Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Bahadır Tuncay Şaphane Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Bahadır Tuncay Şaphane Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Bahadır Tuncay Şaphane Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi
-DÜNDEN BUGÜNE- ERMENİ MESELESİ VE ASILSIZ İDDİALAR Hazırlayan: Bahadır Tuncay Şaphane Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi Tarih Öğretmeni

2 TÜRKLERLE ERMENİLERİN KARŞILAŞMASI: 11.yy.

3 TÜRK İDARESİNE KADAR ERMENİLER…
Ermeniler, 11.yy.a kadar sırası ile; *Pers, (M.Ö yy.) *Sasani, (M.Ö. 2 - M.S. 7.yy.) *Bizans, (M.S yy.) *Arap egemenliğinde yaşamışlar; Bölgede tarih boyunca bağımsız bir devlet kuramamışlardır.

4 Ermenilerin Altın Çağı

5 TÜRK İDARESİNDE AZINLIKLAR:
AZINLIK, GAYRİMÜSLİMLER İÇİN KULLANILIR. TÜRKLER, AZINLIKLARI KENDİ İÇ İŞLERİNDE SERBEST BIRAKMIŞ; BÖYLELİKLE AZINLIKLAR, KÜLTÜRLERİNİ DEVAM ETTİREBİLMİŞLERDİR.

6 Ermeni Tarihçi Matheaus;(12.yy.) Ermeni Yazar Nersessian (1978) :
“Türkler, Bizans ve Sasanilere göre Ermeni halkına daha iyi davranmışlardır.” Ermeni Yazar Nersessian (1978) : “Ermeniler, Türk idaresi altında hürriyete kavuşmuşlardır.”

7 TÜRK TOPLUM YAPISI İÇİNDE AZINLIKLARIN DURUMU:
Ubicini, Mikoscha, Lamartine ve Dadyan: “Türkler, idareleri altında yaşayan milletlere dini veya ırki herhangi bir sebeple baskı yapmamaktadırlar.” Levon Dabağyan (Günümüz Ermeni Tarihçisi): “Ermeniler, milli varlıklarını Türklere borçludurlar; eğer Anadolu, Bizans hakimiyetinde kalsa idi, Ermeni adı tarihten silinebilirdi.”

8 Fatih Döneminde Ermeni Patrikliği kuruldu. (15.yy)

9 olarak kabul edilmişlerdi...
Ermeniler, 18.yy. ortalarına kadar Türkçe konuşurlar ve Türkçe isimler kullanırlardı. Türklerle bu derece kaynaştıkları için; Millet-i Sadıka olarak kabul edilmişlerdi...

10 Ermeniler, Türklere o derece uyum sağlamışlardı ki;
Alman Mareşal Moltke: 1835 yılında, “Ermenilere hakikatte Hıristiyan Türkler denilebilir.” demekten kendini alamamıştır.

11 Osmanlı idaresinde Bayındırlık, Bahriye, Hariciye, Maliye, Hazine, Posta-Telgraf, Darphane Bakanlıkları, Müsteşarlıkları yapan Ermeniler olmuştur...

12 Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı

13 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlıların bir Ermeni Sorunu olmadığı gibi, Ermeni halkının da Türk yöneticileriyle halledemedikleri bir mesele mevcut değildi.

14 ANCAK; Osmanlı Devleti zayıflamaya başlayınca…
Rus, İngiliz ve Fransızlar ERMENİLERDE: “TÜRK KARŞITLIĞI” FİKRİNİ UYANDIRDILAR; VE ERMENİLER, ÖRGÜTLENMEYE BAŞLADILAR…

15 EDGAR GRAVİLLE diyor ki;
“BU İŞ, ERMENİLERDEN DOĞMAMIŞTIR; RUSLAR, ERMENİLERİ KIŞKIRTINCAYA KADAR ANADOLU’DA BİR ERMENİ HAREKETİ YOKTU.”

16 provokatör faaliyetleri yürütüldü.
Ermeniler arasında Türk düşmanlığı odaklı dini, kültürel, ticari, sosyal ve siyasi provokatör faaliyetleri yürütüldü.

17 KANLI FAALİYETLERİNE BAŞLADILAR.
ERMENİ KOMİTALARI , 1887’DEN SONRA KANLI FAALİYETLERİNE BAŞLADILAR. İŞTE ÖRGÜT İSİMLERİ:

18 Hınçak Karahaç Taşnak Ramgavar Genç Ermenistan Cemiyeti Silahlılar Cemiyeti Ermenistan’a Doğru Cemiyeti İttihat ve Halas Cemiyeti

19 ERZURUM KONSOLOSU GRAVES - (1895):
İNGİLTERE’NİN ERZURUM KONSOLOSU GRAVES - (1895): “TÜRK – ERMENİ ÇATIŞMASINI BAŞLATANLAR, ERMENİ KOMİTACILARIDIR. BUNDAN ÖNCE ERMENİLERLE TÜRKLER ARASINDA BİR ÇATIŞMA YOKTU.” (Kaynak: Newyok Herald Gazetesi muhabiri S. Whitman’in Turkısh Memories adlı eseri.) Rus Konsolos Mayewski de benzer ifadeler kullanmaktadır.

20 Ermeni Kiliselerinin Kışkırtıcı Faaliyetleri

21 ERMENİ AYRILIKÇI HAREKETİNİ VE TÜRK DÜŞMANLIĞINI KIŞKIRTMIŞTIR.
ERMENİ KİLİSESİ, ERMENİ DİN ADAMLARI, ERMENİ AYRILIKÇI HAREKETİNİ VE TÜRK DÜŞMANLIĞINI KIŞKIRTMIŞTIR. KOMİTACILAR, KENDİLERİNİ ERMENİ HALKININ KURTARICISI OLARAK GÖRMÜŞLERDİR.

22 Ayaklanan Halk

23 EMPERYALİZMİN OYUNU TUTUYOR…
NETİCE! EMPERYALİZMİN OYUNU TUTUYOR… VE ERMENİLER… KAN DÖKMEYE BAŞLIYOR!

24 BÜYÜK ERMENİSTAN’IN kurulması.
HEDEF: BÜYÜK ERMENİSTAN’IN kurulması. YÖNTEM: TÜRK KANI DÖKEREK

25 Ankara ve Yozgat çevresinde faaliyet gösteren Ermeni çetelerinden bir grup. Kaynak :Massacre Exerted By The Armenian On The Turks During World War I Pictures.

26 Kafkasya'da Osmanlılara karşı harp eden ve girdikleri mahallelerde zulüm yapan Hınçak Gönüllü çetelerinden bir grup. (Izk gazetesi 2 Mart 1915) Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri.

27 Hınçak Gönüllü çetelerinden biri olan Hamazasp
Hınçak Gönüllü çetelerinden biri olan Hamazasp. Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri.

28 Trabzon'da ele geçirilen silahlar
Trabzon'da ele geçirilen silahlar. Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri

29 Amasya'da Ermenilerden toplanan silahlar
Amasya'da Ermenilerden toplanan silahlar. Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları ve İhtilal Hareketleri.

30 Adana’da toplanan silahlar.

31 Osmanlı’ya karşı savaşan Ermeniler

32 1915 Van isyanına katılan bir grup Ermeni çeteci.

33 25 Nisan 1918'de, Subatan'da Ermeniler tarafından öldürülen Türk çocuklar, kadınlar ve karınları deşilerek bebekleri çıkarılan anneler. (KARS) Kaynak:Massacre Exerted By The Armenian On The Turks During World War I Pictures.

34 23.7.1915- Terhis edildikten sonra Diyarbakır’da şehit edilen Türk askerleri.

35 Trabzon’da balta ile kesilen Türkler

36 Kars- Yakılan köyde yanmaktan kurtulmuş bir kadın

37 Erzincan- Irzına geçildikten sonra öldürülen Türk kadınlar.

38 Kars- Başları bacaklarına bağlanarak öldürülmüş Türk erkekleri.

39 ERMENİ ÇETELERİNCE ÖLDÜRÜLEN TÜRKLER

40 Doğu Anadolu harabe haline geldi. (1887- 1915)

41 KANIT MI ARIYORSUNUZ?... TÜRKLERE AİT BİR TOPLU MEZAR!

42 Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan kazı sonucu, toplu mezardan çıkartılan Ermeni katliamına uğramış Türklere ait iskelet parçaları.

43 Van’da 1915 Katliamında öldürülen Türkler anısına dikilen anıt.

44 Ermeni İsyan ve Katliamları

45 İSYANLAR: 1890- Erzurum 1890- Kumkapı Gösterisi- (İstanbul)
Kayseri, Yozgat, Merzifon Olayları 1894- Sason (Batman) İsyanı, Babıali Gösterisi 1894- Zeytun İsyanı (Kahramanmaraş) 1896- Van İsyanı ve Osmanlı Bankası Baskını 1903- İkinci Sason İsyanı 1905- Sultan Abdülhamid’e Suikast Girişimi 1909- Adana İsyanı 1914- Kayseri ve Bitlis Olayları TOPLAM: 38 İSYAN

46 24 Nisan 1915 Gerçeği

47 İSYAN VE KATLİAMLAR DURMAK BİLMİYORDU…
OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI KARARLA; KOMİTALAR KAPATILDI VE… ÇETECİLER TUTUKLANMAYA BAŞLANDI.

48 Ermeni soykırımının Yıldönümü
24 Nisan 1915

49 AKAN KANI DURDURMAK İÇİN TEHCİR UYGULAMASI BAŞLIYOR
DEVLET MECBUR KALIYOR! 1887’DEN BERİ AKAN KANI DURDURMAK İÇİN TEHCİR UYGULAMASI BAŞLIYOR (1915) 30 SENE SONRA?!...

50 Tehcir Kararı

51 TEHCİR ETTİRİLEN ERMENİ SAYISI: 438.758
PLANLANAN BÖLGELERE SAĞ ULAŞAN ERMENİ SAYISI: TEHCİRDE ÖLEN ERMENİ SAYISI: ERMENİ TEHCİRİ OLMASA İDİ; KARŞILIKLI ÖLÜMLER ARTARDI. OSMANLI DEVLETİ, TEHCİR EDENLERİ KORUMAK İÇİN CEPHEDEN ASKER ÇEKMİŞ VE KORUMAYA ÇALIŞMIŞTIR. AMAÇ, KATLİAM YAPMAK OLSA İDİ; TEHCİR ETTİRMEDEN ERMENİLER YAŞADIKLARI YERDE KATLEDERDİ:

52 Anadolu ve Kafkaslar’da 517.955 Türk, Ermeniler tarafından katledildi.
Anadolu ve Kafkaslar’da Türk, Ermeniler tarafından katledildi.

53 1887- 1920 ARASINDA ERMENİ KOMİTACILARIN ÖLDÜRDÜĞÜ TÜRK SAYISI:
Justin Mc Carthy: Çoğunluğu Türk olmak üzere müslüman Bogos Nubar: KORKU NEDENİ İLE BÖLGEYİ TERK EDEN TÜRK NÜFUSU: Rus belgelerine göre: Osmanlı belgelerine göre:

54 ABD ESKİ BAŞKANI R. REAGAN’IN HUKUK DANIŞMANI BRUCE FEİN diyor ki…
“1981 YILINDA BEYAZ SARAY’IN YAPTIRDIĞI ÖZEL ARAŞTIRMAYA GÖRE ERMENİ TERÖR ÇETELERİNİN MÜSLÜMANI ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİR.”

55 TÜRK YALAN ERMENİ

56 PROF. STANFORD SHAW- (1977):
“ERMENİLERE YÖNELİK BİR SOYKIRIM YOKTUR; KARŞILIKLI KIRIM VARDIR.”

57 RUS YARBAY TWERDOKHLEBOF VE GENERAL ODİŞELİDZE: DOĞU ANADOLU’DA
“KATLİAM VE SOYKIRIMI YAPANLARIN ERMENİLER OLDUĞUNU” RAPORLARLA RUS GENELKURMAYINA İLETMİŞLERDİR.

58 KAYSERİ’DE KATLEDİLEN TÜRKLER İÇİN YAKILMIŞ AĞITLARDAN BİRİ:
“KAPI KAPI GEZİYORLAR, İFADEYİ YAZIYORLAR; DÜŞMAN BAŞINA VERMESİN, OĞLAK GİBİ YÜZÜYORLAR. KELE DUDU, KELE DUDU, KANLI GÖMLEK, YU DİYORLAR; BEBEKLERİ KAYNATMIŞLAR, KUZU ETİ, YE DİYORLAR. ENFİYECİ HÜSEYİN’İ TELLERİNEN BOĞUYORLAR; ZABIT KATİBİ MEHMET’İ TOPUZUNAN DÖVÜYORLAR.”

59 GERÇEKTE SOYKIRIMA UĞRAYANLAR TÜRKLERDİR.
SOYKIRIM NEDİR? Soykırım; “ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının sistemli olarak yok edilmesi”dir. GERÇEKTE SOYKIRIMA UĞRAYANLAR TÜRKLERDİR.

60 DOĞU ANADOLU’DA TÜRK VE ERMENİ NÜFUS KARŞILAŞTIRMASI
İSİM TÜRK NÜFUSU ERMENİ NÜFUSU WAMBERT TRODER JAKMEN - ZELENOF COİNET

61 SEVR ANTLAŞMASINA GÖRE ERMENİSTAN

62 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA
TAŞNAKLAR, 1918 YILINDA KAFKASYA’DA ERMENİSTAN’I KURDUKLARINI İLAN ETTİLER VE KURDUKLARI ORDU İLE ANADOLU’YA GİRDİLER. BU SALDIRI, DOĞU CEPHESİ KOMUTANI KAZIM KARABEKİR TARAFINDAN DURDURULDU VE PÜSKÜRTÜLDÜ. ERMENİLER, KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA GÜNEY CEPHESİNDE FRANSIZ VE İNGİLİZ İŞGAL KUVVETLERİ İÇİNDE GÖNÜLLÜ ASKERLİK YAPMIŞLAR VE BÖLGEDEKİ TÜRKLERE ZULÜM YAPMIŞLARDIR.

63 KARABETYAN CEMİYETİ!... KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA, TÜRKLERE SİLAHLA, MADDİYATLA VE BEDENEN YARDIM EDEN BİR ERMENİ CEMİYETİDİR. BU CEMİYET, “TÜRK – ERMENİ TEALİ CEMİYETİ” OLARAK DA BİLİNİR. BU CEMİYET, TÜRKLERLE ERMENİLERİN BİRLİKTE VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALARINI İSTEMEKTE İDİ.

64 YENİ DALGA ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİ:
ASALA (Ermeni Gizli Ordusu)- 1975 JCAG (Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları)- 1976 NAR (Yeni Ermeni Direnişi)- 1977 AMAÇLARI: SÖZDE SOYKIRIMIN İNTİKAMINI ALMAK VE ULUSLAR ARASI KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKMEK. YİNE KAN AKMAYA BAŞLIYOR…BU SEFER HEDEF: YURT DIŞINDAKİ TÜRK VARLIĞI

65

66

67

68 1979 Yılından İtibaren Ermeni Teröründe Büyük Artış:
21 Ülkenin 38 Kentinde; 39 Silahlı, 70 Bombalı, 1 İşgal, Toplam: 110 Terör Olayı.

69 1979 Yılından İtibaren Ermeni Teröründe Büyük Artış
Bu Olaylarda; 42 Türk Diplomatı ve 4 Yabancı Uyruklu Ölü, 15 Türk ve 66 Yabancı Uyruklu Kişi Yaralı.

70 BUGÜNKÜ DURUM

71 LOBİ FAALİYETLERİ İLE…
Dört T Planı LOBİ FAALİYETLERİ İLE… Tanıtılma Tanınma Tazminat Toprak

72 AMAÇ: “BÜYÜK ERMENİSTAN”I KURMAK, HALA VAZGEÇMEDİLER:
1991 YILINDA AZERBAYCAN’A BAĞLI KARABAĞ’I İŞGAL ETTİLER; VE İŞGAL HALA SÜRMEKTE!

73 AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIĞI UĞRUNA…
ARASINDA RUS VE ERMENİ ASKERLERİNCE AZERİ ÖLDÜRÜLMÜŞ, BİR O KADARI YARALANMIŞTIR. KARABAĞ İŞGALİNDEN (1991) DOLAYI ’DAN FAZLA AZERİ HALEN TOPRAKLARINDAN AYRI YAŞAMAKTADIRLAR.

74 1991- AZERBAYCAN/ HOCALI ANNELERİ, BABALARI, ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜLER!

75 1991- HOCALI

76 GÜNÜMÜZDE ERMENİSTAN

77 Ermenistan Parlamentosu’nca 23 Ağustos 1990'da kabul edilen bildiride;
"Ermenistan Cumhuriyeti, Osmanlı Türkiyesi ve Batı Ermenistan'da gerçekleştirilen 1915 soykırımının uluslar arası kabul görmesi çabasını destekler" maddesine yer verilmiştir.

78 Asılsız soykırım iddiası maalesef hala
bazı parlâmentolarda kabul görmektedir.

79 SOYKIRIM İDDİASINI KABUL EDEN BAZI ÜLKELER:
1965- Uruguay 1982- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1993- Arjantin 1995- Rusya 1996- Kanada ve Yunanistan 1998- Belçika 2000- Fransa ve İtalya 2000- Avrupa Birliği Parlamentosu

80 Paris’teki Sözde Ermeni Soykırımı Anıtı
Fransa'da başkent Paris'i de içine alan Ile de France bölgesindeki Sevr Belediyesi, Sevr Anlaşması'nın imzalandığı binanın önüne, üzerinde ‘1915’te Jön Türk hükümeti tarafından katledilen 1.5 milyon Ermeni'nin anısına' yazılı 6 metre yüksekliğinde, bir Ermeni soykırım anıtı dikti. Anıtın arka kısmında ‘Fransa için ölen Ermeniler’in anısına ve 1945' ibaresi yer alıyor.

81 “Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade, dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, Kars Antlaşmasıyla en doğru çözüm şeklini buldu. Asırlardan beri dostane yaşayan iki halkın, dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu.” Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1922 TBMM Üçüncü Toplanma Yılı Açış Konuşması

82 “TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRK VARLIĞI İLELEBET VAR OLACAKTIR!”
BAŞARAMAYACAKLAR! “TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRK VARLIĞI İLELEBET VAR OLACAKTIR!”


"Hazırlayan: Bahadır Tuncay Şaphane Cumhuriyet Çok Programlı Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları