Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi nedir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi nedir"— Sunum transkripti:

1 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi nedir
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi nedir? -Tarımsal Ürün İhracatı yapan firmalara sağlanan bir tür devlet yardımıdır. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulamasının amacı nedir? -Ülkemizin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması.

2 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulamasından kimler yararlanabilir
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulamasından kimler yararlanabilir? -İhracatçılar / İmalatçılar İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi yapmış üreticiler.

3 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulaması nasıl yapılır
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulaması nasıl yapılır? -Para Kredi Koordinasyon Kurulunca yayımlanan tebliğler ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bu tebliğlere bağlı kalarak hazırladığı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde.

4 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kimlerden oluşur
Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kimlerden oluşur? -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlık yaptığı,Başbakanın belirleyeceği Bakanlar ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkanından oluşur.

5 Görevleri Nelerdir? -Ülkenin yurt içi ve yurtdışı ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını tespit ederek uygulanmasında koordinasyon sağlamak, görev alanına giren konularda Bakanlar Kuruluna veya Yüksek Planlama Kuruluna tavsiye ve teklifte bulunmak, şeklinde özetlenebilir.

6 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi yardımları hangi ürünleri kapsar?
2008/1 SAYILI TEBLİĞ Sıra / Ürün Adı /GTIP / İhr.İade / Mik. / Azami No Mik. Barajı Öd.Oranı Çiçekler ve tomurcuklar 205$ / %37 /%10 (0603) 2. Sebzeler (0710) $ / %27 / %12 Kurutulmuş sebzeler $ / %20 / %10 (0712)

7 4. Meyveler (0811) $ / %41 / %8 5. Dondurulmuş mey.ve seb.75$ / %51 / % (2001,..2008) 6. Bal ( ) $ / %32 / %5 7. Reçel, jöle, marmelat vb $ / %35 / %5 (2007) 8. Meyve suları, meyve $ / %15 / %12 nektarları (2009) 9. Zeytinyağı (1509,1516,) 100$ / %100 / %5 10.Hazırlanmış balıklar $ /%100 / %5 (1604)

8 11. Kümes hayvanları etleri 186$ / %14 / %20 (0207) 12
11.Kümes hayvanları etleri 186$ / %14 / % (0207) 12.Yumurta (0407) $/100 / %78 / %10 13.Kümes hay.etinden $ / %40 / % sosis vb.ürünler (1601,1602) 14.Çikolata ve kakao $ / %48 / % içeren gıda müst. (1806) 15.Bisküviler, gofretler, $ / %18 / % kekler ( ) 16.Makarnalar(1902) $ / %32 / %10

9 Bu kalemlerin dışında kalan bazı ürünlere de dönemsel olarak teşvikler verilebilmektedir.

10 İhracat İade Başvuruları Nasıl Yapılır?
Üye olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerekli belgelerle başvuru yapılabilir.

11 Hangi belgelerle başvuru yapılır?
Her uygulama dönemi için bir defa: -Dilekçe -Taahhütmane ve Temliknameler -Ticaret Sicil Gazetesi -İmza Sürküleri -Vergi Mükellefiyet Belgesi -Nüfus Fotokopileri

12 Her parti ihracat için her seferinde: -Dilekçe -Gümrük Beyannamesi
-Satış Faturası -Dolaşım Belgesi -Menşe Şahadetnamesi -EUR.1(AB’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında ve EFTA ülkelerine yapılan ihracatta.) -A.T.R (işlenmiş tarım ürünleri ihracatında)

13 -Tarım Bakanlığı Üretim İzin Belgesi -Marka Tescil Belgesi
Bunların dışında belirli ürün gurupları için gerektiğinde istenebilecek belgeler: -Kapasite Raporu -Tarım Bakanlığı Üretim İzin Belgesi -Marka Tescil Belgesi -Kontrol Belgesi –Durum Tespit Tutanağı -Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi ve Beyan Belgesi -Taşıma Belgeleri (-C.M.R,Tır Karnesi,Deniz Manifestosu,Konşimento(Bill of Lading),Özet Beyan Formu,v.b.)

14 -Organik Ürün Sertifikası
-GLOBAL GAP Belgesi -Üretici Kayıt Defteri -Üretim Yeri Muayene Raporu -Form1 Belgesi (Rusya’ya Yapılan İhracatta)

15 İhracat İadeleri Nasıl Hesaplanır?
-Gümrük Beyannamesi üzerindeki net ağırlık ve istatistiki kıymet değerleri kullanılarak iki şekilde hesaplama yapılır. -Hesaplamada, tebliğde her ürün için belirlenmiş bulunan; -İade Miktarı -Miktar Barajı -Azami Ödeme Oranı kulanılır.

16 İade Miktarı:Bir birim için yapılacak ödeme miktarıdır.
Miktar Barajı:İhracatın ne kadarının iadeden yararlanacağını gösteren orandır. Azami Ödeme Oranı:İhracat bedeli dikkate alınarak ödenecek maksimum iade miktarını gösteren orandır..

17

18 Örnek hesaplama: 1-) Net Ağırlık x İade Miktarı x Miktar Barajı /1000=Hakediş 17.539,20 x 75 x 0,51 / 1000=670,87$ 2-) İstatistiki Kıymet x Azami Ödeme Oranı=Hakediş 19.303,20 x 0,15=2.895,48$ Firmanın alacağı iade 670,87$’ dır.

19 İhracat Bağlantılı Sözleşmeli Tarım Nedir?
İhracatçı ile Üretici arasında hazırlanan bir sözleşme dahilinde üretimin yapıdığı ve nihai mamülün ihracından sonra hem ihracatçının hemde üreticinin belli oranlarda ihracat iadesinden yararlandığı bir uygulamadır. Bu uygulamadan iade listesindeki ilk 6 maddede yer alan ürünler yararlanabilir.

20 İhracat Bağlantılı Sözleşmeli Tarım Nasıl Uygulanır?
İhraç edilecek ürünün içinde yer alan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili üretici ile ihracatçı arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmelerde; -Sözleşmeye konu ürünün adı, -İhracatçı ve üreticiye ait bilgiler,

21 -Ekim yapılacak arazinin büyüklüğü,
-Elde edilecek ürün miktarı, -Sözleşme tarihi, -Ürünün teslimi ve karşılıklı sorumluluklar v.b. bilgiler yer alır.

22 İhracatçı/İmalatçı sözleşmeye konu ürünleri hasat sonunda teslim alır ve nihai mamül haline getirerek ihraç eder. İhracatçı/İmalatçı ihracatını gerçekleştirdiği bu ürünlerle ilgili olarak tarımsal ihracat iadesinden faydalanmak üzere başvuru yapar. Firma aynı beyannameler ile bu kez İhracat Bağlantılı Sözleşmeli Tarım iadesinden yararlanmak üzere başvuru yapar.

23 Beyannameler ikinci defa değerlendirmeye alınır.
Net ağırlık olarak toplam ihracatın %50’si üzerinden hesaplanan hakedişlerin %40‘ı ihracatçıya belirli giderlerine mahsub edilmek üzere, %60’ı ise üreticiye nakit olarak ödenmek üzere Merkez Bankasına gönderilir.

24 Sözleşmeli tarım örnek hesaplama:
1-)İhracatçı: Net Ağırlık x İade Miktarı x Miktar Barajı x Artırım Oranı xİhracatçı Payı /1000=Hakediş 17.539,20x75x0,51x0,50x0,40/1000=134,17$

25 Sözleşmeli tarım örnek hesaplama:
2-) Üretici: İhrac.Ür.İmlt. Kullanılan Net Mik.xİade Mik.x Miktar BarajıxDönüşüm Kat.xArtırım OranıxÜretici Payı/1000=Hakediş 21.389x75x0,51x0,82x0,50x0,60/1000=201,27$

26 İhracatçıların/İmalatçıların Merkez Bankasına gönderilen iadeleri için hakediş belgesi tanzim edilir.Bu belge ile; Vergiler SSK Primleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankalara olan borçlar. Enerji giderleri (elektrik, doğalgaz) ile bunların gecikme zamları ve faizleri ilgili kurumlar tarafından mahsup edilir.

27 Hakedişe Bağlanmış İhracat İadelerinin Devredilmesi
İhracatçı firmalar Merkez Bankası Şubelerine gönderilen hakedişlerinin bir kısmını (%50), ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara devredebilirler İhraç konusu ürünü satın aldıkları firmalara

28 Ambalaj malzemesi yada paketleme hizmeti satın aldıkları firmalara.
Nakliye hizmeti satın aldıkları firmalara. Hizmet satın aldıkları Yeminli Mali Müşavirlere. Hizmet satın aldıkları Gümrük Müşavirlerine. Hizmet satın aldıkları Sigorta Acentalarına. -Devir alan firmalar da hakedişlerini Tebliğ’de belirtilen gider kalemlerine mahsuben kullanırlar.

29 k.acet@egebirlik.org.tr Tel : 232 - 488 60 22 Faks: 232 - 488 61 82
Kenan ACET T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ege İhracatçı Birlikleri Tel : Faks:


"Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi nedir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları