Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

12 (on iki) Hizmet 1. Mürşid: Mürşid evlâd-ı Rasûl olduğu için Hz. Peygamber’i temsil etmektedir. Cem erkânının mutlak hâkimidir. Tarîkat bâbında on iki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "12 (on iki) Hizmet 1. Mürşid: Mürşid evlâd-ı Rasûl olduğu için Hz. Peygamber’i temsil etmektedir. Cem erkânının mutlak hâkimidir. Tarîkat bâbında on iki."— Sunum transkripti:

1 12 (on iki) Hizmet 1. Mürşid: Mürşid evlâd-ı Rasûl olduğu için Hz. Peygamber’i temsil etmektedir. Cem erkânının mutlak hâkimidir. Tarîkat bâbında on iki hizmet, Fark edip bunları bilmeli imiş, Birinci mürşiddir, mü’mine sünnet, İkinci rehber olmalı imiş.

2 2. Rehber: Tâliblere yol gösteren, kılavuzluk edendir
2. Rehber: Tâliblere yol gösteren, kılavuzluk edendir. Yolun, kurallarını, âdâb ve erkânını öğreten kişidir. Mürşidin yardımcısı konumundadır.

3 3. Gözcü: Rehberin yardımcısı konumundadır
3. Gözcü: Rehberin yardımcısı konumundadır. Cem erkânının yürütülmesinde birinci derecede sorumludur. Erkâna uymayan tâlibleri uyarır. Onuncu peyiktir Mîkâil gibi, On birinci gözcü İsrâfîl gibi, Sultanlar katında dur gayın gibi, Mansûr gibi dârda kalmalı imiş.

4 Altıncı sofracı kulundur Kamber, Yedinci çerağcı Câbir-i Ensâr,
4. Çerağcı: Çerağı (mum, kandil) yakan kişidir. Altıncı sofracı kulundur Kamber, Yedinci çerağcı Câbir-i Ensâr, Sekizinci sâki yi İmâm Hüseyin âb-ı Kevser, Şerâben tahûrâ kanmalı imiş.

5 5. Zâkir: Bağlama kullanarak, tevhîd, zikir, ilâhî, mersiye, düvaz imâm, deyiş ve nefes okuyan kişidir. Üçüncü zâkir ola zikrede, Söyledikçe Hak kelâmını virdede, Ehl-i irfân sohbetini sır ede, Bir zamân bu hizmete ermeli imiş.

6 6. Süpürgeci: Meydân temizliğini yapan hizmet sâhibidir
6. Süpürgeci: Meydân temizliğini yapan hizmet sâhibidir. Dördüncü hizmetçi Seyyid-i Farâş, Geçe Hakk’a vere ser ile bâş, Beşinci pâk ola Selmân’a yoldaş, Pâk edip kalbini silmeli imiş.

7 7. Tezekkâr: Tarîkat abdestinin alınması için hizmet yapan kişidir
7. Tezekkâr: Tarîkat abdestinin alınması için hizmet yapan kişidir. Sembolik olarak elinde ibrik ve leğen, omzunda havlu ile hizmeti yerine getirir. Gel gidelim hakîkata, Kulak verelim tarîkata, Sofu girdi i’tikâda, Tezekkâra haber olsun.

8 8. Sakka: Müsâhiblik ceminde ikrâr verenlere su dağıtan kişidir
8. Sakka: Müsâhiblik ceminde ikrâr verenlere su dağıtan kişidir. Bu yola girer hasların hası, Mü’minler giyer hakîkat libâsı, Doldur ver engür tası, Sâkîlere haber olsun.

9 9. Lokmacı: Kurban ve yemek işlerine bakan kişidir
9. Lokmacı: Kurban ve yemek işlerine bakan kişidir. Lokmaları eşit olarak tâliblere paylaştırır. Mü’mini çektiler meydâna, Münkiri sürdüler zindâna, Tekbir verildi kurbâna, Kurbancıya haber olsun.

10 10. Kapıcı: Ceme gelen tâlibleri karşılayan, onların edeb-erkân içinde oturmalarını sağlayan kişidir. Gözcünün yardımcısı konumundadır. Bu yola gider hacılar, Mü’min Müslim bacılar, Cem kilidi kapıcılar, Kapıcıya haber olsun.

11 11. Peyik: Cemin yapılacağını tâliblere haber veren kişidir
11. Peyik: Cemin yapılacağını tâliblere haber veren kişidir. Hak kuluna nazar eyler, Hakk’ın kelâmını söyler, Mü’min kullar nazar eyler, Peyik sana haber olsun.

12 12. İznikçi: Ceme gelen tâliblerin ayakkabılarını yerleştiren, ayrıca süpürge hizmetini yapanlara yardımcı olan kişidir. Şâh Hatâyî’m vârı geldi, Mü’minleri kârı geldi, Hak’tan bize bergüzâr geldi, İznikçiye haber olsun.


"12 (on iki) Hizmet 1. Mürşid: Mürşid evlâd-ı Rasûl olduğu için Hz. Peygamber’i temsil etmektedir. Cem erkânının mutlak hâkimidir. Tarîkat bâbında on iki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları