Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET NEDİR? ŞURADAN BURADAN DEĞİNMELER, DÜŞÜNCELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET NEDİR? ŞURADAN BURADAN DEĞİNMELER, DÜŞÜNCELER."— Sunum transkripti:

1

2 DEVLET NEDİR? ŞURADAN BURADAN DEĞİNMELER, DÜŞÜNCELER

3 Devlet “ülke” adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesi “ülke” adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesi

4 Monarşik Devlet Monarşik Devlet – Egemenlik tek kişiye ait Oligarşik Devlet Oligarşik Devlet – Egemenlik belli bir sınıf veya gruba ait Teokratik Devlet Teokratik Devlet – Egemenlik kaynağı dine bağlı Demokratik Devlet Demokratik Devlet – Egemenlik halka ait

5 DEVLET NEDEN VAR ?

6 DEVLET TEORİLERİ SÖZLEŞME SÖZLEŞME ÇATIŞMA ÇATIŞMA ÖRGÜTSEL YARAR ÖRGÜTSEL YARAR ÇEVRELENME ÇEVRELENME

7 YÖNETSEL GEREKLİLİK = “HİDROLİK DEVLET” Karl Wittfogel Karl Wittfogel The Hydraulic Civilizations Chicago, 1956 The Hydraulic Civilizations Chicago, 1956 Oriental Despotism: a comparative study of total power, Yale University Press, 1957 Oriental Despotism: a comparative study of total power, Yale University Press, 1957

8 Sulama kanalları Sulama kanalları İnşa ve denetim gereği İnşa ve denetim gereği Çalışmanın örgütlenmesi Çalışmanın örgütlenmesi Düzenlilik gereği Düzenlilik gereği Kanalların korunması Kanalların korunması Merkezi mülkiyet ve otoriter denetim Merkezi mülkiyet ve otoriter denetim

9 İÇ ÇATIŞMA Igor Mikhailovich Diakonov Igor Mikhailovich Diakonov The Paths of History. Cambridge University Press. 1999 The Paths of History. Cambridge University Press. 1999

10 İşbölümünün gelişmesi İşbölümünün gelişmesi Köle emeği Köle emeği Artan refah Artan refah Sınıf farklılıkları Sınıf farklılıkları Sınıf çatışmaları Sınıf çatışmaları Devletin gerekliliği Devletin gerekliliği

11 DIŞ ÇATIŞMA Robert Leonard Carneiro Robert Leonard Carneiro A Theory of the Origin on the State, 1970 A Theory of the Origin on the State, 1970

12 Nüfus artışı Nüfus artışı Coğrafi kısıtlanma Coğrafi kısıtlanma Tarımsal teknoloji yoğunlaşma Tarımsal teknoloji yoğunlaşma Dıştan artan tehditler Dıştan artan tehditler Askeri örgütlenme Askeri örgütlenme Merkezi yönetim gereği Merkezi yönetim gereği

13 TEKNOLOJİK AÇIKLAMA Gordon Childe Gordon Childe What Happened in History, 1950 What Happened in History, 1950

14 Zenaatlerde gelişme ve ihtisaslaşma Zenaatlerde gelişme ve ihtisaslaşma Kentlerin gelişmesi ve işbölümü Kentlerin gelişmesi ve işbölümü Artı-değerin ortaya çıkması Artı-değerin ortaya çıkması Artıya el koyan güçlüler Artıya el koyan güçlüler Yönetici sınıfın oluşması ve... Yönetici sınıfın oluşması ve... “devlet” “devlet”

15

16 GEÇMİŞTEN BUGÜNE

17

18

19

20

21

22

23

24 ÜRETİM – YENİDEN ÜRETİM KISITLAR KISITLAR GELİŞME GELİŞME YOĞUNLAŞMA YOĞUNLAŞMA İŞ İŞ BÖLÜMÜ

25 ÜRETİM VE PAYLAŞIM ÜRETİM VE PAYLAŞIM KOORDİNASYON KOORDİNASYON HİZMETLER HİZMETLER – İÇ-DIŞ KORUMA – CEZALANDIRMA (YARGI) – YÖNETME VE YÖNLENDİRME  =KABİLEDEN DEVLETE

26

27 “Mümbit Hilal” “ Fertile Crescent ” “Mümbit Hilal” “ Fertile Crescent ” Mesopotamia “İki nehir arası”

28 Dicle Dicle

29 Fırat Fırat

30 DIŞSAL TEHDİT GÜÇLÜ DEVLET GÜÇLÜ DEVLET MERKEZİ MÜLKİYET MERKEZİ MÜLKİYET OTORİTER YAPI OTORİTER YAPI MERKEZİ MÜLKİYET MERKEZİ MÜLKİYET – KATI İDEOLOJİLER – KURALLAR – NORMLAR – TEK TANRILI DİN

31

32

33 DIŞ TEHDİT > – DİKEY ÖRGÜTLENME “BİZ” ve “ÖTEKİ” “BİZ” ve “ÖTEKİ” ÇEVRELENME- - ASKERİ - COĞRAFİ ÇEVRELENME- - ASKERİ - COĞRAFİ “YENİDEN ÜRETiM” İÇİN “ORGANİZASYON” “YENİDEN ÜRETiM” İÇİN “ORGANİZASYON”

34

35

36

37 COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFİ KONUM “FETHİ” ZOR “FETHİ” ZOR TOPOGRAFİK YAPI TOPOGRAFİK YAPI ENGEBELİ ENGEBELİ – PARÇALI MÜLKİYET – KÖLECİ > FEODAL

38

39

40 TOPLUMSAL YAPILAR BATI ÇİZGİSİ!!! BATI ÇİZGİSİ!!! – İLKEL KOMÜNAL – KÖLECİ – FEODAL – KAPİTALİST DOĞU ? DOĞU ? – ASYATİK – YENİDEN DAĞITIMCI (REDISTRIBUTIVE) – DESPOTİK

41 TOPLUMLARIN “OLUŞMASI”! KATILIMCI OTORİTER KATILIMCI OTORİTER BİREYCİ “CEMAAT” SAL BİREYCİ “CEMAAT” SAL SÖZLEŞME “STATÜ” SÖZLEŞME “STATÜ”

42

43

44 AVRUPA GELİŞMELERİ – Rönesans – Bilimsel devrim (Scientific Revolution) – Matbaa sonrası okumanın yaygınlaşması – Gelişen burjuvazi (Orta sınıflar) – Aydınlatılmış aristokratlar

45 AYDINLANMA YAKLAŞIMI – SİVİL TOPLUM DEVLET VE OTORİTEYE KARŞI DEVLET VE OTORİTEYE KARŞI – TEMSİL EDİLME – SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ – DOĞAL HAKLAR – “Size yapılmasını istemediğiniz birşeyi başkasına yapmayın !”

46 Siyasal felsefenin temel soruları Devlet nasıl var? Devlet nasıl var? Devlet neden var? Devlet neden var? Devleti meşru kılan nedir? Devleti meşru kılan nedir? En iyi devlet biçimi nedir? En iyi devlet biçimi nedir? NEDEN ÖNCE “İNGİLTERE” DE ? NEDEN ÖNCE “İNGİLTERE” DE ?

47 Thomas Hobbes (1588-1679) İnsan doğası bencildir İnsan doğası bencildir Çatışma> korunma> kurallar Çatışma> korunma> kurallar Kural koyucu: devlet (Leviathan) Kural koyucu: devlet (Leviathan) Hakların bir kısmının devlete teslimi, Hakların bir kısmının devlete teslimi, “birey” in itaat görev ve yükümlülükleri “birey” in itaat görev ve yükümlülükleri

48

49 John Locke, Second Treatise of Civil Government (1690) Tüm insanlar doğadan özgür ve eşittir Tüm insanlar doğadan özgür ve eşittir Hiç bir fert bir diğerinden üstün ve üstünde olamaz Hiç bir fert bir diğerinden üstün ve üstünde olamaz Doğanın yasası insan aklına da uygundur Doğanın yasası insan aklına da uygundur Yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakları insanın vazgeçilmez “doğal” haklarıdır Yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakları insanın vazgeçilmez “doğal” haklarıdır John Locke (1632-1704)

50 Doğa yasaları Doğa yasaları İnsanın temel gereksinimi İnsanın temel gereksinimi – Özgürlük, barış, gereksinimler vs. “devlet” bunu gerçekleştirmekle GÖREVLİ “devlet” bunu gerçekleştirmekle GÖREVLİ Bu görev bir “SÖZLEŞME” dir Bu görev bir “SÖZLEŞME” dir Devletin varlık nedeni “meşruiyet” i Devletin varlık nedeni “meşruiyet” i Devlet görevini yerine getirmiyorsa Devlet görevini yerine getirmiyorsa İSYAN ve DEĞİŞTİRME hakkı İSYAN ve DEĞİŞTİRME hakkı

51 Hobbes Locke Ortaklıklar: Ortaklıklar: – “doğa hali” – doğal haklar – toplumsal sözleşme Farklılıklar: Farklılıklar: İnsan davranışı? İnsan davranışı? – Duygular(Hobbes) – Akıl (Locke) En iyi yönetim? En iyi yönetim? – mutlak monarşi (Hobbes) – anayasal devlet(Locke) Hobbes Locke

52 Canlı varlıklar da fizik cisimlerin ve evrenin tabi olduğu yasalara tabidirler. Bu yasaların bilinmesi ile toplumlar da aynı düzen ve belirlilikle sürdürülebilirler =

53 Jean Jacques Rousseau The Social Contract (1762) İnsan doğal halinde eşit ve özgürdür İnsan doğal halinde eşit ve özgürdür Bunu korumak toplumsal sözleşme sonucu devletin görevidir Bunu korumak toplumsal sözleşme sonucu devletin görevidir Tarih boyunca güçlüler eşitsizliği sürekli kılmıştır. Tarih boyunca güçlüler eşitsizliği sürekli kılmıştır. Devlet güçlü ve zengin bir azınlığın değil herkesin hakları ve eşitliğini savunmalı ve korumalıdır. Devlet güçlü ve zengin bir azınlığın değil herkesin hakları ve eşitliğini savunmalı ve korumalıdır. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

54 Aydın “despot” luğu Rasyonel ve etkin yönetim Rasyonel ve etkin yönetim “Entel” alışveriş “Entel” alışveriş Philosophe lar : Toplumu yönetmede “aklın yolu” konusunda birleştiler Philosophe lar : Toplumu yönetmede “aklın yolu” konusunda birleştiler bizdeki “aklın yolu birdir” gibi değil bizdeki “aklın yolu birdir” gibi değil İnanılan tek şey “ Gelişme” (progress) ve değişim İnanılan tek şey “ Gelişme” (progress) ve değişim Osmanlıya yansıması: “terakki” Osmanlıya yansıması: “terakki” AYDINLANMIŞ OLAN AYDIN AYDINLATMAK ZORUNDADIR AYDINLANMIŞ OLAN AYDIN AYDINLATMAK ZORUNDADIR

55 OSMANLI’ya gelelim

56 TANIMLAR & YAKLAŞIMLAR Feodal Feodal Asyatik (Karl Marx) Asyatik (Karl Marx) Despotik (Aydınlanma + Karl Wittfogel) Despotik (Aydınlanma + Karl Wittfogel) Redistributive (Karl Polanyi) Redistributive (Karl Polanyi) Tributary (Vergisel) ( Samir Amin) Tributary (Vergisel) ( Samir Amin)

57 FEODALİZM mi? Ekonomi dışı denetim ! Ekonomi dışı denetim ! Mülkiyet sorunu! Mülkiyet sorunu! Artı-değere el koyma : Artı-değere el koyma : “Vergi” - “Rant”? “Vergi” - “Rant”?

58

59 “YENİDEN ÜRETİM” KOŞULLARI Dengeler (HAD) Dengeler (HAD) Sınıfsal dinamikler (Değişmezlik) Sınıfsal dinamikler (Değişmezlik) Farklılıklar: Farklılıklar: “SINIF” TOPLUMU ! “SINIF” TOPLUMU ! “STATÜ” TOPLUMU “STATÜ” TOPLUMU

60 EKONOMİ POLİTİKALARI İç politika = KORUMACILIK İç politika = KORUMACILIK Sonuç> yetersiz sermaye birikimi Sonuç> yetersiz sermaye birikimi Dış Politika = SERBEST TİCARET Dış Politika = SERBEST TİCARET “kapitülasyonlar” “kapitülasyonlar” Sonuç> yetersiz devlet gelirleri Sonuç> yetersiz devlet gelirleri GEREKÇE: Mülkiyetin denetimi yoluyla adil yönetim GEREKÇE: Mülkiyetin denetimi yoluyla adil yönetim Referans: “Daire-i Adl” Referans: “Daire-i Adl”

61

62 İbn Haldun 1332 - 1406 Mukaddime Devlet ancak devleti idare edecek insanlar sayesinde şevketli ve kudretli olur Devlet ancak devleti idare edecek insanlar sayesinde şevketli ve kudretli olur Devleti idare edecek ve koruyacak olan memur ve askerler ancak mal ve para sayesinde yaşayabilirler Devleti idare edecek ve koruyacak olan memur ve askerler ancak mal ve para sayesinde yaşayabilirler Para ve mal ancak yurdun bayındırlığı sayesinde elde edilir Para ve mal ancak yurdun bayındırlığı sayesinde elde edilir Yurt ancak adaleti hakim kılmakla bayındır olur Yurt ancak adaleti hakim kılmakla bayındır olur

63 Kınalızâde Ali Efendi (1510-1572) Ahlak-ı Alai 1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan 1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan – Dünyada barışı sağlayan adalet tir 2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet 2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet – Dünya duvarı devlet olan bir bağdır 3. Devletin nâzımı şeriattır 3. Devletin nâzımı şeriattır – Devletin düzende tutan şeriat tır 4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk 4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk – Şeriat ancak mülk (ülke) ile korunur 5. Mülk zabt eylemez illa leşker 5. Mülk zabt eylemez illa leşker – Mülk ancak ordu ile zaptedilir 6. Leşkeri cem’ idemez illa mal 6. Leşkeri cem’ idemez illa mal – Ordu, ancak mal ile toplanır 7. Malı cem’ eyleyen raiyyettir 7. Malı cem’ eyleyen raiyyettir – Malı (toplayan) üreten (reaya) halk tır 8. Raiyyeti kul ider padişah-ı aleme adl 8. Raiyyeti kul ider padişah-ı aleme adl – Halkı padişaha adalet kul yapar (bağlar)

64 Mustafa Naîma (1655 - 1716) Tarih-i Naîmâ Mülk ve devlet asker ve rical iledir. Mülk ve devlet asker ve rical iledir. Rical mal ile varlık bulur. Rical mal ile varlık bulur. Mal reayadan gelir. Mal reayadan gelir. Reaya ise adâlet ile muntazamu’l-hal olur. Reaya ise adâlet ile muntazamu’l-hal olur. Bütün bir devleti sarıp kuşatan zaaf, daima bu dört rüknun bozulmasından kaynaklanmaktadır.. Bütün bir devleti sarıp kuşatan zaaf, daima bu dört rüknun bozulmasından kaynaklanmaktadır..

65 DEVLET ORDU MAL HALK ADALET DAİRE-İ ADL (ADALET ÇEMBERİ)

66 TANZİMAT FERMANI, 1839 Mal güvenliğinin olmadığı yerde ise kimse devlet ve ulusuna ısınamaz, ülkesinin yükselmesi ile ilgilenmez, hep korku ve üzüntü içinde yaşar. Buna karşılık, malından, mülkünden emin olmadığı zaman hep kendi işi ve işinin genişletilmesi ile uğraşır. Devlet ve millet gayreti, vatan sevgisi kendisinde her gün artar. Mal güvenliğinin olmadığı yerde ise kimse devlet ve ulusuna ısınamaz, ülkesinin yükselmesi ile ilgilenmez, hep korku ve üzüntü içinde yaşar. Buna karşılık, malından, mülkünden emin olmadığı zaman hep kendi işi ve işinin genişletilmesi ile uğraşır. Devlet ve millet gayreti, vatan sevgisi kendisinde her gün artar. Vergi konusuna gelince: Bir devlet, ülkesini korumak için askere ve gerekli öbür masraflara muhtaçtır. Bu, para ile olur. Para, tab'adan toplanacak vergiler ile oluştuğundan bunun en iyi şekilde toplanması gerekir. Vergi konusuna gelince: Bir devlet, ülkesini korumak için askere ve gerekli öbür masraflara muhtaçtır. Bu, para ile olur. Para, tab'adan toplanacak vergiler ile oluştuğundan bunun en iyi şekilde toplanması gerekir.

67 “DÜZEN” in KORUNMASI “Devletin dirlik ve düzeni” “Devletin dirlik ve düzeni” “DEVLETİN BEKASI” “DEVLETİN BEKASI” O zamandan bugünlere: O zamandan bugünlere: “İttihat ve Terakki” “İttihat ve Terakki” “İmtiyazsız sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz!” “İmtiyazsız sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz!” “Ülkemizin birlik ve bütünlüğü” vd. “Ülkemizin birlik ve bütünlüğü” vd.

68 DENETİM ARAÇLARI Otokontrol Otokontrol Yerel kontrol (Mahalle Baskısı ) Yerel kontrol (Mahalle Baskısı ) İdeoloji İdeoloji Statik algılama Statik algılama Denetim dışı kimlikler” > “İç tehdit” Denetim dışı kimlikler” > “İç tehdit” “Dış tehdit” ! ve “Öteki” ! “Dış tehdit” ! ve “Öteki” !

69 KÜLTÜR – TEKÇİ – OTORİTER – DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BEKASI – “ELİTLER” İN VE “ORDU” NUN DEVLETİ KORUMA “GÖREV”İ – HALKIN TESLİMİYETİ – “ÖTEKİ” VE “DÜŞMAN”

70 GEÇMİŞTEN BUGÜNE GEÇMİŞTEN BUGÜNE NELER NE KADAR DEĞİŞTİ? NELER NE KADAR DEĞİŞTİ?


"DEVLET NEDİR? ŞURADAN BURADAN DEĞİNMELER, DÜŞÜNCELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları