Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISCBPU-5 Balkan Fizik Birliği Türk Fizik Derneği Yıldız Teknik Üniversitesi TÜBİTAK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atina Üniversitesi Muğla Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISCBPU-5 Balkan Fizik Birliği Türk Fizik Derneği Yıldız Teknik Üniversitesi TÜBİTAK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atina Üniversitesi Muğla Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 ISCBPU-5 Balkan Fizik Birliği Türk Fizik Derneği Yıldız Teknik Üniversitesi TÜBİTAK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atina Üniversitesi Muğla Üniversitesi Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlığı From Water to Higgs Particle The Short History of ARCHE 21-24 Aug 2007 Bodrum International Student Conferance of the Balkan Physical Union

2 ARKHENİN KISA TARİHİ Mustafâ ÇAKIROĞLU “F E L S E F E D E N Y E N İ F İ Z İ Ğ E ” Doç.Dr.Cevdet COŞKUN

3 21.08.20143 Physics Philo-Sophia Miletos Okulu Thales Anaksimandros Anaksimenes “Ex nihilo, nihil fit” GREK

4 21.08.20144 ARKHE NEDİR? 1. Başlangıçtaki Temel Madde (Initial Basic Matter) 2. Temel Öz (Basic Substance) 3. Bölünemeyen En Küçük Parça ( Indivisible ) 4. Sonsuz Ve Tek ( Eternal And Unique) 5. Kendi Kendinin Nedeni ( The Cause Of Itself) 6. Her Türlü Yüklemin Öznesi ( The Subject Of Every Various Predicate) 7. Kendinde Şey ( The Thing In Itself) 8. Dünyanın İlk Nedeni, İlkesi ( First Principle Of The World) 9. Ö Z G Ü R

5 21.08.20145 ” Arkhe, görünüşlerin asıldığı varsayılan imgesel bir çengel.” BİR ARKHE TANIMI RUSSEL

6 # Ontoloji # Epistemoloji

7 21.08.20147 Mitoloji Teoloji Felsefe Fizik key-concept arkhe

8 21.08.20148 mitolojide a rkhe

9 21.08.20149 OS C H A

10 21.08.201410 GAIA

11 21.08.201411 *Uranos *Pontos

12 21.08.201412 C O S M O S

13 21.08.201413 Kutsal Metinlerde Arkhe

14 21.08.201414 SU T E V R A T

15 21.08.201415 incil S Ö Z

16 21.08.201416 kur’an-ı kerim SU & SÖZ

17 21.08.201417

18 21.08.201418 kün feye kün

19 21.08.201419 O Hint Çin Japon Kutsal Metinlerinde ŞLUK B

20 21.08.201420 F e L S e F e D e A RKHE

21 21.08.201421 Thales “Ex nihilo, nihil fit”

22 21.08.201422

23 21.08.201423 Anaximandros apeiron

24 21.08.201424 Anaximenes

25 21.08.201425 Herakleitos “Panta Rei”

26 21.08.201426 SU + ATEŞ + HAVA + EMPODOCLES

27 21.08.201427 Pythagoras

28 21.08.201428 Plato Aristoteles IDEAIDEA HYLE

29 21.08.201429 Leukippos

30 21.08.201430 Demokritos

31 21.08.201431 Anaksagoras nous

32 21.08.201432 Z enon naught

33 21.08.201433 GODGOD Descartes

34 21.08.201434 Hobbes MADDE

35 21.08.201435 GOD ; NATURE Spinoza

36 21.08.201436 Leibniz

37 BERKELEY VAROLMAK, ALGI LANMAKTIR.

38 21.08.201438 GE İST Hegel

39 21.08.201439 CONVERSİONATMATTERCONVERSİONATMATTER MARX

40 21.08.201440 Dewey Modulation

41 G ü Ç İ S T E N C İ

42 21.08.201442 S a r t r e h uman

43 “ÜZERİNE KONUŞ ULAMAYAN KONU SUNDA SUS ULMALI.” W ittgenstein “Tractatus”

44 21.08.201444 AVRUPA PARÇACIK FİZİĞİ LABORATUARI FİZİKTE ARKHE

45 standart model I.avi

46 21.08.201446 İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Yugoslavya, Yunanistan Belçika, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, İngiltere

47 21.08.201447 yarıçapı 4.3 km

48 21.08.201448 27 km

49 21.08.201449 450 GeV 7 TeV %99,999 c

50 21.08.201450 1232 dipol mıknatıs

51 21.08.201451 Bir proton demeti : 2808 küme Bir kümedeki proton sayısı: 115.000.000.000 362 MJ = 77,4 ton TNT 500 kg Cu

52 21.08.201452

53 21.08.201453

54 21.08.201454

55 21.08.201455

56 21.08.201456

57 çarpışma animasyonu III.avi

58 21.08.201458 “HİGGS; TANRI PARÇACIĞI.” Leon Lederman Nobel Ödüllü Fizikçi Peter Higgs, 1966 Edinburgh Üniversitesi

59 Karanlık enerji % 73 Karanlık Madde % 23 Atomlar %4

60 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

61 Felsefe-Bilim Nedir / Ş.Teoman Duralı : 2006 Felsefe Öyküleri / Félix Marti-Ibanez : 1998 Felsefe Tarihi / Alfred Weber : 1998 Felsefe Sözlüğü / Ahmet Cevizci : 2000 Felsefi Risaleler / Kindi :2002 Töz Sorununa Eleştirel Bir Bakış / Sebahattin Çevikbaş : 1998 Fizik / Aristoteles : 1997 İlkçağda Doğa Felsefeleri / Arda Denkel : 1998 Geo, Cern Projesi / Ekim 2007 Bilim Teknik, Yeni Fiziğe Doğru / Sayı 473 Nisan 2007 Wikipedia Net Sözlüğü, CERN, Youtube.com Beş Çember Kitabı / Miyamoto Musashi : 1993 Japon Savaş Sanatı / Thomas Cleary : 1994 Niceliğin Egemenliği Ve Çağın Alametleri / Rene Guenon : 1990 Saf Aklın Eleştirisi/ İmmanuel Kant : 1993 Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe / Nietzsche : 1992 İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri / Mahmut Kaya : 2005 Bilim Felsefesi / Cemal Yıldırım : 1985 Varolmanın Gücü /Eackhert Tolle : 2006 Şimdinin Gücü / Eackhert Tolle : 2005 İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine / George Berkeley : 1996 Temel Mantık / Şafak Ural : 1995 KAYNAKLARKAYNAKLAR


"ISCBPU-5 Balkan Fizik Birliği Türk Fizik Derneği Yıldız Teknik Üniversitesi TÜBİTAK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atina Üniversitesi Muğla Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları