Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YANGIN ALARM SISTEMI TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI Nazan ALTINTAS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YANGIN ALARM SISTEMI TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI Nazan ALTINTAS."— Sunum transkripti:

1 YANGIN ALARM SISTEMI TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI Nazan ALTINTAS

2 Tasarım EsaslarıYangın Nedir? Yararlanmak amacı ile yakılan ate ş dı ş ında olu ş an ve denetlenemeyen yanma olayına “YANGIN ” denir. Bilimsel olarak yanma: “Yanıcı Maddenin Isı Yardımı ile Oksijenle Birlesmesidir”. Yanmanın olabilmesi için üç ş artın yerine gelmesi gerekir.

3 Tasarım EsaslarıYangının geli ş imi

4 Tasarım EsaslarıYangının Özellikleri duman ISI Işık

5 Tasarım EsaslarıDuman Hareketleri Farklı mimari mekanlar, farklı madde yanmaları farklı tip duman ve hareketlerine yol açar. Yanan madde, içerdeki hava ko ş ulları ve mimari özellikler dumanın hareketini ve yayılma biçimini etkiler. Yangının belirlenebilmesi için kurulması dü ş ünülen sistemler yapının mimari özellikleri, büyüklü ğ ü ve kullanım amacı, yangın riskleri ve yangının olası yayılma ş ekli esas alınarak tasarlanır.

6 Tasarım Esasları Yangın Alarm Sistemlerinin Genel Özellikleri 1-Yangının Duman, Isı, I ş ınım(Alev) özelliklerinden faydalanarak erken algılama yapabilmelidir. 3. I ş ınım Etkisi UV (mor ötesi) Alev Ded, IR (kızıl ötesi) Alev Ded. Kullanılmalı 2. Isı Etkisi Noktasal Sıcaklık Ded, Kablo Tipi Sıcaklık Ded, Kullanılmalı 1. Duman Etkisi Noktasal Duman Ded, I ş ın Tipi Duman Ded, Aktif Hava Emmeli Ded. Kullanılmalı

7 Tasarım Esasları Yangın Alarm Sistemlerinin Genel Özellikleri 1.1 Duman Etkisi için Noktasal Duman Dedektörleri, I ş ın Tipi Duman Dedektörü, Aktif Hava Emmeli Duman Dedektörü kullanılmalı

8 Tasarım Esasları Yangın Alarm Sistemlerinin Genel Özellikleri 1.2 Sıcaklık Etkisi için Noktasal Sıcaklık Dedektörü, (Sıcaklık Dedektörleri sabit sıcaklık ve ısı artı ş hızı olmak üzere 2 gurupta toplana bilir.) Kablo Tipi Sıcaklık Dedektörü

9 Tasarım Esasları Yangın Alarm Sistemlerinin Genel Özellikleri 1.3 I ş ınım Etkisi için Ultraviyole UV (mor ötesi) Alev Dedektörü, Infrared IR (kızıl ötesi) Alev Dedektörü UV/IR Alev Dedektörü

10 Tasarım Esasları Yangın Alarm Sistemlerinin Genel Özellikleri 2-Yangının Ba ş langıç Yerini Açık ve Net Olarak Belirlemeli ve Göstermelidir. 3-Sesli ve I ş ıklı Alarm Vermelidir.

11 Tasarım Esasları Yangın Alarm Sistemlerinin Genel Özellikleri 4-Kontrol ve Haberle ş me Yapabilmelidir.


"YANGIN ALARM SISTEMI TASARIM ve UYGULAMA ESASLARI Nazan ALTINTAS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları