Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2/ 61 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Tek akciğer ventilasyonunun (TAV) endikasyon ve kontrendikasyonları TAV’nda fizyolojik değişiklikler TAV yöntemlerinin seçimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2/ 61 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Tek akciğer ventilasyonunun (TAV) endikasyon ve kontrendikasyonları TAV’nda fizyolojik değişiklikler TAV yöntemlerinin seçimi."— Sunum transkripti:

1

2 2/ 61 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Tek akciğer ventilasyonunun (TAV) endikasyon ve kontrendikasyonları TAV’nda fizyolojik değişiklikler TAV yöntemlerinin seçimi TAV’na eşlik eden sorunların tedavisi

3 3/ 61 TEK AKCİĞER VENTİLASYONU TANIM Ventilasyonun yalnızca bir akciğere yönlendirilmesi AMAÇ Sağlıklı akciğeri diğer akciğerden korumak, Hasarlı akciğer veya havayolunun ventilasyonunu sonlandırmak, Cerrahi görüşü arttırmak

4 4/ 61 KESİN ENDİKASYONLAR Sağlıklı akciğerin kontaminasyonunu önlemek için diğer akciğerin izolasyonu Enfeksiyon (abse, enfekte kist) Masif hemoraji Ventilasyonun tek bir akciğere yönlenmesinin kontrolü Bronkoplevral fistül Bronkoplevral kütanöz fistül Unilateral kist veya bül Majör bronşiyal yırtılma veya travma Unilateral akciğer lavajı Video-eşlikli torakoskopik cerrahi

5 5/ 61 RÖLATİF ENDİKASYONLAR Cerrahi ekspojur – yüksek öncelikli: Torasik aort anevrizması Pnömonektomi Üst lobektomi Cerrahi ekspojur – düşük öncelikli: Özofagus cerrahisi Orta ve alt lobektomi Genel anestezi altında torakoskopi

6 6/ 61 KONTRENDİKASYONLAR Karinal / proksimal bronşiyal lezyonlar Dolu mide Küçük hastalar Zor üst havayolu anatomisi Genel durumu kötü hastalar

7 7/ 61 AKCİĞER FİZYOLOJİSİ - AYAKTA 1. Kollaps 2. Şelale 3. Distansiyon 4.İnterstisyel basınç Arteryel Venöz Alveolar Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Kan akımı Mesafe

8 8/ 61 LATERAL DEKÜBİTÜS POZİSYONU FİZYOLOJİSİ - 1 Kan akımı Vertikal mesafe Dependan akciğer Nondependan akciğer Zon 3 Zon 2 Zon 1

9 9/ 61 GÖĞSÜ AÇIK, SPONTAN SOLUYAN HASTA İNSPİRASYON EKSPİRASYON Pnömotoraks PARADOKSAL SOLUNUM - MEDİASTİNAL ŞİFT

10 10/ 61 LATERAL DEKÜBİTÜS POZİSYONU FİZYOLOJİSİ - 2 V Q V Q UYANIK ANESTEZİ ALTINDA

11 11/ 61 LATERAL DEKÜBİTÜS POZİSYONU FİZYOLOJİSİ - 3 V Q V Q V V Q Q Kapalı göğüs Açık göğüs

12 12/ 61 LATERAL DEKÜBİTÜS POZİSYONU FİZYOLOJİSİ (ÖZET) Paralizi (flask diyafragma) Suboptimal pozisyon Açık göğüs Mediasten Nondependan Dependan akciğer

13 13/ 61 TEK AKCİĞER VENTİLASYONU FİZYOLOJİSİ (ÖZET) Suboptimal pozisyon Açık göğüs Mediasten Suboptimal pozisyon Dependan akciğer Nondependan akciğer Çift Akciğer VentilasyonuTek Akciğer Ventilasyonu %40 %60 Açık göğüs Mediasten %22,5 %77,5 Suboptimal pozisyon Paralizi (flask diyafragma), (abdominal bası) P AB

14 14/ 61 TRANSPULMONER ŞANT İki akciğer ventilasyonu Tek akciğer ventilasyonu Fraksiyonel kan akımı Fraksiyonel kan akımı Nondependan akciğer Dependan akciğer

15 15/ 61 HİPOKSİK PULMONER VAZOKONSTRİKSİYON Cerrahi müdahele Nondependan akiğer Dependan akiğer Yerçekimi Ventilasyon yöntemi Hipoksik pulmoner Vazokonstriksiyon ve/veya akciğer hastalığı Akciğer hastalığı ve/veya hipoksik pulmoner Vazokonstriksiyon

16 16/ 61 LOKAL HPV’U ETKİLEYEN FAKTÖRLER NORMOKSİK KOMPARTMAN HİPOKSİK KOMPARTMAN PEEP PACO2 FiO2 PVO2 VAZOKONSTRİKTÖR İLAÇLAR VAZODİLATÖR İLAÇLAR ? ANESTEZİK İLAÇLAR ? HİPOKSİNİN DİSTRİBÜSYONU DÜŞÜK V/Q =ATELEKTAZİ ?

17 17/ 61 AKCİĞER İZOLASYONU YÖNTEMLERİ İzole bronşiyal blokerler Arndt (wire-guided) endobronşiyal bloker set Cohen Flexitip endobroşiyal bloker Balon uçlu luminal kateterler Bronşiyal blokerli tek lümenli endotrakeal tüp Univent Tube Endobronşiyal tüpler Tek lümenli endotrakeal tüp Çift lümenli endotrakeal tüpler

18 18/ 61 İZOLE BRONŞİYAL BLOKERLER 1. Arndt Endobronşiyal Bloker set

19 19/ 61 1.Arndt Endobronşiyal Bloker İZOLE BRONŞİYAL BLOKERLER

20 20/ 61 2.Cohen Fleksitip Endobroşiyal Bloker İZOLE BRONŞİYAL BLOKERLER

21 21/ 61 Cohen Fleksitip Endobroşiyal Bloker İZOLE BRONŞİYAL BLOKERLER

22 22/ 61 3.Balon uçlu kateterler Fogarty embolektomi kateteri Swan Ganz kateteri (< 10 kg) Magill veya Foley kateteri İZOLE BRONŞİYAL BLOKERLER

23 23/ 61 İZOLE BRONŞİYAL BLOKERLER Sağ bronşiyal bloker Sol bronşiyal bloker

24 24/ 61 İZOLE BRONŞİYAL BLOKERLER AVANTAJLAR Çok kullanımlık Küçük çocuklarda (<12 y) kullanılabilirlik DEZAVANTAJLAR Bronkoskop gerektirmesi Cerrahi sırasında yerinden oynayabilmesi Balonun yüksek basınç oluşturması Traeka içine geri kayabilir Ventilasyonu güçleştirebilir

25 25/ 61 BRONŞİYAL BLOKERLİ ETT (Univent)

26 26/ 61 BRONŞİYAL BLOKERLİ ETT (Univent) AVANTAJLAR Stabilizasyonu kolay Endotrakeal tüpün dışında tüpe yapışık bir kanal içinde olması Tüp değişimi için kılavuz rolü görmesi Çocuklarda kullanılabilirlik DEZAVANTAJLAR Doğru yerleşim için bronkoskopi gerekliliği Doğru pozisyonlandırmanın zorluğu Pozisyonun bozulması

27 27/ 61 ENDOBRONŞİYAL TEK LÜMENLİ TÜPLER Bir akciğeri diğerinden ayırmanın en kolay yolu Pediatrik olgularda kullanımı daha sık Ciddi hipoksemi veya ciddi bronş hasarı olasılığı daha yüksek

28 28/ 61 ÇİFT LÜMENLİ ENDOTRAKEAL TÜPLER Ortak yönleri: Çift lümen: Trakeada sonlanan trakeal lümen Bronşta sonlanan bronşiyal lümen Çift körv Orofarengeal Bronşiyal Çift balon Trakeal ( 5-7 ml ) Bronşiyal (1-3 ml )

29 29/ 61 ÇİFT LÜMENLİ ENDOTRAKEAL TÜPLER (KOMPONENTLERİ) Konektör Anahtar Kateter

30 30/ 61 ÇİFT LÜMENLİ ENDOTRAKEAL TÜPLER Carlens Bryce-Smith White Robertshaw

31 31/ 61 CARLENS ENDOTRAKEAL TÜPÜ 1949, Eric Carlens

32 32/ 61 CARLENS ENDOTRAKEAL TÜPÜ

33 33/ 61 CARLENS ENDOTRAKEAL TÜPÜ

34 34/ 61 BRYCE-SMITH TÜPÜ

35 35/ 61 WHITE ENDOTRAKEAL TÜPÜ

36 36/ 61 WHITE ENDOTRAKEAL TÜPÜ

37 37/ 61 ROBERTSHAW ENDOTRAKEAL TÜPÜ SOL SAĞ

38 38/ 61 ROBERTSHAW ENDOTRAKEAL TÜPÜ (SOL)

39 39/ 61 ROBERTSHAW ENDOTRAKEAL TÜPÜ (SAĞ)

40 40/ 61 ROBERTSHAW ENDOTRAKEAL TÜPÜ Sol Sağ

41 41/ 61 ÇİFT LÜMENLİ TÜP SEÇİMİ… Robertshaw tüpü Sol bronşa giren çift lümenli tüp: Avantajları: Sağ üst lob ventilasyonu garanti altında Dezavantajları: Pozisyonlandırılması zor Kontrendikasyonlar: Sol ana bronş stenozu, tümörleri

42 42/ 61 … ÇİFT LÜMENLİ TÜP SEÇİMİ Doğru tüp büyüklüğü: Ufak tüp Akciğer izolasyonunda yetersizlik Kaf basıncının yüksekliği nedeniyle bronş hasarı Büyük tüp Trakea veya bronş rüptürü Erkek hastalar: 39-41 Fr Kadın hastalar: 37-39 Fr

43 43/ 61 TÜPÜN POZİSYONLANDIRILMASI… İlk hazırlıklar: Tüpün hazırlanması ve kontrolü Tüpün kremlenmesi Hasta monitörizasyonu Preoksijenasyon (3-5 dk) Anestezi indüksiyonu

44 44/ 61 …TÜPÜN POZİSYONLANDIRILMASI İntübasyon: Laringoskopi (yeterli kas gevşekliği) Distal körv anteriora bakacak şekilde tüpün ilerletilmesi Kord vokaller geçildiğinde stilenin çıkarılması Tüpün 90 derece rotasyonu Rezistans ile karşılaşıncaya dek tüpün ilerletilmesi (dudak hattı= 29 ± 2 cm)

45 45/ 61 …TÜPÜN POZİSYONLANDIRILMASI

46 46/ 61 POZİSYONUN KONTROLÜ Trakeal kafın şişirilmesi < 20 ml Göğsün oskültasyonu Bilateral solunum seslerinin varlığı Bronşiyal kafın şişirilmesi < 3 ml Göğsün oskültasyonu Bilateral solunum seslerinin varlığı

47 47/ 61 POZİSYONUN KONTROLÜ Trakeal lümenin diskoneksiyonu

48 48/ 61 POZİSYONUN KONTROLÜ Bronşiyal lümenin diskoneksiyonu

49 49/ 61

50 50/ 61 POZİSYON HATALARI ÇOK İÇERİDE ÇOK DIŞARIDA BRONŞİYAL KAF, TRAKEAL LÜMENİ TIKIYOR BRONŞİYAL KAF, TRAKEAL LÜMENİ TIKIYOR

51 51/ 61 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ İLE KONTROL Trakeal karina Sol (trakeal) lümenden görünüm Sağ (bronşiyal) lümenden görünüm Bronşiyal karina Sağ üst lob bronş ağzı Sağ lümen, sağ tarafta görüntüde

52 52/ 61

53 53/ 61 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ İLE KONTROL Aşırı luminal daralma Çok hafif luminal daralma Trakeal karinanın sağa doğru deviasyonu Bronşiyal kaf herniasyonu Trakeal karina Hatalı İstenen Sol (bronşiyal) lümenden görünüm Sağ (trakeal) lümenden görünüm Sol lümen, sol tarafta görüntüde Sol bronşiyal kafın üst yüzeyi Bronşiyal karina

54 54/ 61 FİBEROPTİK GÖRÜNÜM B Trakeal karina C Sol bronşiyal karina Sağ bronş Sağ üst lob bronşu

55 55/ 61 KOMPLİKASYONLAR Hipoksemi Pozisyon hatası: Bronşiyal kaf herniasyonu Sağ üst lob kollapsı Travmatik larinjit Trakea rüptürü Bronş rüptürü

56 56/ 61 ÖNLEMLER Mümkün olan en geniş lümenli tüpü kullanın Vokal kordları geçer geçmez stileyi çıkarın Kafları yavaşça ve dikkatlice şişirin Bronşiyal kafı 3ml. ile şişirin N 2 O kullanılıyorsa kafları salin veya N 2 O/O 2 karışımı ile şişirin Hastayı hareket ettirmeden önce kafları söndürün İhtiyaç kalmadığında bronşiyal kafı söndürün

57 57/ 61 TEK AKCİĞER VENTİLASYONU… Başlangıç: Mümkün olduğunca çift akciğer ventilasyonu FiO 2 = 1.0 Tidal volüm = 10 ml/kg ( 8-12 ml/kg ) Solunum hızı ( + % 20-30 ) PaCO 2 = 40 mmHg PEEP = 0 - 5 cm H 2 O Sürekli monitörizasyon Oksijenasyon ve ventilasyon SpO 2, kan gazları ETCO 2

58 58/ 61 …TEK AKCİĞER VENTİLASYONU Ciddi hipoksemi oluştuğunda: Tüpün pozisyonunun kontrolü Fiberoptik bronkoskopi Hemodinamik durumun kontrolü CPAP 5-10 cm H 2 O, 5 l/dk, nondependan akciğere PEEP 5-10 cm H 2 O, dependan akciğere Aralıklı çift akciğer ventilasyonu Pulmoner artere klemp (pnömonektomide)

59 59/ 61 …TEK AKCİĞER VENTİLASYONU Hipokseminin diğer nedenleri: Oksijen temininde mekanik sorun Havayolu obstrüksiyonu (tüp lümeni vb.) Hipoventilasyon Pnömotoraks Klempe akciğerin residüel oksijeni resorbsiyonu Sv0 2 ’u azaltan faktörler  CO,  O 2 tüketimi

60 60/ 61 Endobronşiyal tüp Basınç regülasyon valvi CPAP valvi Anestezi balonu (1 lt) Oksijen Optiportlu dik açılı dönebilen konektörler Basınç ayarları 1 – 10 cmH 2 O CPAP Sistemi

61 61/ 61 ÖZET Tek akciğer ventilasyonu, Torasik cerrahide sık olarak kullanılmaktadır. Pek çok yöntem kullanılabilir Yöntemini; endikasyon, hasta, hekimin deneyimi belirler Fiberoptik bronkoskopi gerektirir Başlıca fizyolojik değişiklik, pulmoner kan akımının redistrübisyonudur. Yakın takip, bilgi, deneyim ve pratik gerektirir.

62

63 63/ 61 ÇOCUKLARDA TAV İÇİN TÜP SEÇİMİ YaşETT (mm)BB (F)UniventÇLT (F) 0.5-13.5-4.05 1-24.0-4.55 2-44.5-5.05 4-65.0-5.55 6-85.5-6.063.5 8-106 kaflı63.526 10-126.5 kaflı64.526-28 12-146.5-7.0 kaflı64.532 14-167.0 kaflı76.035 16-187.0-8.0 kaflı77.035


"2/ 61 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Tek akciğer ventilasyonunun (TAV) endikasyon ve kontrendikasyonları TAV’nda fizyolojik değişiklikler TAV yöntemlerinin seçimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları