Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir

2 Öğrenme Hedefleri Metal sektöründe mesleki kansere ilişkin yaygın tehlikelerin bilinmesi Metal sektöründeki işçilerde kanser risklerinin belirlenebilmesi 223/08/20142

3 3 Giriş.. Günümüzün sanayileşmiş dünyasında her iki veya üç bireyden biri hayatlarında bir çeşit kansere yakalanmaktadır İnsanlarda görülen kanserlerin yaklaşık %3- 10’unun mesleki kanser olduğu düşünülmektedir ABD’de yıllık 20,000 kanserden ölümün ve 40,000 yeni kanser vakasının mesleki olduğu tahmin edilmektedir. 23/08/20143

4 4 İşyerinde karsinojenlere maruziyet Karsinojenlere çevresel maruziyet Özel tıbbi durumların bulunması Diyet ve Kişisel Alışkanlıklar Kişisel Özellikler Aile Hikayesi Belirli bir kansere yakalanma riski 23/08/20144

5 İndüksiyon periyodu Radyasyon veya toksik lösemi için 3-5 yıl Asbest kaynaklı akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma) için en az 40 yıl Çoğu tümör için 12-25 yıl 23/08/20145

6 Mesleki maruziyet ile ilişkilendirilen en yaygın kanserler: akciğer /akciğer zarı mesane cilt gırtlak geniz lösemi boğaz Lenf bezi tümörü yumuşak doku kötücül tümürü karaciğer 23/08/20146

7 7 En yaygın karsinojenler : Güneş radyasyonu Pasif içicilik Kristalin silika Dizel motor gazları Radon Ahşap tozu Kurşun ve inorganik bileşimleri Benzen Asbest Formaldehit Krom VI 23/08/20147

8 Endüstriye Göre Kanser Kaydı Burun-boğaz : marangozlar ve diğer inşaat işleri Kalınbarsak: makine üretimi, baskı Karaciğer: genel inşaat, kauçuk ve plastik Safra kesesi: elektriksel ekipmanlar Akciğer: metaller, gemi yapımı, inşaat, taş, kil, ve cam Akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma): gemi yapımı ve asbest üretimi Kaynak : New Jersey kanser kaydı - ABD 23/08/20148

9 Endüstriye Göre Kanser Kaydı Meme: (kadınlar) kimyasal ve ilaçlardan kaynaklı Mesane: (erkekler) giyim ve tekstil endüstrileri. Lenf bezi kanseri (Non-Hodgkin lenfoma): –(kadınlar) matbaa işleri –(erkekler) fırıncılar ve motorlu araç üretimi Kan kanseri (Lenfositik lösemi): kimyasallar ve inşaat Kaynak: New Jersey kanser kaydı - ABD 23/08/20149

10 Akciğer kanseri (Steenland, 1996) silika asbest dizel motor gazları radon ürünleri arsenik krom, berilyum, nikel, kadmiyum akrilonitril 23/08/201410

11 Metal kesme sıvıları maruziyeti (Eisen, 1992) Gırtlak kanserinde (ve mide kanserinde) %85 oranında artış 23/08/201411

12 International Agency of Research on Cancers (Uluslar Arası Kanser Araştırmaları Ajansı) IARC 23/08/201412

13 IARC Sınıflaması ve Gruplar 13 Kanıt türleri İnsan Hayvan Diğer - mutajenite - genotoksisite - metabolizma - vs. Grup 1İnsalar için karsinojen 2Aİnsanlar için muhtemel karsinojen 2Bİnsanlar için olası karsinojen 3Sınıflandırılamamış olanlar 4İnsanlar için karsinojen değil 23/08/201413

14 IARC (1971-2003) tarafından belirlenmiş, mesleki karsinojenlerin, yüksek riskli mesleklerin ve endüstrilerin sayıları 14 Siemiatycki et al, Environ Hlth Persp, 2004, http://www.ehponline.org KarışımlarMeslekler Gruplar& Maddeler& Endüstriler 1(kesin) 28 12 2A(muhtemel) 27 3 2B(olası) 113 4

15 Akciğer kanseri(Maruziyetler) Tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %90’ı sigara kaynaklıdır. Pasif içicilik Fosil yakıtların yan ürünleri Hava kirliliği Meyve ve sebze tüketiminin yetersizliği Yüksek dozda iyonlayıcı radyasyon Asbest Radon klorometil eterler Polisiklik aromatik hidrokarbonlar İnorganik arsenik Krom Nikel Hardal Gazı Genelişyerleri 23/08/201415

16 Akciğer zarı kanseri (Maruziyet) Asbestoz (basit temas) Krokidolit: en etkili karsinojen 23/08/201416

17 Akciğer zarı kanseri (Maruziyet) Eski sanayi ürünleri ile çalışılan ortamlarda (gemi tamir, araba tamir-fren balata, inşaat yıkım, kaynakçılık, izolasyon, yangın önleme, jeneratör çalışanlarında ve kayıt dışı küçük sanayi) asbest teması hala var. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği verilerine göre 238 gemi söküldü ( sadece 2010 yılı için). Mesleksel asbest teması ve sonuçları hakkında tek bir araştırma verisi olmadığı hatırlatıldı. 23/08/201417

18 Mezotelyoma (Önleme) OSHA PEL (İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi – İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı) (1970) :5 lif/cm3 (1986):2 lif/cm3 Bugün: 0.1 lif/cm3 Asbest yasağı: EPA’ nın 1989 yılından bu yana uyguladığı yasak. 23/08/201418

19 Asbest Yasağı (1989)

20 Mesane Kanseri (Maruziyet) En önemli risk faktörü sigara Aşırı kahve tüketimi (Muhtemel risk faktörü) Kan paraziti ile mesane enfeksiyonu Siklofosfamit Fenasetin içeren ağrı kesicilerin uzun süre kullanımı, İdrar yolu enfeksiyonları ya da düşük idrar akım hızı Genetik faktörler Benzidin 2-naftilamin Boya, deri ya da kauçuk endüstrisinde çalışma Klornafazin 4 Klorotoluidin Fenasetin Genelİşyeri 23/08/201420

21 Mesane Kanseri (önleme) Maruziyetten kaçınma Tıbbi İzleme: İdrar Sitolojisi ( idrarda hücre bakma) İmmünositoloji 23/08/201421

22 Karaciğer Kanseri (hepatik anjiosarkom) Vinil klorür Arsenik Bakır, kurşun, çinko Torotrast (toryum dioksit) 1930-1955 23/08/201422

23 Karaciğer Kanseri (hepatik anjisarkom) (önleme) Maruziyetten kaçınma Medikal izleme (hikaye, kan sayımı, ultrason) 23/08/201423


"MESLEKİ KANSERLER Hollanda Hükümeti Matra Fonu tarafından desteklenmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları