Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ BİLİNEN TARİH ANALİZLERİNDEN BİRAZ FARKLI BİR YAKLAŞIMLA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ BİLİNEN TARİH ANALİZLERİNDEN BİRAZ FARKLI BİR YAKLAŞIMLA."— Sunum transkripti:

1

2 KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ BİLİNEN TARİH ANALİZLERİNDEN BİRAZ FARKLI BİR YAKLAŞIMLA

3 OSMANLI İMPARATORLUĞU  GEOPOLİTİK  DEVLET  EKONOMİ  TOPLUM

4

5

6

7

8

9

10 TANIMLAR & YAKLAŞIMLAR  Feodal  Asyatik (Karl Marx)  Despotik (Aydınlanma + Karl Wittfogel)  Redistributive (Karl Polanyi)  Tributary (Vergisel) ( Samir Amin)  Tributary (Vergisel) ( Samir Amin)

11 FEODALİZM mi?  Ekonomi dışı denetim !  Mülkiyet!  Artı-değere el koyma :  “Vergi” - “Rant”?

12 Toplumsal değişim koşulları  dikey mobilite / hiyerarşi  DEVLET  yatay mobilite  PAZAR

13 “YENİDEN ÜRETİM” KOŞULLARI  Dengeler (HAD)  Sınıfsal dinamikler (Değişmezlik) Farklılıklar:  “STATÜ” TOPLUMU  “SINIF” TOPLUMU

14 DENETİM MEKANİZMALARI  Otokontrol  Yerel kontrol (Mahalle Baskısı )  İdeoloji  Statik algılama  “denetim dışı kimlikler”  BİRLİK ve BÜTÜNLÜĞE TEHDİT !

15 “DÜZEN” in KORUNMASI  “Devletin dirlik ve düzeni”  “DEVLETİN BEKASI”  O zamandan bugünlere:  “İttihat ve Terakki”  “İmtiyazsız sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz!”  “Ülkemizin birlik ve bütünlüğü” vd.

16 EKONOMİK SINIRLAR  EKONOMİK SINIRLAR  Devlet ihtiyaçları ve “İAŞE” Dış ticaret rejimi:Dış ticaret rejimi: KORUMACILIK YOK!KORUMACILIK YOK! Yatırım : VAKIFLAR !Yatırım : VAKIFLAR !

17 EKONOMİ POLİTİKALARI  İç politika = KORUMACILIK  Sonuç> yetersiz sermaye birikimi  Dış Politika = SERBEST TİCARET  “kapitülasyonlar”  Sonuç> yetersiz devlet gelirleri  GEREKÇE: Mülkiyetin denetimi yoluyla adil yönetim  Referans: “Daire-i Adl

18 DAİRE-İ ADL (Adalet Çemberi)  1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan  Dünyada barışı sağlayan adalet tir  2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet  Dünya duvarı devlet olan bir bağdır  3. Devletin nâzımı şeriattır  Devletin düzende tutan şeriattır  4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk  Şeriat ancak mülk (ülke) ile korunur Kınalızâde Ali ( 1510-1571), Ahlâk-ı Alâî,

19  5. Mülk zabt eylemez illa leşker  Mülk ancak ordu ile zaptedilir  6. Leşkeri cem’ idemez illa mal  Ordu, ancak mal ile toplanır  7. Malı cem’ eyleyen raiyyettir  Malı (toplayan) üreten (reaya) halktır  8. Raiyyeti kul ider padişah-ı aleme adl  Halkı padişaha adalet kul yapar (bağlar)

20 DEVLET ŞERİAT ÜLKE ORDU MAL HALK ADALET DAİRE-İ ADL (ADALET ÇEMBERİ)

21 ÇÖZÜLME  Dünya gelişmeleri  Enflasyon  Yerel üretimin çöküşü  Hammadde ihracının artması  Ticarileşme  Parasallaşma (Monetizasyon)

22 SONUÇ  Yerel çıkar gurupları  “Artı” akışında değişim  Toprak aristokrasisi:  Çiftlikler  Ayanlar ve Derebeyleri

23 DİRENİŞLER  Loncaların direnişi  ESNAF-TARİKAT-YENİÇERİ  AYAKLANMALAR  İstanbul ve bütün imparatorlukta  16 - 19.yy arasında sürekli

24 EKONOMİK,SOSYAL SONUÇLAR  Hazinenin iflası  İLTİZAM sistemi  >MÜLTEZİM  “Özelleştirme!!”  Merkezi denetimin İFLASI

25 KIRSAL DEĞİŞİM  MÜLTEZİM sınıfı  ÇİFTLİK lerin gelişmesi  Yerel güçler 1:  AYAN, EŞRAF, KADI  Yerel güçler 2:  EFELER, EŞKİYA

26 ALGILAYIŞLAR & BEKLENTİLER ALGILAYIŞLAR & BEKLENTİLER  TEKÇİ  OTORİTER  DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BEKASI  “ELİTLER” İN KURTARMA “VAZİFE”Sİ  HALKIN TESLİMİYETİ  “ÖTEKİ” VE “DÜŞMAN”

27 Hangi devlet uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin en iyi DOSTUDUR?

28 Hangi devlet uluslararası ilişkilerde Türkiye nin en büyük DÜŞMANIDIR?

29 BİREYİN DÜNYAYA BAKIŞI  Bükemediğin eli öp  Eğilen baş kesilmez  Köprüyü geçene kadar “ayı”ya “dayı”  Sürüden ayrılanı “kurt” kapar  Her koyun kendi bacağından asılır  Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür  Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez ....İş bitiren “akça” dır  vs., vs.,....

30

31 GEÇMİŞTEN BUGÜNE GEÇMİŞTEN BUGÜNE NE KADAR DEĞİŞTİK? Mozart’ın “Rondo Allaturca” sı ile başlamıştık Beethoven’in “Türk Marşı” ile güle güle! SUNUM ve METİNLER İÇİN WEB ADRESİ: http://hum.yeditepe.edu.tr http://hum.yeditepe.edu.tr Prof.Erdal Yavuz


"KONUMUZ : OSMANLI DEVLETİ BİLİNEN TARİH ANALİZLERİNDEN BİRAZ FARKLI BİR YAKLAŞIMLA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları