Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S I N I F T A D İ S İ P L İ N Dr. Mustafa Aydın BAŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S I N I F T A D İ S İ P L İ N Dr. Mustafa Aydın BAŞAR."— Sunum transkripti:

1 S I N I F T A D İ S İ P L İ N Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

2 Ö ğ r e n c i K a t ı l g a n l ı ğ ı * Açık * Kapalı DEMOKRATİK ORTAM OLUŞTURULMALIDIR. ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE DENGE ARANMALIDIR.

3  Öğretmen Sorumluluğu  Öğrenci Sorumluluğu  Yönetici Sorumluluğu
 Veli sorumluluğu Öğretmenin öğrencileri yerine, öğretmenleşen öğrenciler Öğrencilerinin öğretmeni yerine, öğrencileşen öğretmenler

4 Başkaları tarafından işbirliğine kapalı, saldırgan ya da diğer
DİSİPLİN; Başkaları tarafından işbirliğine kapalı, saldırgan ya da diğer engelleyici tepkilere maruz bırakılmış insanların haklarını korumaya yönelik düzenlemelerdir. Çevresini rahatsız etmek Komik olmaya çalışmak Sorulara ilgisiz cevap vermek Sınıfta izinsiz dolaşmak Başkalarının dikkatini dağıtmak Söz almadan konuşmak Derslere geç kalmak Sorulara ilgisiz cevap vermek Sıkça hayal kurmak Yüksek sesle konuşmak Fiziksel saldırılar Öğretmeni/arkadaşlarını tehdit Çekingenlik Utangaçlık Yersiz kaygılar Mükemmellik arzusu Yardım talebinde bulunmama Öğretmene aşırı bağlılık Korku içinde olma Gelişim gecikmeleri, engeller Arkadaşlarınca reddedilme korkusu Özgüvensizlik Okuldan, öğretmenlerden, sınıfta konuşmaktan ve sınavlardan korkular

5 ÖĞRETMEN KAYNAKLI DİSİPLİ SORUNLARI
* Öğrencilere emretmek, hükmetmek * Bağırmak ve kontrol etmek * Alay etmek, eleştirmek, azarlamak * Fiziksel tehdit * Yanlışları için özür dilememek * Öğrencileri birbiriyle kıyaslamak * Derse hazırlıklı olmamak * Öğrencilere adil davranmamak * Dersleri monoton işleme * Kararsız ve tutarsız tepkiler * Öğrenciyi etkin kılmama * Değişime kapalı olma katılık * Mükemmeliyetçilik * Mesleğini sevmeme, tükenmişlik * Fiziksel, ruhsal ve ailevi sorunlar * Okul içi ilişkiler * Zayıf özgüven, başarısızlık korkusu, akademik başarıya veya onay almaya bağımlılık

6 * Serbest bırakıcı yaklaşım
SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI * Otokratik yaklaşım * Demokratik yaklaşım * Serbest bırakıcı yaklaşım

7 Geleneksel Disiplin Yöntemleri
* İTAAT: Öğretmenin öğrencisine belli bir davranışta bulunması ya da bulunmamasını gerekirse zorla sağlama anlayışına dayalı, bireyin nesne olarak algılandığı yaklaşımdır. * ÖDÜL: İstenilen yönde davranış sergilenmesinin hemen ardından verilen olumlu pekiştireçlerdir. * CEZA: İstenmedik davranışlar karşısında öğrencinin hoşlandığı bir davranıştan yoksun bırakılması veya yapmaktan hoşlanmadığı bir davranışın yapılmasının istenmesidir.

8 Demokratik Disiplin Yöntemi
Okul / sınıf demokratik davranışların kazandırılması için en uygun ortamdır. *Kuralların koyulması ve diğer uygulama kararlarında öğrenci katılımını sağlanmalıdır. * Sınıf kuralları okul ve toplum kurallarıyla uygun olmalıdır. * Kurallar, gösterilmemesi gereken değil, gösterilmesi gereken davranışı vurgulamalıdır. * Kural sayısı fazla olmamalıdır. * Kurallar temel davranışları kapsamalıdır. * Kurallar gözlenebilir özellikler olmalıdır. * Kuralların ödül ve yaptırımlar belirlenmiş olmalıdır. * Kuralar eğitsel amaçları gerçekleştirmeye hizmet etmelidir. * Kurallar anlaşılır biçimde ifade edilmelidir.

9 Serbest Bırakıcı Disiplin Yöntemi
Öğretmenin disiplin anlayışı konusunda çelişkiler yaşadığı; Kararsız ve tutarsız tepkilerin verildiği Zayıf özgüven davranışlarına dayalı bir yöntemdir ARAŞTIRMALAR, BU YAKLAŞIMIN, EN ETKİSİZ SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMI OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR!

10 İstenmedik Davranışların Kaynakları * Öğrenme öğretme ortamı
İSTENMEDİK DAVRANIŞLAR ve ÖNLENMESİ  İlgi çekmek,  Güçlü olduğunu çevresine hissettirmek  İntikam alma duygusu  Umutsuzluk ve yetersizlik duygusu İstenmedik Davranışların Kaynakları * Öğrenci * Öğretmen * Öğrenme öğretme ortamı

11 İSTENMEDİK DAVRANIŞLARA KARŞI ÖNLEMLER
Öğrencilere Yönelik Davranışsal Önlemler A) SÖZEL OLMAYAN ÖNLEMLER B) SÖZEL ÖNLEMLER Eğitim Ortamına Yönelik Önlemler

12 Öğrencilere Yönelik Davranışsal Önlemler A) SÖZEL OLMAYAN ÖNLEMLER
 Görmezlikten gelme  Fiziksel yakınlık  Göz teması  Dokunma  Umursamama  Sessiz kalma B) SÖZEL ÖNLEMLER  Soru sorma  Uyarma  Kuralları anımsatma  Sınıf dışında görüşme  Okul yönetimi ve rehberlik servisi ile görüşme  Aile ile işbirliği  Ceza verme

13 Ortama Yönelik Davranışsal Önlemler
 Ortamı zenginleştirmek  Ortamı yoksullaştırmak  Ortamı kısıtlamak  Ortamı genişletmek  Ortamı yeniden düzenlemek  Ortamı yalınlaştırmak  Ortamı sistemleştirmek  Ortamı planlamak

14 AİLE İLE İLİŞKİLER

15 AİLELERLE İLETİŞİM SÜRECİ
1. Okul örgütü düzeyinde iletişim * Velilerle iletişimi başlatan okul olmalıdır. Okulun ilkeleri ve uygulamaları hakkında mektup gönderilmesi * Okul yönetimi ve öğretmen katılımıyla, okulun ilkeleri, eğitsel stratejilerinin belirlenmesi ve raporlaştırılması. * Okul açılmadan önce velilerin toplantıya davet edilmesi. * Veli toplantısının yapılması - Okul ilkelerinin tartışılması, yeniden organize edilmesi - Sınıf düzeyinde toplantılarla ilgili bilgi verilmesi - İkramda bulunulması

16 2. Sınıf düzeyinde iletişim
* Öğretmen tarafından, okul açıldıktan sonraki birkaç gün içinde aileye tanışma mektubu gönderilmesi. - Mesleki kariyer ve kıdem bilgileri - Sınıf düzeyindeki öğrencilerin gelişim özellikleri - Öğretim yılı boyunca öğrencilerden genel beklentiler * Toplantıların düzenlenmesi GENEL TOPLANTILAR - Öğretim yılının başında yapılan toplantı - Aylık toplantılar (Yarılından en az iki toplantı) ÖZEL TOPLANTILAR - Öğretmen – veli görüşme gününde yapılan toplantılar (Telefonla bilgilendirme) - Planlanmadan ortaya çıkan, gereksinimlere dayalı toplantılar

17 AİLE İLE İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Toplantı zamanını belirlemek konusunda esnek olunmalıdır. 2. Görüşme zamanı telefonla bildirilmelidir. 3. Aileler sıcak ve nazik bir tavırla karşılanmalıdır. 4. Velilere isimleriyle hitap edilmeye çalışılmalıdır. 5. Aile ile gerçekten ilgilenmek ve etkin dinleme kullanılmalıdır. 6. Toplantının başında öğrencinin olumlu davranışlarından yararlanılarak konuşmaya başlanmalıdır. 7. Sorunlar somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır. 8. Geçmişte kalmış, eski olaylar yeniden ortaya çıkarılmamalıdır. 9. İstenmedik durumlarda savunmak yerine aile sakinleştirilmelidir. 10. Ailenin tepkisi ve heyecanı karşısında sakin kalınmaya ve göz iletişimi kurmaya çalışılmalıdır.

18 11. Öğrenci ve konu hakkında velinin düşünceleri alınmalıdır.
12. Konuşma süresine sınırlama getirilmelidir. 13. Velilerin, öğrencinin sorunlarının farkında olup olmadığı sorulmalıdır. 14. Açık sözlü olunmalıdır. 15. Özgün veriler üzerinde durulmalıdır. 16. Diğer öğrencilerle ve görüşme dışı konularla ilgili olarak tartışılmamalıdır. 17. Sorunların çözümü ya da gelişimin sağlanması için neler yapılması gerektiği ailelerle görüşülmelidir. 18. Karar uygulamaları ve gelişmeler izlenmelidir.


"S I N I F T A D İ S İ P L İ N Dr. Mustafa Aydın BAŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları