Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Demet KARNAK Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Demet KARNAK Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Demet KARNAK Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 BRONKOSKOPİ Trakeobronşiyal ağacın optik bir aletle incelenmesi Rijid Rijid FOB FOB

3 BRONKOSKOPİDEN NE BEKLİYORUZ? Non-diagnostik bronkoskopiyi elimine etmek Akciğer kanserini erken tespit etmek Akciğer kanserini tedavi etmek Etkin palyasyon

4 YENİ BRONKOSKOPLAR VideobronkoskopUltratinOtoflörosans Geniş çalışma kanallı Uzaktan ve pedallı kontrol Konfokal bronkoskop

5 Ultratin bronkoskop

6

7

8 TBİA % 94 bronkoskopist Akciğer kanserinde tanıya %18 oranında katkı Küçük hücrelide %23 katkı İleri incelemeye %29 olguda gerek olmaz Cerrahiye %14 olguda gerek olmaz Tanısal olmayan bronkoskopi bronkoskopistin hatasıdır

9 TBİA

10 Endobronşiyal Biopsi Akciğer Ca: Görülebilir lezyonda tanı başarısı %72-90, Sub-mukozal lesyonda ise %43-57 Sarkoidoz: Mukozadan tanı gelme şansı %30-40 Mukoza bulgusu varsa %75-90, Sarkoidoz: Mukozadan tanı gelme şansı %30-40 Mukoza bulgusu varsa %75-90, Diğer: Metaztazlarda yüksek tanı başarısı, adenoma TB, lenfoma ve amiloidde başarılı Ortalama 4 biyopsi uygundur. Ortalama 4 biyopsi uygundur.

11

12 Transbronşiyal biyopsi (TBB) Akciğer parankiminden örnek alma İnterstisyel akciğer hastalıklarında tanı başarısı %70↑ Adeno Ca’da ve milier TB’de Tanı başarısı %80 ↑ Kollagen doku ve meslek hastalıklarında %50↓

13

14

15 BAL İnterstisyel patolojilerde ve akciğer transplantasyonu dahil parankimi tutan tüm hastalıklarda yapılaması gerekir AIDS’de PCP tanı başarısı %87 Eozinofilik granülomada, yağ embolisinde, asbestoz’da tanıya yönlendirir Akım sitometrisiyle CD4/CD8 oranı ve hakim hücre sayımı IPF’de tanı ve tedavi takibi tartışmalı

16

17

18

19 TANISAL BRONKOSKOPİ Bronş lavajı: Tanı oranı santral yerleşimli Akciğer Ca’da %29-90 ancak endobronşiyal biyopsiye ve fırçalama lam yaymaya üstünlüğü yok. Oldukça güvenli. Tanı oranı santral yerleşimli Akciğer Ca’da %29-90 ancak endobronşiyal biyopsiye ve fırçalama lam yaymaya üstünlüğü yok. Oldukça güvenli. Bronş fırçalama: Tanı oranı santral yerleşimli Akciğer Ca’da %44-92 Tanı oranı santral yerleşimli Akciğer Ca’da %44-92 Mazzone P, Clin Chest Med 2002; 23:137

20 GİRİŞİMSEL BRONKOLOJİ TBİA EMN Yabancı cisim çıkarma Endobronşiyal elektrokoter Argon plazma Koagulasyonu Balon bronkoplasti Kriyoterapi Fotodinamik tedavi Brakiterapi Stent yerleştirme Endobronşiyal termoplasti Volüm azaltıcı yaklaşımlar (Perkütan trakeostomi, Transtrakeal oksijen tedavisi)

21 ELEKTROMANYETİK NAVİGASYON

22 ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi

23 Elektromanyetik Navigasyon A B

24 Elektroma ny etik Pozisyon Sensorü GPS sistemine benzer Manyetik platform FB ucunda mikroprobu vardır Anatomik nirengi noktaları Uzaklık ve hedef bilgisi Kupeli E, Karnak D, Mehta A. Murray & NadelTextbook of Respiratory Medicine. 2010, Volume 1 pp:485-505

25 CTPET EMN Lamprecht B, et al. Lung 2009 Jan-Feb;187(1):55-9. HEPSİ BİR ARADA HEPSİ BİR ARADA

26 “Heat and Destroy” Eberhardt R et al. Respiration 2010;79:265–273

27 Cyberknife Schroder C et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:1137-42)

28 The distrubition of final diagnosis by ENB or other diagnostic technique. Obtained diagnosis Number Number Success (%) By ENB Malignant disease (n:16)NSCLC* 12 12 49(90.7%) 49(90.7%) Small cell lung Ca 4 Benign disease (n:33) Sarcoidosis # 13 13 Tuberculosis 5 Benign pulmonary nodule Hamartoma Granulomatous nodule 6 1 1 Reactive lymphadenitis 7 By other technique Malignant disease (n:1) Benign disease (n:4) NSCLC € Lymphoma ¥ 1 1 5 (0.9%) 5 (0.9%) Tuberculosis £ 1 Sarcoidosis ¥ Unknown & 1 1 Total cases 54 (100) * : Adenocarcinoma (n:3), Squamous cell Ca (n:4), Not verified (n:5), # : ENB reached the target lymph nodes, diagnosis was also supported by bronchoalveolar lavage findings including CD4/CD8 ratio € : By thoracotomy ¥ : By mediastinoscopy £ : Positive acit fast bacilli culture in BAL & : Denied further evaluation, alive Electromagnetic Navigation Bronchoscopy Success with ROSE and Low AFTRE

29

30

31 EBUS Konveks Ucu EBUS Konveks Ucu

32 Yabancı Cisim Çıkarma Asfiksiye neden olmayan bütün yabancı cisimler FB ile çıkartılabilir (% 87 başarıyla) Yerinden oynat Yerinden oynat Güvenli yakala Güvenli yakala Çıkart Çıkart

33

34

35

36 Yabancı cisim-FB (blok halinde) Asfikside ve hazırda RB Kriyo ‘kriyoadezyon’ yoluyla, lazer parçalayarak Mıknatıslı forsepsler demir türevi Basket ve snareler Metalik stentler lazerle parçalanarak Epitelize olmamış valv ve stentler Kupeli E, Karnak D, Mehta A. Murray & NadelTextbook of Respiratory Medicine Volume 1 pp:485-505

37 ELEKTROKOTER “Poor Man’s Laser”

38 Tek kullanımlık Ç o k k u l l a n ı m l ı k

39 ELEKTROKOTER Endobronşiyal lezyonların çoğu fayda görür Olguların büyük kısmında lokal anestezi altında sedasyonla ayaktan Lazer dışarı taşan, hemorajik ve asfiksiye neden olan lezyonlar için rezerve edilmeli (zamandan tasarruf) Her bronkoskopi suitinde olmalı

40 ELEKTROKOTER Korunmuş FB FiO 2 %40’ın altında 20-40W %2-5 kanama riski Snare-kes (cut) Diğer problar-koagülasyon modu Defibrilatör ve pacemaker !!!!! Kanamalı olgularda elektrik kaçağı!!!!

41 ADENO Ca

42

43 1/2004ACM43 KARSİNOİD TÜMÖR

44

45 Argon Plazma Koagulasyonu Cerrahide 30 yıl, gastroenterolojide 25 yıl 5000 v Argon gazı Argon (+) negatif yüklü dokuya elektrik akımıyla verilir Dokunmadan aksiyel, radial ve retrograt etki oluşturabilir Koagülasyon, küçültme ve dokuyu buharlaştırıp öldürme Rezistan arttıkça argon dokuya yüzeyel yayılarak hasarın derinliğini sınırlar

46

47 ÖN ve YAN GÖRÜŞLÜ PROBLAR

48

49

50 Stente Bağlı Granuloma

51

52 Balon bronkoplasti

53 Argon rezeksiyonu+balon dilatasyonu

54

55 Kriyo-adezyon

56

57

58

59 Kupeli E, Karnak D, Mehta A. Murray & NadelTextbook of Respiratory Medicine 2010, Volume 1 pp:485-505

60 TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Kupeli E, Karnak D, Mehta A. Murray & NadelTextbook of Respiratory Medicine 2010, Volume 1 pp:485-505 Çeşitli teröpatik bronkoskopik tekniklerin avantaj ve dezavantajları TedaviEkipma/TeknikSonuçKomplikasyonlar Elektrocerrahi Standart, GA/LA, rijit ve fiberskop Acil ve yüzeysel, çok ucuz Endobronşiyal yanık APC Özel problar, GA/LA, Fiberskop Acil ve yüzeysel, düşük maliyet Bronkoskop hasarı, gaz embolisi, buharlaşma etkisinin olmaması Kriyoterapi Özel aplikatörler, GA/LA Gecikmiş etki, kıkırdak için güvenli Nadir Nd: YAG lazer Lazer, çoğunlukla GA, rijit yoluyla fiber Acil etki Perforasyon, endobronşiyal yanık PCT Boya ve diyot lazer, LA Gecikmiş etki, kıkırdak için güvenli Cilt fotosensitivitesi, sekonder nekroz, perforasyon riski Brakiterapi Yüksek doz tedavi yükleme sonrası uzaktan kontrol gerektirir, LA Gecikmiş etki Radyasyon bronşiti, stenoz, fistül

61

62

63

64

65

66

67 1/2004ACM67

68 Endobronşiyal volüm redüksiyonu

69 Endobronşiyal valvler Endobronşiyal valvler


"BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Demet KARNAK Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları