Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders amaç, hedef ve kazanımları nasıl yazılır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders amaç, hedef ve kazanımları nasıl yazılır?"— Sunum transkripti:

1 Ders amaç, hedef ve kazanımları nasıl yazılır?
Hüseyin İlhan Necla Özdemir Konferans Salonu

2 Yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması Fakültemizin
Avrupa Birliği Bologna Süreci Yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması Eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmaları Fakültemizin stratejik amaç ve hedeflerini, süreçleri, performans göstergelerini, performans hedeflerini ve maliyetini kısa ve orta vadeli planlarda belirlemek, izlemek ve özdeğerlendirme yaparak iyileştirme planları ve eylemleri Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

3 ADEK YAPILANMASI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
SENATO YÖNETİM KURULU STRATEJİK PLAN ESOGU-ADEK ADEK DANIŞMA KURULLARI FAKÜLTE ADEK KURULLARI BÖLÜM/BİRİM KOMİSYONLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

4 Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi
Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

5 Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?
Ana Süreçler Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

6 Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?
Yapılması gerekenler Programın eğitim amaçları yazılmalı, Program çıktıları/yeterlikleri belirlenmeli, Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar verilmeli, Her bir ders için “Öğrenme Kazanımları” yazılmalı, Ders öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli iş yükü ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ) kredileri hesaplanmalı, Ders öğrenme çıktıları/kazanımları ile program çıktılarının/yeterliliklerinin uyumu için Program Kalite Güvence Sistemi kurulmalı Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

7 Öncelikli yapılması gerekenler
Ders saatlerinin azaltılması 1 Sınıf saat  691 saat 2 Sınıf saat  674 saat 3 Sınıf saat  799 saat Dikey entegrasyon AnatomiFizyoloji, Biyokimya Fizyopatoloji  Patoloji Propödetik  Yakınma, Semptom, Bulgular, Tanı Yatay entegrasyon (Bir dersten önce alınması gereken dersler)  İç Hastalıkları - Cerrahi, Çocuk Hastalıkları - Çocuk Cerrahisi, Kardioloji - Kalp Damar Cerrahisi, Nöroloji - Beyin Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları – Göğüs Cerrahisi Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

8 Ders planı Ders planında dersin oluşturulması;
Amaç + Hedef + Öğrenim Kazanımları Amaç Öğrencinin öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen davranışları tanımlayan genel, bir cümlelik ifadelerdir. Hedefler Kazandırmak istediğimiz özellikler. Hedef eğiticinin öğrencide öğretim süreci sonunda kazanmasını beklediği özelliktir. Öğrenim Kazanımları Öğrenme süreci tamamladıktan sonra, başarılı olmuş bir öğrencinin, neleri bilmesi, anlaması ve/veya yapabilmesi gerektiğini açıklayan ifadelerdir. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

9 DERS AMACI

10 Ders amacı nasıl yazılmalı?
Nelerin öğretileceği ölçülebilir biçimde ifade edilmelidir. Dersin amacı program çıktılarıyla uyumlu olmalıdır. Kullanılabilen fiiller: Bilmek, Anlamak, Belirlemek, Kavramak, Aşina olmak Örnek: “kadın genital organlarının siklik değişimlerinin öğretilmesi kavranması ” Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

11 Ders amacı nasıl yazılmalı?
Örnek: Konu:Konjenital Malformasyonlar Amaç: Malformasyon tarifi, ilgili kavramların açıklanması ve malformasyon gelişim etkenlerinin açıklanması (Ölçülebilir değil) Malformasyon tarifini yapmak, ilgili kavramları açıklamak ve malformasyon gelişimini kavramak Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

12 Ders amacı nasıl yazılmalı?
Amaçlar genellikle eğiticinin bakış açısından dersin genel içeriğini ve yönünü belirtmek üzere yazılır. Örnek: Bir dersin amacı “öğrencilere sindirim sisteminin temel özelliklerini tanıtmak”, “tıp tarihine genel bir giriş yapmak” veya “solunumun temel dinamiklerini anlamak” olabilir. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

13 Ders amacı nasıl yazılmalı?
Örnek: Konu: Baş ağrısı Amaç: Bu ders sonunda öğrenciler baş ağrısının birinci basamakta sık görülen nedenleri ve uygun yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

14 DERS HEDEFLERİ

15 Ders hedefleri nasıl yazılmalı?
Öğrenci davranışına dönük olmalıdır. Eğiticinin yapacakları hedef olamaz. O nedenle hedefler öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini belirtecek şekilde yazılmalıdır.  Örnek: Çocuklarda pnömoni nedenlerini öğretebilme (Yanlış) Çocuklarda pnömoni nedenlerini açıklayabilme (Doğru) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

16 Ders hedefleri nasıl yazılmalı?
Hedef cümlelerin sonuna hedefin bulunduğu basamağın özelliğine uygun sözcükler gelir. Hedef cümlelerin sonunda “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, ilgililik, farkındalık, hoşgörürlük” gibi sözcüklerden biri ya da “_bilme” fiiliyle biten bir birleşik cümle bulunmalıdır. Örnek: Yenidoğan sarılığının biyokimyasal temellerini söyleyebilme ve tanıda kullanabilme Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

17 Ders hedefleri nasıl yazılmalı?
Hedefler öğrenme ürününü dile getirmelidir. Öğrenme sürecine dönük ifadeler hedef olamaz. “yapar,çizer, bilir” ya da “yapmalı, öğretmeli, yapmak, bilmek” gibi fiillerle hedef yazılamaz.   Örnek: “öğrenci bilimsel yöntemi kullanır” ifadesi yanlıştır. Çünkü burada bir öğrenme ürünü değil bir süreç söz konusudur.   Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

18 Ders hedefleri nasıl yazılmalı?
Konu başlıkları hedef olamaz. Örnek: Sıvı-elektrolit denge bozukluğu (Yanlış) Sıvı-elektrolit denge bozukluğunu tanıyabilme ve düzeltebilme (Doğru) Hedefler birbirini tamamlayıcı, yani binişik/bitişik olmalıdır. Bir hedefin kapsamının bittiği yerde bir diğeri başlamalıdır. Hedefler birbirini destekler nitelikte olmalıdır. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

19 Ders hedefleri nasıl yazılmalı?
Örnek: Kan basıncını ölçebilme Koltuk altı ateşini ölçebilme Dakikadaki nabız sayısını ölçebilme Asit-baz dengesi hakkında bilgi verilmesi (Yanlış) Asit-baz dengesini kavrayabilme (Doğru) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

20 ÖĞRENİM ÇIKTISI / KAZANIMLARI

21 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenme çıktısı/kazanımı nedir? Bir öğrenme sürecinin (ders) sonunda öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gerekenler (bilgi, beceri, tutumlar, değer vb.) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

22 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenme çıktıları; Öğrencinin, neleri bileceği, kavrayacağı, neleri yapacağının, nelere yetkin olacağının açık, gözlenebilir, ölçülebilir tanımlarıdır. “Öğrencim, dersin sonunda hangi bilgi, beceri ya da tutumlara sahip olmalıdır?” Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

23 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenme çıktısı yazımında sık tekrarlanan hatalardan biri, amaçların eğitici açısından ifade edilmesidir. Öğrencilerin sindirim sistemi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olma (Yanlış) Sindirim sisteminin nasıl çalıştığını kendi ifadeleriyle açıklama (Doğru) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

24 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
İyi yazılmış öğrenme çıktıları, öğretme-öğrenme süreci sonunda kazanılacak öğrenme ürününü betimlerler. Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler bütünüdür. Bir anlamda, süreçte öğrenciden ne beklenildiği konusunda öğrenciye ipuçları verir. Süreç içinde yapılacakları değil, süreç sonunda kazanılacakları ifade ederler. Sınıfta hücre bölünmesini gösteren bir film izleme (Yanlış) Hücre bölünmesinin fazlarını açıklayabilme (Doğru) Hücrelerin insan vücudundaki işlevlerini açıklama (Doğru) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

25 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenme çıktılarının diğer önemli bir niteliği, açık ve anlaşılır olmasıdır. İyi belirtilmiş bir öğrenme çıktısında, belirlenen eylemi ya da davranışı açıkça tanımlayan bir fiil bulunmalıdır. Sindirim sistemini bilme (Yanlış) Sindirim sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklayabilir. (Doğru) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

26 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenme çıktılarının dördüncü özelliği ölçülebilir (gözlenebilir) olmasıdır. Öğretme-öğrenme etkinliği sonunda kazanılacak davranışın ölçülebilir-gözlenebilir bir fiille ifade edilmesi gerekir. Aksi halde, davranışın oluşup oluşmadığını belirlemek mümkün olmayacaktır. Yaratıcı düşünme (Yanlış) Orijinal bir endüstriyel ürün tasarlayabilir. (Doğru) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

27 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Konu başlıkları öğrenim çıktısı olamaz. Örnek: Konu: Temel radyoterapi Amaç: Hedefefler: Öğrenim Çıktıları: Radyasyon onkolojisinin kanser tedavisindeki yeri Moleküler ve hücresel radyobiyolojik temeller Radyoterapi-moleküler etkileşme Radyoterapi fiziği Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

28 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Ders:Temel Radyoterapi Amaç: Onkolojik tedavi yaklaşımı olarak radyoterapinin tümör ve normal doku üzerindeki moleküler, hücresel ve organ düzeyindeki etki mekanizmalarının kavranması Hedefler: Radyoterapinin moleküler, hücresel etki mekanizmalarını kavrayabilme Radyoterapinin normal doku üzerine olan etkilerini kavrayabilme Radyoterapinin tümör dokusu üzerine olan etkilerini kavrayabilme Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

29 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenim Çıktıları/kazanımları: Radyoterapinin moleküler düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir. Radyoterapinin hücresel düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir. Radyoterapinin normal doku üzerine olan etkilerini açıklayabilir. Radyoterapinin tümör dokusu üzerine olan etkilerini açıklayabilir. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

30 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenim Çıktıları/kazanımları: Radyoterapinin; moleküler düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir. hücresel düzeyde etki mekanizmalarını açıklayabilir. normal doku üzerine olan etkilerini açıklayabilir. tümör dokusu üzerine olan etkilerini açıklayabilir. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

31 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenme çıktılarının sonuna “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, farkındalık” gibi sözcüklerden biri getirilmeli ya da cümle “…-ebilme, _ebilir” ifadesi ile sonlandırılmalıdır. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

32 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirlenmeli; “…çizebilme, …gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme, …eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme, …kullanabilme” gibi. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

33 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır. Her bir öğrenme çıktısına, dersin içeriğini belirten bir ifade ile başlanılıp eylemin amacını bildirdikten sonra cümle, bir eylem fiili ile bitirilmelidir. Her bir öğrenme çıktısı için tek bir fiil kullanılmalıdır. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

34 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Öğrenim çıktısı yazılırken kullanılacak olan fiiller, o dersin sınavlarında sorulabilecek olan soruların içeriği ile uygun olmalıdır. (tanımla, hesapla, yorumla, göster, analiz et, değerlendir, tartış vs. gibi) Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

35 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Örnek: Ders: Aile Hekimliğinin Temelleri Bu ders sonunda örenciler aile hekimliğinde sık görülen sağlık sorunlarının birinci basamaktaki sevk ölçütlerini tartışabilir. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

36 Öğrenim çıktısı/kazanımı nasıl yazılır?
Örnekler: Bir problemi çözmenin olası yolları içinden en uygun olanına karar verebilme. Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlayabilme. Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturabilme. Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini hesaplayabilir. Bilişim teknolojilerini kendi alanında kullanabilir. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

37 Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?
Mayoz ve mitoza uğrayan hücrelerin genotipini tahmin etme Reaksiyonları ekzotermik ve endotermik olarak sınıflandırma Klinik tanıyı belirlemek için kanıta dayalı tıbbın ilkelerini uygulama Hasta eğitimi programı organize edebilir. Hastalarla iyi ilişkiler kurmaya karşı isteklilik gösterme Aseptik tekniği kullanarak cerrahi pansuman yapabilir. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

38 Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?
Tıp bilişimi teknolojilerini tanır (tanıması beklenir). Bilişim teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarını fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir).. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

39 Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?
Bloom Taksonomisi Öğrenme tipleri Değerlendirme Bilişsel alan Sentez Sonuçlandırma Karar verme Savunma Tayin etme Yargılama Tahmin etme Eleştirme Karşı çıkma Analiz Birleştirme Kurma Ölçme Sorgulama Tasarlama Geliştirme Açıklama Uygulama Ayırt etme Ölçme Sorgulama Envanter yapma Sınıflandırma Kavrama Uygulama Çalıştırma Gösterme Yorumlama Kullanma Çözme Bilgi Betimleme Hesaplama Ayırt etme Eşleştirme Sıralama Gruplama Seçme Tanımlama Listeleme Adlandırma Tanıma Söyleme Yazma Belirtme Hatırlama Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

40 Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?
Bloom Taksonomisi Öğrenme tipleri Psikomotor Alan Yaratma Duruma uydurma Birleştirme Planlama Yaratma Oluşturma Beceri haline getirme Uyarlama Yeniden örgütleme Değiştirme Gözden geçirme Klavuzlama Gösterme Tamamlama Otomatik olarak yapma Uyarılma Taklit etme Tekrar etme Kopyalama Rehberle yapma Gözlem altında yapma Duyma Dinleme Gözlemleme Hissetme Tatma İzleme Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

41 Duyuşsal Alan Bloom Taksonomisi Öğrenme tipleri Kişilik haline getirme
Örgütleme Destekleme Savunma Koruma Hizmet etme Zorlama Değer verme Düzenleme Uyarlama Karşı koyma Düzeltme Yer alma Tepkide Bulunma Benimseme Sorumluluk duyma Özen gösterme Tercih etme Alma İlgilenme Razı olma işbirliği yapma Kabul etme Gönüllü olma Farkına varma Dikkat etme Gözleme Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?

42 Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?
Dr Hüseyin İlhan /4403 Bu sunumun ppt ve doc dosyalarına adresinden ulaşabilirsiniz. Ders amaç, hedef ve öğrenim kazanımları nasıl yazılır?


"Ders amaç, hedef ve kazanımları nasıl yazılır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları