Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir

2 Öğrenme Hedefleri Metal sektöründe mesleki kansere ilişkin yaygın tehlikelerin bilinmesi Metal sektöründeki işçilerde kanser risklerinin belirlenebilmesi 06/04/2017 2

3 Giriş . Günümüzün sanayileşmiş dünyasında her iki veya üç bireyden biri hayatlarında bir çeşit kansere yakalanmaktadır İnsanlarda görülen kanserlerin yaklaşık %3-10’unun mesleki kanser olduğu düşünülmektedir ABD’de yıllık 20,000 kanserden ölümün ve 40,000 yeni kanser vakasının mesleki olduğu tahmin edilmektedir. 06/04/2017 3

4 Belirli bir kansere yakalanma riski
Kişisel Özellikler Aile Hikayesi Diyet ve Kişisel Alışkanlıklar Özel tıbbi durumların bulunması Karsinojenlere çevresel maruziyet İşyerinde karsinojenlere maruziyet 06/04/2017 4

5 İndüksiyon periyodu Radyasyon veya toksik lösemi için 3-5 yıl
Asbest kaynaklı akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma) için en az 40 yıl Çoğu tümör için yıl 06/04/2017

6 Mesleki maruziyet ile ilişkilendirilen en yaygın kanserler:
akciğer /akciğer zarı mesane cilt gırtlak geniz lösemi boğaz Lenf bezi tümörü yumuşak doku kötücül tümürü karaciğer 06/04/2017

7 En yaygın karsinojenler:
Güneş radyasyonu Pasif içicilik Kristalin silika Dizel motor gazları Radon Ahşap tozu Kurşun ve inorganik bileşimleri Benzen Asbest Formaldehit Krom VI 06/04/2017 7

8 Endüstriye Göre Kanser Kaydı
Burun-boğaz : marangozlar ve diğer inşaat işleri Kalınbarsak: makine üretimi, baskı Karaciğer: genel inşaat, kauçuk ve plastik Safra kesesi: elektriksel ekipmanlar Akciğer: metaller, gemi yapımı, inşaat, taş, kil, ve cam Akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma): gemi yapımı ve asbest üretimi Kaynak : New Jersey kanser kaydı - ABD 06/04/2017

9 Endüstriye Göre Kanser Kaydı
Meme: (kadınlar) kimyasal ve ilaçlardan kaynaklı Mesane: (erkekler) giyim ve tekstil endüstrileri. Lenf bezi kanseri (Non-Hodgkin lenfoma): (kadınlar) matbaa işleri (erkekler) fırıncılar ve motorlu araç üretimi Kan kanseri (Lenfositik lösemi): kimyasallar ve inşaat Kaynak: New Jersey kanser kaydı - ABD 06/04/2017

10 Akciğer kanseri (Steenland, 1996)
silika asbest dizel motor gazları radon ürünleri arsenik krom, berilyum, nikel, kadmiyum akrilonitril 06/04/2017

11 Metal kesme sıvıları maruziyeti (Eisen, 1992)
Gırtlak kanserinde (ve mide kanserinde) %85 oranında artış 06/04/2017

12 IARC International Agency of Research on Cancers
(Uluslar Arası Kanser Araştırmaları Ajansı) 06/04/2017

13 IARC Sınıflaması ve Gruplar
Kanıt türleri İnsan Hayvan Diğer - mutajenite - genotoksisite - metabolizma - vs. Grup 1 İnsalar için karsinojen 2A İnsanlar için muhtemel karsinojen 2B İnsanlar için olası karsinojen 3 Sınıflandırılamamış olanlar 4 İnsanlar için karsinojen değil 06/04/2017 13

14 IARC ( ) tarafından belirlenmiş, mesleki karsinojenlerin, yüksek riskli mesleklerin ve endüstrilerin sayıları Karışımlar Meslekler Gruplar & Maddeler & Endüstriler 1 (kesin) 2A (muhtemel) 2B (olası) Siemiatycki et al, Environ Hlth Persp, 2004,

15 Akciğer kanseri(Maruziyetler)
Genel işyerleri Tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %90’ı sigara kaynaklıdır. Pasif içicilik Fosil yakıtların yan ürünleri Hava kirliliği Meyve ve sebze tüketiminin yetersizliği Yüksek dozda iyonlayıcı radyasyon Asbest Radon klorometil eterler Polisiklik aromatik hidrokarbonlar İnorganik arsenik Krom Nikel Hardal Gazı 06/04/2017

16 Akciğer zarı kanseri (Maruziyet)
Asbestoz (basit temas) Krokidolit: en etkili karsinojen 06/04/2017

17 Akciğer zarı kanseri (Maruziyet)
Eski sanayi ürünleri ile çalışılan ortamlarda (gemi tamir, araba tamir-fren balata, inşaat yıkım, kaynakçılık, izolasyon, yangın önleme, jeneratör çalışanlarında ve kayıt dışı küçük sanayi) asbest teması hala var. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği verilerine göre 238 gemi söküldü ( sadece 2010 yılı için). Mesleksel asbest teması ve sonuçları hakkında tek bir araştırma verisi olmadığı hatırlatıldı. 06/04/2017

18 Mezotelyoma (Önleme) OSHA PEL (İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi – İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı) (1970) :5 lif/cm3 (1986):2 lif/cm3 Bugün: 0.1 lif/cm3 Asbest yasağı: EPA’ nın 1989 yılından bu yana uyguladığı yasak. 06/04/2017

19 Asbest Yasağı (1989)

20 Mesane Kanseri (Maruziyet)
Genel İşyeri En önemli risk faktörü sigara Aşırı kahve tüketimi (Muhtemel risk faktörü) Kan paraziti ile mesane enfeksiyonu Siklofosfamit Fenasetin içeren ağrı kesicilerin uzun süre kullanımı, İdrar yolu enfeksiyonları ya da düşük idrar akım hızı Genetik faktörler Benzidin 2-naftilamin Boya, deri ya da kauçuk endüstrisinde çalışma Klornafazin 4 Klorotoluidin Fenasetin 06/04/2017

21 Mesane Kanseri (önleme)
Maruziyetten kaçınma Tıbbi İzleme: İdrar Sitolojisi ( idrarda hücre bakma) İmmünositoloji 06/04/2017

22 Karaciğer Kanseri (hepatik anjiosarkom)
Vinil klorür Arsenik Bakır, kurşun, çinko Torotrast (toryum dioksit) 06/04/2017

23 Karaciğer Kanseri (hepatik anjisarkom) (önleme)
Maruziyetten kaçınma Medikal izleme (hikaye, kan sayımı, ultrason) 06/04/2017


"MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları