Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ"— Sunum transkripti:

1 KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ
BİLİNEN TARİH ANALİZLERİNDEN BİRAZ FARKLI BİR YAKLAŞIMLA

2 OSMANLI İMPARATORLUĞU
GEOPOLİTİK DEVLET EKONOMİ TOPLUM

3

4

5

6

7

8

9 TANIMLAR & YAKLAŞIMLAR
Feodal Asyatik (Karl Marx) Despotik (Aydınlanma + Karl Wittfogel) Redistributive (Karl Polanyi) Tributary (Vergisel) (Samir Amin)  

10 FEODALİZM mi? Ekonomi dışı denetim ! Mülkiyet! Artı-değere el koyma :
“Vergi” - “Rant”?

11 Toplumsal değişim koşulları
dikey mobilite / hiyerarşi DEVLET yatay mobilite PAZAR

12 “YENİDEN ÜRETİM” KOŞULLARI
Dengeler (HAD) Sınıfsal dinamikler (Değişmezlik) Farklılıklar: “STATÜ” TOPLUMU “SINIF” TOPLUMU

13 DENETİM MEKANİZMALARI
Otokontrol Yerel kontrol (Mahalle Baskısı  ) İdeoloji Statik algılama “denetim dışı kimlikler” BİRLİK ve BÜTÜNLÜĞE TEHDİT !

14 “DÜZEN” in KORUNMASI “Devletin dirlik ve düzeni” “DEVLETİN BEKASI”
O zamandan bugünlere: “İttihat ve Terakki” “İmtiyazsız sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz!” “Ülkemizin birlik ve bütünlüğü” vd.

15 Devlet ihtiyaçları ve “İAŞE” Dış ticaret rejimi: KORUMACILIK YOK!
EKONOMİK SINIRLAR EKONOMİK SINIRLAR Devlet ihtiyaçları ve “İAŞE” Dış ticaret rejimi: KORUMACILIK YOK! Yatırım : VAKIFLAR !

16 EKONOMİ POLİTİKALARI İç politika = KORUMACILIK
Sonuç> yetersiz sermaye birikimi Dış Politika = SERBEST TİCARET “kapitülasyonlar” Sonuç> yetersiz devlet gelirleri GEREKÇE: Mülkiyetin denetimi yoluyla adil yönetim Referans: “Daire-i Adl

17 DAİRE-İ ADL (Adalet Çemberi)
Kınalızâde Ali ( ) , Ahlâk-ı Alâî , 1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan Dünyada barışı sağlayan adalet tir 2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet Dünya duvarı devlet olan bir bağdır 3. Devletin nâzımı şeriattır Devletin düzende tutan şeriattır 4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk Şeriat ancak mülk (ülke) ile korunur

18 5. Mülk zabt eylemez illa leşker
Mülk ancak ordu ile zaptedilir 6. Leşkeri cem’ idemez illa mal Ordu, ancak mal ile toplanır 7. Malı cem’ eyleyen raiyyettir Malı (toplayan) üreten (reaya) halktır 8. Raiyyeti kul ider padişah-ı aleme adl Halkı padişaha adalet kul yapar (bağlar)

19 DAİRE-İ ADL (ADALET ÇEMBERİ)

20 ÇÖZÜLME Dünya gelişmeleri Enflasyon Yerel üretimin çöküşü Hammadde ihracının artması Ticarileşme Parasallaşma (Monetizasyon)

21 SONUÇ Yerel çıkar gurupları “Artı” akışında değişim Toprak aristokrasisi: Çiftlikler Ayanlar ve Derebeyleri

22 DİRENİŞLER Loncaların direnişi ESNAF-TARİKAT-YENİÇERİ AYAKLANMALAR
İstanbul ve bütün imparatorlukta yy arasında sürekli

23 EKONOMİK,SOSYAL SONUÇLAR
Hazinenin iflası İLTİZAM sistemi >MÜLTEZİM “Özelleştirme!!” Merkezi denetimin İFLASI

24 KIRSAL DEĞİŞİM ÇİFTLİK lerin gelişmesi Yerel güçler 1:
MÜLTEZİM sınıfı ÇİFTLİK lerin gelişmesi Yerel güçler 1: AYAN , EŞRAF , KADI   Yerel güçler 2: EFELER, EŞKİYA

25 ALGILAYIŞLAR & BEKLENTİLER
TEKÇİ OTORİTER DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BEKASI “ELİTLER” İN KURTARMA “VAZİFE”Sİ HALKIN TESLİMİYETİ “ÖTEKİ” VE “DÜŞMAN”

26 Hangi devlet uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin en iyi DOSTUDUR?

27 Hangi devlet uluslararası ilişkilerde Türkiye nin en büyük DÜŞMANIDIR?

28 BİREYİN DÜNYAYA BAKIŞI
Bükemediğin eli öp Eğilen baş kesilmez Köprüyü geçene kadar “ayı”ya “dayı” Sürüden ayrılanı “kurt” kapar Her koyun kendi bacağından asılır Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez ....İş bitiren “akça” dır vs. , vs., ....

29

30 SUNUM ve METİNLER İÇİN WEB ADRESİ: http://hum.yeditepe.edu.tr
GEÇMİŞTEN BUGÜNE NE KADAR DEĞİŞTİK? Mozart’ın “Rondo Allaturca” sı ile başlamıştık Beethoven’in “Türk Marşı” ile güle güle! SUNUM ve METİNLER İÇİN WEB ADRESİ: Prof.Erdal Yavuz


"KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları