Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABIR ..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABIR .."— Sunum transkripti:

1 SABIR .

2 Sabır Dini açıdan övülen teşvik edilen ahlakî olgunluğu ifade eden bir terimdir.

3 Sabır: İnsanın başına gelen kötü olaylar, kaza ve belalar karşısında telâşa kapılmadan dayanıp direnmesidir.

4 Sabırla ilgili Kur'an -ı Kerim de birçok ayet vardır:
“ Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey peygamber) Sabredenleri müjdele. . O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlarda onlardır.” (Bakara )

5 Allah sabretmemizi istiyor:
“ Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.” (2/Bakara ,153) “...Allah sabredenleri sever.” (3/Al-i İmran,146)

6 . İnsanları karanlıklardan nura çıkaracağı bildirilen Kuran’da (İbrahim Suresi,1), emredilen tavırlardan biri “sabretmek” tir. Kuran’da öğretilen gerçek sabır, sadece zorluklar karşısında değil, aksine hayatın her anında yaşanan bir ahlak özelliğidir. Gerçek sabır, zorluklarda olduğu kadar rahatlık ve nimet içindeyken de güzel ahlakta kararlılık ve istikrar göstermeyi, bir an olsun bunlardan taviz vermeyerek bir ömür süresince bu ahlakla yaşamayı gerektirir.

7 Şu hâlde, güzel bir sabır (göstererek) sabret. (Mearic Suresi, 5)

8 Sabırla İlgili Olumlu Kavramlar
Tahammül, dayanıklılık, çalışkanlık, gayretlilik, teslimiyet, kararlılık, tevekkül, ısrarcılık, özgüven, metanet, selamet, istikrar, cesaret, umut, azim,sebat, çaba, itaat

9 İlgili Olumsuz Kavramlar
Telaş, acizlik, merak, yılgınlık, bencillik, acelecilik, korkaklık, tembellik ,isyankarlık, umutsuzluk

10 Sabır nelere karşı olmalıdır?
Üç tür sabır vardır. Bunlar: 1-Günah işlememede sabır. 2- Musîbetlere karşı sabır. 3- İbadete devamda sabır.

11 Sabır, Allahın Rızasını Kazanmak İçin Bir Anahtardır
Müminler yalnızca Allah için sabrettiklerinden dolayı sabırlarının karşılığında mutlaka somut bir karşılık beklentisi içine girmezler. Gösterdikleri üstün ahlak neticesinde Rabbimizin rızasını kazanacaklarını ummak, onlar için alabilecekleri tüm karşılıkların en güzelidir.

12 “… Sabır gösterenleri müjdele.” (Bakara Suresi, 155)
‘’Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Suresi, 153) Burada Allah sabrın müminlere pek çok güzelliğin kapısını açan eşsiz bir anahtar olduğunu bildirmektedir.

13 Toplumda yaşanan yanlış sabır anlayışı: Tahammül etmek, boyun eğmek
Kuran’da öğretilen sabır anlayışını bilmeyen kimseler sabrı, hiçbir çaba göstermeden, sadece “söylenerek” bekleme şeklinde algılarlar. Hatta bu şekilde aciz bir tavır sergilemenin son derece erdemli bir davranış olduğuna da inanırlar. Oysa Allah Katında makbul olan sabır aklın, vicdanın ve maddi manevi tüm imkanların kullanılarak zorlukların ortadan kaldırılmasını teşvik eder.

14 . Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Sürekli olan ’salih davranışlar’ ise, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır.” (Kehf Suresi, 46)

15 Sabır kahramanı olarak bilinen peygamber kimdir ve bu peygamber hakkında ne biliyorsunuz?
,

16 HZ. EYYÜP PEYGAMBER’İN KISSASI

17 Geçmiş zamanların birinde bağlarıyla ünlü Suriye topraklarında Eyüp adında zengin iyi ahlaklı biri yaşardı. Malı gün geçtikçe çoğalıyor O da gün geçtikçe daha hayırsever biri oluyordu. Kazandığı mal ve mülkün Allah’ın olduğunu ve bir gün hesabını vereceğini aklından çıkarmaz, dilinden şükrünü malından sadakasını eksik etmezdi.

18 Hz. Eyüp’ü çekemeyenler şöyle diyordu: “– Onun malı nasıl olsa çok
Hz. Eyüp’ü çekemeyenler şöyle diyordu: “– Onun malı nasıl olsa çok..! Dağıt, dağıt bitmez ki...! Bu kadar refah içinde olan biri tabi ki iyi ahlaklı olur; ona sataşan yok, çatışan yok…

19 Allah Eyüp’ün samimiyetini biliyordu
Allah Eyüp’ün samimiyetini biliyordu. Bunu diğer insanlara da göstermek istedi.

20 “-Allah verdi; Allah aldı; her şey O’nun değil mi?” diyordu.
Hz. Eyüp’ün düzgün giden işleri teker teker bozuldu. Kısa sürede bütün servetini kaybetti ama sabrını ve metanetini kaybetmedi. “-Allah verdi; Allah aldı; her şey O’nun değil mi?” diyordu.

21 Belalar henüz bitmemişti
Belalar henüz bitmemişti. Ani bir sarsıntıyla evleri yıkılmış, tüm çocukları göçük altında kalmıştı . Yıkıntıdan sağ kurtulan yalnızca karısıydı. Eyüp peygamber çocuklarını kaybetti ama sabrını ve metanetini kaybetmedi.

22 Belalar devam ediyordu. Hz
Belalar devam ediyordu. Hz. Eyüp’ün vücudunda yaralar çıkmaya başladı ve gün geçtikçe büyüdü. Hekimlere gitti ilaçlar kullandı ama nafile.

23 Eyüp Peygamber’in yaraları çok fenalaştı
Eyüp Peygamber’in yaraları çok fenalaştı. Hastalığının bulaşıcı olması ihtimaline karşı kimse onun yanına yaklaşmak istemiyordu. Eyüp Peygamber yapayalnız kalmıştı.Allah’a dua etmeye ve O’ndan sabır istemeye devam etti. Bir insanın başına gelebilecek her türlü felaket ve müsibet, onun başına gelmişti ve o, tıpkı sağlıklı ve varlıklı günlerinde olduğu gibi Allah’tan uzaklaşmamış, O’na olan bağlılığını ve güvenini kaybetmemişti. Hz. Eyüp imtihanını başarıyla geçmiş ve insanlara örnek bir kul olmuştu.

24 Hastalığının şiddetlendiği bir anda;
Ey Rabbim!” diye dua etti. Halim sana malumdur. Adını anamayacak kadar hastayım! Ey Şifa Veren! Şifana muhtacım…”

25 Yüce Allah, kulundan hoşnuttu
Yüce Allah, kulundan hoşnuttu. Eyüp Peygamberin makamını, katında daha da yüceltti. Ona: “–Ayağını yere vur” diye vahyetti.

26 Eyüp Peygamber güçlükle ayağını kaldırıp indirdi
Eyüp Peygamber güçlükle ayağını kaldırıp indirdi. Ayağını indirdiği yerden berrak bir su kaynamaya başladı. Eyüp Peygamber o suyla yaralarını temizledi. Yaraları kısa sürede kuruyup kayboldu; sudan doyasıya içti, içindeki dertler şifa buldu. Eyüp aleyhisselam, hastalanmadan önceki sağlığına tez zamanda kavuştu.

27 Sağlığını kazanan Hz. Eyüp, servetini de yeniden kazandı
Sağlığını kazanan Hz. Eyüp, servetini de yeniden kazandı. Böylece o, refah ve sağlık içindeyken Allah’ı unutmadığı gibi, yoksul ve hastalıktayken de O’na küsmedi, isyan etmedi. Böylece Eyüp aleyhisselam, Allah’ın sadık ve sabırlı bir kulu olarak tarihe geçti.

28 Hz Eyyüp As’In Yaşadığı yerler

29

30

31 . Sabır, müminin Allah (c.c.)'a karşı olan samimiyetinin ve O'na yakınlaşmak için gösterdiği çabanın en önemli göstergelerinden biridir. Çünkü insan ancak samimiyeti ve Allah (c.c.)'a olan yakınlığı oranında sabır gösterebilir.

32 Sabrı sabrın doruğuna ulaşmış, Peygamberi Zişan Efendimizin hadisleriyle örneklendirecek olursak sabır ile ilgili hadisleri şöyle sıralayabiliriz.

33 HZ. MUHAMMED (sav) buyuruyor ki:
Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır. Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, 1992, s. 208

34 Ümmi Seleme (r. a) anlatıyor. Resulullah (s. a. v
Ümmi Seleme (r.a) anlatıyor. Resulullah (s.a.v.)'ı şunları söylerken işittim. “Kendisine bir musibet gelen Müslüman Allah'ın emrettiği ‘İnnâ lillahi ve innâ ileyhi raci'un. Allahumme ecirni fî musibeti vahluf li hayran minha' Biz Allah'a aidiz ve ancak O'na döneceğiz. Bana bu musibetim için ücret ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ver derse, Allah o musibeti alır ve mutlaka daha hayırlısını verir.” .

35 -Sizi tanıyamadım, dedi.
Enes İbni Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre peygamberimiz ,(çocuğunun) mezarı başında (bağıra-çağıra) ağlayan bir kadının yanından geçti.Ona: - “Allah’dan kork ve sabret!” buyurdu. Kadın: Çek git başımdan; zira benim başıma gelen felâket, senin başına gelmemiştir, dedi. Kadın Hz. Peygamber’i tanıyamamıştı. Kendisine, onun Peygamber olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamberimizin kapısına koştu, orada kapıcılar yoktu. (Özür beyân etmek üzere Hz. Peygamber’e): -Sizi tanıyamadım, dedi. Peygamberimizde: - “Sabır dediğin, felâketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır” buyurdu. (Buhârî, Cenâiz 32, 43; Ahkâm 11; Müslim, Cenâiz l4-l5. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 23; Tirmizî, Cenâiz 13; Nesâî, Cenâiz 22 ) .

36 HZ.MUHAMMED (sav) BUYURDULAR Kİ:
"Kul hastalandığı zaman Allahu Teala hazretleri ona iki melek gönderir ve onlara: "Gidin bakın, kulum yardımcılarına ne diyor bir dinleyin!" der. Eğer o kul, melekler geldiği zaman Allah`a hamdediyor ve senalarda bulunuyor ise, onlar bunu, her şeyi en iyi bilmekte olan Allah`a yükseltirler. Allahu Teala hazretleri, bunun üzerine şöyle buyurur: "Kulumun ruhunu kabzedersem, onu cennete koymam kulumun benim üzerimdeki hakkı olmuştur. Şayet şifa verirsem, onun etini daha hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmem ve günahlarını da affetmem üzerimdeki hakkı olmuştur."

37 . Hadislerde gördüğümüz üzere Allah Resulü (s.a.v) sabrı tavsiye etmektedir. Sabrın yüceliğini, en güzel şekilde Allah Resulu kendi hayatında göstermiştir. Taif’i hatırlayalım. O yüce insanın, O değerli incinin orada gösterdiği sabrı gözümüzün önüne getirelim. Taif’te Peygamberimiz ellerini açtığı vakit bütün melekler pür dikkat peygamberimizin ağzından o kavmin helak olması için dua beklerken peygamberimiz büyük bir sabır örneği göstererek Allah'u Tealaya o kavmin felaha ermesi için dua etmiştir.

38 ANNE BABALAR! SABIRLI ÇOCUKLARINIZ OLSUN İSTER MİSİNİZ? LÜTFEN DİKKAT ! Çocuğunuz oyuncaklarını toplama sabrını göstermediğinde “Bırak senin yerine ben toplarım.” demeyin. Bu ifadeniz bir dahaki sefere çocuğunuzun sizden aynı şeyi beklemesine neden olacaktır.

39 Çocuğunuz yolda ağır ağır yürürken “Öf sıkıldım, beni kucağına al
Çocuğunuz yolda ağır ağır yürürken “Öf sıkıldım, beni kucağına al.” dediğinde her seferinde onu kucağınıza almayın. Aksi takdirde her yürümekten sıkıldığında onu kucağınıza almanızı isteyecektir.

40 Çocuğunuz bir konuda size bir şeyler anlatmaya çalışırken onu sabırla dinleyin. “Acele et seni dinleyecek zamanım yok.” mesajı verdiğinizde bir dahaki sefere size anlatmamayı tercih edebilir. Ya da sizi dinlemesi gerektiğinde beklediğiniz sabrı göstermeyebilir.

41 Çocuğunuz sofra kurma ya da her hangi bir konuda size yardım etme eyleminde bulunduğunda sabırsızlıkla “Sen bırak çok yavaş hareket ediyorsun, ben yaparım.” demeyin. Bu davranışınız ondan yardım istediğinizde “hayır” cevabını duymanıza neden olabilir.

42 Ç Birlikte sabrı gerektiren şeyler yapın;balığa gidin, yürüyüşe gidin, kurabiye pişirin ,bir el işi yapın .Sabır gösterdiğinde onu övün. Aldığı sorumlulukları yerine getirmesi konusunda sebat göstermesi gerektiğini anlatan anılarınızı paylaşın.

43 SABIR KONUSUNDA ÇOCUĞUNUZLA SORUNUNUZ MU VAR İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER
1-Çocuklarınızı sabırla dinleyin. 2-Denemelerine fırsat verin. 3-Çocuklarınızın gelişim dönemlerini ve gelişim görevlerini iyi bilin. 4-Sabrı teşvik edici davranışlarda bulunun. 5-İşlerini yarım bırakmasını istemeyin.

44 NE YAPMAMALI? 1-Rencide etmeyin 2-Müdahale etmeyin

45 ACABA BU PAKETTE NE VAR? Hedef: Sabırlı olma davranışını içselleştirebilme Davranışlar: Sabırlı olma gereğini fark etme Sabırlı davranma Süreç: Sınıfta bir hediyeleşme günü ilan edin. Her öğrenci kura ile belirlenen bir arkadaşına hediye alsın. Hediyelerin sabah verileceğini fakat paketlerinin akşama kadar açılmaması gerektiğini söyleyin. Öğrenciler gün boyu,hediye paketleri karşılarında, beklesinler. Günün sonunda hep beraber hediyeleri açın. Öğrencilerin duygularını paylaşırken her şeyin zamanını beklemenin gerekliliği hakkında konuşun.

46 AYIKLA PİRİNCİN MERCİMEĞİNİ !
Hedef : Sabır davranışlarını içselleştirebilme Davranışlar: Sabır davranışının önemini söyleme Sabırlı davranma Sabırlı davranışların sonuçlarıyla ilgili fikir edinme

47 Süreç : Bir miktar pirinç ve mercimeği (yarım çay bardağı)birbirine karıştırın ve öğrencilerden pirinçlerle mercimekleri ayırmalarını isteyin, bu konuda onlardan teklifler alın (bir yandan işe devam ederken hep birlikte şarkı söylemek, sıra ile fıkra anlatmak vs.) Öğrencilerin teklifleri doğrultusunda yön vererek pirinç ile mercimeği ayırma işine devam edin . Zorluklara sabretmenin kişiyi başarıya ulaştıracağı üzerine konuşun.

48 Hedef :Problem durumlarında olumlu tavır
HEY SIRANIN SONUNA GEÇ ! Hedef :Problem durumlarında olumlu tavır geliştirmek için sabırlı olma gereğini fark edebilme Davranışlar: Yaşanılan duruma sabırla yaklaşma Öfkesiyle başa çıkma becerisi gösterme Problem durumlarında olumlu tavır takınma

49 Süreç: Öğrencileri mümkün olduğunca eşit sayıda üyelerden oluşan gruplara ayırın
Gruplardan birine merakla bekledikleri bir konsere veya maça girebilmek için saatlerdir sırada beklediklerini hayal etmelerini ve bir sıra oluşturmalarını söyleyin . Bir başka grubu da sonradan gelip sırayı bozmaya çalışan kişiler olarak görevlendirin . Sırada bekleyen öğrencileri en doğru üslupla haklarını korumaya çalışmaları için uyarın . Öğrenciler bu sahneyi doğaçlama olarak oynasınlar . Farklı gruplarla oyunu tekrarlayın

50 NELER OLURDU ? Hedef :Sabır davranışının toplumsal hayat içindeki yerini fark edebilme Davranışlar :Sabır davranışının yokluğunun sonuçlarını öngörme Sabır davranışının toplumsal hayat içinde olumlu yönlerini fark etme

51 Fırıncılar ekmek yapmaktan sıkılsaydı …
Şoförler insan taşımanın hiçte zevkli olmadığını düşünseydi … Okulumuzdaki görevliler sürekli temizlik yapmayı reddetseydi … Parmaklarımız yazı yazmaktan bıksalardı… Büyüklerimiz işe gitmeyi sıkıcı bularak vazgeçseydi… Ayaklarımız bedenimizi taşımaktan vazgeçseydi…

52 GÜLMECE GÜLDÜRMECE HEDEF :Sabır kavramını içselleştirebilme
Davranışlar :Sabır davranışı gerektiren durumları fark etme Gereken durumlar için sabırlı olma

53 Süreç: Öğrencilerin “u” şeklinde oturmalarını isteyin
Ebe seçilen öğrenci bütün öğrencilerin görebileceği bir konumda ayakta dursun. Bütün öğrenciler ebeyi güldürmeye çalışsınlar. Fıkra anlatıp,mimik ve taklitler kullanabilirler.Ancak gıdıklamak oyun kurallarına aykırıdır. Beş dakika boyunca güldürülemeyen oyuncu başarılı kabul edilip,yeni bir ebeyle oyuna devem edin .

54 Sabırla ilgili güzel sözler
Bedende baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olamaz. Hz. Ali r.a.

55 Sabırla ilgili güzel sözler
Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. MEVLANA Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. SHAKESPEARE

56 BAHAR SEVİM KUZU SUNUM BİTMİŞTİR… Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğretmeni


"SABIR .." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları