Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

URBAN DESIGN in CHANGING PUBLIC SPACES of INFORMATION AGE Ar.Gör. Koray VELİBEYOĞLU Doç.Dr. Ziya GENÇEL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "URBAN DESIGN in CHANGING PUBLIC SPACES of INFORMATION AGE Ar.Gör. Koray VELİBEYOĞLU Doç.Dr. Ziya GENÇEL"— Sunum transkripti:

1 URBAN DESIGN in CHANGING PUBLIC SPACES of INFORMATION AGE Ar.Gör. Koray VELİBEYOĞLU [velibey@likya.iyte.edu.tr] Doç.Dr. Ziya GENÇEL [zgencel@likya.iyte.edu.tr] ENFORMASYON ÇAĞININ DEĞİŞEN KAMU MEKANLARINDA KENTSEL TASARIM İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. ULUSLARARASI KENTSEL TASARIM BULUŞMASI 1 st INTERNATIONAL URBAN DESIGN MEETING “RENDEZ-VOUS İSTANBUL – 2001 ”

2 Kentsel kamu mekanlarının değişimi Transformation of urban public spaces İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: Zukin, 1995; Davis, 1995; Sennett, 1996 “Özelleştirme”“Privatization” “Ticarileşme”“Commodification” “Militerleşme”“Militarization” “Sosyal Kutuplaşma”“Social Polarization” “Kamusal İnsanın Çöküşü”“Fall of Public Man”

3 Geleneksel kamu mekanlarınınTraditional urban public spaces yerini“yok-mekan”(non-place)aldı.replaced by “non places”. Kamu mekanları sivil kullanım Public spaces became traffic olanakları zayıfladıkça trafik nodes due to the lack of civic düğümleri haline geldi. uses. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Metropolün Değişen Kamu Mekanı Algısı Changing Concept of Metropolitan Public Space

4 Kamu mekanları depolitize oldu Public spaces had become kişisel deneyim alanına dönüştü.apolitical. They turned to be a places of private emotions. “Hız” mekansal algılayışımızı ”Speed “ has changed our değiştirdi. spatial sensations. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Metropol Bireyinin Kamu Mekanı Public Spaces of Metropolitan User

5 Metropolün Kamu Mekanı ve Sorunları Public Spaces of Metropolis and its Problems İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kamu mekanlarının özelleşmesiPrivatization of Public Spaces Kamu mekanlarının tasarımında,Rising control on design and kullanımında artan denetim uses of public spaces Artan ırk ve sınıf ayrımı,Increase in racism and social İkili-kentin doğuşuconflicts, dual city scene Yerel coğrafya ve tarihle olanSimulated environments that bağlarını koparan tasarımlarbreaks its ties with localities Tüketim ve eğlence motiflerininEmphasize on consumption and vurgulanmasıentertainment Yeni Teknolojilerle yüz-yüzeDecrease in face-to-face İletişimin zayıflaması interaction due to ICT’s

6 Teknolojik paradigmanın kamu mekanlarının dönüşümündeki rolü The role of technologic paradigm in the transformation of public spaces 1. Kamu mekanlarının Privatization of ÖzelleşmesiPublic Spaces İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yaygınlaşan kentsel suçlarRising fear of crime Yarışmacı kent konsepti içindekiMassive competition between rekabetçi bölgeler cities and its public quarters Kullanıcıların artan kentsel kaliteIncreasing urban quality beklentisiexpectancy Source: Madanipour, 1996

7 Korkunun Politiği, İkili-kent Yapısı Politics of fear, Dual City Sanal dünyanın çekiciliği ve Attraction and safety of güvenliği cyberspace Tekno-elitlerin elektronik Electronic castles of : güvenlikli kaleleri: Ör: Korunaklı techno-elites: i.e. Gated konut sitelericommunities İkili-Kent Yapısı: teknolojiyeDual City Scene: Haves and sahip olanlar ve olmayanlarHave-nots İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: Robins, 1999; Graham, 1997

8 Teknolojik paradigmanın kamu mekanlarının dönüşümündeki rolü The role of technologic paradigm in the transformation of public spaces 2. Simule Edilmiş Simulated Spaces Mekanlar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Simule edilmiş etkileşimSimulated Interaction İnsansız Teknoloji ve mekandaDe-humanized technology and akılcılaştırılmış denetimintelligent control on space Sosyal farklılıkların tüketici üstHomogenized spaces erasing kimliği ile eritildiği türdeş çevrelersocial conflicts with consumer identity.,., Source: Ritzer, 2000; Zukin, 1995

9 Teknolojik paradigmanın kamu mekanlarının dönüşümündeki rolü The role of technologic paradigm in the transformation of public spaces 3. Kamu mekanından From public Space to Elektronik agora’yaElectronic agora Sanal Topluluklar Virtual Communities - EFF, WELL Sanal KentlerVirtual Cities - Digital Bologna Kamusal Tartışma Grupları,Public News Groups,E-mail yahoogroups - cyburbia forums discussion groups, bulletin boards E-yurttaşE-citizen -Singapore (E-citizen), Ukonline (Citizen Space) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

10 Digital Bologna (Italy) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http://www.comune.bologna.it/

11 Bulletin Boards (Cyburbia Forum) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http://www.cyburbia.org/forums/

12 E-citizen E-Citizen (Singapore) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http:/www.ecitizen.gov.sg

13 UK Online Citizen Space (UK) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http:/www.ukonline.gov.uk

14 Kamu mekanından e-agora’ya: vaadler ve sorunlar From Public Space to e-agora: promises and dilemmas Tekno-cemaatler anti-politiktir.Virtual communities are not Gerçek dünyanın sosyal political. They don’t contain çekişmelerini ve karmaşasını social conflicts and complexity barındırmaz. of real life. Siber alan tek kişiliktir. AşırıLife on the cyberspace is öznel bir dünya, ve nihai estetik solitaire; an extremly mekandır. subjective world; aesthetic spacing. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dijital AyrımDigital Divide Ör: Teknolojiye erişim,yaş,cinsiyeti.e. Access to technology, age, teknik beceriler vb. sex, technical skills Source: Robins, 1999; Bauman,1998

15 Kamu Mekanlarının Dönüşümü Transformation of public spaces İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü openclosed materialimmaterial Private-public spaces Home (private) publicprivate commoncustomized Traditional public spaces Cyberspace: Extremely private

16 Elektronik İletişim Paradigması ve kamu mekanı Electronic communications paradigm and public space Ölçek problemi: iletişim mekanıTime-space compression; tüm dünyayı kapsarken yaşamachanging concept of place mekanı küçülmüştür. uzak- yakın algısı değişmiştir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çalışma, eğlence gibi“Implosion” of daily activities like aktivitelerin “birbirine geçmesi”;working, entartainment; sınırların erimesi. İletişim ve ulaşımloss of boundaries between them altyapıları ile birbirine bağlanan Mega complexes connecting mega kompleksler each other via communications & transportation infrastructures. Source: Ritzer, 2000; Akcan, 1994

17 Enformasyon Çağında Kamu mekanlarını yeniden düşünmek Rethinking of public spaces in Information Age İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. Kentsel tasarımcılar mekanıUrban designers should use anlamak ve tasarlamak içinnew technical & metaphorical teknolojik paradigmanıntools offered by new sağladığı analiz araçlarını technological instruments. kullanmalıdır. -datascape, infoscape -real time city

18 Sanal Los Angeles The Virtual Los Angeles Project İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http://www.ust.ucla.edu Urban Simulation Team

19 Spatial information management technology Virtual Model of Manhattan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http://www.skyscraper.org Urban Data Solutions Inc.

20 Enformasyon Çağında Kamu mekanlarını yeniden düşünmek Rethinking of public spaces in Information Age İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Kentsel tasarımcılar kamuIn the design of public spaces mekanlarının tasarımındaurban designers should use teknolojik paradigmanınconceptual tools offered by sunduğu kavramsal araçlarıtechnological paradigm. kullanmalıdır. -Yüz yüze iletişimin gerekliliği Need of face to face relationships - programatik tasarım programmatic design - çeşitli aktiviteler için bir boşlukPublic space as clear place for olarak kamu mekanı various activities

21 Schouwburgplein Rotterdam İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http:/www.rottercam.com

22 Schouwburgplein Rotterdam İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http:/www.rottercam.com

23 Museumplein Amsterdam İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http://www.oudzuid.amsterdam.nl

24 Barcelonata, Seafront Barcelona İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: http://www.cccb.org/espurb/index.htm

25 Kordon İzmir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Source: History and Built Env. Course Archive

26 Enformasyon Çağında Kamu mekanlarını yeniden düşünmek Rethinking of public spaces in Information Age İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Kentsel tasarımcılarUrban designers should find enformasyon çağında farklılaşannew ways of looking kamu mekanlarının farklılaşandifferent users of public kullanıcı profilini ve taleplerini space responding to their dikkate almalıdır. various demands. -Akımlar mekanı \ yerler mekanıSpace of flows \ spaceof places -Fiziksel mekan \dijital mekanHybrid of physical spaces and Melezleşmesidigital spaces -faaliyet, performans ve aktivitelerurban designer as weaver için ortamı ve gerekli kaliteleri between different groups, sağlayan ve farklı grupların arasınıorganizer of places of activities ören kentsel tasarımcı


"URBAN DESIGN in CHANGING PUBLIC SPACES of INFORMATION AGE Ar.Gör. Koray VELİBEYOĞLU Doç.Dr. Ziya GENÇEL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları