Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PATENT SİSTEMİ VE TESCİL PROSEDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PATENT SİSTEMİ VE TESCİL PROSEDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 PATENT SİSTEMİ VE TESCİL PROSEDÜRÜ
Özlen PEKOL ESER Patent Uzmanı 9 Kasım 2010 Ankara

2 İÇERİK Patent Kavramı Patentlenebilirlik Kriterleri
Patent-Faydalı Model Başvurunun Hazırlanması Tescil Prosedürü

3 PATENT NEDİR? Buluş için hak sahibine verilen tekel hakkı ve bu hakkı gösteren belgedir.

4 BULUŞ NEDİR? Bir probleme teknik çözüm getiren ürün, araç veya yöntemdir.

5 Patentin İşlevi Tekel İşlevi Bilgi İşlevi
Buluş sahibi ödüllendirilir (7,10,20 yıl koruma) Buluş faaliyetleri özendirilir Bilgi İşlevi Teknik bilgi yaygınlaşır (Yayın) Ekonomik ve teknolojik gelişme sağlanır Patent, buluş sahibine buluşu belli bir süre kullanma (tekel) hakkı vererek, buluş yapmayı teşvik etmekte (ödüllendirmekte) ve yeniliklere basamak oluşturmaktadır. Karşılığında ise, patente konu buluş kamuya açıklanarak, bu buluştan esinlenerek yeni buluşların yapılabilmesinin önü açılmaktadır. Böylece, ekonomik ve teknolojik gelişme sağlanmaktadır.

6 Patent Verilemeyecek Konular
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri 8

7 Patentle Korunamayacak Buluşlar
Konusu kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri 9

8 İÇERİK Patent Kavramı Patentlenebilirlik Kriterleri
Patent-Faydalı Model Başvurunun Hazırlanması Tescil Prosedürü

9 Patentlenebilirlik Kriterleri
Yenilik Buluş Basamağı Sanayiye Uygulanabilirlik Teacher’s Narration: Inventors protect their ideas by applying for a patent. A patent gives the inventor the right to exclude others from making, using or selling the invention in the United States for years.

10 Patentlenebilirlik Kriterleri
YENİLİK Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanmamış olma

11 Patentlenebilirlik Kriterleri
BULUŞ BASAMAĞI Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkartılamayacak (kolayca akla gelemeyecek) nitelikte olması

12 Patentlenebilirlik Kriterleri
SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK Sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olma

13 Patentlenebilirlik Kriterleri
Yenilik Buluş Basamağı Sanayide uygulanabilirlik Tekniğin Bilinen Durumu

14 Patentlenebilirlik Kriterleri
+ Yenilik Buluş Basamağı Sanayide uygulanabilirlik Tekniğin Bilinen Durumu

15 İÇERİK Patent Kavramı Patentlenebilirlik Kriterleri
Patent-Faydalı Model Başvurunun Hazırlanması Tescil Prosedürü

16 Türkiyede buluşlar için koruma nasıl sağlanır?
PATENT FAYDALI MODEL 23

17 PATENT FAYDALI MODEL Yenilik Yenilik Buluş Basamağı -------------
Sanayiye Uygulanabilirlik Sanayiye Uygulanabilirlik Usuller ve Bu Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Kimyasal Maddeler Usuller ve Bu Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Kimyasal Maddeler 20 Yıl (İncelemeli) 10 Yıl 7 Yıl (İncelemesiz) Araştırma / İnceleme

18 PATENT İncelemesiz Patent İncelemeli Patent
Araştırma aşamasından sonra patentlenebilirlik kriterlerine göre inceleme Daha sağlam ve daha uzun bir koruma 20 yıllık koruma Araştırma aşamasından sonra incelemeye gönderim yok İncelemeli patente dönüşüm mümkün 7 yıllık koruma

19 İÇERİK Patent Kavramı Patentlenebilirlik Kriterleri
Patent-Faydalı Model Başvurunun Hazırlanması Tescil Prosedürü

20 YASAL KORUMA NASIL: Tescil başvurusu yaparak
NEREYE: Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) KİMLER: Şahıslar veya şirketler (bizzat kendileri veya vekil aracılığı ile) HANGİ YOLLA: Elden, posta veya internet yoluyla

21 Başvurunun Hazırlanması
Başvuru Öncesi İşlemler: Buluş konusunda patent araştırması yapılması Bulunan dokümanlarla buluşun karşılaştırmalı incelenmesi Tarifname, istem ve resimlerin hazırlanması

22 Başvurunun Hazırlanması
Başvuruda verilmesi gereken unsurlar Başvuru dilekçesi (TPE-P-101 / TPE-P-102) * Tarifname * İstemler * Özet Resimler (zorunlu değil) * Başvuru ücreti dekont aslı (25 TL) (Başvuru sırasında veya 7 gün içinde) *Patent başvuru tarihi bu unsurların Enstitü’ye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

23

24

25

26

27 Başvurunun Hazırlanması (Tarifname)
Buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık (hiçbir şey gizlenmeden) ve yeterli olmalıdır.

28 Başvurunun Hazırlanması (Tarifname)
Tarifnamenin başlıca bölümleri Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler Resimlerin açıklaması (resim varsa) Resimlerdeki referansların açıklaması (resim varsa) Buluşun açıklaması (resim varsa referanslı anlatım) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

29 Başvurunun Hazırlanması (İstemler)
Buluşun korunması istenilen yeni olan unsurlarının maddeler halinde açıklandığı kısımdır.

30 Başvurunun Hazırlanması (İstemler)
Bir veya birden çok istem olabilir. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır. Tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç / yarar ile tanımlanamaz Sadece tarifnameye ya da resimlere yollama yapılamaz

31 Başvurunun Hazırlanması (İstemler)
Örnekler: 1)Buluş yumurtalık olup özelliği; A,B,C,D’den oluşmasıdır. 2)İstem 1’de bahsedilen D olup özelliği; E’yi içermesidir. 3)İstem 1’de bahsedilen C olup özelliği; metal (plastik, delikli, yekpare vs.) olmasıdır 4)İstem 1 ve 3’te bahsedilen C olup özelliği;

32 Başvurunun Hazırlanması (Özet)
Amacı sadece teknik bilgi vermektir. Korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. kelime arasında olmalıdır. Sayfanın başında buluş başlığı bulunmalıdır.

33 Başvurunun Hazırlanması (Resimler)
Teknik çizim ve akış diyagramları resim olarak kabul edilir Fotoğraf resim olarak verilmemelidir. Çizim aletleri ile veya bilgisayar ile çizilmelidir. Renk ve gölgelendirme kullanılmamalıdır. Şekillerde bulunan parçalar referans işaretleri ile belirtilir.

34 Sayfa numarası / Toplam resim sayfası
Tarifnamede belirtilen tüm referans işaretleri resimlerde gösterilmelidir Her şekil numaralandırılmalıdır Aynı özellikler için aynı referans işareti kullanılmalıdır

35 İÇERİK Patent Kavramı Patentlenebilirlik Kriterleri
Patent-Faydalı Model Başvurunun Hazırlanması Tescil Prosedürü

36 BAŞVURU SONRASI SÜREÇ Faydalı Model 10 yıl İncelemesiz Patent 7 yıl
Başvurusu Şekli Kontrol Yayın İtiraz (varsa) Belge Patent Araştırma Sistem Tercihi - Yayın Görüş (varsa) İnceleme Önceki slaytta koruma sürelerinden bahsettik. Neden farklı süreler var. Çünkü 3 koruma var. Faydalı Model 10 yıl İncelemesiz Patent 7 yıl İncelemeli Patent 20 yıl

37 Araştırma Raporu Tekniğin bilinen durumu ile ilgili rapor: başvuru konusunu teşkil eden buluşun yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması niteliklerine dayanak teşkil edecek, tekniğin bilinen durumunun unsurlarını içerir. 01/01/2005 tarihinden itibaren Türk Patent Enstitüsü ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU düzenlemektedir. Türk Patent Enstitüsü adına Avrupa Patent Ofisi Avusturya Patent Ofisi Danimarka Patent Ofisi Rusya Patent Ofisi İsveç Patent Ofisi 29

38 İnceleme Raporu - Danimarka Patent Ofisi Araştırma raporundan sonra
patentlenebilirlik kriterlerinin (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) incelendiği rapor - Türk Patent Enstitüsü - Danimarka Patent Ofisi - İsveç Patent Ofisi - Avusturya Patent Ofisi - Rusya Patent Ofisi 30

39 Patent İstemlerinde Değişiklik Yapılması
Değişiklikler patent verilmesi işlemleri safhasında yapılabilir Kapsam genişletilemez

40 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi
İncelemesiz patent: Araştırma raporuna görüş bildirilmesi için tanınan 6 ay bitimine kadar İncelemeli patent: Araştırma raporuna gelen görüşlerin başvuru sahibine bildirilmesinin ardından başvuru sahibine tanınan 3 ay(talep halinde ek 3 ay) sonunan kadar Patent başvurusu Faydalı Model başvurusuna dönüştürülebilir

41 Patent Başvurusunun Geri Çekilmesi ve Geri Çekilen Başvurunun Yenilenmesi
Başvuru, Patent verilmeden önce başvuru sahibi tarafından her zaman geri çekilebilir Geri çekilen başvuru Yayımlanmışsa yeniden başvuru yapılamaz Yayımlanmamışsa yeniden başvuru yapılabilir


"PATENT SİSTEMİ VE TESCİL PROSEDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları