Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beyin ve Öğrenme Stilleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beyin ve Öğrenme Stilleri"— Sunum transkripti:

1 Beyin ve Öğrenme Stilleri

2 Konu Başlıkları Beyin Hücresi ve Öğrenme Sağ ve Sol Beyin
Sağ ve Sol Beynin Bilgi İşleme Yöntemleri Beyin Baskınlığı Envanteri Beynin 4 çeyreği Beyin çeyreklerinin Öğrenme Stilleri Öğretme ve Öğrenme Varsayımları Farklı Beyin çeyreklerine Uyan Etkinlikler Sınıf Uygulamaları

3 Öğretim ve Öğrenme Stilleri Arasındaki Uyumsuzluklar
Öğrenme Stillerinin Zayıf Yanları Öğrenme Stillerinin Herhangi Birinde Baskın Olan Öğrenciler Sizin Öğrenme Stiliniz Ne? Farklı Öğrenme Stillerinin Göstergeleri Öğretim Stilleri Farklı Öğretim Stillerine Uygun Etkinlikler Sınıf Uygulamaları

4 BİZDEN BİRİ “ Toplumuzda “kırkı çıkmak” diye bir deyim var. çoğu zaman bu sürenin daha da arttığını gözleriz. Bunun başlıca nedenleri, bebeğin hasta olmaması ve ona nazar değmemesidir. Nesrin Hanım iki önce sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştir. Bebeğini evin en sessiz köşesine yatırır, bahçedeki çocukları kovar, eşini kahveye gönderir, televizyonun sesini kısar, perdeleri kapatır, bebeğin yüzünü tülbentle örter, alçak sesle konuşur vb. Tatil yörelerine gittiğinde iki aylık bebeğini tatile getiren yabancılara garip ve biraz da suçlar gibi bakması, sıklıkla yaptığı şeyler arasındadır. Ona göre bu yabancılar, kendi zevkleri için bebeklerini perişan etmektedirler. Oysa bu dönemde bebeklerin son derece yoğun uyarıcıya gereksinmesi vardır ve bu yabancılar doğru olanı yapmaktadırlar. Nesrin Hanım ise, yavrusunu dış etkenlerden korumakta ve “aman bebeğin zekası gelişmesin” diye yoğun bir çaba harcamaktadır. ”

5 Dendritlerin dallanması ve komşu hücrelerle sinaptik bağlar oluşturulması zekanın gelişmesi demektir.

6 Ardışık Yarı Küresel Stil Eşzamanlı Yarı Küresel Stil
SOL (Analitik) SAĞ (Global) Ardışık Yarı Küresel Stil Eşzamanlı Yarı Küresel Stil Sözel Görsel Kelimenin anlamına odaklanır. Sesin tonuna odaklanır. Ardışık Rastgele Bilgiyi doğrusal olarak işler. Bilgiyi farklı düzenlerde işler. Yapılan işlerde mantık arar. Yapılan işlerde duygu arar. Plana göre hareket eder. Bir plan doğrultusunda hareket etmez. İnsanların ismini hatırlar. İnsanların suratlarını hatırlar. Konuşurken çok az jest ve mimiklerden faydalanır. Konuşurken çok fazla jest ve mimik kullanır. Dakiktir. Daha az dakiktir. Formal çalışma düzenlerini tercih eder. Müzik ya da ses eşliğinde çalışmayı tercih eder. çalışırken parlak ışıktan hoşlanır. çalışırken sık sık hareket eder.

7 Beyin Baskınlığı Envanteri
Soru 1 Bir tiyatroya, sınıfa ya da bir konferans salonuna girdiğinizde hangi tarafı tercih edersiniz? Sağ Sol Soru 2 Sınavlarda ne tür soruları tercih edersiniz? öznel (açık uçlu, tartışma) nesnel (doğru/yanlış, çoktan seçmeli, birebir eşleme)

8 Soru 3 Önsezilerinizin olduğuna inanıyor musunuz? Evet Hayır Soru 4 Önsezilerinize uygun hareket eder misiniz? Evet Hayır Soru 5 Eşyalarınızın her birinin yeri var mı? Eşyalarınız her zaman durması gereken yerde mi duruyor? Hayır Evet

9 Soru 6 Öğrenmekte olduğunuz herhangi bir dansın bir bölümünü öğrenirken aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? Öğretmenin hareketlerini taklit ederek ve müziği hissederek öğrenmeyi tercih ederim. Öncelikle hareketlerin sırasını öğrenmeyi ve basamaklara ilişkin kendi kendime konuşmayı tercih ederim. Soru 7 Mobilyalarınızın yerini sık sık değiştirir misiniz yoksa sürekli aynı yerde kalmasını mı tercih edersiniz? Değiştirmeyi tercih ederim. Aynı yerde kalmasını tercih ederim.

10 Soru 8 Saate bakmadan zamanın ne kadar ilerlediğini tahmin edebilir misiniz? Hayır Evet Soru 9 Aşağıdakilerin hangini daha kolay anlarsınız? Geometri Cebir Soru 10 Sizin için insanların adlarını mı yoksa suratlarını mı hatırlamak daha kolaydır? Suratlarını Adlarını

11 Soru 11 Herhangi bir konu ile ilgili örneğin okulla ilgili duygularınızı anlatmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırsınız? Resim Yazı Soru 12 Karşılıklı konuşmalarda aşağıdakilerden hangisine dikkat edersiniz? Ne söylendiğine Nasıl söylendiğine Soru 13 Konuşurken ellerinizi ve kollarınızı hangi sıklıkta kullanırsınız? Konuşurken genellikle ellerimi ve kollarımı kullanırım. Ara sıra kullanırım.

12 Soru 14 Çalışma masanız ya da çalıştığınız alanın görüntüsü nasıldır? Karışık bir haldedir. Temiz ve düzenlidir. Soru 15 Sizin için ana fikri mi yoksa spesifik detayları mı okumak daha kolaydır? Ana fikirleri okumak daha kolaydır. Spesifik detayları okumak daha kolaydır. Soru 16 En etkili ya da verimli nasıl düşünürsünüz? Uzanarak Düz oturarak

13 Soru 17 Komik şeyleri mi yoksa mantıklı şeyleri mi söylerken/yaparken kendinizi daha rahat hissedersiniz? Komik şeyleri Mantıklı şeyleri Soru 18 Matematikte Cevabı bulurum ancak nasıl bulduğumu açıklayamam. Cevabı nasıl bulduğumu açıklayabilirim.

14 Sol Beynin Bilgiyi İşleme Yolları
Bilişsel İşleme Türü Kısa Tanımlama Doğrusal Bilgiyi parçadan bütüne, ileriye doğru mantıklı gelişmeler yoluyla işler. Ardışıksal Bilgiyi ilkten sona doğru bir sıra içinde işler. Sembolik Sembolleri ve resimleri işler; harfleri, kelimeleri ve matematiksel sembolleri kullanmaktan hoşlanır. Mantıksal Bilgiyi parça parça işler, problem çözerken mantığını kullanır. Sözel Düşünceleri ve fikirleri kelimelerle işler. Gerçek Tabanlı Bilgiyi gerçeğe dayalı olarak işler; kurallara ve düzenlemelere odaklanır.

15 Sağ Beynin Bilgiyi İşleme Yolları
Bilişsel İşleme Türü Kısa Tanımlama Bütüncül Bilgiyi bütünden parçaya, önce detayları değil resmin bütününü görür. Rastgele Bilgiyi öncelik sırasına dikkat etmeden işler, bir görevden diğerine geçişler yapar. Somut Görülebilen, dokunulan ve gerçek nesneleri işler. Sezgisel Bilgiyi hislerine güvenerek işlemeyi tercih eder. Doğru cevabı bulabilir ancak nasıl bulduğundan emin olamaz. Sözel Olmayan Düşünceleri resimler gibi işler. Hayal Gücü Odaklı Bilgiyi yaratıcı bir şekilde işler, kurallara ve düzenlemelere daha az odaklanır.

16 Sağ ve Sol Beynin Bilgiyi İşleme Stillerine İlişkin Varsayımlar
Beynin sağ ve sol yarı küreleri bilgiyi farklı şekillerde işlerler. Bireyler, bilgileri baskın olan yarı kürelerini kullanarak işlemeye yatkındırlar. Öğrenme ve düşünme süreci her iki tarafın dengeli bir şekilde kullanılmasıyla geliştirilebilir. Bu, daha az baskın olan tarafın geliştirilmesi anlamına gelir.

17 Sağ ve Sol Beynin Bilgiyi İşleme Stilleri
Doğrusal Yerine Bütüncül İşleme Ardışıksal Yerine Rastgele İşleme Sembolik Yerine Somut İşleme Mantıksal Yerine Sezgisel İşleme Sözel Yerine Sözel Olmayan İşleme Gerçeğe Dayalı Yerine Hayal Gücü Odaklı İşleme

18 Doğrusal Yerine Bütüncül İşleme
Beynin sol tarafı bilgiyi doğrusal bir şekilde işler. Parçadan bütüne doğru hareket eden bir yön izler. Parçaları alır, sıraya sokar, mantıksal bir sıra içinde düzenler ve sonuca varır. Sağ beyin, bütünden parçaya; bütüncül bir yol izler. Önce resmin detayını değil, tamamını görür. Sağ beyni baskın olan bireyler, önce resmin tamamı verilmezse dersi takip etmekte zorlanabilirler.

19 Ardışıksal Yerine Rastgele İşleme
Doğrusal düşünme özelliğinin yanı sıra sol beyin bilgiyi ardışıksal olarak işler. Sol beyni baskın olan bireyler iyi birer liste yapıcıdırlar. Programlar ve günlük planlama yapmaktan hoşlanırlar. Görevleri sırayla yerine getirirler ve başardıklarında listeye geri dönerler, bitirdikleri görevlerin yanına çek işareti koyarlar. Konuları ardışıksal olarak öğrenmek onlar için çok kolaydır. Sol beyin, matematik derslerinde ve talimatları takip etmekte bilgileri doğrusal ve ardışıksal işleyerek görev yapmaktadır.

20 Ardışıksal Yerine Rastgele İşleme
Sağ beyni baskın olan öğrencilerin bilgiyi işlemeye ilişkin yaklaşımları rastgeledir. Sağ beyinli öğrenciler bir görevden diğerine kolaylıkla geçerler ve belirli bir öncelikleri yoktur. Ödevleri eksik ya da geç getirebilirler. Söz konusu gecikme ya da eksiklik çalışmadıklarından dolayı değil, başka bir görev ya da ödev üzerinde çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bu tür öğrenciler kendilerinden haftalık çalışma programlarını yapmaları istendiğinde genellikle reddederler.

21 Sembolik Yerine Somut İşleme
Sol beyin sembolleri anlamlandırmada sorun yaşamaz. Sol beyni baskın olan bireyler dil ve matematik alanına ilişkin çalışmaları kolaylıkla yaparlar. Sol beyinli öğrenciler kelimeleri ve matematiksel formülleri çabuk ezberleyebilirler. Sağ beyin ise konuların somut olmasını bekler. Sağ beyni baskın olan kişiler ise görmek, hissetmek, dokunmak isterler. Formüllerin nasıl kullanıldığını görmek isterler.

22 Mantıksal Yerine Sezgisel İşleme
Beynin sol tarafı ile bilgi işleyen bireyler, bir problemi çözmek ya da bir deney yapmak için bilgiyi parça parça kullanır. Okurken ya da dinlerken parçaları araştırıp mantıksal bir sonuca varırlar. Herhangi bir yazıda, kelimelerin yazılışına, uyumuna ve noktalamaya genellikle sol beyni baskın olan öğrenciler dikkat ederler. Beynin sağ tarafını baskın bir şekilde kullanan bireyler ise bilgiyi sezgileri ile işlerler. Bu tür öğrenciler problemin doğru cevabını bilebilirler ancak nasıl bulduklarından tam emin olamazlar. Herhangi bir yazıda mantıklılığa, tutarlılığa ve anlama ise sağ beyni baskın olan bireyler dikkat ederler.

23 Sözel Yerine Sözel Olmayan İşleme
Sol beyni baskın olan öğrenciler kendilerini kelimelerle ifade ederken çok az zorluk çekerler. Sol beyni baskın olan öğrenciler herhangi bir yerin tarifini kolaylıkla yapabilirler. Sağ beyni baskın olan öğrenciler ise söylemek istedikleri açıkça ifade edebilirlerken doğru kelimeleri bulmakta sıkıntı çekerler. Sağ beyni baskın olan öğrenciler, her şeyin görsel olarak desteklenmesine ihtiyaç duyarlar. Söylenenler yazılmadıysa genellikle hatırlamazlar. Duyduklarının ya da okuduklarının zihinsel bir filmini yapma alışkanlıkları vardır.

24 Gerçeğe Dayalı Yerine Hayal Gücü Yönlü İşleme
Beynin sol tarafı gerçeğe yakın şeylerle ilgilenir. Sol beyni baskın olan öğrenciler çevre tarafından etkilendiklerinde genellikle çevreye uyum sağlarlar. Sol beyinli öğrenciler kuralları bilmek ve takip etmek isterler. Sağ beyni baskın olan öğrenciler çevrelerini değiştirmeye çalışırlar. Sol beyinli öğrencilerin sık verilen geri dönütlere ihtiyaçları vardır. Ödevlerin ve sınavların kayıtlarını tutmalılar. Sağ beyni baskın olan öğrencilerin yaratıcılıkları kuvvetlidir.

25 Tüm Beyin Modeli Sol Serebral (sol üst) Sol Limbik (sol aşağı)
Bütüncül Sezgisel Bütünleştirici Sentez Yapan Kişilerarası Duygusal Kinestetik Duygu Tabanlı Mantıksal Analitik Gerçek Tabanlı Niteliksel Düzenli Ardışıksal Planlı Detay D C B A Serebral Bölümü Sözel Olmayan Sağ Beyin Sol Beyin Sözel Limbik Bölümü Sol Serebral (sol üst) Sol Limbik (sol aşağı) Sağ Limbik (sağ aşağı) Sağ Serebral (sağ üst)

26 Beyin çeyrekleri Baskın Bireylerin Belirli Özellikleri
Sol Serebral (sol üst): Teorisyenler Sol Limbik (sol aşağı): Düzenleyiciler Sağ Limbik (sağ aşağı): Yardım severler, insancıllar Sağ Serebral (sağ üst): Yenilikçiler

27 Teorisyenler Bu tür bireyler derslerden, gerçeklerden, detaylardan, kritik düşünmeden, ders kitaplarından ve okumaktan hoşlanırlar. Teorisyenlerin beyinlerinin sol üstü (Serebral) baskındır.

28 Düzenleyiciler Bu tür bireyler, özet çıkarma, çek listeleri ve egzersiz yapma teknikleri ile öğrenmeyi tercih ederler. Problem çözerken basamaklara ve belirli kurallara dikkat ederler. Bu bireylerin sol aşağı beyin çeyreği (limbik) baskındır.

29 Yenilikçiler Yenilikçiler, beyin fırtınasını, metaforları, şekilleri ve resimleri, zihin haritalarını, sentez yapmayı ve bütüncül yaklaşımları tercih ederler. Bu bireylerin, beyinlerinin üst sağ çeyreği (Serebral) baskındır.

30 İnsancıllar Bu bireyler, işbirlikçi öğrenmeyi, grup tartışmalarını, rol canlandırmayı ve dramatizasyonu tercih ederler. Baskın olan çeyrekleri ise sağ aşağıdır. (Limbik)

31 Tercih Edilen Etkinlikler
·        Kesin tanımlamalar (Teorisyenler) ·        Olgulara dayanan öğrenmeler (Teorisyenler) ·        Basamak basamak talimatlar (Düzenleyiciler) ·        Zaman çizelgeleri (Düzenleyiciler) ·        Beyin fırtınası ve serbest bütünleştirici etkinlikler (Yenilikçiler) ·      Görsel grafikler ya da zihin haritaları (Yenilikçiler) ·        Etkileyici hikayeler kullanımı (İnsancıllar) ·        İşbirlikçi etkinlikler (İnsancıllar)

32 Tercih Edilmeyen Etkinlikler
Anlaşılmaz, muğlak talimatlar (Teorisyenler) Zamanın verimsiz kullanımı (Teorisyenler) Yavaş ilerleme (Yenilikçiler) Özetlemenin ya da kavramsal çatı çalışmalarının eksikliği (Yenilikçiler) Düzensizlik, zayıf aşamalandırma (Düzenleyici) Egzersiz zamanının azlığı (Düzenleyici) Kişisel olmayan yaklaşımlar ya da örnekler (İnsancıllar) Duyusal olmayan girdiler (İnsancıllar)

33 Öğretme ve Öğrenme Varsayımları
İnsanların düşünmeye ya da öğrenmeye ilişkin tercihleri farklılıklar gösterir. 2. Bu tercihler , bilgiyi nasıl işlediğimizi ve sakladığımızı bilgiyi nasıl geri getirdiğimizi bilgiden ne tür anlamlar çıkardığımızı etkilemektedir. 3. Bütün öğrenme grupları, farklı düşünme ve öğrenme stilleri olan insanların bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

34 Öğretme ve Öğrenme Varsayımları
Etkili öğrenme beynin tüm zihinsel süreçlerinin yer aldığı bir öğrenmedir. Öğretmenler, genellikle kendi düşünme ve öğrenme stillerini yansıtan öğrenme deneyimleri tasarlarlar. Yukarıdaki bilgilerin ışığında öğretme ve öğrenmeye ilişkin önceki varsayımlarımızı gözden geçirmeye ihtiyaç duymalıyız. Her bir öğrenme etkinliğinin içeriği, tasarımı ve dağıtımı, öğrencilerin farklı düşünme ve öğrenme stillerini karşılayacak şekilde olmalıdır.

35 Beynin Tüm Çeyreklerini İşe Koşan Etkinlikler
Derste yapılacakların bir listesi (B çeyreği) Özet (D çeyreği) Isınma (C çeyreği) Olgulara ya da gerçeğe dayalı anlatım (A çeyreği) Somut örnekler (B çeyreği) Beyin fırtınası ya da zihin haritası (D çeyreği) Materyallerin ya da konuların eleştirel tekrarı (A çeyreği) Hikayeleme (C çeyreği)

36 İçimizden Biri Öğrenimine Ankara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünün üçüncü sınıfında devam eden Mehmet, tekrar Prof. Dr. Ajda Hanımın odasındaydı. Ajda Hanımın dersinden geçen sene yine başarısız olduktan sonra bu sene aynı dersi tekrar almıştı ve Mehmet bu sene dersten başarılı olmayı çok istiyordu. Ancak bu sene de işler pek yolunda gitmiyordu ve Mehmet çok endişeleniyordu. Ajda Hanım, Mehmet’e niçin bu kadar üzgün ve endişeli olduğunu sorduğunda Mehmet şu cevabı verdi: “Ben içe dönük, analitik ve düşünceli bir öğrenciyim. Sizin dışa dönük, geniş çaplı ve doğaçlamalı öğretim stilinizle nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum.”

37 Öğretim Stili ile Öğrenme Stili Arasındaki Uyumsuzluğun Sonuçları
Uyuşmazlığın sıklıkla yaşandığı bir sınıfta; Öğrenciler sıkılabilir. Öğrencilerin dikkatleri dağılabilir Sınavlarda başarısız olabilirler. Derse ilişkin olumsuz tutum geliştirirler. Başarısız bir öğrenci oldukları sonucuna varırlar. Düşük test sonuçları ile karşılaşan eğitimciler ise bir eğitimci olarak kendi yeterliklerini sorgulamaya başlarlar.

38 Tipik Bir Sınıf Öğretmen tahtada dersini anlatır, öğrenciler sıralarında otururlar. Görevleri ses çıkarmadan öğretmeni dinlemek ve tahtada yazılı olanları sessizce defterlerine geçirmektir. Öğrenciler söz almadan konuşamazlar, izinsiz yerlerinden kalkamazlar, arkalarına bakamazlar, konuşamazlar, gülemezler. Öğretmen sınıfı dolaşabilir ama öğrencilerin buna hakkı yoktur. Böyle bir sınıf ortamında kaç kişi gerçekten öğrenebilir?

39 Görsel Öğreniciler Detaylı notlar alırlar.
Önde oturmayı tercih ederler. Düzenlidirler. Bir şeyler canlandırırken ya da hatırlamaya çalışırken genellikle gözlerini kapatırlar. Sıkıldıklarında seyredecek bir şeyler bulurlar. Görerek öğrenmeyi severler. Renkli tablolardan ya da şekillerden hoşlanırlar. İmaj yönünden zengin yazılı ve konuşma dilinden etkilenirler. İşitsel ve kinestetik rahatsız edicilerden arındırılmış uyaranları tercih ederler. Pasif bir çevreyi ideal bulurlar. Okumaya düşkündürler. Yüzleri iyi hatırlarlar. Liste ve program yapmayı severler.

40 Görsel Öğrenicilerin Zayıf Yanları
Duyduklarını uzun süre bellekte tutamazlar. Ders anlatılırken not alamazlarsa huzursuz olurlar. Yazılı olmayan bilgiyi algılamayabilirler. Derslerin laboratuarda işlenmesinden huzursuz olabilirler. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olabilirler. İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara tahammül edemezler. Dağınıklığa düzensizliğe tahammülsüzdürler. Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemeyebilrler.

41 İşitsel Öğreniciler Konuşulanları duyabilecek bir yere otururlar ve önde ne olup bittiğine dikkat etmezler. Renk uyumunu pek iyi beceremezler ancak ne giydiklerini ve niçin giydiklerini açıklayabilirler. Sıkıldıkları anlarda kendi kendilerine ve başkaları ile mırıldanırlar ve konuşurlar. Sesli okuyarak birşeyler öğrenebilirler. Haritaları, şekilleri ve grafikleri sözel ifadelere dönüştürerek anlarlar. Yazarken konuşurlar. İşittiklerini kolayca hatırlarlar. Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır. İsimleri hatırlayabilirler.

42 İşitsel Öğrenicilerin Zayıf Yanları
Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar. Resimler ve resimli anlatımlar onları rahatsız edebilir. Dersin farklı ses tonları ile anlatılması hoşlarına gitmez. Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. Yüzleri hatırlamakta zorluk çekerler.

43 Kinestetik Öğreniciler
Aktiftirler ve sık sık ara verirler. Konuşurken jest ve mimik kullanırlar. Yapılanları hatırlarlar ancak görülenleri ve söylenenleri hatırlamakta güçlük çekerler. Sıkıldıkları anlarda hareket etmek için gerekli nedenleri bulurlar. Kesme, yapıştırma, inşa etme ve sanat içerikli etkinlikler algılamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olur. Alan gezilerinden ve değişik materyaller kullanmayı içeren derslerden hoşlanırlar. Kolaylıkla kalkarak hareket edebilecekleri kapının kenarı gibi yerlere otururlar. Hareket etme olanağı olmayan derslerden rahatsız olurlar. Dokunarak iletişim kurarlar, enseye hafifçe dokunma gibi fiziksel olarak ifade edilen cesaretlendirmelerden hoşlanırlar.

44 Kinestetik Öğrenicilerin Zayıf Yanları
Okumayı sevmezler. Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler. Vücutları ile karşılık verirler. Kendi stilinde sunulmazsa sunulan bilgileri algılamakta yavaş kalabilirler. Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar.

45 Öğrenme Stillerinin Herhangi Birinde Baskın Olan Öğrenici
Sadece Kinestetik öğrenci Fen Bilgisi dersinin laboratuar bölümünde yeterli olabilir çünkü bu öğrenci kavramları fiziksel olarak yakalayabilirken aynı deneyin kitaptan okunması bölümünde sınıf içinde kaybolabilir. Aynı şekilde Sadece Görsel öğrenci, fiziksel hareket gerektiren laboratuar deneyi tarafından aşırı yüklenebilir fakat okuma anında, okunan yazıların görselleştirilme özelliğinden dolayı öğrenci bu bölümde gerekli beceriyi sergileyebilir. Küçük bir grupla okuma etkinliğine katılan Sadece İşitsel öğrenci, dersin bir bölümü fonetik (sesçil) yaklaşımla işlendiği anda başarı gösterebilir.

46 Baskın Görsel Öğrencinin Adı: Serpil Gökçe
Bir kavramı açıklarken HER ZAMAN tepegöze bakar, böylece ne söylersem GÖRÜR. Ben kitaptan bir şeyler okurken Serpil Gökçe, benim okuduklarıma güvenmek yerine her zaman kendisi okumayı tercih eder. Onun defteri gördüğüm en düzenli defterdir. Benim yazdıklarımın tümünü onun defterinde görebilirsiniz. Her bölüm ise indekslenmiş ve başlıklar halinde alt parçalara bölünmüştür. Masasında her zaman bir board marker ya da fosforlu kalem bulabilirsiniz. Bir çalışma kağıdı dağıttığım zaman O, çalışma kağıdını kendi kendine okur ve kendisi için önemli olan noktaları bu kalemlerle altını çizer. Serpil Gökçe, heceleme ya da bilinmeyen kelimelerle ilgili sınavlarda, kendisine ekstra puan kazandıran çok zor kelimelerden bir ya da iki tanesini mutlaka kaçırır.

47 Baskın işitsel öğrencinin adı: Serdar İhsan
Serdar İhsan ne zaman bir sınav olsa, kendi kendine konuşur, mırıldanır, bu şekilde görsel öğrenici olan komşularını rahatsız eder. Serdar İhsan, tam bir taklitçidir. Dinlemediği zamanlarda bile kendisine söylenenleri tekrarlayabilir ve genellikle yaptığı tekrarlar, sözü söyleyenin sesine neredeyse benzer bir şekilde söyleyebilir. Serdar İhsan, beden eğitimi öğretmeninin farklı seslerini taklit edebilir ve böylece sabahları öğretmenini taklit ettiğinde diğer öğrenciler sesin öğretmenden geldiğini düşünürler.

48 Baskın işitsel öğrencinin adı: Serdar İhsan
Matematikle ilgili bir takım sıkıntıları vardır çünkü sayıların nereye gittiğini anlayamaz. Matematik ödevini tamamladığında matematik öğretmeninin sesi ile kendi kendine konuşur. Serdar İhsan, genellikle odanın bir köşesine oturtulmak zorundadır. Yapılması gereken ciddi bir ödev olduğunda sınıfın dışına oturması onun için daha avantajlıdır çünkü en ufak bir fısıltı bile onu rahatsız edebilir. Bir sınıf yazılısı sırasında masasını sınıfın dışına götürerek kendisine verilen sürede sınavını tamamlayabilmiştir. Yaratıcı yazma çalışmalarında gayet başarılı olmakla birlikte gramerde, hecelemede ve noktalamada bazı sıkıntılar var. Ne var ki aynı yazılıyı bana sözlü olarak diğerlerinin yazılı kağıdına oranla daha iyi anlatabilmektedir.

49 Baskın Kinestetik Öğrencinin Adı: Sami Kemal
Sami Kemal, sadece hareket etmek için tükenmez kalemi açmaya giden bir öğrencidir. (Bunu bir gün yaptı ve elinde kurşun kalem yerine tükenmez kalemi açtığını farkedince gerçekten çok şaşırdı.) Çocuklara yardım amaçlı sınıf içinde dolaşırken Sami Kemal parmak kaldırmadan bana doğru koştu. Bana ulaştığında tişörtümden, eteğimden yakaladı. Ben herhangi bir direktif okurken o hiç bana bakmaz. Kitabın ya da çalışma kağıdının üzerindeki kelimelere dokunur. Direktifleri tepegözden yansıttığım anlarda deliye döner ve ben okuduktan sonra hemen tepegözün yanına koşar ve direktifleri elleri ile takip ederek bir de Sami Kemal okur.

50 Baskın Kinestetik Öğrencinin Adı: Sami Kemal
Onu cümlenin ya da konuşmanın bir parçası haline getirmeyene dek bu öğrenci gramer öğrenemedi. Onun ve sınıf arkadaşlarının cümle olmasına ve özneden önce ya da sonra gelen fiil olmanın hazzını yakalamalarına izin verdiğimde çok mutlu oldular. Sami Kemal, genellikle aksiyon kelimeleri olmaktan hoşlanıyor. Diğer insanlarla beraber olmaktan ve onlarla bir bağ kurmaktan son derece zevk alıyor. Bir arka sırasında oturan sınıf arkadaşına bir şekilde dokunmaktan ve ona ulaşmaktan büyük bir zevk alıyor. Arkasındaki öğrenci de kinestetik ve bu iki öğrenci ders anında en azından iki sefer birbirlerine giriyorlar. Bu şekilde birbirlerinin hareket ihtiyaçlarını gidermeleri sınıfın geri kalanını rahatsız etmelerinden çok daha iyidir.

51 Sizin Öğrenme Stiliniz Ne?
Soru 1 Bir sınav hazırlığı yaparken, Notları ve kitaptaki başlıkları okurum, şekilleri incelerim. Birinin bana sorular sormasını ya da konuları içimden sessizce tekrar etmeyi tercih ederim. Önemli noktaları kartlara yazar, modeller ve şekiller oluştururum. Soru 2 Müzik dinlerken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Hayal kurarım. (Müziğe uygun hayaller kurarım.) Mırıldanırım. Müzik eşliğinde hareket eder, ayaklarımla ritm tutarım.

52 Soru 3 Zor bir problemi çözerken, Bir liste yapar, basamaklar oluşturur ve bu basamakları teker teker kontrol ederim. Arkadaşlarıma ya da bir uzmana telefon eder, problemle ilgili konuşurum. Problemin bir modelini yapar ya da bütün basamakları zihnimde canlandırırım. Soru 4 Eğlenmek ya da vakit geçirmek için okurken, İçinde çok fazla resim bulunan seyahat kitaplarını tercih ederim. İçinde çok fazla diyalogun bulunduğu gizemli kitapları tercih ederim. Problem çözebileceğim ya da sorularına cevaplar verebileceğim kitapları tercih ederim.

53 Soru 5 Bilgisayarın nasıl çalıştığını öğrenmek için
Bilgilendirme filmi izlerim. Birinin bana açıklamasını beklerim. Parçalarını söker, kendim bulmaya çalışırım. Soru 6 Bir bilim müzesine ilk girdiğinizde aşağıdakilerden hangisini ilk yaparsınız? Çevreye bakar, farklı gösterilerin yerlerini açıklayan bir harita bulurum. Müze görevlisi ile konuşur, müzedeki gösterilere ilişkin sorular sorarım. Bana ilginç gelen ilk gösteriyi inceler daha sonra talimatları okurum.

54 Soru 7 Ne tür bir restorana gitmezsiniz? Aydınlatma araçları çok parlak olana. Müzik sesi çok fazla olana Koltukları rahat olmayana Soru 8 Aşağıdakilerden hangisine gitmeyi tercih edersiniz? Resim sınıfına Müzik sınıfına Beden Eğitimi sınıfına

55 Soru 9 Sevinçli olduğunuz anlarda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Gülümserim. Sevinç çığlığı atarım. Sevinçten havaya zıplarım. Soru 10 Bir partiden sonra aşağıdakilerden hangisini en çok hatırlarsınız? Partideki insanların suratlarını hatırlarım. Partideki insanların isimlerini hatırlarım. Partide yaptığım şeyleri ve söylediğim sözleri hatırlarım.

56 Soru 11 “k – ö – p – e – k” kelimesini gördüğünüzde önce aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Belirli bir köpeğin resmini düşünürüm. Kendi kendime “köpek” kelimesini sessizce söylerim. Bir köpek ile birlikte olma duygusunu hissederim. (Köpeği sevdiğimi, köpekle birlikte koştuğumu vb. şeyleri hissederim.) Soru 12 Bir hikaye anlatırken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Hikayeyi yazarım. Hikayeyi sesli bir şekilde anlatırım. Hikayeyi canlandırırım.

57 Soru 13 Bir şeye konsantre olmaya çalışırken aşağıdakilerden hangisi sizi en çok rahatsız eder? Görsel uyaranlar Gürültü Açlık, kaygı, ayağı sıkan ayakkabı gibi farklı duyular Sorular 14 Sinirlendiğiniz anlarda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Kaşlarımı çatarım. Bağırırım. Kapıları çarpar, etrafa zarar veririm.

58 Sorular 15 Bir sinemada sıra beklerken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Diğer filmlerin tanıtan afişleri seyrederim. Yanımdakiyle sohbet ederim. Ayaklarımı yere vurarak ritim tutar, küçük hareketler yaparım. Yukarıdaki soruların çoğuna “a” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz görsel bir öğrenme stiline sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki soruların çoğuna “b” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz işitsel bir öğrenici olabilirsiniz.   Yukarıdaki soruların çoğuna “c” seçeneğindeki cevapları verdiyseniz kinestetik bir öğrenici olduğunuz söylenebilir.

59 Nörolojik Göstergeler
Hareket Ses ve İşleme Hızı İşlem Yeri Fiiller Görsel Hareketsiz Çok hızlı Gözler etrafında hareket, örneğin; gözleri kırpmak, kısmak, kaşları kaldırmak. Odaklanmak, görmek, bakmak, seyretmek, açıklamak, resimlemek, sisli, göstermek, fark etmek, ortaya çıkmak İşitsel Metronom tipi Kulaklar, ağız etrafında hareket, seslerde değişim, örneğin; ah, hmm vb. Dinlemek, sesler, söylemek, duymak, konuşmak, şiir yazmak ya da uyaklı bir hale getirmek Kinestetik Çok fazla hareket Çok yavaş Boyun altından başlayarak hareket ve değişimler. Yakalamak, hissetmek, tutmak, asmak, kapmak gibi aksiyon kelimeleri

60 Davranışsal Göstergeler
Görsel İşitsel Kinestetik Düzenli Kendisi ile konuşur Fiziksel ödülleri tercih eder. Düzenli ve sistemli Dikkati kolayca dağılır. İnsanlara dokunur ve onlara yakın bir mesafede durur. Sessiz Söyleneni tekrarlar. Fazla hareket eder. Görüntü yönelimli Matematik ve yazıda zorlanır. Daha fazla fiziksel reaksiyon gösterir. Temkinli Konuşma dilini çok kolay başarır. Küçük kas gelişimi iyidir. Okumayı çok sever. Ritmik konuşur. Yaparak öğrenir. Resimler aracılığıyla ezberler. Müziği çok sever. Görerek ve yürüyerek ezberler. Sesten daha az rahatsız olur.. Sesleri taklit edebilir. Okurken elleri ile takip eder. Sözel talimatları hatırlamakta güçlük çeker. Dinleyerek öğrenir. Bedenini çok fazla kullanır. (El kol hareketleri) Kendisine okunması yerine kendi okumayı tercih eder. Basamak basamak, prosedürler ve sıralamalar halinde ezberler. Fiziksel olarak tepki verir. SES Çene yukarıda, ses yüksek” Tonlamada, tempoda değişimler olur Çene aşağıda, ses daha yüksek ÖĞRENME Ayrıntılar için konunun tüm görünümüne, amaca ve vizyona ihtiyaç duyar, konu tamamen açıklığa kavuşuncaya dek dikkatlidir. Hem içsel hem de dışsal olarak diyalog kurar, alternatifleri ilk önce sözel olarak dener. Eşyaları yönlendirerek ve yaparak öğrenir. HATIRLAMA Gördüğü her şeyi hatırlayabilir. Tartışılan her şeyi hatırlayabilir. Denenmiş izlenimlerin hepsini hatırlayabilir. KONUşMA Resmin tamamını tüm ayrıntıları ile görmek ister. Çok konuşur. Tartışmaya bayılır, bazı şeyleri tekeline almayı sever. Ardışık olayları anlatmayı sever. Kısa ve anlamlı konuşur, el kol hareketlerini ve aksiyon kelimelerini sık kullanır. OKUMA Yüksek bir okuma hızına sahiptir. Bilinmeyen kelimeleri çabuk anlar, sesli okumaktan ve dinlemekten hoşlanır. Bölümler halinde tasarlanmış kitapları sever, hikayenin aksiyonlarına beden hareketleri ile eşlik eder. YAZMA Bu alana yeteri kadar özen gösterir, kolay ve düzenli bir şekilde öğrenebilir. Yazmak yerine konuşmayı tercih eder, ancak yazı yazarken de konuşur. Kalın, baskılı bir el yazısı vardır. Diğerlerine göre yazısı daha kötüdür. HAYAL GÜCÜ Söz sanatlarında parlak, akılda kalıcı performans gösterir, olasılıkları görür, detayları gözden geçirir, uzun vadeli plan yapmada diğerlerine oranla daha başarılıdır. Duyulan sese ve gürültüye duyarlıdır. Görülen imajı canlandırmaya çalışır, gördüğü imajla birlikte yürür. Güçlü sezgileri vardır ancak ayrıntılar konusunda zayıf kalmaktadır.

61 Öğretim Stilleri: Öğretimsel Sunum
Görsel Kinestetik İşitsel Hızlı konuşur. Daha yavaş konuşur. Ritmik bir şekilde konuşur. Görsel yardımlar kullanır. (tepegöz ve tahta) Öğrencilerin projelere katılmasını sağlar. (hecelemeye ve gramere önem verir.) Sınıf tartışmalarını sever. Bir çok içeriği örtülü bırakmayı sever. Kavramların önemli olduğunu vurgular. (hecelemeye ve grameri vurgulamaya yatkındır.) Öğretmen ya da öğrenciler metni yüksek sesli okurlar. Biçimlerin önemli olduğunu vurgular. (gramer, heceleme, başlık) Öğrencileri değerlendirmek amacıyla öğrencilerin yaptıklarını dikkate alır. Farklı sözcükler kullanarak öğrencilerin yorumlarını kabul etmeye yatkındır. Bireyleri değerlendirmek amacıyla görsel geri bildirimlere değer verir. Birimler ya da takımlar halinde çalışan, görevleri yerine getiren öğrencileri vardır Genellikle “Kaçıncı sefer ...?” gibi kalıplarla başlayan öğrencilerle konuşarak tartışarak sağlanan disiplin anlayışı vardır. Çok fazla gösteri kullanır. Dersin odağından kolayca sapma gösterebilir. (savaş hikayeleri) Görsel yardımları nadiren kullanır, çok fazla yorum kelimesi ya da gürültüsü kullanır. (“tamam”, “uh, uhh)

62 Görsel Öğreniciler için Etkinlikler
Bilgisayar grafikleri Görsel yapbozlar Haritalar Posterler Grafikler Zihin haritaları şemalar Sessiz okuma

63 İşitsel Öğreniciler için Etkinlikler
Sınıf tartışmaları Sözlü sınavlar Münazaralar Sesli okuma Ahenkli bir şekilde anlatılan ders

64 Kinestetik Öğreniciler için Etkinlikler
Konuya ilişkin canlandırmalar Dramatizasyon Konuya ilişkin araç gereçler Dersin farklı bir ortamda işlenmesi Alan gezisi Kesme, yapıştırma Poster oluşturma Model inşa etme

65 Unutmayın! Öğrenciler, Okuduklarının % 10’unu Duyduklarının % 20’sini
Gördüklerinin % 30’unu Gördüklerinin ve duyduklarının % 50’sini Söylediklerinin % 70’ini Söylediklerinin ve yaptıklarının % 90’ını hatırlamaktadırlar.

66 Beyin ve Öğrenme Stilleri
Teşekkürler ! Beyin ve Öğrenme Stilleri


"Beyin ve Öğrenme Stilleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları