Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-HAZIRLIYAN:f.yeğin 22.08.20141 ESC İLE SONLANDIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-HAZIRLIYAN:f.yeğin 22.08.20141 ESC İLE SONLANDIR."— Sunum transkripti:

1 -HAZIRLIYAN:f.yeğin 22.08.20141 ESC İLE SONLANDIR.

2 22.08.20142 Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 4 Temmuz 1919′da dünyaya geldi. 1932′de öğrenimine İstanbul’da devam etti. Almanya’da Berlin Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği okudu Almanca, Rusça, İngilizce, ve Türk lehçeleri (Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarlıkça (yani Uygurca), Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan, Tümenlikçe) dışında Yunanca, Latince, İtalyancayı meslek araştırmalarına yarayacak kadar bilen Mirşan, hayatının büyük bir kısmını Türk tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya atarak büyük tartışmalara yol açtı.Türkçenin TarihiTürk lehçeleriTürkçenin Tarihi

3 22.08.20143 Etr ü sk Yazısını d ü nyada ilk defa okuyan Mir şan, Orhon-Selene Yazıtları ü zerinde de incelemelerde bulundu. Atlantis olarak bilinen mitolojik uygarlığa ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Bunun yanında T ü rk tarihiyle ilgili tartışma yaratacak yeni teoriler ö ne s ü rd ü. Yaşamı boyunca; Etr ü sk Yazısını d ü nyada ilk defa okudu. Orhon-Selene Yazıtları ü zerinde eşsiz incelemelerde bulundu. Onbinlerce yıllık T ü rk tarihini aydınlatıcı ç alışmalar yaptı. S ö lgentaş Mağarasında T ü rk ç enin 16.000 yıllık izlerini buldu.

4 22.08.20144 Çeşitli Savları * Yazı M.Ö 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi. * Kürtçenin Ön-Türkçe’den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsçaya da taşımıştır. * Anadolu’da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır. * Latin, Yunan, Fenike ve Kril alfabelerinin Ön-Türkçe’den oluşmuştur. * Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk’tür. (Etrüskçü yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım

5 22.08.20145 Mir şan tarafından çö z ü mlenmiştir.) * Etrüskçü Türkçedir * Skandinavya ve Avrupa ’ da 5000 ′den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır. * Mısır ’ daki eşteşlerinden 2000 yıl daha eski ve iki kat daha b ü y ü k olan ve şu anda yasaklanmış b ö lgede bulunan piramitler T ü rkler tarafından yapılmıştır.

6 22.08.20146 Eserleri T ü rk ç e 1. 1966: T ü rk Metriği 2. 1970: Protot ü rk ç e Yazıtlar 3. 1978: Altı Yarıq Tığın (182) 4. 1983: Protot ü rk ç e ’ den Bug ü nk ü K ü rt ç eye 5. 1983: Urgun-Selene Yazıtları i ç in Kabul Olunan Tarih Tespitlerinin Yeniden G ö zden Ge ç irilmesi 6. 1985: Anadolu Protot ü rkleri 7. 1990: Protot ü rk Bilginlerine G ö re Astrofizik 8. 1991: Bol bollar 9. 1993: Protot ü rk ç e Yazıtlar Hakkında Konferans

7 22.08.20147 10. 1993: Yazı İşretleri 11. 1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları 12. 1994: Alfabetik Yazı Başlangıcı 13. 1992: Tatarcının Türk Alfabesi İle Yazılması (12) 14. 1995: Side Bitigtaşları 15. 1995: Öztürkçe “-sal” eki 16. 1996: Preportekiz Bitigtaşları 17. 1996: Barış Yolunda Eğitim 18. 1997: Bugünkü Avrupa Dillerinde Prototürkçe İzleri 19. 1996: Fiillerin İsim Ve Mastar Halleri İle Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçü İzleri 20. 1998: Dinlerin Gelişimi, Erken Türk Dininden Doğan Dinler, Side, Pre-portegiz, Glozel, Pre-Mısır, Etrüsk, Protpgrek ve Hinduizm, Tevrat, İncil, İslam 21. 1998: Etrüskler, Tarihleri, Yazıları ve Dilleri 22. 1999: Türk Takvimi 23. 1999: Erken Türk Devletleri ve Türük Bil 24. 2000: Sölgentaş Mağarası 25. 2000: Bilge Atun Uquq: Türük Bilge Qağan Nine Bitig 26. 2000: Moğulstandaki Kısa Yazıtlar

8 22.08.20148 27. 2000: Hiyeroglifler 28. 2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asmadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri 29. 2001: Makaleler 30. 2003: Erken T ü rklerin Skandinavya Yazıtları İngilizce 1. 1986: Univerzum bir ç er ç eve gibi Statik bir sistemidir? 2. 1992: Anadolu dan Piktogrammlar, Petroglifler, ISUB- Ö G ve UW-ON yazıtları 3. 1992: Protot ü rk Bilginlere g ö re Kozmik invariansların Manip ü lasyonu 4. 1996: Fiillerin İsim ve Mastar Halleri ile Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil alanlarında Bug ü nk ü Avrupa Dillerinde Etrüskçü İzleri 5. 2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri 6. 2002: Eski T ü rk Bilginlerine g ö re Fizik ve Astrofizik Bilimi [The Science of Physics and Astrophysics According Old Tukish Scholars] 7. 2003: Erken T ü rklerin Skandinavya

9 22.08.20149 Yazıtları 8. 2003: Erken T ü rklerin Anadolu Yazıtları Almanca 1. 1968: Hiperstatik Sistemlerin Eşdeğer Y ü kler ile Hesabı 2. 1973: Proto-Grek ç e Yazıtların Deşifre Edilmesi 3. 1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları 4. 1993: Protot ü rk ç e Gramer 5. 1996: Pro-Portekiz Yazıtları 6. 1996: T ü rl ü Dillerde Proto-T ü rk ç e İzleri 7. 1997: Etr ü sk Yazıtları

10 22.08.201410

11 22.08.201411 On altı piramitten oluşan merkez kompleksin en büyüğü Beyaz Piramittir. Bu bölge yasak bölgedir. Çinli yetkililer bu bölgede bilimsel araştırmalar yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir ve bu piramitler kamufle edilmeye çalışılmaktadır. Bir çok piramit toprakla kaplanmış ve üzerlerinde yaz kış yaprağını dökmeyen ağaçlar yetiştirilmiştir. Bütün bu çabalar gerçeği gizlemeye yetmemektedir. Piramitlerin taş girişleri ise oldukça belirgindir. Birçok piramit tahrip edilmiş ve kaderlerine terk edilmiştir

12 22.08.201412 Bazı piramitler Orta Amerika piramitleri gibi düz bir tepe yapısına sahiptir. Bu piramitleri ilk olarak 5000 yıllık bazı Çin metinlerinde görmekteyiz. Piramitlerin bazılarının üzerlerine, sürekli yeşil kalan, yaprak dökmeyen türden ağaçların dikilmiş olması bu yasağı anlamlı kılıyor. Çünkü hiçbir devlet kendi geçmişine ait olan bu kadar önemli yapıları yok saymaz. Bu hem tarihi açıdan hem de turizm açısından o ülkeye zarar vermek demektir. Buradan anlıyoruz ki, bu piramitlerin Çin tarihi ile bir ilişkisi yoktur. Asya'da bulunan ve eski Türk toprakları üzerinde yer alan bu eserler tabi ki Ön-Türklerle ilgilidir. Mevcut tarihi bilgiler bu durumu teyit etmektedir. Bu bölgenin Kadim Türk toprakları olduğu şüphesiz bir gerçektir. Bu durum Çin kaynaklarınca da teyit edilmektedir

13 22.08.201413 Beyaz piramit ilk olarak 2. Dünya savaşı sırasında Hindistan'dan Chungking'e C-54 uçağı ile malzeme taşıyan Amerikalı pilot James Gaussman tarafından gözlenmiştir. Pilotun dönüşü sırasında motorlarından birisi arızalanmış ve alçak irtifaya inmeye karar vermiştir. Dağlık bölgede alçak uçuş yapmak zorunda kalan Gaussman, düz bir vadiye ulaşmış ve parlak devasa bir piramit keşfetmiştir. Muhtemelen Keops gibi beyaz piramitte kireç taşı ile kaplı idi. Gaussman'ın en çok dikkatini çeken nokta ise piramidin tepe taşı olmuştur. Öyle ki Gaussman tepe taşının kristalden olduğunu düşünüyordu.

14 22.08.201414 Piramidin etrafında üç tur attıktan sonra üssüne doğru yönelmişti. Üssüne verdiği istihbarat raporunda piramidin çevresinde hiçbir şey görmediğini söylüyor ve "Çıplak arazi içinde büyük bir piramit duruyordu. Onun çok eski olduğunu tahmin ettim" diyordu ve "Onu kim inşa etti? Neden inşa edilmişti? İçinde ne var?" diyerek sorularla raporunu bitiriyordu. Uçağından çekmiş olduğu fotoğraf 1957 yılında ilk olarak "Life" dergisinde yayınlanmıştır. 1994 yılından sonra ise başta Beyaz Piramit olmak üzere diğer piramitlerinde fotoğrafları bir çok yayın kuruluşu tarafından defalarca yayımlanmıştır

15 22.08.201415

16 22.08.201416

17 22.08.201417

18 22.08.201418

19 22.08.201419

20 22.08.201420 Bu bölge Uygur-Türk Bölgesidir ve piramitlerin tahmini yaşı uyarınca (Piramitlerin incelenmesine izin verilmediği için sadece tahminlerde bulunulabiliyor) Türkler tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Yine bu Piramitlerin içerisinde Proto-Türk yazılarının olduğu tahmin edilmektedir. Çinlilerin kendi atalarına ait olmayan bu eserleri dünyadan gizlemeye çalışmalarını da onların bakış açılarına göre anlayabiliyoruz. Sonuçta insanlık tarihinin yeniden yazılması gerekebilir. Bu durumda birçok gerçek değişecektir ve haliyle yerleşik otoriteler bu değişikliği istememektedir

21 22.08.201421

22 22.08.201422

23 22.08.201423 Ön-Türk araştırmacısı olan Kazım Mirşan'ın araştırmalarına göre Ön-Türkler tarafından OT-OG olarak isimlendirilen Mısır'a M.Ö. 3000 yıllarında Anadolu'dan Isub-Ög yazısının gittiğini tespit etmiştir. Araştırmacı Bilim Adamı Kazım Mirşan'ın diğer çalışmaları ise şöyledir: Anlamı çözülemeyen 184 mısır hiyeroglif yazısını Ön- Türkçe olarak okumuş ve çözümlemiştir. Bu ilginç bir tespittir. Hiyerogliflerle Ön-Türk dili iç içedir. Kazım Mirşan yaptığı araştırmalar sonucunda şunları ileri sürmektedir

24 22.08.201424 tıbbi operasyondur Yazı, Türkler tarafından M.Ö. 16.000 yılında icat edildi. Anadolu'da da Ön Türkçe yazıtlar bulunmaktadır. Latin, Yunan, Fenike ve Kiril alfabeleri Ön Türkçe'den oluşmuştur. Roma'nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk'tür. (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım Mirşan tarafından çözümlenmiştir.) Romalılardan önce İtalya Yarımadası'nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüskçe, Türkçe kökenlidir. İskandinavya dahil, tüm Avrupa'da 5000'den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır. Mısır'daki eşteşlerinden 2000 yıl daha eski ve iki kat daha büyük olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler Türkler tarafından yapılmıştır. Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan tarafından ortaya çıkarılan yeni bir tez, Türk Tarihi'nin M.Ö. 16.000'li yıllara dayandığını söylemektedirTürklerM.Ö. 16.000 AnadoluÖn TürkçeyazıtlarLatin YunanFenikeKirilÖn TürkçeRomaEtrüsklerTürkEtrüskçe2004 Romalılardanİtalya Yarımadası EtrüsklerinEtrüskçeTürkçeİskandinavyaAvrupaTürkçeMısırpiramitler TürklerHaluk TarcanTürk TarihiM.Ö. 16.000

25 22.08.201425

26 22.08.201426 yazıların Türk damgaları (harfleri) ile okunduğunda anlamlaştığı ileri sürülmektedir. İskitlerin yani Sakalar'ın Türk kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Etrüskler, Truvalılar, Sümerler, Hititler ve Friglerin dip kültüründe Türk uygarlığı olduğu görüşü de ileri sürülmektedir. Bu kavimler Türk olmasa bile dip kültüründe Türk etkisi vardır. Japon ve Çin medeniyetinin de dip kültüründe M.Ö. 4000 yıllarında Orta Asya'dan Çin'e ve Japonya'ya göçen Türklerin olduğu kabul edilmiştir. Türkler Anadolu'ya 1071'de değil, M.Ö. 7000'li yıllarda gelmişlerdir. Çevresi denizle çevrili Anadolu'yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu'ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmışlardırTürkharfleriİskitlerinSakalarEtrüsklerTruvalılar SümerlerHititlerFriglerinkavimlerTürkkültüründeTürkJaponÇinM.Ö. 4000Orta AsyaÇinJaponyaTürklerinTürklerAnadolu1071M.Ö. 7000denizleAnadoluTürkOğuzlarAnadoluTürk

27 22.08.201427

28 22.08.201428 yazıların Türk damgaları (harfleri) ile okunduğunda anlamlaştığı ileri sürülmektedir. İskitlerin yani Sakalar'ın Türk kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Etrüskler, Truvalılar, Sümerler, Hititler ve Friglerin dip kültüründe Türk uygarlığı olduğu görüşü de ileri sürülmektedir. Bu kavimler Türk olmasa bile dip kültüründe Türk etkisi vardır. Japon ve Çin medeniyetinin de dip kültüründe M.Ö. 4000 yıllarında Orta Asya'dan Çin'e ve Japonya'ya göçen Türklerin olduğu kabul edilmiştir. Türkler Anadolu'ya 1071'de değil, M.Ö. 7000'li yıllarda gelmişlerdir. Çevresi denizle çevrili Anadolu'yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu'ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmışlardır.TürkharfleriİskitlerinSakalarEtrüskler TruvalılarSümerlerHititlerFriglerin kavimlerTürkkültüründeTürk JaponÇinM.Ö. 4000Orta AsyaÇinJaponya TürklerinTürklerAnadolu 1071M.Ö. 7000 denizleAnadoluTürk OğuzlarAnadoluTürk

29 22.08.201429

30 22.08.201430


"-HAZIRLIYAN:f.yeğin 22.08.20141 ESC İLE SONLANDIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları