Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Payı paydasından küçük olan kesre basit kesir denir. örnek 3/8, 4/6, 9/16…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Payı paydasından küçük olan kesre basit kesir denir. örnek 3/8, 4/6, 9/16…"— Sunum transkripti:

1

2

3 Payı paydasından küçük olan kesre basit kesir denir. örnek 3/8, 4/6, 9/16…

4 Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesre bileşik kesir denir örnek 8/3, 4/2, 17/17…

5 1.) 1/3 ü 12 olan sayının 1/9 u kaçtır? A) 3 B)4 C)5 D)9

6 2.) 1/5 ve 1/2 sayıları arasında ve paydası 10 olan kaç tane kesir vardır? A)1 B)2 C)3 D)4

7 3.) Bir sepet yumurtanın 3/19 u kırılmıştır. Sağlam yumurtalar tüm yumurtaların kaçta kaçıdır? A)3/19 B)16/19 C)19/16 D)19/3

8 4.) Aşağıdakilerden kesirlerden hangisi 1/6 ile 5/12 arasında değildir? A)3/24 B)5/24 C)7/24 D)9/24

9 5.) Aşağıdaki kesirlerden hangisi 4/7 kesrine denk değildir? A)8/14 B)16/28 C)20/35 D)22/42

10 6.) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A)3/8<4/5 B)3/9<1/4 C)5/7<3/7 D)8/11<9/15

11 7.) 7/15 < a/30 sıralamasının doğru olması için a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? A)8 B)12 C)15 D)18

12 8.) Aşağıdaki kesirlerden hangisi 3/7 kesrine denk değildir? A)6/4 B)9/21 C)12/49 D)15/35

13 9.) 1/4 < a < 5/4 olduğuna göre, a yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? A)9/8 B)11/8 C)11/12 D)19/16

14 10.) Hangi sayının 8/9 u 72 dir? A)78 B)80 C)81 D)90

15 11.) Bir sayının 4/9 una 50 eklenirse 2/3 ü elde ediliyor.Bu sayı kaçtır? A)200 B)225 C)250 D)275

16 12.) 20/8 kesrinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)40/16 B)80/32 C)10/4 D)5/2

17 13.) Aşağıdaki kesir çiftlerinden hangi ikili birbirine denk değildir? A)1/2,2/4 B)3/2,12/8 C)25/33,8/11 D)7/8,77/88

18 14.) Bir otobüsten,durakta 18 kişi inmiştir.Bu durakta otobüsten içerideki yolcuların 3/7 sinin indiği biliniyorsa, buna göre toplam yolcu sayısı kaçtır? A)36 B)39 C)42 D)48

19 15.) Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik kesir değildir? A)80/79 B)40/23 C)32/16 D)1080/1081

20 16.) Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? A)8/9 B)2/3 C)5/6 D)11/18

21 17.) Aşağıdaki kesirlerden hangisi bütüne en yakındır? A)8/9 B)3/4 C)9/10 D)1/2

22 18.) 4/5 < a/20 < 9/10 ise a tam sayı kaçtır? A)17 B)16 C)15 D)14

23 19.) 3 - 1/2 + 2/7 işleminin sonucu kaçtır? A)39/7 B)5/7 C)16/7 D)39/14

24 20.) a/35 > 2/5 olduğuna göre a`nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A)12 B)13 C)14 D)15

25 21.) C=11/5 V=7/4 R=5/2 olduğuna göre,aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A)C>R>V B)R>C>V C)V>C>R D)C>V>R

26 22.) Bir bahçedeki elma ağaçlarının sayısının portakal ağaçlarına oranı 2/5 tir. Bahçede 30 portakal ağacı olduğuna göre kaç elma ağacı vardır? A)8 B)10 C)12 D)18

27 23.) Ayrıt uzunluğu 30 cm olan küp şeklindeki teneke kutunun 2/3 si su ile dolduruluyor. Bu kutuyu tamamen doldurabilmek için daha kaç L suya ihtiyaç vardır? A)3 B)6 C)9 D)12

28 24.)Bir karpuzu 16 eşit parçaya bölen bir kişi 13 parçasını arkadaşlarına dağıtıp,kalanını kendisi yiyiyor. Buna göre bu kişi karpuzun kaçta kaçını yemiştir? A)3/16 B)7/16 C)11/16 D)13/16

29 25.)Babasından aldığı paranın 1/4 ünün, daha sonra da 1/5 ini harcayan çocuk toplam 90 YTL harcadığına göre çocuk babasından kaç YTL almıştır? A)150 B)200 C)250 D)300

30 26.) Bir sayının; yarısının,1/3 ü ile bu sayının ¼ ünün toplamı 20 ise bu sayı kaçtır? A)24 B)32 C)40 D)48

31 27.) Bir telin 1/8 i kesildiğinde orta noktası 2 cm kayıyor.buna göre, telin tamamı kaç cm dir? A)24 B)28 C)30 D)32

32 28.) Leyla ile Ahmet`in paraları toplamı 284 YTL dir.Ahmet`in parası,Leyla parasının 1/3i olduğuna göre, Leyla`nın kaç YTL si vardır? A)71 B)97 C)124 D)213

33 29.) 6/18 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2788054/slides/slide_33.jpg", "name": "29.) 6/18


"Payı paydasından küçük olan kesre basit kesir denir. örnek 3/8, 4/6, 9/16…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları