlandığı konuları oldukça basite indirip konuları hazmederek ilerlemesini sağlamak .

28 TEKNİK EĞİTİM Teknik eğitim ise ortaöğretim sonrası düzeyde okullaşmıştır. Teknik eğitimde yeterliğe sahip olabilmek için 2 yıllık yükseköğretim programlarına devam etmek gerekmektedir. Öğrenci, ön lisans seviyesindeki bu eğitimden sonra 4 yıllık bir yükseköğretim kurumuna geçebilir.

29 OKUL YÖNETİMİ Yönetici olma şartları eyaletlere göre değişse de genelde: Eğitim yönetimi alanında master Eyalet sertifikası Kamu okullarında 5 yıllık yöneticilik ya da müfettişlik tecrübesi Mütevelli heyetinin bu niteliklere uygun gördüğü alternatiflerdir.

30 Eğitimin Finansmanı Federal, eyalet ve bölge olmak üzere 3 ana kaynaktan sağlanır. Devlet okullarında dahi öğrencilerden bir miktar harç alınır.

31 EĞİTİMİN TEFTİŞİ The office for standards in Education adı verilen bağımsız bir denetim sistemi tarafından yapılmaktadır. Bu birim içerisinde eğitim konusunda uzman, yerel eğitim otoriteleri ve üniversitelerden kişiler vardır.

32 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Öğretmenlik 4 yada 5 yıllık lisans ve lisansüstü olmak üzere 2 düzeyde verilen eğitimle kazanılmaktadır. Öğretmenlik eğitimi veren 1227 üniversite mevcuttur. Mezunlara geçici öğretmenlik sertifikası verilir. Geçici sertifika koşulları (5 yıllık) En az lisans derecesi En az 24 kredi saat mesleki eğitim dersi almış olmak En az 1 sömestr gözetmen denetiminde uygulama yapmış olmak

33 Öğretmen eğitimi programları üzerine araştırmalar yapmak amacında olan Ulusal Standartlar Saptama Konseyi bulunmaktadır. Öğretmen eğitimi yapan üniversite ve programlara her aday kabul edilmez. Kabulden önce öğretmenin niteliklerini oluşturacak birtakım özel beceriler, anlayışlar ve kişisel özelliklere sahip olup olmadıklarının saptanması gerekli görülmektedir. Bununla ilgili Öğretmen Eğitimi İçin Standartlar Saptama Konseyi şu esası belirlemiştir (Ataünal, 1994: 106): “Kurumlar öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci kabulünde hem objektif hem de subjektif ölçütler uygular”.

34 Öğretmen yetiştirmede kullanılan ölçütler
Tavsiye maktupları Konuşma testi Başvuru öncesi mülakatı Yazılı dil testi Fiziki sağlık raporu Davranış ile ilgili testler Kişilik testleri Psikolojik sınav

35 Sürekli sertifika koşulları;
En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında master derecesine sahip olmak Bir yıl tam gün öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak Bazı eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı vardır.

36 Eğitim masrafları Her şeyin parayla satın alındığı bu ülkede devlet okulları ücretsiz. Okul servisi, öğlen yemeği ve ders kitapları da ücretsiz olarak sunulmakta. Ders kitapları okula ait olup her yılsonunda tekrar okula iade edilmek mecburi bulunmakta. Özel Okullar / Private Schools Eğitim ve kalite denilince ülkemizde aklımıza öncelikle özel eğitim kurumları gelmektedir. Aynı kaide eğitimin ücretsiz olduğu Amerika”da da geçerli. Özel okul deyince Amerika’da birden farklı yapı söz konusu. İlki dini bir kimliği bulunmakla birlikte eğitim müfredatını takip eden okullar ve Secular yani herhangi bir dini vurgusu bulunmayan özel okullar.

37 İlk grubun en öne çıkan okulları hiç şüphesiz Catholic schools
İlk grubun en öne çıkan okulları hiç şüphesiz Catholic schools. Her ne kadar öğrenci sayıları gitgide azalsa da hala ülkenin en yaygın özel okul zincirine sahip. Ardından Yahudilere ait özel okullar ve tek tük de olsa Islamic schools bu grup içerisinde değerlendirilebilir. Dini hassasiyetleri olan ancak öğrencilerini dilediğine inanmakta serbest bırakan Quaker okulları ise bu iki grup arasında düşünülebilir. Quaker’lar “Tanrı içimizdedir” diyerek kendilerini klasik hristiyan inancından ayıran ve İngiltere”den Yeni Dünya’ya göç ettikten sonra kurdukları eğitim kurumları ile günümüze kadar varlıklarını sürdüren bir topluluk. Günümüzde 20’den fazla eyalette Friends School adındaki okullar zincirine sahipler ve dudak uçuklatan yıllık kayıt ücretine rağmen üst gelir grubuna mensup ailelerin tercihi durumundalar. Amerikalı Öğretmenler Ortalama 4 bin dolar maaş alırlar.sosyal tesis, öğretmenevi ve kampı yoktur.kıyafet zorunluluğu yoktur.emeklilik yaşı 55 yaş ve 20 yıl hizmet süresi istenir.

38 EVDE EĞİTİM Evde eğitim (Homeschooling) uygulaması, zorunlu örgün eğitim çağındaki çocukların eğitimlerinin bir bölümünün ya da tamamının ailesi ya da ailesinin tayin ettiği kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Evde eğitim uygulaması günümüzde başta ABD, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde örgün eğitime alternatif olarak yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu ülkelerde aileler tarafından evde eğitimin tercih edilme nedenlerinin başında okul çevresi ve okulda verilen eğitimle ilgili kaygılar; öğrenciyi belirli bir dini, felsefi ya da ahlaki yaklaşım doğrultusunda eğitme isteği; çocuğun bireysel ihtiyaçları;finansal gerekçeler; ve gelişen uzaktan eğitim teknolojileri gelmektedir. Evde eğitim alan öğrencilerin akademik başarı durumlarının akranlarından daha iyi olduğu bildirilmektedir.

39 Evde eğitilen çocukların sosyalleşmeleri konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu uygulamaların en önemli sınırlılığı ise uygun eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki zorluklardır. Ülkemizde,evde eğitime ilişkin yasal düzenlemeler yoktur. Ülkemiz koşulları açısından evde eğitim uygulamasının, öğretimin birliği ilkesiyle bağdaşmadığı düşünülmektedir. Ancak, gerekli düzenlemeler yapıldığında açık öğretim, uzaktan eğitim uygulamaları gibi örgün eğitimin yükünü hafifleten alternatif ve tamamlayıcı bir uygulama olarak kullanılması düşünülebilir.

40 YARARLANILAN KAYNAKLAR
Şahin, S. (2009). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. S. Ada & N. Baysal (Ed.), Eğitim yapıları ve yönetimleri açısından çeşitli ülkelere bir bakış (s ). Ankara: Pegem Akademi Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim [Elektronik versiyon]. İnönü Üniversitesi Malatya Güçlü, N. ve Bayrakçı M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 5, Sayı 2, sayfa ( ) Digenakis, A., Stone, C. (2010) Amerikan Eğitim Sisteminin Kısa Özeti 2010 S.Nihat ŞAD,Mustafa AKDAĞ Milli Eğitim Yayınları sayı 188 güz 2010


"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ İSMET YÜCEL KOÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları