Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISCBPU-5 The Short History of ARCHE From Water to Higgs Particle

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISCBPU-5 The Short History of ARCHE From Water to Higgs Particle"— Sunum transkripti:

1 ISCBPU-5 The Short History of ARCHE From Water to Higgs Particle
International Student Conferance of the Balkan Physical Union ISCBPU-5 21-24 Aug 2007 Bodrum Balkan Fizik Birliği Türk Fizik Derneği Yıldız Teknik Üniversitesi TÜBİTAK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atina Üniversitesi Muğla Üniversitesi Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlığı From Water to Higgs Particle The Short History of ARCHE

2 ARKHENİN KISA TARİHİ Mustafâ ÇAKIROĞLU Doç.Dr.Cevdet COŞKUN
“F E L S E F E D E N Y E N İ F İ Z İ Ğ E ” Mustafâ ÇAKIROĞLU Doç.Dr.Cevdet COŞKUN

3 “Ex nihilo, nihil fit” Miletos Okulu Physics Philo-Sophia GREK Thales
Anaksimandros Anaksimenes

4 ARKHE NEDİR? 1.Başlangıçtaki Temel Madde (Initial Basic Matter)
2.Temel Öz (Basic Substance) 3.Bölünemeyen En Küçük Parça ( Indivisible ) 4.Sonsuz Ve Tek ( Eternal And Unique) 5.Kendi Kendinin Nedeni ( The Cause Of Itself) 6.Her Türlü Yüklemin Öznesi ( The Subject Of Every Various Predicate) 7.Kendinde Şey ( The Thing In Itself) 8.Dünyanın İlk Nedeni, İlkesi ( First Principle Of The World) 9. Ö Z G Ü R

5 görünüşlerin asıldığı varsayılan
BİR ARKHE TANIMI ” Arkhe, görünüşlerin asıldığı varsayılan imgesel bir çengel.” RUSSEL

6 # Ontoloji # Epistemoloji

7 key-concept Mitoloji Teoloji Felsefe Fizik arkhe

8 mitolojide arkhe

9 C H A OS

10 GAIA

11 *Uranos *Pontos

12 C O S M O S

13 Kutsal Metinlerde Arkhe

14 SU T E V R A T

15 incil S Ö Z

16 kur’an-ı kerim SU & SÖZ

17

18 kün feye kün

19 Hint Çin Japon Kutsal Metinlerinde O B ŞLUK

20 Fe LSe Fe De ARKHE

21 Thales “Ex nihilo, nihil fit”

22

23 apeiron Anaximandros

24 Anaximenes

25 Herakleitos “Panta Rei”

26 SU + ATEŞ + HAVA + EMPODOCLES

27 Pythagoras

28 I D E A HYLE Aristoteles Plato

29 Leukippos

30 Demokritos

31 nous Anaksagoras

32 Zenon naught

33 Descartes GOD

34 Hobbes MADDE

35 GOD ; NATURE Spinoza

36 Leibniz

37 BERKELEY VAROLMAK , ALGI LANMAKTIR.

38 Hegel GE İST

39 MARX CONVERS İON AT MATTER

40 Dewey Modulation

41 GüÇ İ S T E N C İ

42 S a r t r e human

43 Wittgenstein KONU KONUŞ “ÜZERİNE ULAMAYAN SUNDA ULMALI.” “Tractatus”
SUS ULMALI.” Wittgenstein “Tractatus”

44 AVRUPA PARÇACIK FİZİĞİ LABORATUARI
FİZİKTE ARKHE

45 standart model I.avi

46 Belçika, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, İngiltere
İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Yugoslavya, Yunanistan

47 yarıçapı 4.3 km

48 27 km

49 450 GeV 7 TeV %99,999 c

50 1232 dipol mıknatıs

51 Bir proton demeti : 2808 küme
Bir kümedeki proton sayısı: 362MJ = 77,4 ton TNT 500 kg Cu

52

53

54

55

56

57 çarpışma animasyonu III.avi

58 Peter Higgs,1966 “HİGGS; TANRI PARÇACIĞI.” Leon Lederman
Edinburgh Üniversitesi “HİGGS; TANRI PARÇACIĞI.” Leon Lederman Nobel Ödüllü Fizikçi

59 Karanlık enerji % 73 Karanlık Madde % 23 Atomlar %4

60 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

61 K A Y N L R Felsefe-Bilim Nedir / Ş.Teoman Duralı : 2006
Felsefe Öyküleri / Félix Marti-Ibanez : 1998 Felsefe Tarihi / Alfred Weber : 1998 Felsefe Sözlüğü / Ahmet Cevizci : 2000 Felsefi Risaleler / Kindi :2002 Töz Sorununa Eleştirel Bir Bakış / Sebahattin Çevikbaş : 1998 Fizik / Aristoteles : 1997 İlkçağda Doğa Felsefeleri / Arda Denkel : 1998 Geo, Cern Projesi / Ekim 2007 Bilim Teknik , Yeni Fiziğe Doğru / Sayı 473 Nisan 2007 Wikipedia Net Sözlüğü, CERN, Youtube.com Beş Çember Kitabı / Miyamoto Musashi : 1993 Japon Savaş Sanatı / Thomas Cleary : 1994 Niceliğin Egemenliği Ve Çağın Alametleri / Rene Guenon : 1990 Saf Aklın Eleştirisi/ İmmanuel Kant : 1993 Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe / Nietzsche : 1992 İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri / Mahmut Kaya : 2005 Bilim Felsefesi / Cemal Yıldırım : 1985 Varolmanın Gücü /Eackhert Tolle : 2006 Şimdinin Gücü / Eackhert Tolle : 2005 İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine / George Berkeley : 1996 Temel Mantık / Şafak Ural : 1995 K A Y N L R


"ISCBPU-5 The Short History of ARCHE From Water to Higgs Particle" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları